Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници – Просветни гласник број 4/2024.

Нови правилници – Просветни гласник број 4/2024.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-prosvetni-glasnik-broj-4-2024/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 4/2024.

Листа прописа:

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

aleksa
Author: aleksa