Loading...
×

Дигиталне компетенције све више постају компетенције које су од суштинског значаја за све запослене и грађане. Основне дигиталне компетенције, дугорочно посматрано, генеришу се превасходно у систему образовања који обезбеђује приступ систематизованим научним знањима, а ниво поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, зависи у великој мери од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у областима у којима држе наставу познају модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу дигиталних технологија.

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Уницефом, увидео је потребу да се наставницима пружи конкретна, перманентна и поуздана подршка у области коришћења и примене дигиталних алата у процесу наставе и учења.

Део овог процеса је упознавање наставника са дигиталним алатима и њиховом педагошком употребом кроз Обуке за реализацију наставе оријентисан ка исходима учења и обуке Дигитална учионица.

У циљу унапређивања подршке наставницима и стручним сарадницима, ЗУОВ је креирао овај сервис дигиталне подршке за све образовно-васпитне установе и просветне раднике.

ЗУОВ сервис дигиталне подршке пружа помоћ у  планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

Отворите тикет са питањем за вашу школу или ваш лично за све теме које су везане за: коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, ЛМС система за управљање учењем, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Дигитални ментори задужени за пружање подршке ће одговор проследити у року од 48 сати (не рачунајући дане викенда и државних празника). Овај рок може бити продужен уколико дође до већег броја отворених тикета. Хвала на разумевању.

Ментори

Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија: они су дугогодишњи аутори и реализатори онлајн обука, искусни водитељи у различитим непосредним обукама за коришћење дигиталних алата, дугогодишњи спољни сарадници Завода у пројектима развоја дигиталне писмености код наставника, неки од њих су педагошки саветници, аутори уџбеника, учесници домаћих и међународних конференција. Они су тим који ће заједничким снагама пружити подршку наставницима у Републици Србији да користе различите дигитална алате и технологије и унапреде своју наставу.

Ајсела Хаџиахметовић

Zanimanje: Наставник

Nastavnica informatike i računarstva u OŠ”Avdo Međedović” iz Novog Pazara i savetnica – spoljna saradnica pri Školskoj upravi. Po zvanju master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje i diplomirani inženjer informacionih tehnologija. Autor više naučno-istraživačkih i stručnih radova u oblasti  E-učenja i primene IKT u nastavi. Učesnik i izlagač na više nacionalnih i međunarodnih konferencija. Autor i realizator do sada 9 akreditovanih programa stručnog usavršavanja u oblasti informatike, vaspitnog rada i opštih pitanja nastave. Učesnik  i koordinator u više projekata od međunarodnog i nacionalnog značaja: “Razvionica”, “Profesionalna orijentacija u Srbiji”, “Ugledni nastavnik 2015” – projekat Microsoft-a, “Pružanje podrške školama nakon spoljašnjeg vrednovanja”, “SELFIE”. Spoljni saradnik ZUOV-a i ZVKOV-a.  Voditelj i mentor  više obuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  od nacionalnog značaja: Osnovi učenja i nastave – projekat “Razvionica”, Dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija,  Obuke za realizaciju nastave orijentisane na ishodima, Digitalna učionica, Razvoj digitalnih kompetencija nastavnika, Obuke za razvoj kritičkog mišljenja i rešavanje problema – projekat Britanskog saveta “Škole za 21.vek”, Obuka nastavnika informatike i računarstva za primenu uređaja MIkrobit u okviru teme Projektni zadataka u 7. i 8.razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja (“Škole za 21.vek”). Član radne grupe  MPNTR za redefinisanje NPP informatike i tehnike,  ocenjivač kvaliteta rukopisa udžbenika, ambasador u projektu “Digitalna učionica”, jedna od graditelja portala Ministarstva prosvete za onlajn nastavu “Moja škola”. Entuzijasta u radu, posvećena unapređivanju kvaliteta  obrazovanja, naročito kroz primenu IKT u nastavi i uvođenje elektronskog učenja u obrazovni proces kod nas.

Nastavnica informatike i računarstva u OŠ”Avdo Međedović” iz Novog Pazara...

Ана Живковић

Zanimanje: Наставник

Ана Живковић је наставница енглеског језика у ОШ Чегар у Нишу. Добитница је Светосавске награде 2018. коју додељује МПНТР, за промоцију ИКТ-а у функцији квалитетне наставе и учења. Сертификовани је тренер и водитељ обука у националним пројектима ЗУОВ-а а такође и коаутор и реализатор акредитованих семинара из области примене ИКТ-а у настави. За свој рад стекла је звања – Skype Master Teacher, Microsoft Innovative Educator Expert/ Master Trainer/ Fellow, TEDx speaker, Edmodo Ambassador, Nearpod Certified Educator.

Ана Живковић

Наставник

Ана Живковић је наставница енглеског језика у ОШ Чегар у...

Биљана Вукосављевић

Zanimanje: Наставник

Rođena Obrenovčanka, već 18 godina radim kao nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi ”Jovan Jovanović Zmaj” uglavnom u mlađim razredima. Još 2012. počela sam da pohađam seminare koji su u vezi sa korišćenjem najraznovrsnijih digitalnih alata i od tada se konstantno usavršavam, što kroz seminare, što samostalno. Realizator sam obuke Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik. Veliki sam pobornik upotrebe IKT-a u svakodnevnoj nastavi. Autor sam blogova https://teacherbiljana.weebly.com/ i http://portfoliobiljana.weebly.com/

Rođena Obrenovčanka, već 18 godina radim kao nastavnik engleskog jezika...

Дејан Јанковић

Zanimanje: Наставник

Радио као аутор адаптације или рецензент на многим уџбеницима и тестовима за француски језик, како за основну, тако и за средњу школу и аутор дигиталних уџбеника за основну школу.

Члан многих Радних група при ЗУОВ-у и ЗВКОВ-у и њихов спољни сарадник: Дигитална учионица-дигитални наставник – Амбасадор, Развијање дигиталних компетенција, Развијање међупредметних компетенција и Развијање предузетничких компетенција код наставника и ученика

Писац задатака за Велику матуру 2021/2022 за француски језик.

Аутор и реализатор два семинара: Примена дигиталних/интерактивних уџбеника у настави и Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање и Образовне акедемије реализоване у виду стручне трибине широм Србије.

Члан надзорног одбора Удружења професора француског језика и књижевности Србије

Члан Удружења стручних и научних преводилаца Србије.

Дејан Јанковић

Наставник

Радио као аутор адаптације или рецензент на многим уџбеницима и...

Дубравка А. Томић

Zanimanje: Наставник, педагошки саветник

др ДУБРАВКА А. ТОМИЋ
педагошки саветник, професор музичке културе, директорка ОШ „Лаза Костић”, Нови Београд

Ауторка бројних радова и пројеката на пољу мултимедија и области режије и графичко-сценског дизајна. Дугогодишњи спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања, аутор акредитованих обука, реализатор и ментор обука од националног значаја.

Дубравка А. Томић

Наставник, педагошки саветник

др ДУБРАВКА А. ТОМИЋ педагошки саветник, професор музичке културе, директорка...

Душан Станковић

Zanimanje: Наставник, педагошки саветник

Учитељ, педагошки саветник, са двадесетседмогодишњим искуством у раду са ученицима млађег школског узраста. Специјалиста образовне технологије (2006), магистар дидактичко-методичких наука (2008) и доктор наука – методика разредне наставе ( 2017). Аутор два акредитована програма стручног усавршавања, научне монографије, као и више стручних и научних радова и образовних софтвера. Креатор и реализатор курсева за учење на даљину. Добитник више престижних награда – Светосавска награда (2015) и Најбољи едукатори Србије (2017). Активно се бави применом информационо-комуникационих технологија у настави (електронско учење, хибридно учење, онлајн учење).

Душан Станковић

Наставник, педагошки саветник

Учитељ, педагошки саветник, са двадесетседмогодишњим искуством у раду са ученицима...

Емина Јеремић Мићовић

Zanimanje: Наставник

Професор енглеског језика и књижевности
Прва основна школа краља Петра II, Ужице

Сертификовани водитељ и Амбасадор пројекта Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник;  водитељ обука од националног значаја – Развој дигиталних компетенција и Развој међупредметних компетенција.

Реализатор и коаутор програма стручног усавршавања – Употреба дигиталних/интерактивних уџбеника и Међупредметне компетенције, корелација у настави српског и енглеског језика.

Аутор дигиталних уџбеника из енглеског језика за 1, 2 и 3. разред основне школе. Спољни сарадник ЗУОВ-а на више пројеката.

Више од 20 година непосредног рада са ученицима и полазницима свих узраста и нивоа знања научило ме је да се мењам и прилагођавам, пратим иновације и примењујем их у свом раду.

Професор енглеског језика и књижевности Прва основна школа краља Петра...

Горан Станојевић

Zanimanje: Наставник, самостални педагошки саветник

ГОРАН СТАНОЈЕВИЋ, 1973, дипломирани инжењер саобраћаја, самостални педагошки саветник, 18 година стажа у просвети. Наставник стручних предмета у Средњој техничкој ПТТ школи у Београду. Аутор више уџбеника за предмет информатика и рачунарство за основне школе, као и више уџбеника из области електротехнике за средње стручне школе. Учествовао у више пројеката МПНТР и ЗУОВ-а који су имали за циљ повећање дигиталне компетенције наставника, израду електронских наставних материјала, учење на даљину, безбедност деце на интернету. Аутор и реализатор акредитованих програма стручног усавршавања из области информатике од 2007. Председник центра за унапређење наставе „Абакус“.

Горан Станојевић

Наставник, самостални педагошки саветник

ГОРАН СТАНОЈЕВИЋ, 1973, дипломирани инжењер саобраћаја, самостални педагошки саветник, 18...

Ивица Жупањац

Zanimanje: Наставник

Професор разредне наставе од 1999. год у ОШ ,,Милун Ивановић”, Ушће. Активан ИТ-вац, користи технологију да би његови часови били што занимљивији. Креатор је блогова www.sajberucitetlj.com  и www.sajber.weebly.com  на којима објављује ауторске текстове. Аутор је  два акредитована е-семинара: „Школски електронски часопис у служби креативности ученика“ и „Интернет учионица“. Аутор је акредитоване трибине: „Улога наставних средстава и wеб алата у савременој настави“, као и семинара: „Упоришне тачке у настави математике“. Учесник и предавач је на доста домаћих и међународних конференција и скупова који су имали за тему употреба ИКТ-а у настави. Још 2010. год креира е-дневник у својој школи. Добитник је друге и треће награде на конкурсу „Дигитани час“. Организује заједничке часове преко интернета. Амбасадор и водитељ је пројекта ,,2000 дигиталних учионица”. Водитељ је обуке ,, Развој дигиталних компетенција”.

Ивица Жупањац

Наставник

Професор разредне наставе од 1999. год у ОШ ,,Милун Ивановић”,...

Љиљана Лазаревић

Zanimanje: Наставник

Запослена  у ОШ „Михаило Петровић Алас“, у Београду, као професор разредне наставе.

Ментор/ водитељ обука у пројекту Дигитална учионица- дигитални наставник.

Члан радне групе МПНТР за израду предлога концепта подршке у основном образовању и васпитању за ученике са изузетним способностима.

Један од аутора и реализатора  Пилот пројекта „Оснаживање наставника  и стручних сарадника за рад са даровитим ученицима“, МПНТР, ЗУОВ, СИПРУ тим Владе РС, РСЗЈ.

Реализатор семинара „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“, Градског завода за Јавно здравље града Београда.

Најбољи едукатор Србије 2019.

Рецезент уџбеника.

Један од наставника који су учествовали и реализацији онлајн наставе путем РТС-а.

Аутор и реализатор бројних пројеката у области образовања и васпитања у невладином сектору.

Предавач  и учесник на више стручних и научних  конференција међународног значаја, а у области рада са даровитим ученицима.

Води подмладак планинарско-спортског клуба Балкан и оснивач планинарских секција у 5 основних школа у Београду.

Добтиница више награда и захвалница за допринос образовању у различитим областима.

Љиљана Лазаревић

Наставник

Запослена  у ОШ „Михаило Петровић Алас“, у Београду, као професор...

Марија Јакшић

Zanimanje: Наставник

Марија Јакшић – Marie Soleil (Сунце), родом и живим у Чачку, наставник сам француског језика у ОШ „Академик Миленко Шушић“ у Гучи.
Коаутор сам дигиталних уџбеника за француски језик, тестова, планова и дневних припрема за француски језик, песник, администратор више блогова, страница и јутјуб канала под називом „Francollège avec Marie Soleil“. Добитник „Признања 10. Јун“ коју додељује општина Лучани, за изузетне резултате у области иновативне педагогије. Реализатор више обука од националног значаја „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник“. Члан радне групе при ЗВКОВ-у. Поборник сам откривања и развијања ученичких талената јер је свако дете један бисер. Сматрам да је изузетно важно да будемо радознали, истражујемо и учимо док живимо. Можемо открити и научити чудесне ствари!

Линкови до мојих дигиталних креација:

https://marijajaksic.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCaymxtWrAgIDNIcssp2ATkg?view_as=subscriber
http://francaisavecsm.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Francoll%C3%A8ge-Serbie-1191058351038211/
https://www.facebook.com/francollege/?ref=bookmarks
https://soleilmariemj.blogspot.com/
https://marijajak79.wixsite.com/frankolez

Марија Јакшић

Наставник

Марија Јакшић – Marie Soleil (Сунце), родом и живим у...

Марјан Миланов

Zanimanje: Наставник

Професор Енглеског језика. Ентузијаста за примену образовних дигиталних алата у настави, као и иновативних метода наставе и учења. Аутор неколико програма стручног усавршавања наставника. Члан националног тима тренера ЗУОВ-а у неколико пројеката. Амбасадор пројекта 2000 дигиталних учионица. Мастер-тренер British Council-а у пројекту Школе за 21. век.

Марјан Миланов

Наставник

Професор Енглеског језика. Ентузијаста за примену образовних дигиталних алата у...

Весна Миленковић

Zanimanje: Наставник, педагошки саветник

Весна Миленковић, проф. педагошки саветник и специјалиста за менаџмент у образовању

Као професор са вишедеценијским искуством, увек је тематика мог професионалног усавршавања била везана за актуелна дешавања у области образовања. У данашње време, то је развој међупредметних компетенција, дигитализација и тимски рад.

Радила сам као евалуатор, рецензент и коаутор на приручницима и уџбеницима који се користе у настави. Аутор сам и реализатор две акредитоване обуке.

Као спољни сарадник и члан радних група ЗУОВ-а и ЗВКОВ-а, сарађујем са колегама кроз пројекте професионалног усавршавања наставника, као водитељ и ментор обуке Развој дигиталних компетенција, Развој међупредметних компетенција, Дигитална учионица – Амбасадор пројекта.

Члан сам СУРС-а, УМБПС-а.

Реализатор сам бројних пројеката, трибина, предавања и радионица, како за децу, тако и за одрасле у удружењу Другарство плус., Залажем се за промоцију формалних и неформалних начина учења, кроз холистички приступ личности, уз примену савремених метода учења и подршку ИКТ-а у настави.

Весна Миленковић

Наставник, педагошки саветник

Весна Миленковић, проф. педагошки саветник и специјалиста за менаџмент у...

Владан Младеновић

Zanimanje: Наставник

Дипломирани физичар, наставник физике, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ

– члан Националног просветног савета

– спољни сарадник ШУ Ниш, сарадник ЗУОВ, сарадник ЗВКОВ

– Друштво физичара Србије

– Мудл мрежа Србије

– Сарадник за Србију Phet-Colorado. Превод и адаптација на српски језик симулација и вебсајта 2007-2019- PhET Interactive SimulationsUniversity of Colorado– аутор

– Члан Програмске комисије Центра за промоцију науке

– коаутор : Оквир дигиталних компетенција за наставнике, 2017, Министарство просвете –British Council

Награде/признања

Наједукатор Србије, Удружење Живојин Мишић, 2016.
Kонкурс „Дигитални час”,– 1. Награда, Министарство телекомуникација, 2017.
Kонкурс „Дигитални час”,– 2. Награда, Министарство телекомуникација, 2018.
Kонкурс „Дигитални час”,– 3. Награда, Министарство телекомуникација, 2016.
Прва награда за презентацију примера добре праксе,,EU March in March (MAking science Real in sCHools), https://sciencemarch.eu/index.php/sr, 2015.
Угледни наставник 2015, Мајкрософт Србија, 2015.
ICTeachers – наставници који постављају нове стандарде“ , прва награда за презентацију, Београдска отворена школа Мајкрософт, РНИДС, 2011.

Дипломирани физичар, наставник физике, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ...

Зоран Милојевић

Zanimanje: Наставник

Наставник рачунарства и информатике и електронског пословања у Економско-трговинској школи у Бору. У образовном систему од септембра 2000. године, прошао све нивое од кречења учионице до писања наставних планова и програма. Основао Образовно креативни центар, који од 2011. године ради на усавршавању запослених у образовном систему Србије и држава у окружењу, кроз онлајн програме стручног усавршавања.

Зоран Милојевић

Наставник

Наставник рачунарства и информатике и електронског пословања у Економско-трговинској школи...