Loading...
×

Образовни ресурси

ПРЕТРАГА КОЛЕКЦИЈА

Снимак вебинара: Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје

Снимак вебинара “Унапређивање академске честитости у циљу унапређивања поузданости оцењивања ученичких постигнућа”

Функционисање школских тимова-да ли се у промењеним условима рада школа мењају приоритети, циљеви и начин рада

Подршка развоју здравих стилова живота код ученика

Снимак вебинара: Информациона писменост ученика и критичко мишљење

Снимак вебинара: Значај улоге наставника у развијању мотивације ученика

Вебинар: Социо-емоционалне компетенције ученика као фактор унапређивања школске прилагођености и образовног постигнућа

Диференцирана настава и даровити ученици

Вебинар: Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак у инклузивној школи

Вебинар: Утицај оцењивања на успешност учења

Снимак вебинара Културне различитости и људска права

Упутство за коришћење Гугл учионице

Смернице за управљање одељењем у школском контексту

Дигитални алати за формативно оцењивање у онлајн окружењу

Снимак вебинара: Синдром сагоревања наставника

Снимак вебинара: Процес унапређивања психолошке отпорности ученика кроз психосоцијалну подршку

Снимак вебинара: Начини подршке ученицима из друштвено осетљивих група у условима онлајн наставе

Вебинар: Како подржати развој саморегулисаног учења код ученика

Онлајн састанак: Шта смо научили у току реализације онлајн наставе у прошлој школској години?

Вебинар: Критички приступ информацијама у контексту КОВИД-19 кризе