Loading...
×

All Образовни Ресурси in Vojka

ПРЕТРАГА КОЛЕКЦИЈА

Вебинар: Технике за превазилажење стреса – Освешћивање емоционалних доживљаја у кризним ситуацијама / актуелним условима

Снимак вебинара: Синдром сагоревања наставника

Пример пројектног задатка – Интервју

Пример добре праксе: Упутства за помоћ ученицима у планирању учења код куће

Подршка развоју здравих стилова живота код ученика

Како учити заједно кад смо одвојени

LearnIn вебинар 2: Уводна сесија

Вебинар: Избор и конципирање електронског материјала за онлајн наставу

Дигитални алати за формативно оцењивање у онлајн окружењу

Вебинар: Како конструктивно организовати време код куће кроз призму основних психолошких потреба

Функционисање школских тимова-да ли се у промењеним условима рада школа мењају приоритети, циљеви и начин рада

Како код ученика развијати умеће самовредновања учења

LearnIn вебинар 1: Размена инспиративних пракси насталих током учења на даљину

Вебинар: Сарадња са родитељима у ванредним околностима

Смернице за управљање одељењем у школском контексту

Упутства за помоћ ученицима у планирању учења код куће

Пример добре праксе: Мој план учења и слободног времена током наставе на даљину

Снимак вебинара “Унапређивање академске честитости у циљу унапређивања поузданости оцењивања ученичких постигнућа”

Вебинар: Резилијентност у контексту пандемије