Loading...
×

VojkaLoading...


Снимак вебинара: Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје

Снимак вебинара “Унапређивање академске честитости у циљу унапређивања поузданости оцењивања ученичких постигнућа”

Функционисање школских тимова-да ли се у промењеним условима рада школа мењају приоритети, циљеви и начин рада

Подршка развоју здравих стилова живота код ученика

Снимак вебинара: Информациона писменост ученика и критичко мишљење

Снимак вебинара: Значај улоге наставника у развијању мотивације ученика

Вебинар: Социо-емоционалне компетенције ученика као фактор унапређивања школске прилагођености и образовног постигнућа

Диференцирана настава и даровити ученици

Вебинар: Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак у инклузивној школи

Вебинар: Утицај оцењивања на успешност учења