Loading...
×

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Продужење рока пријављивања: Конкурс за пријаву радова за базу активности којима се развијају вештине читања, писања, слушања и говорења из српског језика у првом циклусу образовања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА

Конкурс је отворен до 1. 11. 2022. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСУ:

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „СРПСКИ ЈЕЗИК ‒ МОЈ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК“, расписује конкурс за пријављивање радова који ће ући у базу активности којима се развијају  вештине читања, писања, слушања и говорења. Конкурс је отворен за наставнике у основном образовању и васпитању Републике Србије, као и за наставнике из српских допунских школа у иностранству и наставнике из Републике Српске.

Циљ конкурса је формирање базе активности за развој језичких вештина из српског језика: читања, писања, слушања и говорења. Та база радова треба да послужи као ресурс, али и као подстицај и инспирација наставницима за осмишљавање сопствених активности које воде развијању ових вештина код ученика.

Право учешћа на Конкурс имају појединци и ауторски тимови који су у обавези да пошаљу по једну активност за све четири вештине: читање, писање, говорење и слушање. Комисија ће разматрати само оне пријаве у којима су попуњена сва четири формулара (покривене све четири језичке вештине).

Под „активност” се овде подразумева сегмент часа усмерен на развој изабране језичке вештине. Може бити осмишљена за било коју етапу наставног процеса у временском трајању до 15 минута.

Циљ активности не треба да буде уопштен већ треба да буде усмерен на конкретну вештину која се развија. Треба га дефинисати тако да даје одговор на питање: Шта је сврха активности? Шта желим да постигнем?

Опис активности треба наставнику који чита да пружи јасне инструкције за реализацију (како активност тече и како да је изведе). Кратко и јасно, да наставник не мора да тумачи, већ да одмах након читања и краће припреме може да реализује активност.

Сваку од четири активности је потребно описати у следећим обрасцима:

Обрасци се попуњавају у складу са Упутством за писање и припремање материјала.

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати ће бити објављени на сајту Завода. Изабрани радови биће уврштени у базу.

Контакт особа за ваша питања је Снежана Милошевић Јешић, имејл адреса: snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs

КОНКУРС

 • Рок за пријаву (слање попуњених образаца): 1.11.2022. године

Преузмите обрасце:

Преузмите Упутством за писање и припремање материјала

Позив за пријаву на бесплатну онлајн обуку „Компетенције за демократску културу и програми наставе и учења“

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Саветом Европе организује немодерирану онлајн обуку „Компетенције за демократску културу и програми наставе и учења“.

Обука је намењена наставницима, стручним сарадницима и директорима основних и средњих школа.

Циљ обуке је унапређивање знања и разумевања процеса за унапређивање школе; подршка школама кроз активно укључивање у процесе развоја школе чији је циљ изградња демократске и инклузивне школске културе; подизање свести наставника о њиховој улози и одговорности за развој ученика, као и о значају решавања питања као што су дискриминација, друштвена инклузија и међукултурно разумевање; примена методологија и ресурса, уз чврсту теоретску основу, и ослањање на искуство Савета Европе у овој области.

Програм обуке наставника израђен у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за све“.

Обука је бесплатна и реализују се од 10. октобра 2022. на платформи за учење на даљину  ЗУОВЕду.

Обука је акредитована као обука од јавног значаја и доноси 16 сати стручног усавршавања.

Пријаве се примају до 8. октобра 2022. у 15 часова. На обуку ће бити позвано првих 1.500 пријављених наставника, према редном броју пријаве. О тачном датуму почетка обуке и начину приступа одабрани наставници биће обавештени путем електронске поште.

Позив наставницима за пријаву на бесплатну онлајн обуку „Подршка наставницима у реализацији изборног програма економија и бизнис у гимназији“

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Економским факултетом у Београду, организује онлајн обуку „Подршка наставницима у реализацији изборног програма Економија и бизнис у гимназији“.

Обука је намењена наставницима економске групе предмета у економским школама који испуњавају услов за остваривање изборног програма Економија и бизнис у гимназији независно да ли имају или немају искуство у реализацији тог програма.

Обука је бесплатна и реализују се 7, 8. и 9. октобра 2022. (петак, субота и недеља). Она је акредитована од стране министра, односно налази се на листи обука од јавног значаја и вреди 18 сати стручног усавршавања.

Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који желе да унапреде своје компетенције за остваривање новог изборног програма Економија и бизнис у гимназији и садржи следеће тематске целине:

 • Документи и материјали релевантни за остваривање изборног програма економија и бизнис
 • Сврха изборног програма економија и бизнис
 • Концепција изборног програма економија и бизнис
 • Циљ, теме и кључни појмови садржаја програма економија и бизнис за трећи и четврти разред
 • Истраживачко – пројектни рад ученика
 • Праћење и вредновање напредовања ученика

Пријаве се примају до 3.октобра 2022. у 15 часова.

За сва ваша питања контакт особа је Емилија Манић  strucnousavrsavanje@ekof.bg.ac.rs

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка остваривању слободних наставних активности у основној школи које се односе на област екологије и одрживог развоја

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Светском организацијом за природу Адриа – Србија (WWF), реализује пројекат подршке новим програмима наставе и учења из области екологије и одрживог развоја који се остварују у основној школи и гимназији. У оквиру пројекта припремљен је и овај програм дводневне обуке чији је циљ подршка остваривању слободних наставних активности у другом циклусу основног образовања и васпитања које су из области екологије и одрживог развоја.

Позив је намењен наставницима/цама који у  II циклусу основног образовања и васпитања испуњавају услов за остваривање слободне наставне активности која је из области екологије и одрживог развоја.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 15 часова.

Реализоваће се 2 обуке за по 30 учесника/ца.

Прва обука се организује 15. и 16. октобра, а друга 22. и 23. октобра 2022.

Приликом пријаве МОРАТЕ се изјаснити за који датум сте заинтересовани.

Обука jе акредитована и налази се на листи семинара од jавног значаjа (бр.610-00-00675/2022-07). Учесници/це обуке добиjаjу 12 бодова стручног усавршавања.

Аутори и реализатори обуке су стручњаци из Светске организације за природу Адриа – Србија и ЗУОВ-а.

Приjаве се примаjу до среде, 5.октобра 2022. у 15 часова.

За питања контакт особа у ЗУОВу је Малина Поповић, malina.popovic@zuov.gov.rs

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласник број 12/2022 и број 13/2022

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 12/2022.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2022.

Позив за бесплатну обуку наставника енглеског језика основних и средњих државних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Британски савет у Србији у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објављује позив за онлајн обуку наставника енглеског језика основних и средњих државних школа у оквиру пројекта Future English Online Teacher Community, како би постали део онлајн платформе за наставнике енглеског језика која функционише као форум на коме наставници могу да размењују идеје, да се укључују у дискусије, деле знања и искуства, дају рефлексију на своју наставну праксу и унапређују свој рад. У оквиру платформе, наставници могу и да развију свој електронски портфолио и прате свој професионални развој, могу да се укључе у интеракције и дискусије са наставницима из земље и региона.

Наставници могу да се укључе у различите интеракције:

 • Да се повежу са наставницима у земљи путем дискусија на форуму
 • Успоставе интерацкију са наставницима из других земаља током вебинара
 • Укључе у Групе за посебна интересовања, којима се наставници могу придружити на основу својих интересовања, искуства и специфичних потреба за своју наставну праксу

Након регистрације на онлајн платформи, наставници се могу прикључити следећим активностима:

 • Модулима под називом Teaching for Success којима могу самостално приступити
 • Модерисаним форум дискусијама (теме за форум дискусије се бирају тако да одговоре на потребе наставника и део су главних тема које програм обухвата)
 • Вебинарима које држе стручњаци у области наставе учења енглеског језика (водитељи обука из Велике Британије, гостујући предавачи из Велике Британије и других земаља)
 • Развијању дневника за саморефлексију као и личног електронског портфолиа
 • Приступ додатним курсевима као што су Assessment Literacy за наствнике енглеског језика

Критеријуми за одабир

Како би били одабрани за учешће у овом програму наставници морају да испуне следеће критеријуме:

 • Буду наставници енглескох језика у основним и средњим државним школама
 • Поседују основне ИКТ вешине (коришћење личне имејл адресе, коришћење МS Worda, прикључивање на онлајн платформу)
 • Имају најмање Б1 ниво енглеског језика
 • Могу да одвоје 4 сата месечно за професионални развој на овој плаформи и имају приступ рачунару

Поред овога, првих 500 наставника који се пријаве и задовоље критеријуме ће бити одабрани да учествују у овом програму. Програм ће трајати од октобра 2022. до краја марта 2023. године.

Обука почиње 17. октобра 2022. с тим да ће прва недеља бити уводна или нулта недеља током које ће полазници имати прилику да се упозанају са начином функционисања платформе.

Информативне онлајн сесије на којима ће одабрани полазници добити више информација о садржају програма и начинима функционисања онлајн платформе ће се одржати 13 и 14. oктобра 2022. у 17:00 (у случају промене датума и времена наставници ће бити благовремено обавештени).

Обука је акредитована на 24 сата и налази се на Листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар под називом Континуирано стручно усавршавање наставника енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE TEACHER COMMUNITY).

Заинтересовани наставници енглеског језика се могу пријави путем пријавног обрасца на следећем линку:

https://forms.office.com/r/Cxvatjzjyk

Рок за пријаву је 5. октобар 2022. до 17:00.

Након одабира наставници ће бити у могућности да сами одреде како ће учествовати у програму односно када приступају модулима (којима могу самостално приступити), када се укључују на форум дискусије итд, али морају да се прикључе на вебинаре у тачно одређено време једном месечно.

Наставници поред ЗУОВ сертифката могу добити и следеће сертификате:

 • сертификат за учешће на регионалним вебинарима
 • сертификат за завршетак модула којима наставници самостално приступају (потребно је завршити више од 70% модула)

Платформа ће бити доступна само одабраним полазницима за које ће бити креирани налози како би могли да се укључе у предвиђене активности.

Настава на српском језику у Француској надахнута заједништвом

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Часови на српском језику у Француској почели су, уз стручну припрему и планирање, сарадничку и пријатељску атмосферу ‒ ћириличном књигом. Развој библиотека у Паризу и Милузу, али и вредне ћириличне књиге свакој наставници у Француској за рад са ученицима, омогућила је сарадња Министарства спољних послова Републике Србије са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које је даровало око 500 наслова из дечје књижевности. Одзив ученика настави на српском језику је одличан, о чему сведочи стабилност постојећих група, али и оснивање нових наставних места.

Париски регион и Орлеан. Традиционалном молебану у Цркви Свете Петке у Бондију, у којој се настава одвија викендом за пет група, присуствовао је велики број ђака, њихових родитеља и све наставнице у Париском региону – Милија Јевремовић, Катарина Страиловић, Љиљана Симић, Славица Милић, Снежана Војкановић и Блаженка Тривунчић, координаторка у Француској, Италији, Словенији и на Малти. Протојереј Жељко Симоновић одржао је свечани говор и благосиљао нову школску годину. У Бондију извођење наставе помаже, уз Савет родитеља, и Удружење „Србија“, које добија просторије од општинских власти. Химном ,,Боже правде” и обележјима Републике Србије започети су први часови. Уз подршку Натали Бељански Поповић, директорке Културног центра Србије у Паризу, наставу изводе четири наставнице у седам група. Захваљујући помоћи Савета родитеља у Паризу, унапређење наставе је континуирано, а ове школске године су обезбеђена додатна наставна средства и техничка опрема. Група ученика из Ањера преусмерна је у најближа наставна места, будући да није обезбеђена учионица за рад. У местима Обервилије и Рони су Боа просторије за извођење наставе дају француски културни центри, са којима се остварује успешна сарадња поводом културних манифестација, у чему не заостају ни француске власти у Иврију, где наставу прати једна група. Удружење ,,Француско-српско пријатељство Курбевоа” са председником Митхатом Адровићем у општини Курбевоа обезбеђује учионицу, а број ђака је повећан на две групе. У Сен Мор де Фосеу су четири одељења, а подршку пружа удружење коју су основале ђачке породице. Удружење „Морава“ које води Оливера Богосављевић доприноси остваривању свих услова за рад у Пјерфиту, где часове похађа велики број ђака у две групе. Обновљено наставно место Дранси, у сарадњи са КУД-ом „Бисери“ и Гораном Јаблановићем, школску годину започиње у чак три групе. Број ученика је велики и у удаљеном Епону, у коме ове године, иако су услови за превоз из Париза веома тешки, наставу изводи учитељица Љиљана Симић. У Монтреју се часови за једну групу одржавају уз дугогодишњу подршку Удружења „Козара“. У далеки Орлеан путује Славица Милић из Париског региона, а услове за наставу у две групе обезбеђује Удружење „Морава“ са председницом Иваном Пешић.

Источна Француска. Дан српске културе и уметности у Белфору, у организацији „Удружења француско-српског пријатељства Белфор-Монбелијар“, којим руководи Радован Перић, симболично је означио нови почетак у заједништву, у коме су активно учешће узели ђаци са наставницом Маријом Праизовић. Српска заједница на разуђеном терену источне Француске показала је да има елана и ресурса да представи у земљи домаћина, снажећи везе и дугогодишње традиционално пријатељство, српска знамења у свој својој лепоти и разноликости. Посебну част је својим присуством указала генерална конзулка Републике Србије у Стразбуру, госпођа Анђелка Шимшић, отац Максим Илић и Миле Братуљевић, председник Клуба „Никола Тесла“. Присуствовали су бројни француски званичници из Општине Белфор и директори културних центара у којима се изводи настава на српском језику. Српска допунска школа је презентовала изложбу о 50 знаменитих Срба, са многим спонама између Француске и Србије, а писана реч приказана је изложбом значајних дела из српске књижевности. Трећу годину заредом Удружење „Јединство” из Стразбура са Србољубом Тасићем и ђачким породицама помаже остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у Стразбуру, а часове изводи Наташа Радојевић. Иначе малобројној групи у Колмару понуђена је настава на даљину у некој од постојећих „онлајн“ група. Једно одељење у Насију, као и претходних година, води Наташа Францишковић.

Арантон. Три одељења у Арантону на североистоку Француске настављају са радом уз свестрану помоћ Удружења ,,9 Југовића“. Учитељица Јасмина Милић истиче и донације појединаца, међу којима су наставна средства и портрети српских великана.

Лион и Марсеј. Отац Горан Илић Бенке окупља српски народ у православној вери и образовању на истоку и југу Француске – у Лиону и у Витролу код Марсеја, заједно са наставницама Александром Добранић Бурсаћ и Тамаром Драгић.

Ница. Уз здружену жељу Срба на Азурној обали и рад „Француско-српског удружења у Ници” са председником Владаном Радовановићем, група у Ници придружена је образовном систему допунске наставе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Часове изводи наставница Радмила Савковић у прелепој учионици на променади, коју је Удружење добило од градских власти.

Настава на даљину. Са циљем омогућавањa школовања на српском језику у иностранству свим заинтересованим ученицима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је од ове школске године донело прописе за извођење наставе на даљину, намењене ђацима који немају могућност похађања наставе у учионици. Услови су прописани Правилником о остваривању oбразовно-васпитног рада у иностранству. На територији Француске се настава на даљину одржава у четири групе, међу којима је и неприступачни Сент Авол на истоку Француске. Поред великог броја ученика и ђачких породица претежно из Санса, али и из других удаљених области у Француској, првом сусрету на даљину у овој школској години присуствовао и Горан Радовановић, председник Удружења ,,Шумадија”, који је заслужан за оснивање групе.

Ђаци допунске наставе на српском језику имају прилику да се, поред развијања и неговања културе говора, упознају са највреднијим делима српске културне баштине, да уче о српској књижевности, историји, култури и традицији; да се друже и стварају пријатељства, да иду на излете, у летње школе и кампове у Србији, да учествују на приредбама, спортским догађајима и међународним конкурсима. Стручно организована настава, уз индивидуализовани рад и посвећеност сваком ученику, уз уважавање старосних и језичких разлика у нивоу говорења српског језика, пружа деци различите могућности напредовања.

Надахнути заједничким чињењем Срба ван матице у очувању националног идентитета, свестраном подршком и деловањем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у области образовања на српском језику у иностранству, одличним одзивом ђака и у овој школској години, наставнички активи са укупно 31 наставницом у Француској, Италији, Словенији и на Малти предано остварују образовно-васпитни рад и спремни су да ведро одговоре свим изазовима.

Информације о допунској настави на српском језику са контактима наставница истакнуте су на званичним страницама Амбасада и на школској интернет страници srpski.fr. На школској Фејсбук страници Српска школа у Француској, Италији, Словенији и на Малти могу се пратити актуелности.

Одржане обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У просторијама Прве београдске гимназије, 17. и 18, као и 24. и 25. септембра 2022. одржане су обуке наставника Социологије и Социологије с правима грађана под називом „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”. Обуку која је увршћена на министрову листу програма од јавног интереса реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији. Траје два дана (16 сати стручног усавршавања) и бесплатна је за учеснике. Наставници са територије Школске управе Београд су, као и претходно њихове колегинице и колеге из Јагодине, Зајечара и Пожаревца, изразили задовољство што су овом обуком оснажени у томе да у процесу планирања и остваривања наставе и учења користе потенцијал свог предмета за развој ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву.

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка остваривању садржаја изборног програма грађанско васпитање у основној школи који се односи на одрживи развој

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У документу Стратегија развоја образовања до 2030. и пратећем Акционом плану велику пажњу добило је образовање за одрживи развој. У складу са тим, Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Светском организацијом за природу Адриа – Србија, реализује пројекат подршке новим програмима наставе и учења из ове области који се остварују у основној школи и гимназији. У оквиру пројекта припремљен је и овај програм дводневне обуке чији је циљ подршка остваривању изборног програма Грађанско васпитање  у првом циклусу основног образовања и васпитања јер у програму за 4. разред постоје садржаји и пратећи исходи који се односе на област одрживог развоја.

Позив је намењен наставницима/цама који у првом циклусу основног образовања и васпитања остварују изборни програм Грађанско васпитање.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 15h.

Реализоваће се 2 обуке за по 30 учесника/ца.

Прва обука се организује 8. и 9. октобра, а друга 5. и 6. новембра 2022.

Приликом пријаве МОРАТЕ се изјаснити за који датум сте заинтересовани.

Обука jе акредитована и налази се на листи семинара од jавног значаjа (бр.610-00-00566/2022-07). Учесници/це обуке добиjаjу 12 бодова стручног усавршавања.

Аутори и реализатори обуке су стручњаци из ЗУОВа и Светске организације за природу Адриа – Србија, познате и по скраћеници WWF.

Приjаве се примаjу до недеље, 25.септембра 2022. у 15 часова.

За питања контакт особа у ЗУОВу је Елеонора Влаховић, eleonoravlahovic@gmail.com

Одржана обука за менторски рад са приправницима у образовању

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У ОШ „Свети Сава“, у Суботинцу, Школска управа Ниш, 16. и 17.09.2022. у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, реализован је непосредан део Програма обуке за менторски рад са приправницима у образовању. Обука је одобрена од стране Министраства просвете, науке и технолошког развоја као програм од јавног интереса. Циљ обуке је упознавање и разумевање основних докумената, прописа и постулата на којима почива менторска пракса у образовању и подстицање развоја компетенција ментора у областима у којима ће сарађивати са приправником. Похађање обуке развија спремност и одговорност да се доприноси унапређивању праксе менторства и јача самопоуздање потребно за менторски рад.

Обука се реализује кроз два дана непосредног рада и домаћи задатак, базиран на самосталном истраживању сопствене праксе полазника, уз вођење и усмеравање од стране водитеља. Полазници који успешно заврше непосредну обуку и чији домаћи рад буде одобрен добијају 70 сати стручног усавршавања.

На крају програма обуке полазници су исказали задовољство „Изузетно добром и корисном обуком и квалитетним предавачима“.

Нови правилници: Просветни гласник број 11/2022 – средње стручно образовање

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 11/2022.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Нови правилници: евиденција и јавне исправе у предшколској установи, основној и средњој школи

Позив наставницима грађанског васпитања у основној школи на бесплатну онлајн обуку

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

„КЉУЧНИ ПОЈМОВИ НОВИХ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује три онлајн обуке „Кључни појмови нових програма грађанског васпитања у основној школи“ за наставнике грађанског васпитања.

Обуке су бесплатне и реализују се у шест сусрета викендом (субота или недеља) у трајању од по 190 минута, са почетком у 18h.

На обуку се могу пријавити наставници који остварују програм грађанског васпитања у основној школи, у првом и/или другом циклусу. Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који желе да унапреде своје компетенције за остваривање нових програма грађанског васпитања у основној школи.

Обука има 6 тематских целина које су изабране на основу резултата добијених мониторингом остваривања нових програма грађанског васпитања у основној школи, спроведеног 2021. године. Тематске целине обуке су:

 • ЉУДСКА ПРАВА И ПРАВА ДЕТЕТА
 • ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
 • РАЗЛИЧИТОСТ, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА
 • ИДЕНТИТЕТ, ТРАДИЦИЈА, КУЛТУРА, ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ, МИГРАНТИ
 • ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ, ЛАЖНЕ ВЕСТИ И БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ
 • ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ, СОЛИДАРНОСТ И ВОЛОНТИРАЊЕ

Обука је акредитована од стране министра и налази се на листи програма од јавног интереса (број: 151-00-00004/2022-07). Држе је искусни тренери и стручњаци за област. Након завршене обуке учесници добијају сертификат за 24 сати стручног усавршавања.

Број учесника на једној обуци је 30. Пријаве се примају до 12.септембра 2022. При пријави морате се определити коју обуку желите да похађате (I, II или III).

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ОБУКА

I ОБУКА
18.9. (недеља); 24.9 (субота); 2.10. (недеља); 8.10. (субота); 16.10. (недеља); 22.10. (субота)

II ОБУКА

25.9. (недеља); 1.10. (субота); 9.10. (недеља); 15.10. (субота); 23.10. (недеља); 29.10. (субота)

III ОБУКА
9.10. (недеља); 15.10. (субота); 23.10. (недеља); 29.10. (субота); 6.11. (недеља); 12.11. (субота)

За сва ваша питања контакт особа у Заводу је саветница за грађанско васпитање Елеонора Влаховић, eleonoravlahovic@gmail.com

Белгија – повратак у школске клупе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Интонирањем химне „Боже правде“, протеклог викенда, почела је нова школска година у Допунској школи на српском језику „Иво Андрић“ у Бриселу. Многобројне ђаке поздравила је нова наставница, Јелена Стојановић и пожелела им пуно успеха у раду, а родитељима се захвалила на неговању и очувању српског језика, културе и традиције код своје деце, као и на доброј сарадњи и подршци раду школе. Изразила је жељу и наду да њихов пример следе и други родитељи српске деце која живе у Белгији, те школа постане богатија за још ђака.

У школској 2022/23. години, наставу ће похађати 40 ученика, распоређених у три групе, узраста од 6 до 15 година. Ученици су са великим узбуђењем дочекали почетак нове школске године,  а нову наставницу су прихватили веома лепо и срдачно. Нису скривали радост што поново виде своје српске другаре и што ће и ове школске године имати прилику да заједнички уче, припремају приредбе и друже се.

Допунска настава на српском језику „Иво Андрић“ у Бриселу, коју организује  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, почела је са радом школске 2004/05. године. Реализација наставе се спроводи уз велику подршку Амбасаде Републике Србије у Бриселу и Савета родитеља, који обезбеђује учионицу и несебично учествује у организацији слободних активности. Овај вид наставе је намењен деци српског порекла у иностранству,  са  циљем развијања свести о сопственом националном и културном идентитету, очувању и неговању  српског језика и упознавања са највреднијим делима српске културне баштине, као и подстицање одржавања трајних веза са отаџбином.

Одржан стручни семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Одржан стручни семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству, који је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије организовало Друштво за српски језик и књижевност Србије, одржан је на Филолошком факултету у Београду 15. и 16. августа.

На семинару „Савремени изазови наставе српског као завичајног језика ‒ проблем прилагођавања градива” учествовало је уживо и на даљину око 65 наставника из 10 земаља, који су пратили шест предавања универзитетских професора и два предавања наставника из праксе.

Семинар је отворила др Весна Ломпар, професорка на Филолошком факултету у Београду и председница Друштва. Говорећи о програму семинара, посредно је указала на циљеве допунске наставе на српском језику у иностранству, али и подсетила на племенитост прегалаштва ван матице: „Учимо децу да остану своји у туђем, а да не буду туђи у свом”.

Др Милка Андрић је у у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја говорила о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству и програму семинара, при чему је нагласила да „сложеним стручно-методичким изазовима обилује наставна пракса наставника који остварују Посебни програм образовања и васпитања у иностранству, те је стога настава српског као завичајног језика непресушно поље за истраживање делатника и у науци и у наставној пракси, о чему убедљиво сведочи и програм овог семинара”. Истакла је да „наслови предавања у оквиру програма овог семинара управо поткрепљују” методичке постулате професора Милије Николића и „упућују на то да су се предавачи сложно определили да траже и понуде одговоре на питања која се односе на функционалне наставне поступке и ваљане методички приступе наставном градиву”.

Корисна су и надасве инспиративна била предавања универзитетских професора Славка Петаковића, Рајне Драгићевић, Весне Крајишник, Тање Ракић, Весне Ломпар и Владе Вукомановића. Излагања су била у вези са језиком и књижевношћу (на пример: како повећати мотивацију деце да читају, како држати пажњу у учионици са ученицима различитог нивоа језичке компетенције, како увидети и превладати разлику између српског као завичајног и српског као страног, како нагласити значај језика, књижевности и културе у изградњи и неговању једне аутентичне личности).

Интервју са писцем Дејаном Алексићем, лауреатом четири књижевне награде у 2022. години, понудио је многе одговоре у вези са стваралачким чином и настајањем дела намењеног деци, али и најавио наставак пишчевих посета допунским школама у иностранству. Подстицај на методичка промишљања са примерима из наставне праксе у области граматике и књижевности пружиле су својим излагањима Блаженка Тривунчић и др Јелена Ангеловски.

Учесници семинара су се након дискусије сложили у томе да је стручни семинар одговорио потребама наставе српског језика као завичајног и уједно пожелели да се ова добра традиција настави и развија.

Нови правилници: Просветни гласник број 10/2022 – гимназије за ученике са посебним способностима; средње стручно образовање…

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 10/2022.

ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

Дигитални свет у првом, другом и трећем разреду основне школе – онлајн обука за наставнике разредне наставе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Учитељски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развија и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, организује онлајн обуку за наставнике разредне наставе који ове школске године остварују наставу из предмета Дигитални свет у првом, другом и трећем разреду основне школе.

Обука је акредитована решењем министра као обука од јавног интереса и нуди предлоге наставних активности и корисне образовне ресурсе који се могу користити у настави, а одвија се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

Обука траје 16 сати (две недеље).

Како би наставници разредне наставе могли да присуствују овој обуци, потребно је да попуне и пошаљу пријаву са својим личним подацима. Позиви ка школама су послати. Уколико из било ког разлога, мејл са упутством није стигао на електронску адресу ваше школе, или је завршио у нежељеној пошти, обратите се на tehnickapodrska.zuov@gmail.com како бисте добили упутство и потребне параметре.

Важна напомена:

Након завршетка обуке, сви образовни материјали и ресурси обуке ће и даље бити доступни као вид подршке наставницима разредне наставе који су успешно завршили обуку.

Обуке се реализују од 29.08.2022. године. Списак школа укључених у обуку (са термином почетка обуке) можете погледати преко линка испод:

Срећан почетак нове школске године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Срећан почетак нове школске године жели вам Завод за унапређивање образовања и васпитања!

Kонкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2022.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

XII НАГРАДНИ КОНКУРС

Сазнали на семинару применили у пракси

У циљу развијања и промовисања културе примене знања и вештина развијаних на обукама одобрених програма сталног стручног усавршавања, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) позива запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика да учествују на конкурсу и тако поделе искуства која су допринела унапређивању њихове праксе.

Позивају се наставници, васпитачи и стручни сарадници да пријаве радове који представљају примере добре праксе у образовно-васпитном/васпитно-образовном раду. Радови треба да буду иновативни, оригинални, да се издвајају по оствареним ефектима, одрживости, укључивању партнера из локалне и/или шире друштвене заједнице.

Рад који се доставља на Конкурс може бити продукт тимског рада или продукт рада појединца.

Право учешћа на конкурсу имају радови:

 • који се односе на приказ примене развијаних знања и вештина током обуке одобрених програма од стране ЗУОВ-а из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину,  и из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину,*односи се само на програме у наведеним каталозима
 • који нису учествовали на другим конкурсима, смотрама или такмичењима,
 • чији аутор није истовремено аутор или реализатор  програма на који се рад односи,
 • који су лекторисани, писани ћирилицом, у фонту Times New Roman величине 12.

Радови који не испуњавају прописане услове Конкурса неће бити узети у разматрање.

Рок за достављање пријава је 20.10.2022. године (до краја дана).

Радове, који одговарају условима конкурса, процењују комисије које именује директор ЗУОВ-а. Одабрани примери добре праксе налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а. Аутори најбољих примера добре праксе представиће своје радове Централној комисији, а три најбоља рада биће награђена.

Рад можете предати путем пријемног формулара (кликните на дугме испод):

Информације о конкурсу

Рок за достављање пријава је 20.10.2022. године (до краја дана).