Loading...
×

All Презентације in Vojka

ПРЕТРАГА КОЛЕКЦИЈА

Функционисање школских тимова-да ли се у промењеним условима рада школа мењају приоритети, циљеви и начин рада

Подршка развоју здравих стилова живота код ученика

Вебинар: Социо-емоционалне компетенције ученика као фактор унапређивања школске прилагођености и образовног постигнућа

Диференцирана настава и даровити ученици

Вебинар: Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак у инклузивној школи

Вебинар: Утицај оцењивања на успешност учења

Снимак вебинара Културне различитости и људска права

Вебинар: Развијање критичког приступа информацијама

Вебинар: Како помоћи деци у организацији рада од куће

Развијање критичког приступа информацијама

Како са децом учити кроз игру

Вебинар: Сарадња са родитељима у ванредним околностима

Вебинар: Избор и конципирање електронског материјала за онлајн наставу

Технике за редукцију стреса

Вебинар: Како се дружити у условима ограниченог кретања (Како се дружити у време пандемије вируса корона)

Како безбедно помоћи другима / родитељима, друговима, комшијама

Прилагођавање наставе различитим стиловима учења

Како на најбољи начин искористити могућност дигиталне технологије за игру и учење?

Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?