Loading...
×

Издвојене вести

Нови правилници: Измене и допуне Правилника о плану и програму наставе и учења гимназијa за ученике са посебним способностима (Просветни гласник број 2/2024)

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-izmene-i-dopune-pravilnika-o-planu-i-programu-nastave-i-ucenja-gimnazija-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima-prosvetni-glasnik-broj-2-2024/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/2024.

Листа прописа:

Веб сајт ЗУОВ-а добитник награде Top50 за један од најбољих сајтова у 2023. години

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/veb-sajt-zuov-a-dobitnik-nagrade-top50-za-jedan-od-najboljih-sajtova-u-2023-godini/

Веб сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs добитник је награде “Top50 најбољих online ствари” као један од најбољих веб сајтова 2023. године у категорији образовање и култура.

У Народном музеју у Београду, 5. фебруара 2024. године, редакција часописа PC Press организовала је по 27. пут свечану доделу награда за најбоље онлајн ствари на српском интернет небу.

top-50-01

top-50-04

У категорији образовање и култура, поред веб сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања носиоци признања су и веб сајтови Центра за промоцију науке (носилац статуе),  pretraziva.rs и dvadesete.rs.

Осим ове категорије, награде су још додељене у категоријама: вести и медији, eCommerce, пословни и друштвени сервиси, дом и породица, спорт и туризам, друштвене мреже (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok), мобилне апликације и специјалне награде.Снимак свечане доделе награда

Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса: Програм обуке наставника основних школа из области финансијске писмености „Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-pohadjanje-besplatne-obuke-od-javnog-interesa-program-obuke-nastavnika-osnovnih-skola-iz-oblasti-finansijske-pismenosti-podrska-nastavnicima-u-ostvarivanju-aktivnosti-svet-finansija-u-osnov/

Онлајн обука „Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи“ првенствено је намењена наставницима који реализују активност Свет финансија у школама са обогаћеним једносменским радом. Поред тога, обука је намењена наставницима разредне и предметне наставе у основној школи, који ову активност могу реализовати као слободну наставну или ваннаставну активност. Индиректну циљну групу обуке чине и сви стручни сарадници и директори у школама, који желе да се упознају са темом обуке.

Обука се реализује онлајн на ЗУОВ Еду Мудл платформи.

НАЗИВ ОБУКЕ: Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи

АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 610-00-01414/2021-07 одобрио министар.

БРОЈ БОДОВА: 16

МЕСТО: Обука се у потпуности спроводи онлајн.

ПОЧЕТАК ОБУКЕ:  19.2.2024. од 8 часова

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: Процењено време ангажовања на обуци је 16 сати индивидуалног рада.

ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је унапређивање компетенција наставника ОШ потребних за остваривање програма активности Свет финансија.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА: Обука је намењена наставницима који реализују активност Свет финансија у школама са обогаћеним једносменским радом, као и наставницима разредне и предметне наставе у основној школи, који ову активност могу реализовати као слободну наставну или ваннаставну активност. Индиректну циљну групу обуке чине стручни сарадници и директори у школама, који желе да се упознају са темом обуке.

БРОЈ МЕСТА НА ОБУЦИ ЈЕ ОГРАНИЧЕН

Уверења за полазнике обуке Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-obuke-znacaj-mentalnog-zdravlja-i-pruzanje-psiho-socijalne-podrske/

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци “Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке” која је била реализована на платформи “Пасош за учење – школе” могу се преузети овде.

СРЕЋНА ШКОЛСКА СЛАВА

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/srecna-skolska-slava-2/

Нови правилници: објављен је Просветни гласник број 1/2024

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-objavljen-je-prosvetni-glasnik-broj-1-2024/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 1/2024.

Листа прописа:

Међународни дан сећања на жртве Холокауста – 27. јануар

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/medjunarodni-dan-secanja-na-zrtve-holokausta-27-januar/

Учење о Холокаусту није учење о смрти, већ учење о два живота – о животу кога више нема и о животу који тече даље, то је многоструки залог – да се Холокауст више никада не понови, да се памћење не изгуби, а нечувени карактер Холокауста не заборави. Образовање о Холокаусту је образовање о будућности у којој не сме бити дискриминације по било ком основу а хуманизам мора бити у основи процеса васпитања.

Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања предано и посвећено поклањају велику пажњу образовању о Холокаусту. Неговање културе сећања представља нашу обавезу како би остварили културу мира која нас обавезује у садашњости и у будућности. Образовни систем игра снажну улогу у том процесу, а образовање о Холокаусту препознаје се кроз интензивну сарадњу са међународним институцијама као што су: Меморијална установа жртава и хероја Холокауста у Јад Вашему (држава Израел), Le Memorial de la Shoah – Музеј и центaр за документацију (Париз) и Центра за документацију и истраживања Централне Европе – Centropa (Берлин). Историја и традиција наше земље сведоче да смо се увек супротстављали свакој неправди и да је тако било и у Другом светском рату када смо се борили против фашизма.

Kao показатељ чврстог опредељења и посвећености да се никада не забораве трагични историјски догађаји и у част обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста, Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања креирали су посебну страницу Култура сећања, доступну на сајту Завода, на Националном образовном порталу, од 27. јануара 2023. године https://zuov.gov.rs/kultura-secanja/ . Садржаји овог репозиторијума текстуалних, визуелних и медијских записа, пружају додатну системску подршку наставницима и практичарима у реализацији наставних и ваннаставних активности. Пакет образовних материјала, подржан је и компетенцијама за демократску културу (Референтни оквир компетенција за демократску културу Савета Европе), нуди оперативне и организационе моделе наставе, примере добре праксе с методским сугестијама о учењу и подучавању о Холокаусту, историји страдања у Другом светском рату српског и других народа, уз пијетет према свим жртвама, промовише културу сећања и борбу против антисемитизма и свих облика ксенофобије. Истовремено, пажљивим приступом и вођењем кроз процес наставе и учења, код ученика се развија свест о значају поштовања људских права, вредновања људског достојанства и равноправности, уважавање различитости, препознавање и превазилажење предрасуда и стереотипа, подстиче емпатија, толеранција, критичко и аналитичко мишљење, лични и професионални развој.

Ресурсе и материјале са ове странице могу користити наставници као оквир за проучавање догађаја из прошлости, уз разматрање како ти догађаји обликују садашњост и трасирају пут у будућност. Посредством многобројних, тематски различитих извора, они су у прилици да да створе сопствени референтни систем и приступе обрађивању теме унутар и изван учионице, у формалном и неформалном оквиру. Осим колекције модела лекција, ученичких филмова и радова, ресурса институција и удружења, приручника и упутстава, на датом порталу налазе се и потресна сведочанства из личних архива. Додатну вредност доступној грађи пружају примери добре праксе, настали као резултат заједничких активности наставника из региона. Један од последњих таквих примера јесте и заједничка наставна активност У потрази за уточиштем: Југословенски Јевреји беже од Холокауста коју су припремили наставници из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, након међународног тренинга Холокауст као полазна тачка, одржаног у Београду у марту 2023.  у организацији Министарства просвете Републике Србије и француског Музеја и центра за документацију Le Memorial de la Shoah.

Пример Центра за професионално усавршавање Филозофског факултета Универзитета у Нишу који је  расписао конкурс за најбољу методичку припрему из области филолошких и друштвено-хуманистичких наука. У области друштвено-хуманистичких наука другу награду освојиле су Валентина Андрејић Ристић, наставник српског језика и књижевности из Ниша, и Вера Дујаковић, наставник историје из Ниша, са темом Две судбине наспрам глобалних историјских дешавања. Тема методичке припреме се односи на Холокауст, а тежиште часова је усмерено ка упознавању ученика са судбинама обичних људи у Другом светском рату путем анализе документарног филма, а у циљу оспособљавања ученика за критичко мишљење и за уважавање различитости и мултикултуралности, а све то кроз унапређивање културе језичког општења. Оно што је издвојило ову методичку припрему у односу на друге јесте оригиналност у приступу обраде теме, употреба савремених дигиталних алата и диференциране наставне активности, прилагођене способностима сваког ученика, као и међупредметни приступ анализи теме.

Циљ наших напора је да кроз подучавање о Холокаусту, али и о историји страдања у Другом светском рату српског и других народа, уз пијетет према свим жртвама, код ученика развијамо свест о значају поштовања људских права, људског достојанства, уважавање различитости, препознавање и превазилажење предрасуда и стереотипа.  Нарочито истичемо да ови образовни садржаји подстичу развој емпатије, али развијају  и критичко и аналитичко мишљење.

Осим обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста, школе пригодним активностима обележавају и Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма затим национални Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22.04.), Дан сећања на страдање Срба, Рома и Јевреја у Другом светском рату у Јајинцима код Београда, затим Рација у Новом Саду. Од школских активности издвајамо изложбе са радовима ученика са темом културе сећања, посебно су заступљени радови о Ани Франк, затим, предавања, свечане академије.

Министарство просвете и кроз годишњи Јавни конкурс подржава тему неговања културе сећања додељујући финансијска средства за реализацију програма који се баве овом облашћу.

Поред обука које су запосленима доступне у организацији партнерских институција, доступне су и акредитоване обуке о учењу о Холокаусту у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину, https://zuov-katalog.rs/, и то 6 програма.

Близу смо света, а тако удаљени од свих. Ни са ким немамо везе, живот сваког појединца напољу тече исто тако даље, као да се пола километра даље не одиграва кланица шест хиљада невиних. Сви смо једнаки по своме кукавичлуку, и ви и ми.

(Писма Хилде Дајч, одломак из четвртог писма, 1942. године)

Наставник математике из Пожаревца Иван Арсенијевић је нови просветни првак Србије у шаху

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/nastavnik-matematike-iz-pozarevca-ivan-arsenijevic-je-novi-prosvetni-prvak-srbije-u-sahu/

3. Првенство просветних радника Србије у шаху „Проф. др Љубомир Љуба Протић 2024

У централној читаоници Дома културе „Студентски град“, 16. јануара 2024. године, одржано је 3. Првенство просветних радника Србије у шаху „проф. др Љубомир Љуба Протић 2024“. Организатори су били Завод за унапређивање образовања и васпитања и Шаховски савез Србије.

У конкуренцији 50 просветних радника из целе Србије, после седам одиграних кола титулу просветног првака Србије за 2024. годину освојио је мајсторски кандидат и наставник математике у основној школи „Свети Сава“ у Пожаревцу Иван Арсенијевић. Турнир је завршио са 5 победа и два ремија и са укупно 6 освојених поена заслужено тријумфовао. Са пола поена мање, друго и треће место овојили су Славољуб Марковић и ФМ Душан Микичић, обојица пензионисани просветни радници.

Пре почетка учеснике су поздравили директор Завода за унапређивање образовања и васпитања др Златко Грушановић и председник Шаховског савеза Србије Драган Лазић. Био је ово још један од оних дана који ће бити уписани у историју шаха и просвете у Србији. Данас је на веб сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања (https://zuov.gov.rs/sna/) објављен програм „Шах – више од игре“, као слободна наставна активност за 5. и 6. разред. Овим се шах после краће паузе поново вратио у образовни систем Републике Србије.

Слободне наставне активности (СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Ученици и њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на часу одељенског старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе лифлета и др. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, са фонд од једног часа недељно а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.

Др Милољуб Албијанић је присутне упознали са ликом и делом проф. др Љубомира Љубе Протића и представио књигу „Реч о Љуби“ која је издата само дан раније. Прве примерке књиге је уручио супрузи Буби и сину Душану.

Званичан почетак турнира су обележила повлачења првих потеза на водећим таблама, а извели су их др Златко Гуршановић, Драган Лазић, председник ГО Нови Београд Бојан Бован и др Милољуб Албијанић.

Играло се 7 кола по швајцарском систему игре са темпом игре од 10 минута плус 5 секунди за сваки одиграни потез. Податак да је турнир регистрован код ФИДЕ (Светска шаховска федерација) довољно говори о жељи организатора да овај догађај буде од престижног значаја за све просветне раднике у Србији. За све учеснике су обезбеђене награде и захвалнице, а најуспешнијима на турниру и у више такмичарских категорија припали су пехари, медаље и специјалне награде.

Свеукупни победник турнира Иван Арсенијевић је уједно најуспешнији такмичар у категорији „Основне и средње школе“. Други у овој категорији је био инетернаицонални мајстор Јован Тодоровић (ОШ „Бановић Страхиња“ – Чукарица), а трећи ФМ Горан Јелић (Филолошка гимназија – Београд).

Најуспешније шахисткиње на турниру су биле: др Марија Марчетић (Висока пословна школа струковних студија Блаце), Нинослава Ћиповић (Земунска гимназија) и Тамара Сердаревић (Предшколска установа „11. април“ – Нови Београд).

Награђени по категоријама су:

Универзитет – ФИДЕ мајстор проф. др Драган Попадић (Филозофски факултет у Београду), др Ненад Равић (Висока школа за пословну економију ПЕП из Београда) и треће место проф. др Зоран З. Петровић (Математички факултет у Београду).

Предшколске установе – Тамара Сердаревић, Горан Рајковић и Милан Ковачевић, сви из Предшколске установе „11. април“ Нови Београд.

Просветни пензионери – Славољуб Марковић,  проф. др Душан Микичић и Миодраг Полексић.

Јавна управа и јавна служба – Милан Бошковић и Гордана Митровић (сви некада радници Завода за унапређивање образовања и васпитања).

Турнир су успешно судили међународне шаховске судије проф. др Владица Андрејић и Раде Гољовић.

Резултати и комплетна статистика турнира може се видети на следећој веб адреси:
https://chess-results.com/tnr873695.aspx?lan=1&art=1&rd=7&turdet=YES

Текст о проф. др Љуби Протићу са Конференције „Реч о Љуби“ одржаној у Заводу 25. јануара 2020. године

КОНФЕРЕНЦИЈА
РЕЧ О ЉУБИ – животна, духовна и душевна димензија
Београд, 25. јануар 2020. године
(Завод за унапређивање образовања и васпитања, ул. Фабрисова 10)

БОРАЦ ЗА МЕСТО ДРЕВНЕ ИГРЕ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ

У вечерњим сатима, тог 18. децембра 2016. године, и српски шах је изгубио проф. др Љубомира Љубу Протића, истинског љубитеља и поклоника древне игре.

Данас (25. јануар 2020. године), на дан Љубиног рођења,  Љубин Завод, Завод за унапређивање образовања и васпитања исписује нове странице српске шаховско-просветне историје, успоставља традиционално такмичење просветних радника Србије у шаху које ће носити Љубино име. Данас ће се одиграти прво Првенство просветних радника Србије у шаху „проф. др Љубомир Љуба Протић“.

Професор Протић је рођен 25. јануара 1943. у Љубовији (Азбуковица). У богатој професионалној каријери обављао је велики број значајних дужности. Био је редовни професор и продекан Математичког факултета Универзитета у Београду, професор и директор Математичке гимназије, помоћник министра просвете, директор Завода за унапређивање образовања и васпитања, члан Савета Епархије Београдско-карловачке Српске Православне Цркве.

Као директор Завода одлучујуће је утицао на развој шаха у Србији. Под његовим будним оком, шах је као изборни предмет нашао место у образовном систему Републике Србије. Корисним саветима и смишљеним предлозима усмеравао је и на крају довео до циља тим који је радио на том послу. Било је сасвим природно да му 4. септембра 2007. припадне част да симболично повуче први потез у Основној школи „Вук Караџић“ у Вршцу (коју је похађао и први српски велемајстор Бора Костић), чиме је и званично започела настава шаха у школама у Србији, што су медији пренели као вест историјског значаја.

Тих година, Завод је, на челу са професором Љубом, покушавао да шах врати на место у друштву које му по значају и припада. Организовао је, помагао или иницирао бројне шаховске манифестације: Универзитетске шаховске мечеве на даљину Београд – Далас, пријатељске мечеве ШК „Богослов” – Завод, округле столове, трибине и шаховске обуке васпитача, наставника и професора широм Србије, симултанке наших истакнутих велемајстора по школама… Још и данас се на нашем Косову препричава гостовање Завода у Основној школи „Краљ Милутин” у Грачаници, 24. јуна 2009. године, када је велемајстор Александар Матановић одиграо симултанку после дуго замрлог шаховског живота. У Заводу су организоване и прославе међународних медаља које су освајали наши шаховски проблемисти.

Велика је била љубав професора Љубе Протића према шаху. Где год се налазио и где год радио, шаховска табла и фигуре су биле део његовог амбијента. Увек је налазио времена да одигра партију и поприча о актуелним шаховским дешавањима у свету и код нас. Играо је са децом, студентима, колегама професорима, пензионерима… Био је редовни учесник свих студентско-професорских турнира на Универзитету, редован посетилац шаховских догађаја у граду… За таблом, или као капитен, предводио је на бројним такмичењима екипе Математичке гимназије, Математичког факултета и Завода.

Био је човек, како се некада говорило: „пун добровоље старог кова”. Наше друштво и шаховска Србија одласком професора Љубе трпе велики губитак, али сви који смо од њега учили и са њим радили добро смо упамтили за какву се Србију борио. Хвала му, у име шаховске Србије, на свему!

Бесплатна онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/besplatna-onlajn-obuka-primena-prirucnika-ka-sigurnom-i-podsticajnom-skolskom-okruzenju/

Онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу првенствено је намењена члановима тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Обука се реализује на платформи за учење на даљину ЗУОВ Еду (МУДЛ платформа Завода за унапређивање образовања и васпитања).

Обука је акредитована од стране Министарства просвете под бројем 610-00-00757/1/2022-07 од 18. 08. 2022. године

Место: Обука је модерирана и у потпуности се спроводи онлајн.

Време: Обука почиње 24.1.2024. године и траје три недеље у онлајн окружењу.

Број бодова: 24

Циљ обуке: Програм обуке има за циљ унапређивање превентивног рада и примене процедура заштите од насиља од стране запослених у основним и средњим школама коришћењем ресурса садржаним у приручнику Ка сигурном и подстицајном школском окружењу.

Број полазника: Број полазника је ограничен на 120.

Уверења за полазнике више обука

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-vise-obuka-3/

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама:

 • Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке),
 • Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву,
 • Унапређивање система дигитализације у образовању,
 • Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,

могу се преузети овде.

Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса “Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености”

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-pohadjanje-besplatne-obuke-od-javnog-interesa-nasi-ucenici-u-svetu-kritickog-misljenja-i-medijske-pismenosti/

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 4. ЦИКЛУСУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

НАЗИВ ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 4.0

АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 611-00-00240/2021-03 одобрио министар.

БРОЈ БОДОВА: 40

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ: Обука се реализује кроз смењивање различитих типова динамичних активности, као што су: мини лекције које садрже објашњења кључних теоријских концепата, релевантне информације, теоријска и практична знања и упутства за њихову примену у пракси; креирање речника кључних појмова; решавање квизова и мини тестова; размену идеја; анализу и проучавање различитих материјала; израду задатака… Две теме ће се реализовати преко одговарајућег линка Google Meet или Zoom, а учесницима ће бити понуђено неколико термина које ће бирати у складу са својим обавезама.

МЕСТО: Обука се спроводи онлајн на ЗУОВ Еду Мудл платформи. Две теме ће се реализовати преко конференцијских апликација Google Meet или Zoom.

ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Обука се реализује у два термина/круга – први круг обуке почиње 24. јануара 2024, а други круг почиње 14. фебруара 2024.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: Обука траје 40 сати, тј. пет недеља онлајн (пет недеља од датума почетка обуке). Једна онлајн недеља је еквивалент 8 сати обуке уживо (5 недеља x 8 сати = 40 сати стручног усавршавања). Након завршетка и предатих радова учесници добијају сертификат о савладаности програма и 40 сати стручног усавршавања.

Програм је бесплатан за учеснике.

ЦИЉ ОБУКЕ:

Општи циљ

Унапређивање компетенција наставника у планирању наставе и учења и овладавање адекватним методичким алатима којима се подстиче развијање критичког мишљења и медијске писмености кроз подучавање њиховог предмета.

Специфични циљеви

 • Разумевање појма критичког мишљења
 • Разумевање улоге и везе критичког мишљења са потребама савременог образовања
 • Планирање наставе којом се подстиче критичко мишљење и медијска писменост – наставне методе погодне за развој критичког мишљења и медијске писмености
 • Препознавање улоге критичког мишљења у медијској писмености
 • Разумевање основа медијске писмености
 • Идентификовање различитих видова медија и разумевање порука које пласирају различити медији
 • Критичко преиспитивање различитих видова медија и њиховог утицаја у различитим сферама друштвене стварности
 • Развијање грађанске компетенције у демократском друштву

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА

 • К2 Компетенције за поучавање и учење
 • К3 Компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА: Програм је намењен запосленима у образовноваспитним установама, односно учитељима, наставницима, стручним сарадницима основних и средњих стручних школа и гимназија.

Срећни новогодишњи и божићни празници!

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/srecni-novogodisnji-i-bozicni-praznici-4/


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ВАМ ЖЕЛИ

 • ЗДРАВУ
 • УСПЕШНУ
 • СРЕЋНУ
 • ВЕСЕЛУ
 • РАДОСНУ
 • ЕНЕРГИЧНУ
 • БЕЗБРИЖНУ

НОВУ ГОДИНУ!

Бесплатна онлајн обука Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/besplatna-onlajn-obuka-znacaj-mentalnog-zdravlja-i-pruzanje-psiho-socijalne-podrske/

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу (2020-2023)
Компонента пружања психосоцијалне подршке
у сарадњи са Педагошким друштвом Србије, Друштвом психолога Србије и Заводом за унапређивање образовања и васпитања

Онлајн обука „Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке“ првенствено је намењена педагозима и психолозима запосленим у школама. Индиректну циљну групу обуке чине и сви наставници и директори у школама, који желе да се упознају са темом обуке.

Обука се реализује на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

НАЗИВ ОБУКЕ: Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања под редним бројем 1684/2023 од 26.12.2023.

БРОЈ БОДОВА: 8

МЕСТО: Обука се у потпуности спроводи онлајн.

ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Обука је доступна од 27.12.2023, од 12 часова

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: Процењено време ангажовања на обуци је 8 сати индивидуалног рада (не постоје рокови за завршетак обуке, већ они искључиво зависе од ангажовања полазника обуке).

ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је јачање капацитета учесника обуке за пружање индивидуализоване и свеобухватне психосоцијалне подршке ученицима у кризним ситуацијама у односу на идентификоване факторе ризика.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА: Обука је првенствено намењена педагозима и психолозима запосленим у школама. Индиректну циљну групу обуке чине и сви наставници и директори у школама, који желе да се упознају са темом обуке.

 

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ОБУЦИ

Обука се налази на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

1. Платформи приступате:

   1. Преко странице на ЗУОВ сајту – zuov.gov.rs/pasos/ и кликом на линк ДИРЕКТАН УЛАЗ НА ПЛАТФОРМУ (на левој страни испод наслова ШКОЛЕ) или
   2.  Директно преко линка zuov.learningpassport.org/

2. Након уласка на платформу кликните на дугме ПОЧНИ (на левој страни отвореног прозора) или на дугме ПРИЈАВИ СЕ (горњи десни угао прозора).

3. У отвореном прозору унесите свој број телефона без почетне нуле 6XXXXXXXX (изаберите исправан телефонски код за нашу земљу +381 уколико већ није изабран) и кликните на дугме NEXT (СЛЕДЕЋЕ):

4. На ваш број телефона (број који сте унели) стићи ће СМС порука са шестоцифреним кодом. Тај код упишите у за то предвиђено поље и кликните на дугме SUBMIT (ПОТВРДИ):

5. Уколико приступате први пут овој платформи, систем ће захтевати да попуните своје податке. Податке (име и презиме) попуните на ћириличном писму јер ће се на основу ваших унетих података генерисати уверење. Уколико сте већ раније приступали овој платформи, систем ће вас преусмерити на почетну страну платформе.

6. Идите на КАТАЛОГ САДРЖАЈА и изаберите обуку.

7. Када изаберете обуку и кликнете на њу, отвориће вам се прозор са описом обуке. За почетак рада на обуци кликните на дугме ПРИЈАВА (налази се у доњем делу отвореног прозора):

8. Након отварања садржаја обуке, следите упутства дата на првој страници обуке (Увод у обуку).

Срећан рад!

3. Првенство просветних радника Србије у шаху „Проф. Др Љубомир Љуба Протић 2024“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/3-prvenstvo-prosvetnih-radnika-srbije-u-sahu-prof-dr-ljubomir-ljuba-protic-2024/

Београд, 16. јануар 2024. године

Организатор: Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије и Шаховски савез Србије

Место: Дом културе „Студентски град“ – Централна читаоница (ул. Булевар Зорана Ђинђића 179, Нови Београд)

Датум: Уторак, 16. јануар 2024. године

Сатница: 15.00 сати – Свечано отварање и почетак турнира

Систем: Швајцарски систем, компјутерско паровање

Број кола: 7 или 9

Темпо игре: 10 мин + 5 секунди по потезу

Рејтинг: Турнир се рејтингује код ФИДЕ за убрзани рејтинг (уколико структура учесника то буде дозвољавала)

Право учешћа: Право учешћа имају сви запослени у установама образовања

Наградни фонд: Пехари и медаље за најуспешније такмичаре.

Робне награде у виду шаховских реквизита и литературе за следеће категорије учесника (прва три места):

 • Укупни пласман,
 • Предшколско,
 • Основно и средње,
 • Универзитет,
 • Запослени у јавној управи и јавним службама,
 • Шахисткиње,
 • Пензионисани просветни радници.

Организатор обезбеђује гарнитуре и шаховске сатове.

Све информације о турниру можете добити од Небојше Баралића на телефоне 064/3232-910, 065/333-1064 или путем e-мејла nebojsa.baralic@zuov.gov.rs и nebojsa.baralic@gmail.com.

База радова 1. конкурса „Ментори менторима – примери добрих решења за праксу“ 2023.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/baza-radova-1-konkursa-mentori-mentorima-primeri-dobrih-resenja-za-praksu-2023/

На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања формирана је База радова 1. конкурса „Ментори менторима – примери добрих решења за праксу“ 2023.

База радова се налази у склопу репозиторијума за менторе и можете је погледати кликом на ОВАЈ ЛИНК.

О конкурсу

На први конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу, који је објављен 25. маја 2023. године на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, пријављено је 45 радова.

Комисија је прегледала  радове и након усаглашавања мишљења изабрани су радови за награду и базу Примери добрих решења за праксу.

Награђени радови су:

 1. награда – Весна Лучић, ОШ „Стари град“, Ужице;
 2. награда – Братислав Милошевић, Алексиначка гимназија, Алексинац;
 3. награда – Александра Даниловић, ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница.

Овај конкурс је један од начина да се подстакне дељење знања и да се промовише култура сарадничког учења у приправничко-менторској пракси.

Новогодишње дружење Дејана Алексића са српским ђацима у Берлину

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novogodisnje-druzenje-dejana-aleksica-sa-srpskim-djacima-u-berlinu/

Допунска настава на српском језику у Берлину која реализује наставу под покровитељством Министарства просвете Републике Србије организовала је гостовање савременог дечјег писца Дејана Алексића. Наставнице које реализују наставу на српском језику у Берлину,  Марија Алексић и Мирјана Стефановић потрудиле су се да организациони део буде на највишем нивоу.

Дечји писац испунио је још једном очекивања великог броја присутних у једној од градских сала у Берлину. Књижевној вечери присуствовали су и представници амбасаде Републике Србије у Берлину, конзул госпођа Радмила Бошковић, старешина српске црквене општине у Берлину протојереј-ставрофор отац Радомир Колунџић и председница српско-немачке заједнице „Младост“ госпођа Јасна Гунес.

На интерактиван и занимљив начин писац  је представио лексичко богатство српског језика, истичући важност и значај учења.  Говорећи стихове намењене деци, вратио је и одрасле у свет детињства да још једном осмотре свет кроз оптику дечју логике, растерећени свог досадашњег искуства, знања или предубеђења стечених у годинама зрелости.

У другом делу програма Деда Мраз је пожелео срећне новогодишње и божићне празнике и обрадовао наше најмлађе сјајним пакетићима.

Ученици и родитељи изразили су велико задовољство и привилегију што су имали прилике да се уживо сретну са чувеним савремеником и прошире читалачке видике.

Дејан Алексић је песник, драмски писац и стваралац књижевних дела за децу. Вишеструко је награђиван за свој књижевни рад, а његова дела саставни су део наставног програма и лектире у Србији.

База радова 13. конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2023.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/baza-radova-13-konkursa-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2023/

На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања формирана је База радова 13. конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2023.

Радове можете погледати кликом на ОВАЈ ЛИНК.

О конкурсу

На тринаести конкурс Сазнали на семинару – применили у пракси пријављено је 59 радова из 11 области.

Услове Конкурса задовољило је 48 радова, од којих су радне групе, формиране по областима, изабрале 22 рада за Базу примера добре праксе, која се налази на сајту Завода ради подстицања запослених у установама васпитања и образовања да на сличан начин унесу промену у свој рад и тиме га унапреде.

Централна комисија је од 10 предложених радoва за награду изабрала радове за прву, другу и трећу награду. То су:

Прва награда:  Рад „Лет језика кроз човечанство“
Аутори: Марија Јеверичић, Јелица Миросавић
Установа: Гимназија Свети Сава, ШУ Ужице, Пожега

Друга награда: Рад „Како мала деца постају велики људи“
Аутори: Ивана Кобиларов, Снежана Спасојевић, Габриела Бодор, Драгица Вишић, Сандра Живановић, Ивана Мучаји
Установа: ПУ „Радосно детињство“, ШУ Нови Сад, Нови Сад

Трећа награда: Рад „Игром кроз знање“
Аутори: Зорана Трбовић, Маја Страњина
Установа: ОШ „Милена Павловић Барили“, ШУ Београд, Београд

Резултати 1. конкурса „Ментори менторима – примери добрих решења за праксу“ 2023.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/rezultati-1-konkursa-mentori-mentorima-primeri-dobrih-resenja-za-praksu-2023/

На први конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу, који је објављен 25. маја 2023. године на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, пријављено је 45 радова. Рок за достављање пријава на Конкурс био је 25. август 2023. године.

Услове конкурса испунила су 44 рада. Комисија је прегледала  радове и након усаглашавања мишљења изабрани су радови за награду и базу Примери добрих решења за праксу, која ће бити формирана на сајту Завода до краја децембра 2023. године.

Награђени радови су:

 1. награда – Весна Лучић, ОШ „Стари град“, Ужице;
 2. награда – Братислав Милошевић, Алексиначка гимназија, Алексинац;
 3. награда – Александра Даниловић, ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница.

Овај конкурс је један од начина да се подстакне дељење знања и да се промовише култура сарадничког учења у приправничко-менторској пракси. Захваљујемо се свим учесницима конкурса, честитамо награђеним ауторима и ауторима чији су радови ушли у базу радова.

Реализовано пилот такмичење из Грађанског васпитања

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/realizovano-pilot-takmicenje-iz-gradjanskog-vaspitanja/

У оквиру пројекта који Завод за унапређивање образовања и васпитања реализује уз подршку  Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), 9. и 10.децембра 2023. на Факултету политичких наука одржано је пилот такмичење из Грађанског васпитања за ученике који похађају завршни разред гимназије. Тестирао се модел такмичења  у коме трочлана екипа у току два сата има задатак да анализира добијену тест ситуацију, одговори на сет питања и припреми електронску презентацију. Након тога свака екипа имала је 10 минута да пред публиком и жиријем представи своју презентацију.  У току два дана  такмичило се 8 екипа из целе Србије и то из гимназије „Патријарх Павле“ из Београда, Четврте београдске гимназије, Прве београдске гимназије, Шесте београдске гимназије, Пожаревачке гимназије, гимназије „Јосиф Панчић“ из Бајине баште, гимназије „Вук Караџић“ из Трстеника и гимназије „Светозар Марковић“ из Новог Сада. Такмичење се одвијало пред публиком а ФПН је обезбедио да се оно могло пратити и преко линка, у реалном времену.

Све екипе су биле врло добро припремљене и показале су одлично знање из области грађанског друштва, вештину припреме електронских презентација као и способност за јавни наступ. Прво место освојила је екипа Прве београдске гимназије, друго место из гимназије “Патријарх Павле” из Београда, а треће из гимназије “Вук Караџић” из Трстеника. Победничке екипе су од Факултета политичких наука добиле вредне књиге и ваучере за бесплатну припремну наставу за упис на факултет. За најбољи јавни наступ публика је наградила екипу из Четврте београдске гимназије.

У оквиру пилотирања модела такмичења у току ова два дана одржане су и 3 фокус групе, две са наставницима и једна са ученицима са циљем размене мишљења о моделу такмичења  и могућим изменама и допунама. На основу онога што се чуло на фокус групама може се закључити да је модел такмичења у целости добио подршку и наставника и ученика. Међу бројним похвалама што се после толико година од увођења ГВ најзад  појавила могућност да се ученици, који похађају тај изборни програм и гравитирају наставку школовања у оквиру друштвених наука, такмиче издвајамо коментар једне наставнице. Она је рекла да је то јединствени концепт такмичења јер се фаворизује сарадња између чланова екипе а ученици имају прилику да искажу сопствено мишљење,  да аргументују, прикупљају и обрађују податке, доносе одлуке и сагледавају последице одлука. Ово пилотирање показало је оправданим да Завод проследи иницијативу Министарству просвете за увођење такмичења из Грађанског васпитања у званични Каталог такмичења.

Поред пилотирања такмичења учесници су имали и других догађаја који су процењени такође као корисни и интересантни. Осам невладиних организација представило је свој рад, поделило пригодне материјале и одговарало на питања ученика. “Дах театар“ је видео пројекцијом показао примере ангажоване уметности која подстиче личну и друштвену трансформацију коју они негују дуже од 30 година. За ученике посебно је била атрактивна посета Центру за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука где су видели редакцију студентске радио емисије „Слушаоницa 6“ и телевизијску продукцију студената „ФПН ТВ“ и где су имали прилику  да се опробају у улогама телевизијских и радио новинара, као и да се ближе упознају са процесом креирања аудио и видео садржаја. Осим тога, ФПН је представио своје смерове и омогућио ученицима да постављају питања и добију одговоре око уписа и студирања на том факултету, могућностима праксе, студентске мобилности и запослења.

У реализацији овог пилот пројекта Завод је поред подршке ОЕБСа и ФПНа велику помоћ имао и од Националне асоцијације наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца (НАГВИС)  које би у будућности требало да буде носилац такмичења из Грађанског васпитања.

За наставнике који су заинтересовани да и њихови ученици у будућности учествују на овом такмичењу омогућили смо да преузму материјал који је коришћен за припрему ученика за пилот такмичења и који илуструје како изгледају тест ситуације и сет питања.

Верујемо да ће такмичење из ГВ постати део “породице” такмичења Министарства просвете и тиме добити на транспаретности чиме се тај изборни програм бави и колико је важан за развој не само компетенције за одговоран живот у демократском друштву већ и за развој других компетенција као што су сарадња, рад са подацима и информацијама, решавање проблема.

Како је остваривање нових програма наставе и учења ГВ (истих као и у гимназији) од ове школске године започело и у стручним школама то значи да ће у будућности такмичење из ГВ бити доступно ученицима и тих школа.