Loading...
×

Издвојене вести

Јавни позив за спољне сараднике на пословима израде курикулума за дуални модел образовања у оквиру пројета Дуал ВЕТ пројекат Србија

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/javni-poziv-za-spoljne-saradnike-na-poslovima-izrade-kurikuluma-za-dualni-model-obrazovanja-u-okviru-projeta-dual-vet-projekat-srbija/

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
СПОЉНЕ САРАДНИКЕ НА ПОСЛОВИМА
ИЗРАДЕ КУРИКУЛУМА ЗА ДУАЛНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕТА Дуал ВЕТ Пројекат Србија.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Дуал ВЕТ Пројекат Србија, расписује Јавни позив за избор 10 спољних сарадника који ће учествовати у компоненети 3 Пројекта „Израда курикулума за дуални модел образовања“, у оквиру које ће обављати послове креирања нових планова и програма наставе и учења, заснованих на учењу кроз рад, изради додатних докумената за образовне профиле засноване на учењу кроз рад као и креирању и реализацији обука у оквиру стручног образовања.

Пројекат суфинансирају Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ) и Аустријска развојна агенција (АДА). Партнери укључени у реализацију пројекта су: Привредна комора Србије, Швајцарска канцеларија за сарадњу, Аустријска развојна агенција и Завод за унапређивање образовања и васпитања Србије.

Рад спољних сарадника је хонорисан.

Изабрани сарадници у току трајања пројекта ће бити ангажовани на пословима израде методологије за израду курикулума заснованих на учењу кроз рад; координирања радних група које ће радити на изради курикулума; израде методологије за креирање обука за имплементацију курикулума и матурских испита за образовне профиле, засноване на учењу кроз рад.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив је отворен од 1.09.2023. до 10.9.2023. године.

Право на учешће имају наставници и сарадници који имају минимум 2 године искуства рада на креирању курикулума и обука за наставнике.

Критеријуми за избор стручних лица представља број учешћа у процесу израде курикулума, израде стратешких докумената и број учешћа у припремама и реализацији обука које реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Пријава се врши путем онлајн обрасца који се налази на следећој адреси.

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати Јавног позива ће бити објављени на сајту Завода по истеку рока за пријаву 2023.

Контакт особа за ваша питања је Маја Тодоровић мејл адреса: maja.todorovic@zuov.gov.rs.

Срећан почетак нове школске године

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/srecan-pocetak-nove-skolske-godine-3/

Срећан почетак нове школске године жели вам Завод за унапређивање образовања и васпитања!

Нови правилници: основно образовање – измене и допуне планова и програма; гимназије за ученике са посебним способностима (математика, информатика, физика) – планови и програми – Просветни гласник број 13/2023

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-osnovno-obrazovanje-izmene-i-dopune-planova-i-programa-gimnazije-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima-matematika-informatika-fizika-planovi-i-programi-prosvetni-glasnik-bro/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2023.
Листа прописа:

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области природних наука у гимназији

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-prijavu-na-besplatnu-obuku-podrska-nastavnicima-u-realizaciji-izbornih-programa-u-oblasti-prirodnih-nauka-u-gimnaziji-2/

На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен подршци остваривања изборних програма из природних наука у гимназији и то: Примењене науке, Образовање за одрживи развој, Примењене науке 1 и Примењене науке 2.

Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 153-00-00010/2022-03). Учесници обуке добиjаjу 16 сати стручног усавршавања.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 17 часова.

У току 2022. године реализоване су 2 овакве обуке  а ове године планирана је обука за једну групу од 30 наставника гимназије и то  30. септембра и 1. октобра  2023.

На обуку се могу пријавити само наставници гимназије који испуњавају услов за реализују наведених изборних програма из природних наука, независно да ли их већ реализују или су заинтересовани да их реализују.

Приjаве се примаjу до понедељка 25. септембра 2023. у 15 часова.

За питања контакт особа у ЗУОВ-у је Малина Поповић, malina.popovic@zuov.gov.rs

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласници број 10/2023 и број 11/2023

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-srednje-strucno-obrazovanje-prosvetni-glasnici-broj-10-2023-i-broj-11-2023/

Објављени су нови прописи у средњем стручном образовању.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 11/2023.
Листа прописа:

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 10/2023.
Листа прописа:

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области друштвених наука у гимназији

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-prijavu-na-besplatnu-obuku-podrska-nastavnicima-u-realizaciji-izbornih-programa-u-oblasti-drustvenih-nauka-u-gimnaziji-2/

На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен подршци остваривања изборних програма из друштвених наука у гимназији и то: Појединац, групе и друштво, Основе геополитике и Религије и цивилизације.

Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 153-00-00011/2022-03). Учесници обуке добиjаjу 16 сати стручног усавршавања.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 17 часова.

У току 2022. године реализоване су 2 овакве обуке  а ове године планирана је обука за једну групу од 30 наставника гимназије и то  23. и 24. септембра.

На обуку се могу пријавити само наставници гимназије који испуњавају услов за реализују наведених изборних програма из друштвених наука, независно да ли их већ реализују или су заинтересовани да их реализују.

Приjаве се примаjу до понедељка 18. септембра 2023. у 15 часова.

За питања контакт особа у ЗУОВ-у је Елеонора Влаховић, eleonoravlahovic@gmail.com

Нови правилници: допуне плана и програма наставе и учења у средњим стручним школама – Просветни гласник број 9/2023

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-dopune-plana-i-programa-nastave-i-ucenja-u-srednjim-strucnim-skolama-prosvetni-glasnik-broj-9-2023/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 9/2023.

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета у стручним школама; допуне планова и програма у стручним школама; допуне каталога уџбеника

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-stepen-i-vrsta-obrazovanja-nastavnika-u-osnovnoj-skoli-program-nastave-opsteobrazovnih-predmeta-u-strucnim-skolama-dopune-planova-i-programa-u-strucnim-skolama-dopune-kataloga-udzb/

Објављени су нови бројеви Просветног гласника.

Листу нових прописа погледајте испод.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 7/2023.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 8/2023.

Резултати јавног позива наставницима грађанског васпитања у гимназији за учешће у пилотирању модела такмичења ученика

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/rezultati-javnog-poziva-nastavnicima-gradjanskog-vaspitanja-u-gimnaziji-za-ucesce-u-pilotiranju-modela-takmicenja-ucenika/

На Јавни позив стигло је укупно 9 пријава. Комисија ЗУОВ-а је прегледала све пријаве и изабрала 8 наставника/школа који ће учестовати у пилотирању модела такмичења ученика гимназије из Грађанског васпитања.

Списак изабраних наставника/школа:

 • Шеста београдска гимназија, наставница Ана Ковачевић;
 • Прва београдска гимназија, наставник Светозар Јованчевић;
 • Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад, наставница Неда Носовић;
 • Четврта београдска гимназија, наставница Снежана Параносић;
 • Гимназија „Јосиф Панчић”, Бајина Башта, наставница Рада Тадић;
 • Гимназија „Патријарх Павле”, Београд, наставница Љиљана Петровић;
 • Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник, наставница Катарина Ивановић;
 • Пожаревачка гимназија, наставница Јована Стајић.

Даља упутства за рад изабрани наставници добиће на своје електронске адресе.

Председница Комисије
Елеонора Влаховић,
саветница за ГВ у ЗУОВ-у

Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/smernice-za-organizaciju-i-realizaciju-obrazovno-vaspitnog-rada-u-skolskoj-2023-2024-godini/

Узимајући у обзир последице мајских трагедија, а како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизање циљева образовања и васпитања Министарство просвете је свим школама упутило Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/2024. години са посебним нагласком на унапређивање васпитног рада са ученицима.

Основни циљ образовно-васпитног рада у школској 2023/2024 представља развој позитивних људских вредности код ученика и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Дате Смернице посебно истичу јачање васпитне улоге школе унапређивањем ваннаставних активности, што не значи да се васпитање не одвија и кроз редовну наставу, већ да ваннаставне активности, које нису новина нашег образовног система, добијају важну улогу као недовољно искоришћени потенцијал васпитног делања школе. Стратегија образовања у Републици Србији до 2030. године посебну пажњу посвећује обезбеђивању доступности ваннаставних активности свим ученицима, подстицању ученичког учешћа у ваннаставним активностима, као и њиховој афирмацији на нивоу школе и шире заједнице.

Додатни извори за подршку јачању васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности у основним и средњим школама се налазе на следећој страници Завода.

Позив за пријаве на бесплатне обуке из области одрживог развоја

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-prijave-na-besplatne-obuke-iz-oblasti-odrzivog-razvoja-gradjansko-vaspitanje/

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Светском организацијом за природу Адриа – Србија (WWF), у току 2022. године реализовао је три програма обуке у области одрживог развоја за три циљне групе наставника у основној школи и гимназији. Обуке су акредитоване и налазе се на листи програма од јавног интереса. Како су обуке одлично оцењене и како је било велико интересовање за њих обавештавамо вас да је WWF  обезбедио средства да се обуке понове.

Као и прошли пут обуке су дводневне, реализују се онлајн, викендом и трају од 9 до 15 h. Групе су од 30 учесника који добијају уверење за 12 сати стручног усавршавања. Аутори и реализатори обуке су стручњаци из ЗУОВ-а и Светске организације за природу Адриа – Србија.

Да би сте добили место на обуци потребно је да се пријавите за обуку која вам одговара и да изаберете термин који вам одговара.

I Обука
ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ САДРЖАЈА ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ намењена је наставницима који испуњавају услов за остваривање  изборног програма Грађанско васпитање у прва четири разреда основне школе јер у програму за 4. разред постоје садржаји који се односе на екологију и одрживи развој.

Термини обука су:
1. – 26. i 27. август 2023.
2. – 2. и 3. децембар 2023.

За питања контакт особа је Елеонора Влаховић, eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs

II Обука
ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОБЛАСТ ЕКОЛОГИЈЕ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА намењена је наставницима који испуњавају услов за остваривање слободних наставних активности из области екологије и одрживог развоја у основној школи од 5. до 8. разреда.

Термини обука су:
1. – 4. i 5. новембар 2023.
2 – 18. и 19. новембар 2023.

За питања контакт особа  је Малина Поповић, malina.popovic@zuov.gov.rs

III Обука
ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ГИМНАЗИЈИ намењена је наставницима који испуњавају услов за остваривање изборног програма Образовање за одрживи развој  у гимназији од 1. до 4. разреда.

Термини обука су:
1. – 16. и 17. септембар 2023.
2. – 23. и 24. септембар 2023.

За питања контакт особа је Малина Поповић, malina.popovic@zuov.gov.rs


Приjаве се примаjу до среде 23. августа 2023. у 15 часова.

Позив на стручни скуп са међународним учешћем: Истраживање иновативних модела подучавања историје и грађанског васпитања у 21. веку

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-na-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-istrazivanje-inovativnih-modela-poducavanja-istorije-i-gradjanskog-vaspitanja-u-21-veku/

СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ИСТРАЖИВАЊЕ ИСТОРИЈЕ, ЕТИКЕ И ЉУДСКОГ ПОНАШАЊА, НЕГОВАЊЕ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И ЕМПАТИЈЕ И РАЗВИЈАЊЕ ОДГОВОРНОГ ДРУШТВЕНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

ПОУЧАВАЊЕ ХОЛОКАУСТА И ЉУДСКОГ ПОНАШАЊА

После рата: историја и сећање

Истраживање иновативних модела подучавања историје и грађанског васпитања у 21. веку

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 1-3. СЕПТЕМБАР 2023.
МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Амерички кутак у Београду, Македонска 22, Београд
ОРГАНИЗАТОР СКУПА:
U.S Embassy

Програм је бесплатан за учеснике, а пријаве за учешће извршити на следеће имејл адресе:
Обрадовић Драгана – obradovicd@state.gov
Миливојевић Душица – MilivojevicD@state.gov

Радни језик је енглески.

Наградни конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу 2023.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/nagradni-konkurs-mentori-mentorima-primeri-dobrih-resenja-za-praksu-2023-2/

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС
Ментори менторима–примери добрих решења за праксу
2023.

У циљу развијања и промовисања културе ширења знања и вештина потребних за квалитетан менторски рад, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) расписује конкурс Ментори менторима–примери добрих решења за праксу. Позивају се наставници и стручни сарадници запослени у основним и средњим школама Републике Србије, да пријаве радове који представљају примере добрих решења проблема који могу да се појаве током реализовања приправничкоменторске праксе.

Једну од одлика добрих ментора представља спремност да се знање дели те да се на тај начин инвестира у друге. У том смислу прављење базе примера добрих решења за различите проблеме у приправничко-менторској пракси, један је од начина да се подстакне „дељење знања“ и да се промовише култура сарадничког учења. Излиставање проблема који ће се наћи у бази, њихово распоређивање по областима и навођење примера могућих решења има за циљ да покаже да ментори нису сами у својим настојањима да помогну приправнику, а да проблеми које имају нису само њихови, већ их деле са другим менторима.

Истовремено, формирање базе не треба да послужи као нуђење готових решења, са инструкцијом да се баш тако и баш у понуђеном облику користе, већ да се покрену идеје и правци деловања, уз неопходна прилагођавања свакој појединачној пракси.

Услови конкурса:

 • конкурс је расписан у периоду 25.05.-25.08.2023
 • право учешћа имају сви наставници и стручни сарaдници запослени у основним и средњим школама у Републици Србији
 • један учесник може послати највише три своја рада
 • радови који учествују на конкурсу могу бити адаптирани домаћи задаци полазника Програма обуке за менторе или потпуно нови радови (учесника који јесу или нису похађали обуку)
 • радови треба да су написани у складу са захтевима Пријавног формулара који се налази у оквиру овог конкурса
 • радови морају бити писани ћирилицом, лекторисани и писани у фонту Times New Roman, величине 12, са проредом 1,5
 • пријаве треба послати у електронском облику, путем Пријавног формулара који је саставни део овог конкурса, најкасније до 25.08.2023 у 23:59

Радови који не испуњавају прописане услове неће бити узети у разматрање.

Радове, који одговарају условима конкурса, процењује комисија коју именује директор ЗУОВа. Одабрани примери добрих решења за праксу налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВа, а аутори најбољих примера биће и награђени.

Резултати конкурса и имена награђених аутора биће објављени на сајту ЗУОВа, најкасније до краја календарске године.

 Рок за достављање пријава је 25.08.2023. године (до 23:59).

Саставни део овог конкурса је и Помоћни формулар у коме су наведена јасна и детаљна упутства за попуњавање Пријавног формулара.

Рад се предаје искључиво путем Пријавног формулара (кликните на дугме испод): https://www.formpl.us/form/5987861019623424

Обука наставника који се упућују на рад у иностранству

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/obuka-nastavnika-koji-se-upucuju-na-rad-u-inostranstvu/

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете Републике Србије организовали су и одржали системску обуку за наставнике који се упућују на рад у иностранству и остварују образовно-васпитни рад на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе. Обука је одржана 27. и 28. јула 2023. у Хотелу М у Београду. Програм је обухватао садржаје који се односе на организациона и друга специфична питања наставне праксе, а који ће наставницима помоћи у припремању, организовању, оптимализацији и рационализацији комплексног образовно-васпитног рада у иностранству, пружити помоћ у активизацији и дидактичко-методичкој операционализацији теоријских знања, у испољавању и подстицању што вишег степена самосталности и креативности свих учесника процеса и олакшати им сналажење у различитим, конкретним наставним ситуацијама.

Наставницима су успех у раду пожелели министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић и први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић. Предавачи на обуци, били су стручњаци из Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања, академске заједнице и наставне праксе. Наставници који имају праксу рада у иностранству, пренели су своја драгоцена искуства новоaнгажованим колегама, откривајући им широк репертоар знања и вештина, неопходних за одговорно и стручно остваривање образовно-васпитног рада.

Општи циљ програма јесте унапређивање предметно методичких, дидактичких, педагошких и психолошких компетенција наставника, за рад у комбинованом одељењу, за примену тематске и пројектне наставе, као и за примену индивидуализованог приступа настави.

Баден-Виртемберг одржао V Видовданске спортске игре и „Крос РТС- а у дијаспори“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/baden-virtemberg-odrzao-v-vidovdanske-sportske-igre-i-kros-rts-a-u-dijaspori/

Видовданске спортске игре у Баден-Виртембергу су спортска манифестација у оквиру којих се традиоционално одржава „Крос РТС-а у дијаспори“, под покровитељством Министарства просвете Републике Србије, уз подршку Министарства спољних послова и Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону.

Овогодишње Пете по реду Видовданске игре одржане су 1. 7. 2023. године у прелепом амбијенту спортских терена у Блумбергу, где су ученике и све госте дочекали предивни и љубазни домаћини СКД „Блумберг“, на чијем челу је Јадранка Тишма. Осим терена, домаћини су свим гостима обезбедили пријатно место где су се могли окрепити храном и пићем, али и склонити од сунца и кише.

Организатор овогодишње манифестације био је Спортски одбор, чији су чланови родитељи ученика српске допунске школе, генерални конзул Драган Димитријевић, представници СКД „Слога“ и СКД „Српски центар Штутгарт“, наставнице допунске школе у Баден-Виртембергу, домаћини из СКД „Блумберг“, Зоран Давидовић, координатор кроса, и многи други. Читав догађај прецизно је организован, при чему се пазило на све детаље – медаље, дипломе и награде за освојена прва три места, али и медаље за све остале учеснике.

Осим великог броја ученика, родитеља, бака, дека, рођака, догађај су посетили и други гости и тиме учинили велику част. Догађају је присуствовао Божидар Вучуровић, генерални конзул Републике Србије у Минхену, представница Српске православне цркве, парохија за Шварцвалд у Филинген-Швенингену, готово сви представници Генералног конзулата РС – Штутгарт, као и композитор, текстописац, певач, оснивач дечјег хора „Чаролија“ Леонтина Вукомановић.

Видовданске спортске игре отворила је координаторка допунске наставе на српском језику Татјана Поповић, обративши се публици речима:

„Драги поштоваоци српских вредности, ви који волите ћирилицу, ви који у срцу носите своју земљу ма где били, ви који знате да човек може да има много кућа, али да се само једна зове дом, добро нам дошли на Пете видовданске спортске игре!“

Након топле добродошлице, координаторка се захвалила домаћинима на предивном амбијенту и на гостопримству, а потом упутила искрене речи свој деци српске допунске школе. „Драга децо, поносни смо на вас. Ваша искрена љубав према отаџбини коју ширите, нам сведочи да сте утрли пут љубави према отаџбини и да је, ма где била, увек у срцу носите. Све Милице, Лазари, Јелене, сви Драгани и Радовани – волите свој језик и своју отаџбину, јер они имају само вас“, завршила је поздравни говор Татјана Поповић.

Након тога, присутнима се обратио генерални конзул Драган Димитријевић рекавши: „Желео бих свима да се најискреније захвалим што сте омогућили да овај дан изгледа овако лепо, а најпре нашим домаћинима у Блумбергу. Знали смо да ће све ово бити фантастично, али нисмо знали да ће бити овако лепо, са оволико деце и људи. Хвала свима који су се претходних месеци трудили да заједно са нама изнесу ове Игре. Велику захвалност дугујемо нашим наставницама и родитељима који су учествовали у припремама, као и СКД „Слога“ и СКД „Српски центар Штутгарт“, који су заједно са нама домаћини ових Игара.“

Свеопшту веселу атмосферу увеличала је и гошћа из Србије, Леонтина Вукомановић, коју је публика поздравила громогласним аплаузом. На самом почетку манифестације, Леонтина се обратила присутнима и заједно са ђацима отворила Игре Химном „Боже, правде“, након које је заједно са три ученице отпевала песму „Ово је Србија“. Рефрен песме певали су у глас су сви присутни. Након свечаног обраћања представника домаћина „Српског културно-уметничког друштва Блумберг“ и представника свештенства српске православне цркве, парохија за Шварцвалд у Филинген-Швенингу, игре су званично и отворене. На овом, међу децом  и родитељима све популарнијем дружењу, брзину и вештину одмерило је преко 300 ученика допунске наставе на српском језику покрајине Баден-Виртемберг, чије су наставнице у сваком моменту биле ту да их бодре и подрже, као и да им уруче медаље и дипломе. Осим наставница, на терену је водећу улогу имао Зоран Давидовић, али и уважени спортиста Синиша Марчетић.

Након кроса уследила је пауза, током које је Леонтина одржала кратак концерт. „Разболе се лисица“, „Миш је добио грип“, „Како расту деца“, „Бавите се спортом“, „Браћу не доносе роде“, само су неке од песама које су се нашле на Леонтинином репертоару, а певало их је преко петсто људи у један глас.

Осим кроса, наставнице су за ученике организовале и Игре без граница. Свака игра била је прецизно осмишљена, у шта је велики труд и несебично ангажовање уложила наставница Славица Ступар.

Задовољство и радост красили су лица присутних, а неки од родитеља су своје утиске поделили са нама.

„Ове игре су спремане са пуно љубави, посвећене су деци наше српске допунске школе. Дивно је било гледати срећну децу. Заиста, не подразумева се. Свако од нас родитеља носи посебне утиске са терена. И ове године су Видовданске спортске игре са организацијом отишле корак даље. Осим Кроса РТС-а, организоване су и Игре без граница – тимско такмичење деце. Имали смо дивне домаћине из Блумберга и велику, несебичну подршку нашег генералног конзула Драгана Димитријевића. Хвала пуно за ове лепе успомене!“, рекла нам је Наташа Рајић, мајка ученика Исака Рајића.

Александра Смиљанић, мајка ученице Кристине Смиљанић, имала је исте утиске. „Из угла родитеља, могу да кажем да сам пресрећна што отаџбина мисли на нас и нашу децу и што постоје догађаји као што је овај. За нас је важно да се наша деца друже и састају. И у кросу и у играма учествовали су пуни узбуђења и позитивне енергије. Овај дан ће нам остати у најлепшем сећању и радујемо се следећем сусрету“.

Александра Михајловић, мајка ученика из Калва, додала је: „Заиста смо позитивно изненађени и одушевљени како је цела манифестација замишљена и организована. Деца су била пресрећна што су на свом, српском језику могла да разговарају са вршњацима, да се друже и баве спортом. Радо ћемо и убудуће долазити на овакве манифестације.“

Као и сваке претходне године, и овај пут победник у свим надметањима било је пријатељство, а звезда водиља биле су речи чувене песме за децу „заједно смо и лепши и јачи“. У то име, радујемо се сваком новом сусрету и дружењу које је у име љубави према нашој драгој отаџбини – СРБИЈИ.

Извештај сачиниле Јована Кнежевић и Татјана Поповић

Приручник за наставнике који се упућују на рад у иностранству

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/prirucnik-za-nastavnike-koji-se-upucuju-na-rad-u-inostranstvu/

Приручник који је пред вама састоји се из два дела и нуди структурирани оквир на основу кога је настала системска обука Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству[1], креирана на основу образовних захтева, потреба и програмских активности које обухватају унапређивање образовно-васпитног рада у иностранству. По свом садржају и форми, он представља једну врсту дидактичко-методичког приручника и намењен је, пре свега, наставницима који остварују програм основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе.  Намера аутора јесте да овим приручником понуде концизно, конструктивно, практично применљиво и проверљиво штиво, које ће наставницима помоћи у припремању, организовању, оптимализацији и рационализацији комплексног образовно-васпитног рада у иностранству, да пружи помоћ у активизацији и дидактичко-методичкој операционализацији теоријских знања, у испољавању и подстицању што вишег степена самосталности и креативности свих учесника процеса те да им помогне да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама.

[1] Решењем министра просвете број 610-00-00263/2023-07, од 10. 4. 2023. обука је добила статус програма од јавног интереса.

Уверења за полазнике више обука

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-vise-obuka/

Уверења о савладаној обуци за полазнике следећих обука:

 • Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
 • Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе
 • Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу
 • Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву
 • Унапређивање рада СОС саветница за пријаву насиља у школама
 • Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

можете преузети на следећем линку: sertifikati.zuov-katalog.rs

Видовданска академија

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/vidovdanska-akademija/

„Косово, света српска земља, историјски и духовни стожер постаје изнова судбоносно искушење српског народа“

Мало је народа који имају овакав дан , историјски, духовни, заветни, културни, саборни. 28. јун је дан када се догодило нешто много важније од саме битке. Видовдан је постао вечити и непроменљиви пут једног народа. Он је сочиво које сабира у себи све што је светло, свето и честито било у нашем народу пре Косова, и које из себе шири и расипа светлоносне, светоносне и честите зраке на сав наш народ и на сву нашу историју после Косовског боја.

Дана 24. јуна 2023. године са почетком у 14 часова у Генарaлном конзулату Републике Србије у Минхену, одржана је свечана акaдемија поводом Видовдана. Овај датум, који за православни српски народ има велику симболику и на који су се, осим Косовске битке, одиграли и други значајни догађаји, обележаван је у различитим временима, системима и епохама. У Генералном конзулату Републике Србије у Минхену, на овај дан, сакупило се више од три стотине душа. Актив наставница допунске наставе на српском језику у Баварској, у организацији Министарства Републике Србије, сачинио је богат програм где су деца рецитовала видовданске песмице, певала песмице о Косову, а и родитељи су такође били врло активни на Aкадемији. Родитељи су се несебично ангажовали те су помогли око поставке озвучења, трпезе, столова. Удружење „Срби за Србе“ организовали су забавне активности за децу. Деца су могла да науче како се пишу слова ћириличног писма, калиграфским стилом.

Наставнице Татјана Хот, Гордана Будиша, Александра Цветковић, Ивана Ђурић, Бранка Станојевић, Гордана Костић и Дајана Луковић саставиле су богат програм у коме су учествовала деца допунских школа на српском језику из Баварске. Учествовала су деца српске допунске школе из Минхена, Нирнберга, Ерлангена, Розенхајма, Инголштата, Пасауа, Аугзбурга и Регензбурга.

„Косовски пораз песма је претворила у моралну победу. Понавља ли се то судбина, по ко зна који пут нудећи нам царство небеско, уместо царство земаљско.“

Поздравну реч упутио је гостима генерални конзул из Минхена, Божидар Вучуровић. Нагласио је да су деца наше благо и да мало народа има овакав дан. Историјски, духовни, заветни, културни и саборни. Након поздрава генералног конзула лепе речи деци, родитељима и свим присутнима упутио је и вршилац дужности министра просвете Републике Србије Ђорђе Милићевић. Јована Шкорић Брајовић, мајка ученица из Минхена, прочитала је након тога песмицу. Уследила је песмица „Остајте овде“ и после ове нумере малишани су у један глас запевали песму „Ово је Србија“. У програму су деца заједно отпевала  песмице: „ Ој Косово, Косово“ и „Најлепша је земља моја“. Наставнице су се посебно захвалиле захвалницама које су уручиле конзулима, удружењима, клубовима, свештеницима и свим људима  који су несебично подржали наше допунске школе на српском језику и поспешиле образовни-васпитни рад у иностранству. Након приредбе сви гости су позвани да се почасте богатом трпезом и освеже пићем. Дружење између родитеља и деце је настављено у дворишту Генералног конзулата у Минхену.

До следећег Видовдана нека нам буде свима на памети: „Видовдан је зенит над нашим главама али и темељ под нашим ногама!“

На крају још једне школске године у Словенији

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/na-kraju-jos-jedne-skolske-godine-u-sloveniji/

Задовољни постигнућима наших ђака, својим радом и сарадњом са родитељима, Амбасадом Републике Србије, Српском православном црквом и бројним удружењима, завршили смо још једну школску годину, до самог краја испуњену разноврсним активностима. Док се у учионицама утврђивало и проверавало знање, међу ваннаставним активностима посебно место заузео је Крос РТС-а. Трчало се у за различитим категоријама, у већини наставних места – Новој Горици, Копру, Крању, Новом Месту, Љубљани, Марибору. Наставницама су у организацији и реализацији појединих трка доста помогли родитељи и српска друштва, попут СКД „Слоге” из Нове Горице и КД „Приморја”.

У оквиру пројекта ,,Идентитетска Србија”, у организацији Кроса РТС-а, одржан је и први онлајн сусрет ђака допунске наставе на српском језику из Крања и ђака ОШ ,,Свети Сава” из Бијељине. Мото сусрета био је „Упознај ме да би ме разумео”.
Можемо се похвалити и посетама различитим културним дешавањима, као и учешћем на некима од њих. Ђаке су изненадиле и на дечје радове подсетиле слике на изложби „Снага интуиције самоуких” у Парохијском дому, у Љубљани. Уживали су у монодрами „Како је Никола добио брата?” Драгана Маринковића, глумца Крушевачког позоришта, која је изведена на Велењској тврђави, захваљујући СКУД-у Велење, и у ОШ ,,Ангел Беседњак”, у Марибору. Такође, били смо у Плечниковој кући, у Љубљани, на представи у којој су млади глумци оживели најпознатије Плечникове грађевине. У Парохијском дому, у Љубљани присуствовали смо пројекцији документарног филма „Кнез Лазар” Марка Маринковића. Дечји писац Душан Пејчић приредио је за наше ђаке занимљиву књижевну радионицу, прво у Постојни, а затим и у Копру. Ученице и ученици који допунску наставу похађају у ОШ „Мартин Крпан”, у Љубљани, рецитовали су стихове савремене српске песникиње Драгане Младеновић, на прослави четрдесетогодишњице оснивања своје школе. Ђаци из Љубљане учествовали су у обележавању Дана српско-словеначког пријатељства, који је организовало КД „Михајло Пупин”, нацртали су радове о пријатељству два народа и пријатељству уопште и припремили неколико тачки за приредбу.

Министар задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић донео је у Љубљану 350 буквара на иницијативу Савеза Срба Словеније. Неки буквари су одмах подељени, а остатком ћемо обрадовати наше нове ђаке прваке, у септембру. У Копру је формирана библиотека Српске допунске школе.

Са Међународног конкурса ,,Дани ћирилице 2023” из Баваништа стигле су нам лепе вести: Софији Мијановић освојила је 2. место за иницијал, Дуња Тодоровић 2. место за калиграфија, а радови Лане Чекрлић и Ирине Радић су похваљени. Веома смо поносни на све овогодишње награде.

Сви ђаци допунске наставе на српском језику у Словенији завршили су школску годину са одличним успехом и примерним владањем. Књижице и похвалнице подељене су им на малим разредним прославама, уз слаткише, музику, смех и фотографисање.

По завршетку школска година усавршавање српског језика и продубљивање знања о српској култури и традицији наставља се у летњим камповима, кроз различите језичке, креативне, спортске и игровне активности. На језичком кампу „Лето у Тршићу” било је тридесет и деветоро деце, од тога њих тридесет и двоје из Словеније. Наши ђаци су имали прилике да се друже са децом из Италије, Француске, Грчке, Шпаније и Аустралије. У току дана организоване су језичке, фолклорне, музичке и драмске радионице, а после тога спортске и рекреативне активности и журке. Посетили су Вукову кућу, Бању Ковиљачу, етно-село Сунчану реку, манастир Троношу. Све су нас одушевили оним што су показали на завршној приредби. Са кампа су понели лепе утиске и незаборавне успомене. Тренутно је у току камп РТС-а у Пожаревцу за који се пријавило и седам ђака из Словеније.