Loading...
×

Просветне вести

Ружић: Утицај дигитализација од великог значаја за унапређење квалитета наставе и учења

Извор: Министарство просвете

Министар просвете Бранко Ружић изјавио је данас да процес дигиталне трансформације нема алтернативу и да је утицај дигитализација од великог значаја за унапређење квалитета наставе и учења.

Ружић је говорећи на конференцији „Синергија 22“ у Београду истакао да је дигитализација у образовању један је од стратешких циљева Владе Републике Србије и Министарства просвете.

Радимо на подизању дигиталних компетенција ученика од најранијег узраста у основној школи. Тако се ученици од првог разреда основне школе упознају са основама дигиталних технологија кроз обавезни предмет Дигитални свет, док од 5. разреда своје знање из те области проширују кроз предмете као што су Информатика и Технника и технологија“, рекао је он.

Министар је рекао и да је повећан и обухват ученика који похађају ИТ предмете у високим стручним школама и на универзитетима, као и да су, између осталог, иновирани програми наставе и учења информатике, али и да је повећан број часова информатике за даровите ученике у гимназијама.

Развоју дигиталног образовања прилазимо свеобухватно, уводећи мере усмерене на развој дигиталних компетенција наставника и ученика, као и мере које обухватају унапређивање информатичке инфраструктуре, повећавају доступност дигиталних уређаја и широкопојасног интернета и јачају педагошку примену дигиталних технологија у циљу унапређивања квалитета наставе и учења“, казао је он.

Министар је навео да је за опремање рачунарских кабинета током ове и прошле године обезбеђено 14.000 десктоп рачунара и да је укупан број дигитализованих учионица 31.500.

Само ове године опремљено је 21.500. дигиталних учионица. Опремање рачунарских кабинета биће настављено и у наредном периоду како би у наши наставници и ученици користили савремену технологију у настави. Тако, већ у 2023. години очекујемо набавку 19.000 рачунара са неопходном серверском инфраструктуром“, најавио је Ружић.

Чланак Ружић: Утицај дигитализација од великог значаја за унапређење квалитета наставе и учења се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ружић: Настављамо подршку развоју ученичких задруга

Извор: Министарство просвете

Министар просвете Бранко Ружић отворио је данас у Нишу прву регионалну конференцију „Ученичке задруге – могућност и значај за развој компетенција ученика“ и истакао да ће Министарство и у наредном периоду наставити да ради на оснаживању и подстицању школа да формирају ученичке задруге.

Ружић је рекао да су претходних година опредељена средства у износу од 29 милиона динара за унапређивање рада ученичких задруга.

„У 2022. години одобрена су средства у износу од 14 милиона динара, а у току је нови јавни позив за подршку ученичким задругама“, рекао је министар и додао да је у образовном систему активно 120 ученичких задруга.

Он је истакао да учење за предузетништво, већ од основне школе, треба да допринесе успешнијем оспособљавању младих људи за самосталан живот.

„Ученичка задруга и ученичко задругарство доприносе развоју предузетничког духа, стварању позитивног односа ученика према раду и повезивању наставе са светом рада“, рекао је министар.

Ружић је изразио задовољство јер данашњој конференцији присуствују и гости из Хрватске, Мађарске, Словеније и Републике Српске.

„Изузетно ми је драго што смо данас, први пут у прилици, да разменимо драгоцена искуства, знања, изазове у раду са представницима ученичких задруга из региона и пружимо подршку  и школама које до сада нису основале ученичке задруге у циљу даљег унапређивања задругарства“, рекао је министар.

Чланак Ружић: Настављамо подршку развоју ученичких задруга се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),  министар просвете доноси допуну Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. 

ПРЕУЗМИТЕ:

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница

 

 

Чланак Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Министарство почело рад на изради Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији за период 2023-2026.

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године усвојена је од стране Владе Републике Србије 3. јуна 2021. године, са пратећим Акционим планом за њено спровођење за период 2021-2023. године.

Министарство просвете донело је одлуку да раније изради и усвоји нови Акциони план за реализацију Стратегије за наредни период, јер је анализама постојећег Акционог плана, утврђено је да, иако обухвата и 2023. годину, ниво планирања за ову годину у периоду његове израде, није могао бити тако детаљан као за прве две године важења Акционог плана. Такође, досадашњи извештаји о реализацији постојећег Акционог плана, указују на то да је потребно предвидети додатне активности у 2023. години, као и да неке од претходно планираних активности нису више релевантне за постизање посебних и општих циљева Стратегије.

Додатно, образовном систему Републике Србије, у периоду 2024-2026, стајаће на располагању ће бити значајна бесповратна донаторска средстава Европске уније, за чије максимално искоришћење је неопходно постојање кредибилног стратешког оквира, укључујући кохерентан и правилно буџетиран Акциони план.

Имајући у виду све наведено, Министарство је приступило изради Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године за период 2023-2026. године. Припрема и усвајање новог Акционог плана омогућиће ефективно, кохерентно и сврсисходно планирање ресурса (људских, материјалних, финансијских – укључујући финансијска средства из буџета, средства донатора и кредитора и других) за спровођење мера и активности планираних новим Акционим планом, и тиме допринети постизању посебних и општих циљева зацртаних Стратегијом до 2030. године.

 

Чланак Министарство почело рад на изради Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији за период 2023-2026. се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређивања услова рада ученичких задруга

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава установама које врше делатност основног образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију предложеног програма  ученичке задруге, као и за набавку машина и опреме за рад ученичких задруга.

Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама, којима се

развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и јача мотивација за производним и радним процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима.

Ученичка задруга реализацијом програма, набавком одговарајућих машина, опреме и средстава за рад и примереним методичким поступцима под менторством наставника треба да омогући развој вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова задруге.

Рок за пријаву је до 14.12.2022.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређивања услова рада ученичких задруга се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Трећи круг обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 05.12.2022. године

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/treci-krug-obuka-za-realizaciju-nastave-orijentisane-ka-ishodima-ucenja-05-12-2022-godine/

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07.

Трећи круг обука се организује 05.12.2022. године.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину 05.12.2022. године.

Наставници ових школа дужни су да се самостално региструју попуњавањем пријаве са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе. Приступ обуци наставницима ће бити омогућен 24 часа након успешне регистрације.

.

Ружић: Значај пољопривредних школа у образовном систему је велики 

Извор: Министарство просвете

/*! elementor – v3.7.5 – 14-09-2022 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} Министар просвете Бранко Ружић присуствовао је свечаности поводом обележавања 75. година постојања Пољопривредне школе са домом ученика  Футог.

Велика ми је част што данас присуствујем свечаности овим поводом. Од оснивања до данас ова образовна установа била је и остала окренута потребама и интересовањима својих ученика и на то можете бити поносни. Ова школа представља пример установе у којој се успешно спајају практична и теоријска знања, а за то су заслужни сви који су укључени у школски рад. У том процесу подједнако значајно место припада професорима, наставницима практичне наставе, управи школе и свим запосленима, али и ученицима школе“, рекао је министар и пожелео им успех у предстојећем раду и да наставе да буду пример и узор другима.

Он је навео да је значај пољопривредних школа у нашем образовном систему велики, јер доприносе руралном развоју земље и развоју пољопривреде, као једне од најзначајнијих привредних грана

Како бисмо били конкурентни у тој области потребно је да имамо квалитетне стручњаке из области пољопривреде и ветерине, а то омогућава управо ваша школа. У том смислу веома је значајна практична настава која је ученицима доступна на импозантној школској економији од око 80 хектара обрадиве површине“, навео је он.

Велики додатни квалитет ове школе чини, према речима министра је и ученички дом чији је капацитет 190 места, „ у коме ученици на најбољи начин развијају своје идеје, уз безрезервну подршку васпитача и других сарадника и у оквиру секција које успешно раде у оквиру школе или дома, као што су еколошка секција, кинолошка, пчеларска, коњички клуб, хор и бројне спортске секције.“

Циљ Министарства је да у складу са европским стандардима обезбеди што боље услове за рад и учење. Због тога настављамо да улажемо у инфраструктуру образовних установа на свим нивоима, али и установа ученичког и студентског стандарда. Важно је да знате да ћете и даље имати подршку министарства“, рекао је министар.

Министар Ружић отворио је и изложбу, коју су приредили ученици,  на којој је школа представљена кроз историју.

У саставу економије у Пољопривредној школи са домом ученика Футог су и воћњаци, виногради, стакленици и пластеници, а савремености школе доприноси опремљеност свом потребном модерном механизацијом и различитим објектима за смештај животиња. У школи постоји и ученичка задруга.

 

Чланак Ружић: Значај пољопривредних школа у образовном систему је велики  се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ружић: Значај пољопривредних школа у образовном систему је велики 

Извор: Министарство просвете

/*! elementor – v3.7.5 – 14-09-2022 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} Министар просвете Бранко Ружић присуствовао је свечаности поводом обележавања 75. година постојања Пољопривредне школе са домом ученика  Футог.

Велика ми је част што данас присуствујем свечаности овим поводом. Од оснивања до данас ова образовна установа била је и остала окренута потребама и интересовањима својих ученика и на то можете бити поносни. Ова школа представља пример установе у којој се успешно спајају практична и теоријска знања, а за то су заслужни сви који су укључени у школски рад. У том процесу подједнако значајно место припада професорима, наставницима практичне наставе, управи школе и свим запосленима, али и ученицима школе“, рекао је министар и пожелео им успех у предстојећем раду и да наставе да буду пример и узор другима.

Он је навео да је значај пољопривредних школа у нашем образовном систему велики, јер доприносе руралном развоју земље и развоју пољопривреде, као једне од најзначајнијих привредних грана

Како бисмо били конкурентни у тој области потребно је да имамо квалитетне стручњаке из области пољопривреде и ветерине, а то омогућава управо ваша школа. У том смислу веома је значајна практична настава која је ученицима доступна на импозантној школској економији од око 80 хектара обрадиве површине“, навео је он.

Велики додатни квалитет ове школе чини, према речима министра је и ученички дом чији је капацитет 190 места, „ у коме ученици на најбољи начин развијају своје идеје, уз безрезервну подршку васпитача и других сарадника и у оквиру секција које успешно раде у оквиру школе или дома, као што су еколошка секција, кинолошка, пчеларска, коњички клуб, хор и бројне спортске секције.“

Циљ Министарства је да у складу са европским стандардима обезбеди што боље услове за рад и учење. Због тога настављамо да улажемо у инфраструктуру образовних установа на свим нивоима, али и установа ученичког и студентског стандарда. Важно је да знате да ћете и даље имати подршку министарства“, рекао је министар.

Министар Ружић отворио је и изложбу, коју су приредили ученици,  на којој је школа представљена кроз историју.

У саставу економије у Пољопривредној школи са домом ученика Футог су и воћњаци, виногради, стакленици и пластеници, а савремености школе доприноси опремљеност свом потребном модерном механизацијом и различитим објектима за смештај животиња. У школи постоји и ученичка задруга.

 

Чланак Ружић: Значај пољопривредних школа у образовном систему је велики  се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Објављен Календар активности за спровођење завршног испита, пријемних испита и уписа ученика у средњу школу

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете је објавило Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину.

Календар садржи преглед свих активности у вези са полагањем завршног испита и уписом у средњу школу по месецима.

ПРЕУЗМИТЕ: Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину

Чланак Објављен Календар активности за спровођење завршног испита, пријемних испита и уписа ученика у средњу школу се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Објављен Календар активности за спровођење завршног испита, пријемних испита и уписа ученика у средњу школу

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете је објавило Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину.

Календар садржи преглед свих активности у вези са полагањем завршног испита и уписом у средњу школу по месецима.

ПРЕУЗМИТЕ: Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину

Чланак Објављен Календар активности за спровођење завршног испита, пријемних испита и уписа ученика у средњу школу се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Конкурс „Наш војник, наш херој“

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“.

Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих основних школа на територији Републике Србије, по узрасним групама – први и други циклус основног образовања и васпитања.

Ученици основних школа припремају рад – креативно решење  на тему „Жене у Војсци Србије. Хероине прошлог, садашњег и будућег времена“, у једној од три категорије:

а) српски језик (литерарни рад – проза или поезија, до 2.500 карактера или до четири строфе);

б) ликовна култура (ликовни рад, техника по избору);

г) техника и технологија (видео-клип у трајању до три минута или макета).

Крајњи рок за достављање радова наставницима је 20. фебруар 2023. године.

Наставници врше одабир најбољих радова. Након извршене селекције од стране наставника, а најкасније до 1. марта 2023. године, школа све одабране радове својих ученика, истовремено, поштом или електронским путем, достављ на:

Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије,

са назнаком – за наградни конкурс „Наш војник наш херој“,

Немањина 15 11000 Београд или електронским путем на адресу utsv@mod.gov.rs

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Конкурс „Наш војник, наш херој“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Конкурс „Наш војник, наш херој“

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“.

Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих основних школа на територији Републике Србије, по узрасним групама – први и други циклус основног образовања и васпитања.

Ученици основних школа припремају рад – креативно решење  на тему „Жене у Војсци Србије. Хероине прошлог, садашњег и будућег времена“, у једној од три категорије:

а) српски језик (литерарни рад – проза или поезија, до 2.500 карактера или до четири строфе);

б) ликовна култура (ликовни рад, техника по избору);

г) техника и технологија (видео-клип у трајању до три минута или макета).

Крајњи рок за достављање радова наставницима је 20. фебруар 2023. године.

Наставници врше одабир најбољих радова. Након извршене селекције од стране наставника, а најкасније до 1. марта 2023. године, школа све одабране радове својих ученика, истовремено, поштом или електронским путем, достављ на:

Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије,

са назнаком – за наградни конкурс „Наш војник наш херој“,

Немањина 15 11000 Београд или електронским путем на адресу utsv@mod.gov.rs

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Конкурс „Наш војник, наш херој“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ружић: Захвални Швајцарској на подршци у области образовања

Извор: Министарство просвете

Министар просвете Бранко Ружић и амбасадор Швајцарске Урс Шмид разговарали су данас у Београду о сарадњи две земље у области образовања, као и могућностима за њено унапређење.

„Јаки билатерални односи који трају више од 100 година ојачани су сада и унапређеном сарадњом у области образовања“, рекао је министар и изразио захвалност Швајцарској на досадашњој подршци када је реч о имплементацији дуалног образовања у образовни систем у Србији.

Саговорници су се сагласили да постоји додатни простор за унапређење сарадње Србије и Швајцарске у области образовања.

Чланак Ружић: Захвални Швајцарској на подршци у области образовања се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ружић: Захвални Швајцарској на подршци у области образовања

Извор: Министарство просвете

Министар просвете Бранко Ружић и амбасадор Швајцарске Урс Шмид разговарали су данас у Београду о сарадњи две земље у области образовања, као и могућностима за њено унапређење.

„Јаки билатерални односи који трају више од 100 година ојачани су сада и унапређеном сарадњом у области образовања“, рекао је министар и изразио захвалност Швајцарској на досадашњој подршци када је реч о имплементацији дуалног образовања у образовни систем у Србији.

Саговорници су се сагласили да постоји додатни простор за унапређење сарадње Србије и Швајцарске у области образовања.

Чланак Ружић: Захвални Швајцарској на подршци у области образовања се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

У оквиру допунске наставе на српском језику отворене нове наставне групе у Регензбургу, Аугзбургу , Фирстенфелдбруку и Инголштату у Баварској

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/u-okviru-dopunske-nastave-na-srpskom-jeziku-otvorene-nove-nastavne-grupe-u-regenzburgu-augzburgu-firstenfeldbruku-i-ingolstatu-u-bavarskoj/

Како је у другој половини септембра месеца успешно започета  још једна нова школска година у српској допунској школи у Баварској, која је у организацији Министарства просвете Републике Србије, показује податак да је завладало велико интересовање за овај облик наставе од стране родитеља и њихове деце. Након захтева  родитеља из градова Регензбурга, Аугзбурга и Фирстенфелдбрука за формирање нових наставних група ученика послатог на адресу дипломатско-конзуларног преставништва у Минхену, започета  је процедура формирања нових група. Након што је  Министарство просвете одобрило рад нових група, ђаци су се у октобру  по први пут окупили у својим учионицама. С обзиром да је и у Инголштату порасло интересовање за упис нових ученика у већ постојећим наставним групама, тамо је отворена и трећа наставна група.

Нова наставна група у Регензбургу

Свечаним интонирањем химне “Боже правде”, у Регензбургу је почетком октобра кренула са радом допунска школа на српском језику,  на радост многе деце српског порекла , као и њихових родитеља.

Школа је организована  од стране Министарства просвете, а уз несебичну помоћ Генералног конзулата Републике Србије у Минхену.

Наставу по посебном програму  образовања и васпитања у иностранству изводи  наставница Дајана Луковић. Овај посебан програм садржи план и програм наставе и учења, из следећих предмета: Српски језик, Моја отаџбина Србија и Основи културе српског народа.

Новоотворена група броји 28 ученика подељених по узрасту (млађи, средњи и старији) и сви су, по речима наставнице Дајане Луковић , изузетно мотивисани за учење српског језика и књижевности, културе, традиције и уметности.

„Желим да се захвалим Министарству просвете, као и Конзулату Републике Србије у Минхену, на подршци и спровођењу у дело  идеје о отварању Допунске школе у Регензбургу у који се у последњих неколико година доселио велики број породица из српског говорног подручја. Међу полазницима школе су и ученици српског порекла који нису говорници српског језика, али им не недостаје жеље и воље да науче ћирилицу, српско коло или географске одлике земље предака“, истакла је наставница Дајана.

Осим знања која деца полако стичу на настави, рађају се и нова пријатељства и осећај припадности, осећај да су међу својима.

„Захваљујем се и родитељима који, без обзира на удаљеност од матице, не желе да деца забораве  језик, обичаје и своје корене, јер они су обележје идентитета сваког од нас. Баш као што  мудра мисао каже: “Постоје два поклона која треба дати својој деци, један су корени , а други крила”, закључак је наставнице.

Своје импресије везане за отварање наставе на српском језику поделили су и родитељи. Једна од њих је Ивана Ракић.

„Нама су све троје деце рођени у Београду. Доселили  смо се у Немачку пре шест година када су деца имала једну, три и пет година.У кући причамо искључиво српски језик. Ипак, сам живот, школа и обавезе су увек окренуте немачком језику. Иако деца причају српски језик течно, јављају се недостаци који се односе на граматику, правила писања.

Сматрамо да ће настава која укључује поред граматике и правила писања, српске обичаје, српску историју, поезију, прозу и музику обогатити живот наше деце како образовно, тако и духовно и културолошки. То је наш разлог да своју децу упишемо на часове српског језика у Регензбургу.”

Осим из Србије, неколицина деце је пореклом из Републике Српске. Отац Филипа Лукића, Слободан, истиче важност учења српског језика.

“Филип је рођен у Бања Луци и као петогодишњак је дошао у Њемачку. Иако код куће говоримо искључиво матерњим језиком, евидентно је да Филип значајно боље говори и пише њемачки језик.Он показује интересовање (на моје велико задовољство) за српски језик, културу, историју и традицију, тако да је са одушевљењем кренуо на наставу. Био бих веома сретан да моја дјеца не изгубе контакт са отаџбином, а ова настава је свакао корак у том правцу. ”

Један од полазника допунске наставе на српском језику је Алекса Фируловић, ученик четвртог разреда.

” Рођен сам у Србији,у Кладову, где сам живео пет година и ишао у вртић. У Србији сам упознао пуно другара , али нисам имао среће да идем тамо у школу, јер сам се доселио у Немачку.

Кад сам чуо маму и тату да ће бити отворена српска школа у мом граду, био сам срећан, јер имам жељу да научим да пишем и да читам на српском језику и да упознам боље српску културу и обичаје.

Коначно је почела школа и мени је баш лепо, већ сам доста слова научио и полако већ читам ћирилицу. Учитељица је супер, лепо нам објашњава и јако је љубазна. Пресрећан сам јер сам упознао доста нових српских другара и што сви заједно причамо само српски језик.

Надам се да ћу брзо да научим да читам и да пишем на српском и кад будем следећи пут ишао на распуст у Србију , рећи ћу својим другарима како и ја знам да читам и пишем као и они, иако не идем у  школу у Србији,“ радосно је истакао ученик Алекса.

Нова наставне групе у Аугзбургу и Фирстенфелдбруку

На предлог родитеља у Аугзбургу и Фирстенфелдбруку, два града покрајине Баварске, покренута је идеја да се оформе нова одељења српске допунске школе. Уз залагање родитеља и ангажовање запослених из Генералног конзулата Републике Србије у Минхену, а захваљујући Министарству просвете Србије, одељења су отворена.

У граду Аугзбург, вест о отварању одељења на српском језику, дочекана је с радошћу и на опште задовољство родитеља и деце који живе у том граду. У Фирстенфелдбруку, родитељи су били захвални због реализације њихове иницијативе јер не морају возити децу у Минхен како би похађали наставу на српском језику. Жеља људи који живе далеко од своје домовине јесте да њихова деца не забораве свој матерњи језик, да буду окружени  другом децом која такође имају корене у Србији и да не забораве културу и традицију својих предака.

Отац ученице српске допунске школе у Аугзбургу, Ненад Станишић, каже: „Нас родитеље посебно радује чињеница да ће наша деца имати могућност кроз  наставу на српском језику да унапреде знање свог матерњег језика, историје, културе и традиције. Поред учења, деца ће бити у прилици да упознају вршњаке истог порекла и да са њима склапају нова пријатељства. Одржавање језика и културе у иностранству, није лак задатак за децу која иду у редовне немачке школе, а није лак ни за родитеље, зато  смо презадовољни да је наше Министарство након дуго година, поново покренуло допунску школу“.

Десанка Јовић, мајка ученика из  Фирстенфелдбрука истакла је: „Као неко чија су деца већ трећа генерација која живи у Немачкој, желим посебно да нагласим колико је важно да деца имају наставу на српском језику јер се са сваком новом генерацијом, нажалост, губи осећај и потреба да се негује матерњи језик, а тиме и идентитет. Волим својој деци да кажем да морају знати одакле су да би знали куд ће ићи. Због тога ме јако радује што је у нашем граду формирано одељење где ће деца учити српски језик и културу и где ће се рађати нова гругарства“.

„Дошао сам овде да научим више о историји Србије“, изјава је једног од ученика из града Фирстенфелдбрука. Оно што је посебно занимљиво, највећи број ученика је рекао да жели да научи да чита и пише ћирилицу.

„Сматрам да је од изузетне важности да наша деца у дијаспори имају прилику да негују свој матерњи језик, уче о историји, обичајима, култури и традицији наше земље. Уз све то, имају прилику да остваре контакт и друже се са својим вршњацима пореклом из Србије и на тај начин ојачају своју заједницу далеко од своје домовине. Хвала Министарству просвете  Србије што нам је омогућило овај вид наставе у Аугзбургу и велико хвала нашој учитељици, Гордани Костић, која свој посао ради срцем. Моје дете са радошћу посећује српску школу“, изјавила је Јована Тодоровић, мајка ученика допунске српске школе.

Гордана Костић, професор разредне наставе, посебно се радује прилици да ради са децом која желе да негују културу својих предака и која желе да сачувају српски језик иако су далеко од свог завичаја. „Прилика да радим посао који волим, онај који сам са жаром  радила у Србији, отворила ми је нова врата и вољу да растем заједно са децом која се хране љубављу према својим коренима. Повезао нас је исти мотив, а то је очување нашег националног идентитета, где год били. Делимо исте приче и судбину која се одвија у далеком свету, разумемо се и прихватамо изазове који су пред нама. Надам се да ћемо се као група развијати све више. Захвална сам свим родитељима који су усадили деци љубав према завичају и  мотивисали их да након дана проведеног у редовној школи, похађају и наставу на српском језику.“

Проширена наставна група у Инголштату

„Блиста накит од шимшира,
једра репа и бундева,
поток свира као лира –
дете расте када пева.“

Како почиње стих Момчила Тешића, баш у позну јесен, када су градови у Немачкој прошарани јарким бојама бундева, тако је и у Инголштату, баш у јесен, значајно порастао број ученика у наставној групи у Инголштату. Допунска настава на српском језику, у Инголштату у Баварској, успешно функционише већ другу годину. Да је одазив заинтересоване деце и родитеља за овакав вид наставе прогресиван, показује и проширење друге наставне групе.

„Првачићи, крупних очију и несигурних прстију са нестрпљењем су чекали свој први час на српском језику. Тема је била занимљива, причали смо о Првом светском рату. Цртали смо Наталијину рамонду. Старији узрасти помно су слушали о теми и разумели њен садржај. Појединци су поносно изјавили да једва чекају наш следећи сусрет“, прокоментарисала је наставница Александра Цветковић.

„Увек ме обрадује увећан број ученика у сваком одељењу. То је показатељ да су родитељи задовољни радом српске допунске школе, а мени као координатору да наставници квалитетно и занимљиво деци држе наставу“, истакла је координаторка Татјана Поповић.

Да деца расту док певају, показује и њихово интересивање за наше родољубиве песме. Заједничким снагама ђаци су научили речи песме „Ово је Србија“. Наставна тема око Првог светског рата протезала се у месецу октобру,  те су ученици успешно савладали градиво и показали своју ликовну и музичку способност. Свако је нацртао Наталијину рамонду, а појединци су били запрепашћени када су чули да је тада постојао војник, не много старији од њих, Момчило Гаврић. Били су веома инспирисани његовом биографијом па се његов портрет нашао на цртежима појединаца.

Гаврилова мајка, Верица Јовановић изјавила је: „Скоро смо се доселили из Србије у Инголштат. Плашила сам се како ће се прво деца, а затим и ми, одрасли, снаћи у новом граду. Све је за нас било ново. Школа, град, заправо нов живот и то од почетка. Добили смо ветар у леђа. Схватили смо да у Инголштату има пуно наших Срба, а посебно нас је обрадовала вест да се одржава допунска настава на српском језику и фолклор. Имам само похвале за организацију и труд наше учитељице, Александре Цветковић. Без ње, мислим да ова школа не би била то што јесте! Цела моја породица, осећа се као да је код куће. Као да смо и даље у нашој Србији!“

Наставница Александра додала је за крај: „У Немачкој се ближи зима, те нас чекају многе занимљиве теме. Тако бих ја, и завршила овај извештај, стиховима Момчила Тешића:

“Зима као коњ протрча,
беже магле голубасте,
блеште локве као срча –
кад се игра дете расте.”

„Играћемо се, певати, цртати, учити, све док моја деца не порасту. А када порасту, сигурна сам, свако дете ће понети са собом барем делић мојих речи о Србији, нашој домовини, нашој традицији и култури“, поносно је истакла наставница Александра.

И сви се напослетку слажу у једном, да је учење матерњег језика изузетно битно, а настава на српском језику ће децу оплеменити и подстакнути да се и самостално баве изучавањем српског културног наслеђа, а створиће и чврсте везе са отаџбином.

Аутори текста: Дајана Луковић, Гордана Костић и Александра Цветковић

Наталијина рамонда опет процветала у Баварској

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/natalijina-ramonda-opet-procvetala-u-bavarskoj/

Поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату, 11.новембра, Aктив наставница Баварске договорио се да са ученицима у оквиру ваннаставних активности да сними интерни видео материјал и направи један музички видео.

У овој активности учествовала су деца наставница које предају у допунским школама на српском језику у Баварској. То су ученици наставница Александре Цветковић, Татјане Хот, Гордане Будише, Иване Ђурић и Бранке Станојевић. Инголштат, Минхен, Розенхајм, Пасау и Нирнберг заједничком енергијом која нас је терала као војнике који су пробијали Солунски фронт,  ујединио је децу која су гласом и оловком оживела прошла времена.

„Ово је Србија“ назван је интерни видео материјал, истоимена песма која пева гласовима ратника из Првог светског рата, нагнала је наставнице на идеју да направе видео материјал. Иако наставнице нису потковане знањем из света прављења и састављања музичког садржаја, активност је завршена успешно. Деца су била веома припремљена на изазов који их је чекао. Сви су научили текст и потрудили се да покажу своја гласовна умећа. Наставнице су им биле подршка и бодриле су их сваког трена.

Поред музичког дела деца су била активна и око ликовног стваралаштва. Тако су опет, негде далеко, у целој Баварској „процветале“ Наталијине рамонде. Оживеле војводе из Првог светског рата, оживеле жене које су се храбро бориле раме уз раме са војницима 1914. године. Деца су поред ових активности урадила и интерактивне листиће које су припремиле наставнице и тако утврдили градиво.

Да је историја Срба битан фактор који веома интересује децу, показује знање које су показали приликом провере.

Наставнице су веома задовољне исходима оваквог вида наставе и могу да поруче за крај један цитат из горепоменуте песме: „…понеси одавде један цвет, нек сви виде, нек зна цео свет!“

Образовно-васпитни рад на српском језику у покрајини Баварска у организацији је Министарства просвете Републике Србије и изводи се за ученике српског порекла, који су се изјаснили за овај вид наставе.

Аутор текста: Александра Цветковић

Радост у Вајблингену

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/radost-u-vajblingenu/

Захваљујући Министарству просвете Републике Србије, Конзулату Републике Србије у Штутгарту, координаторки српске допинске школе у Баден Виртембергу и учитељици  Валентини Дамјановић, отворена је нова наставна група у Вајблингену, надомак Штутгарта. На велику радост деце и родитеља, настава је почела да се реализује 25.10.2022. Пуна учионица ђака је била прелепа слика приликом првог сусрета деце и њихове учитељице Валентине. Пуно питања, очекивања, мотивације, жеље да сазнају шта ће све научити у српској школи, је само део атмосфере која је владала у школи тог првог дана. Деца и родитељи су такође изнели и своје утиске.

Филип и Ива Кизић су рекли да им се школа пуно свиђа, воле што уче српски и то ће им помоћи да боље причају српски када одпутују у Србију. Ива је додала да раније није могла ни реч да каже на српском, а сада може пуно више. Срећна је што постоји српска школа.

Њихова мама Рада Кизић је такође изнела своје утиске, да је срећна што смо успели да организујемо школу у Вајблингену. Радује је то што  деца воле да иду у српску школу и што влада велико задовољство међу родитељима и децом.

Такође је и ученица Ксенија Панзаловић рекла да јој се школа много свиђа, воли што ће учити ћирилицу и што ће у школи упознати и нове пријатеље. А њена мама, Соња Панзаловић је је такође истакла да је ово лепа могућност за сву децу из Вајблингена и околине да могу имати српску школу у свом месту. Посебно је радује то што деца могу надоградити своје знање српског језика, упознати историју и културу свог народа.

Надамо се и верујемо да ће бити још нових група, које ће окупити још наше деце и тако радити на ширењу и очувању српског језика, културе и историје. Јер, да бисмо знали ко смо, морамо знати одакле потичемо.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЈАВНИ ПОЗИВ


30.11.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЛИСТУ ИЗВРШИОЦА, ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ, ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА. Завод упућује позив свим заинтересованим лицима која испуњавају захтеване минималне услове, са одговарајућим образовањем и радним искуством, да се пријаве на овај Јавни позив, како би у предстојећем периоду, путем склапања Уговора о допунском раду могли да буду ангажовати на пословима у оквиру пројеката Завода. Детаљи и услови дати су у приложеним документу.

Јавни позив

Линк за пријаву

 

Ружић: Добра сарадња са УНДП на заједничким пројектима

Извор: Министарство просвете

Министар просвете Бранко Ружић и стални представник УНДП у Србији Јакуп Бериш разговарали су данас о заједничким пројектима две институције и изразили задовољство досадашњом сарадњом.

Министар Ружић је рекао да, када је у питању пројекат Подршка стратешким институцијама у образовању, од велике важности за Србију и за високо образовање je изградња и реконструкција зграда три уметничка факултета у Београду (ФМУ, ФПУ, ФЛУ), који су финансирани из пројектног зајма Банке за развој Савета Европе.

Он је рекао и да му је драго што постоји пројекат „Изградња кључних рачунарских компетенција – ка радној снази будућности “, који се спроводи у партнерству са Фондацијом Петља, јер ће повећати проценат младих са развијеним рачунарским и дигиталним компетенцијама.

Када је реч о подршци за реновирање и изградњу ученичких и студентских домова, Ружић је изразио захвалност на подршци да се унапреди високо образовање повећањем смештајних капацитета студентских домова у два највећа универзитетска центра: у Београду и Нишу, где су највећи захтеви за обезбеђивањем нових студентских смештајних капацитета.

Чланак Ружић: Добра сарадња са УНДП на заједничким пројектима се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ружић: Добра сарадња са УНДП на заједничким пројектима

Извор: Министарство просвете

Министар просвете Бранко Ружић и стални представник УНДП у Србији Јакуп Бериш разговарали су данас о заједничким пројектима две институције и изразили задовољство досадашњом сарадњом.

Министар Ружић је рекао да, када је у питању пројекат Подршка стратешким институцијама у образовању, од велике важности за Србију и за високо образовање je изградња и реконструкција зграда три уметничка факултета у Београду (ФМУ, ФПУ, ФЛУ), који су финансирани из пројектног зајма Банке за развој Савета Европе.

Он је рекао и да му је драго што постоји пројекат „Изградња кључних рачунарских компетенција – ка радној снази будућности “, који се спроводи у партнерству са Фондацијом Петља, јер ће повећати проценат младих са развијеним рачунарским и дигиталним компетенцијама.

Када је реч о подршци за реновирање и изградњу ученичких и студентских домова, Ружић је изразио захвалност на подршци да се унапреди високо образовање повећањем смештајних капацитета студентских домова у два највећа универзитетска центра: у Београду и Нишу, где су највећи захтеви за обезбеђивањем нових студентских смештајних капацитета.

Чланак Ружић: Добра сарадња са УНДП на заједничким пројектима се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.