Loading...
×

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Менторска подршка ЗУОВ-а школама: преко 250 школа у претходних 20 дана тражило и добило помоћ и подршку у области имплементације ИКТ-а

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У протеклих 20 дана преко 250 школа у Србији је од Завода за унапређивање образовања и васпитања тражило помоћ у области имплементације ИКТ-а у наставни процес.

Огромна већина ових захтева за подршку односила се на активацију услуге Google G Suite for Education.

Активација и коришћење ове услуге је бесплатна за школе, али се у пракси испоставило да школе наилазе на одређене проблеме и недоумице при процесу активације, као и да је време потребно за активацију и регистрацију ове услуге продужено (што је вероватно изазвано великим бројем захтева упућеним компанији Гугл).

Завод за унапређивање образовања и васпитања је обезбедио менторску подршку школама преко онлајн тикет система који се налази на новом Националном образовном порталу на адреси https://www.portal.edu.rs/podrska/.

Тим дигиталних ментора припремио је детаљна упутства како би школама олакшали процес активације и регистрације услуге Google G Suite for Education.

УПУТСТВО: Регистрација школе за G Suite for Education

1. Регистрација школе за G Suite for Education

Да ли ваша школа поседује домен?

А) Уколико имате званичан школски сајт онда вероватно имате и домен (на пример mojaskola.edu.rs) осим ако вам сајт није на неком заједничком домену.

За регистрацију G Suite for Education ако поседујете свој домен препоручујемо упутства на следећој адреси: Регистрација уколико поседујете домен

Б) Можете се информисати о регистрацији вашег домена, (најбоље је да то буде edu.rs) или се обратите вашим провајдерима: Регистрација националних домена

Ц) Уколико се одлучите да купите домен од Googla,на следећем линку су детаљна упутства: Регистрација уз куповину домена 

2. Шта је потребно урадити у току пробног периода?

Пробни период у току кога се одвија верификација може трајати од 14 до 30 дана. Подршка Googla већ неко време упозорава да се велики број школа пријављује и да је неопходно сачекати. На мејл који сте навели приликом регистрације добићете обавештења шта је потребно урадити како бисте довршили регистрацију. Ова обавештења стижу директно од подршке Googla.

Након регистрације у току које уносите различите информације (приказано је на претходним линковима), потребно је да верификујете домен, извршите активацију мејла.

Приметићете у административној конзоли да се то прво од вас тражи. Улогујте се на административни налог и изаберите начин на који ћете извршити верификацију. 

Овде је линк до административне конзоле: https://admin.google.com/

Ово би требао да уради администратор Вашег сајта, јер је потребно да се изврше и одређена подешавања у cPanelu (MX record).

Ово је један од начина да се верификује домен:

 1. Покрените поступак верификације
 2. Немојте да изаберете поступак који нуде, већ узмите алтернативни (линк десно)
 3. Идите на опцију за преузимање html фајла
 4. Преузмите html фајл
 5. Помоћу cPanela подигните овај фајл у главни директоријум вашег сајта
 6. Потврдите верификацију

Поступак је готов.

Тек сада подешавате MX Record. У cPanelu у секцији email имате MX Entry. Унесете 5 записа, прво Priority, потом Destination. Записи су на ОВОМ линку.

Ово радите за коначну активацију.

У току пробног периода у административној конзоли моћи ћете да додате само 10 корисника. Тек када истекне пробни период можете додати све наставнике/ученике у зависности од броја корисника које сте навели приликом регистрације.

3. Док чекате на верификацију потребно је да у административној конзоли креирате додатне организационе јединице:

 1. Organisational units
 2. У горњем левом углу је знак +
 3. Одредићете назив организационе јединице (нпр. Одељење V-4), кликните create

На овај начин можете креирати сва одељења, стручна већа за предмете…све што је вашој школи потребно.

4. Потребна документа за регистрацију

Google подршка вам може тражити одређена документа како би потврдили статус да сте образовна установа, потврдили да сте непрофитна организација. Овај захтев добијате на ваш мејл од Google подршке.

Као потврда статуса образовне установе биће вам потребна следећа документација:

 • Решење Министра просвете о верификацији ОШ
 • Обавештење о разврставању (извод из регистра)
 • Потрврда о извршеној регистрацији (ПИБ)

У неким случајевима су тражили да се ова документација преведе на енглески језик и овери печатом судског тумача, или нотара.

Осим тога, на следећем линку пронађите вашу школу, направите снимак екрана и пошаљите уз осталу документацију: opendata.mpn.gov.rs

5. Додавање корисника 

Да вас подсетимо, уколико сте на овом кораку и уносите више од 10 корисника значи да је истекао ваш пробни период и ваша школа се регистровала за G Suite. У административној конзоли https://admin.google.com/имате опцију за додавање корисника. Имате могућност појединачног уноса корисника или групног уноса:

Појединачни унос корисника:

 1. Add new user (Додати новог корисника)
 2. Попуните поља:

First name: Име
Surname: Презиме
Primary email: службени мејл који ће користити (imeprezime@mojaskola.edu.rs)
Secondary email: мејл који већ поседује/ користи, приватни мејл
Password:

Изаберите један од ова два начина за креирање лозинке:

А) укуцајте лозинку коју желите али означите поље да се кориснику понуди промена лозинке при првом логовању (Ask for a password change at the next sign-in)

Б) означите да желите аутоматско креирање лозинке (Automatically generate a password) али означите поље да се кориснику понуди промена лозинке при првом логовању (Ask for a password change at the next sign-in)

Потврдите поље да се дода корисник:

Add new user

Групни унос корисника

У административној конзоли одаберите:

 1. Users
 2. Bulk update users
 3. Сви корисници морају бити унети у предвиђеном обрасцу, преузмите га и попуните, сачувајте као CSV фајл (UTF-8) (Download blank CSV template). 

 Сада је потребно да учитате тај образац(UploadCSV file/Attach CSV file) 

Што се групног уноса налога тиче, у току пробног периода можете да креирате само 10 налога. Наша препорука је да поделите рецимо разредним старешинама excel табеле (које преузимате са админ конзоле) да по шаблону упишу податке ученика. Касније те табеле импортујете и налози ће вам бити готови за 10 минута.

Поступак је објашњен у овом видео упутству: https://youtu.be/2QJ9RiCthL4

Упутство припремио тим Дигиталних ментора при ЗУОВ-у


КАКО ДОБИТИ ПОМОЋ У ПЛАНИРАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ?

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку УНИЦЕФ-а, обезбедио је менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

МЕНТОРСКА ПОДРШКА ЗУОВ-а

Све што је потребно да урадите јесте да отворите тикет на https://www.portal.edu.rs/podrska/ са питањем за вашу школу или вас лично за све теме које су везане за: ЛМС системе за управљање учењем, коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Дигиталну подршку пружа 15 дигиталних ментора. Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија: они су дугогодишњи аутори и реализатори онлајн обука, искусни водитељи у различитим непосредним обукама за коришћење дигиталних алата, дугогодишњи спољни сарадници Завода у пројектима развоја дигиталне писмености код наставника, неки од њих су педагошки саветници, аутори уџбеника, учесници домаћих и међународних конференција. Они су тим који ће заједничким снагама пружити подршку наставницима у Републици Србији да користе различите дигитална алате и технологије и унапреде своју наставу.

Програм обуке за полагање испита за лиценцу за директоре – у току реализација трећег дела обуке

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Програм обуке за полагање испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитања састоји се из две дводневне непосредне обуке у групама и индивидуалне обуке на даљину у трајању од девет дана. Савладавање програма обуке је услов за приступање испиту за стицање лиценце за директора васпитно-образовне установе. Ова обука је развијена у складу са Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 63/18) и акредитована од стране министра просвете.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја организовао је и реализовао је ове године непосредне обуке за 496 директора основних и средњих школа и за 100 директора предшколских установа из целе Србије.

На  платформи за учење на даљину Завода за унапређивање образовања и васпитања ЗУОВЕду  28. августа је почела реализација трећег, индивидуалног дела обуке за директоре основних и средњих школа а 14. септембра почиње за директоре предшколских установа.

Зборник радова “Млади и србистика 2”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Представљамо вам нови зборник радова полазника семинара у оквиру Научно-образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу “Млади и србистика 2”.

Зборник представља круну делатности друге године активности Центра, где су се окупили и стари и нови полазници трију србистичких семинара, који су осветљавали најзначајнија национална идентитетска питања, из области српског језика, књижевности, фолклора, једном речју: готово целокупне српске културе. Културни феномени су, као и прве године, разматрани с позиција различитих наука: од лингвистике, преко науке о књижевности, фолклористике, етнологије,  етномузикологије, до теорије уметности и културологије, тако да су се семинари складно укрштали и допуњавали (преплитали).

О почетку школске године у новим, измењеним околностима – директор Завода за унапређивање образовања и васпитања, др Златко Грушановић

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

Наставни процес мора се прилагођавати и мењати, уколико хоћемо резултате код ученика. Треба промишљати, анализирати, не одбацивати старо, ако је добро, али и не опирати се новом, уколико је боље.

О свему што нас чека у „врелом” школском септембру и наставку нове школске године, у најновијем броју „Просветног прегледа” говори др Златко Грушановић, директор Завода за унапређивање образовања и васпитања, институције која је, у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, најодговорнија за разраду и спровођење зацртаних стратегија и планова.

Текст је објављен у листу “Просветни преглед”. Остале текстове и информације о образовно-васпитним процесима на свим нивоима образовања, погледајте на сајту овог листа на следећој адреси: https://www.prosvetni-pregled.rs/

Предности, изазови и разлике пројектне наставе и наставе на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

НАЛЕД, Организација за развој каријере и омладинског предузетништва “Connecting” и организација “Научи ме”, у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) и уз подршку USAID-а вас позивају на презентацију

Предности, изазови и разлике пројектне наставе и наставе на даљину

Среда, 26. август 2020. од 12:00h до 13:30h
Zoom платформа

У сусрет почетку нове школске године и изазовима које она носи, у среду, 26. августа са почетком у 12:00h посредством Zoom платформе, на презентацији намењеној свим наставницима широм Србије биће размотрене специфичности и значај пројектне наставе и наставе на даљину, као савремених и актуелних метода у образовном систему.

Овом приликом биће представљен и Е-приручник за планирање и реализацију пројектне наставе и наставе на даљину, уз конкретне савете о алатима и ресурсима које наставници могу применити у припреми образовних садржаја.

Погледајте програм са сатницом.

Учешће на вебинару можете потврдити мејлом на адресу konkurs@jpd.rs, до 24. августа до 12h, након чега ће пријављеним учесницима бити послато упутство и линк за приступање вебинару.

За додатне информације, можете нас контактирати на a.sekulovic@naled.rs.

Срећна НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Срећан почетак нове школске године жели вам Завод за унапређивање образовања и васпитања!

 

28.8.2020. и 31.8.2020. године почиње шести круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 28.8.2020. године

Погледајте списак школа којима обука почиње 31.8.2020. године

Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у шести круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Због обавеза наставника око почетка нове школске године, време за које је потребно да наставници заврше обуку се продужава са 2 на 3 недеље од датума почетка обуке.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

27.08.2020. године почиње седми круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у седми круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 27.08.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ:

 

Google G Suite for Education за школе – упутство за регистрацију и активацију

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

По резултатима анкете коју је спровео Завод за унапређивање образовања и васпитања на узорку од 15.000 наставника, стручних сарадника и директора, у претходном периоду највећи број наставника је користио Гугл учионицу као систем за организовање онлајн учења (преко 52% свих испитаника).

Да би наставници успешно користили Гугл учионицу потребно је да школе активирају услугу Google G Suite for Education, која поред Гугл учионице пружа још бројне погодности корисницима (неограничене онлајн дискове за похрањивање података, неограничен број налога за наставнике и ученике, велики број Гугл алата…)

Активација и коришћење ове услуге је бесплатна за школе, али се у пракси показало да због недостатка техничке подршке компаније Гугл, која нема представништво у Србији, процедура за регистрацију и активацију услуге није била једноставна великом броју школа.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је обезбедио менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а, која функционише преко онлајн тикет система који се налази на новом Националном образовном порталу на адреси https://www.portal.edu.rs/podrska/.

У протеклих 7 дана највећи број упита је управо био везан за активацију услуге Google G Suite for Education, и до сада у наведеном периоду је пружена подршка у педесетак школа у Србији.

Како би олакшали активацију услуге Google G Suite for Education школама, наставници ментори ангажовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, на својим блоговима и сајтовима су припремили неколико практичних упутстава:

 

Видео упутство – наставница ментор Марија Јакшић

 

КАКО ДОБИТИ ПОМОЋ У ПЛАНИРАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ?

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку УНИЦЕФ-а, обезбедио је менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

МЕНТОРСКА ПОДРШКА ЗУОВ-а

Све што је потребно да урадите јесте да отворите тикет на https://www.portal.edu.rs/podrska/ са питањем за вашу школу или вас лично за све теме које су везане за: ЛМС системе за управљање учењем, коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Дигиталну подршку пружа 15 дигиталних ментора. Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија: они су дугогодишњи аутори и реализатори онлајн обука, искусни водитељи у различитим непосредним обукама за коришћење дигиталних алата, дугогодишњи спољни сарадници Завода у пројектима развоја дигиталне писмености код наставника, неки од њих су педагошки саветници, аутори уџбеника, учесници домаћих и међународних конференција. Они су тим који ће заједничким снагама пружити подршку наставницима у Републици Србији да користе различите дигитална алате и технологије и унапреде своју наставу.

 

24.8.2020, 25.8.2020. и 26.8.2020. године почиње пети круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 24.8.2020. године

Погледајте списак школа којима обука почиње 25.8.2020. године

Погледајте списак школа којима обука почиње 26.8.2020. године

Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у пети круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Због обавеза наставника око почетка нове школске године, време за које је потребно да наставници заврше обуку се продужава са 2 на 3 недеље од датума почетка обуке.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

 

20.08.2020. године почиње шести круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у шести круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 20.08.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

 

Менторска подршка ЗУОВ-а школама: Који систем за управљање учењем да школа користи у школској 2020/21. години?

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Сходно Стручном упутству које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило школама, свака школа треба да одлучи који систем за управљање учењем треба да користи у току школске 2020/21. године.

КАКО ИЗАБРАТИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ?

Поред квалитета и карактеристика система за управљање учењем, школа при избору треба да поведе рачуна и о досадашњим искуствима и афинитетима наставника и стручних сарадника школе.

Анкета коју је спровео Завод за унапређивање образовања и васпитања и у којој је до сада учествовало око 15.000 наставника, директора и стручних сарадника, показала је, између осталог, и које системе за управљање учењем су наставници највише користили у току школске 2019/20. године:

Комплетне (досадашње) резултате ове анкете можете погледати на: https://zuov.gov.rs/rezultati-ankete-sta-15-000-prosvetnih-radnika-misli-o-ostvarivanju-obrazovno-vaspitnog-procesa-putem-ucenja-na-daljinu/

Резултати се нешто разликују када се гледа тип школе (основна/средња), али може да се уочи да су се најчешће користили системи за управљањем учењем Гугл учионица и Мајкрософт Тимс (и у основним и у средњим школама), а у средњим школама (када се резултати издвоје за овај тип школе), поред поменутих најчешће се користи и Мудл.

ГУГЛ УЧИОНИЦА

Гугл учионица је убедљиво најзаступљенији систем за управљање учењем у нашим школама. Упутство за коришћење овог система можете погледати на Заводовом Јутјуб каналу на адреси: https://youtu.be/7MK5WP6NwW0. Један од најчешће коришћених алата у Гугл учионици је Гугл упитник – систем за прављење упитника и тестова. Упутство за овај алат погледајте на: https://youtu.be/XHrwO8oXX_I

ВАЖНО: Школа мора да се региструје за услугу Google Suite for Education како би могла да користи Гугл учионицу. Није дозвољено да се Гугл учионица користи са приватних Гугл налога. Регистрација за ову услугу обезбеђује школи отварање бесплатних налога за све наставнике, а по жељи и за ученике, и сигуран и безбедан начин коришћења Гугл услуга. Регистрација је бесплатна и није компликована и реализује се преко странице https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none

Потражите помоћ у вези овог алата и његове активације од менторске подршке ЗУОВ-а преко нашег тикетинг система: https://www.portal.edu.rs/podrska/

МАЈКРОСОФТ ТИМС

Највећа предност овог алат јесте подршка коју пружа канцеларија Мајкрософта у Србији. За потребе школа и наставе, Мајкрософт је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја отворио бесплатне налоге за све наставнике и ученике у Србији (уколико нисте добили ваш налог информишите се у руководству ваше школе).

Детаљна упутства о овом, али и другим Мајкрософт алатима можете погледати на сајту: https://www.e-nastava.rs/ 

Детаљан водич како у потпуности организовати рад школе уз помоћ Microsoft алата (настао на основу искуства Техничке школе из Ужица) можете преузети са адресе: https://www.e-nastava.rs/wp-content/uploads/2020/07/Detaljan-vodic-za-skole.pdf

Потражите помоћ у вези овог алата од менторске подршке ЗУОВ-а преко нашег тикетинг система: https://www.portal.edu.rs/podrska/

МУДЛ

Мудл је један од најпопуларнијих система за управљање учењем. То је софтвер отвореног кода, што између осталог значи да је корисницима бесплатно доступан за коришћење. Мудл је потребно преузети са званичног сајта moodle.org. Након преузимања овај систем је потребно инсталирати на сервер у вашем (школском) власништву (нпр. сервер на ком се налази школски сајт).

Погледајте неке од туторијла за рад у Мудл систему за учење:

Портал Министарства просвете, науке и технолошког развоја https://www.mojaskola.gov.rs/ користи систем Мудл. Овај портал пружа додатну подршку ученицима који прате часове на РТС-у и РТС планети.

Потражите помоћ у вези овог алата од менторске подршке ЗУОВ-а преко нашег тикетинг система: https://www.portal.edu.rs/podrska/

ДА ЛИ ШКОЛА МОЖЕ ДА КОРИСТИ ВИШЕ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ?

У Стручном упутству намењеном основним школама Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да школа користи само један система за управљање учењем по циклусу. То значи да школа може да изабере да користи један система за први циклус ОШ (1-4. разред), а други систем за други циклус (5-8. разред). Oновна школа може да користи два система за управљање учењем. Ипак, потребно је проценити да ли ће коришћење два система утицати на укупну организацију школе, да ли школа има ресурсе да администрира два система и сл. Одлука је, наравно, на школи.

КАКО ДОБИТИ ПОМОЋ У ПЛАНИРАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ?

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку УНИЦЕФ-а, обезбедио је менторску подршку школама и наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

МЕНТОРСКА ПОДРШКА ЗУОВ-а

Све што је потребно да урадите јесте да отворите тикет на https://www.portal.edu.rs/podrska/ са питањем за вашу школу или ваш лично за све теме које су везане за: ЛМС система за управљање учењем, коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Дигиталну подршку пружа 15 дигиталних ментора. Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија: они су дугогодишњи аутори и реализатори онлајн обука, искусни водитељи у различитим непосредним обукама за коришћење дигиталних алата, дугогодишњи спољни сарадници Завода у пројектима развоја дигиталне писмености код наставника, неки од њих су педагошки саветници, аутори уџбеника, учесници домаћих и међународних конференција. Они су тим који ће заједничким снагама пружити подршку наставницима у Републици Србији да користе различите дигитална алате и технологије и унапреде своју наставу.

Правилници и програми наставе и учења који се примењују од школске 2020/21. године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

 

Подсећамо вас на неколико битних правилника који се примењују почев од школске 2020/21. године:

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – преузмите правилник

Правилник о Општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и васпитања – преузмите правилник

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију – преузмите правилник

Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (дигитални свет) – преузмите правилник

Правилник о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику – преузмите правилник

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност – преузмите правилник 

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт – преузмите правилник

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – преузмите правилник

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију – преузмите правилник

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику – преузмите правилник

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке – преузмите правилник

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику – преузмите правилник

Правилник о измени Правилника о плану и програму наставе и учења за класичну католичку гимназију – преузмите правилник

УЏБЕНИЦИ

Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2020/2021. годину – преузмите каталог

Каталог уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе – преузмите каталог

Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе – преузмите каталог

Каталог уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања – преузмите каталог

Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања – преузмите каталог

СВЕ ПРАВИЛНИКЕ У ПРОСВЕТИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА СТРАНИЦИ https://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici (сви закони, правилници и планови и програми наставе и учења представљени на овој страни су линкови ка Регистру и текстовима важећих прописа и других аката који се налазе на сајту Правно информационог система Републике Србије http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/content)

 

Резултати анкете: шта 15.000 просветних радника мисли о остваривању образовно васпитног процеса путем учења на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања у склопу својих редовних активности спроводи анкету о остваривању образовно васпитног процеса путем учења на даљину.

Циљ анкете јесте добијање мишљења и сагледавање нових праваца развоја и организације обука запослених у образовним институцијама (и других системских активности Завода), у складу са стварним потребама праксе.

Анкета је започета почетком маја 2020. године и у њој је до сада учествовало 14.715 наставника, стручних сарадника и директора основних и средњих школа. Анкетирање ће се наставити и у августу 2020. године и очекује се да ће број испитаника на крају процеса бити око 25.000 просветних радника, што чини изузетно велики узорак у односу на укупни број запослених у образовним институцијама.

Анкета је усаглашена са истраживањем које је спровео School Education Gateway (Европска онлајн платформа за образовање коју подржава Европска Комисија), тако да ће се моћи упоредити добијени резултати у нашој земљи са резултатима из 27 европских држава. Узорак европске анкете је био 4.859 испитаника.

Иако ће потпуна анализа ове анкете јавности бити доступна у септембру 2020. године, узимајући у обзир да је тренутно анкету попунило 14.715 испитаника, представљамо вам краћи приказ тренутно добијених резултата (потпуна анализа ће дати упоредни приказ резултата наше и европске анкете, сегментацију резултата на основу типа школе, као и низ других фактора за поређење).

Краћи приказ тренутних резултата анкете (14.715 испитаника)

 1. Која тврдња најбоље описује искуства већине наставника Ваше школе са реализацијом образовно васпитног процеса путем учења на даљину?

2. Шта Вас је пријатно изненадило када је реч о образовно васпитном процесу који се остварује учењем на даљину? (испитаници су могли да изаберу до 3 одговора)

3. По Вашем мишљењу, са којим су се главним проблемима суочили наставници приликом преласка на остваривање образовно васпитног процеса учењем на даљину? (испитаници су могли да изаберу до 5 одговора)

4. По Вашем мишљењу, шта је највише помогло наставницима приликом спровођења образовно васпитног процеса путем учења на даљину? (испитаници су могли да изаберу до 3 одговора)

5. По Вашем мишљењу, када се заврши ванредно стање и када се школе поново отворе, хоће ли учење на даљину остати саставни део школске праксе?

6. Које промене би требало увести у школску праксу током наредне школске године?

7. Како бисте у будућности били спремни за реализацију наставног процеса учењем на даљину, потребно је (испитаници су могли да изаберу до 2 одговора):

8. Приликом реализације образовно васпитног процеса учењем на даљину, путем ког алата сте најчешће вршили комуникацију са ученицима?

9. Приликом реализације образовно васпитног процеса путем учења на даљину, коју платформу/систем за управљање учењем сте највише користили?

10. Приликом реализације образовно васпитног процеса путем учења на даљину, које алате за израду образовних садржаја сте највише користили? (испитаници су могли да изаберу до 5 одговора)

11. Приликом реализације образовно васпитног процеса учењем на даљину колико често сте користили дигиталне уџбенике и платформе издавачких кућа?

УЗОРАК: 14.715 испитаника – од тога: 41,4% наставника предметне наставе у ОШ; 30,9% наставника разредне наставе; 10,6% наставника општеобразовних предмета у СШ; 10,5% наставника стручних предмета; 1,8% директора школе; 1,8% наставника предметне наставе и у ОШ и СШ; 0,9% стручних сарадника педагога; 0,7% стручних сарадника психолога; 1,4% других (стручних сарадника библиотекара, комбинације где запослени раде као наставници и стручни сарадници, наставници општеобразовних и стручних предмета и сл, помоћници директора…).

ДЕТАЉНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОРЕЂЕЊЕ СА ЕВРОПСКИМ ИСТРАЖИВАЊЕМ, БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА САЈТУ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НАКОН ЗАВРШЕНОГ ПРОЦЕСА АНКЕТИРАЊА У СЕПТЕМБРУ 2020. ГОДИНЕ.

 

Објављена база радова конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси 2019

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

База радова конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси за 2019. годину се налази на следећој страници.

Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања у основном и средњем образовању и васпитању

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Ово Стручно упутство се доноси са циљем унапређивања безбедности и квалитета организације и реализације Програма наставе и учења физичког и здравственог васпитања и обухвата правила понашања ученика и наставника на часовима и осталим организационим облицима рада: спортске секције, слободне наставне активности, недеља школског спорта, школска такмичења, активности у природи (пролећни крос, излет са пешачењем, зимовање, летовање) и друго.

Упутство је намењено: наставницима физичког васпитања, наставницима разредне наставе, директорима школа, стручним сарадницима, ученицима и родитељима.

Детаљан водич како у потпуности организовати рад школе уз помоћ Microsoft алата

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Детаљан водич како у потпуности организовати рад школе уз помоћ Microsoft алата је настао на основу искуства Техничке школе из Ужица, а са циљем да своје колеге упознају корак по корак како да у виртуелном окружењу функционишу у складу са свим потребама школе, међусобно комуницирају и управљају документацијом.

Водич можете преузети са адресе: https://www.e-nastava.rs/wp-content/uploads/2020/07/Detaljan-vodic-za-skole.pdf

Истакнути примери наставе на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

На основу гласова публике и оцена стручног жирија, међу више од 700 пријава из школа широм Србије, изабрани су најбољи примери наставе на даљину у широкој конкуренцији и специјалним категоријама – ТВ настава, пројектна настава, употреба дигиталних алата (у основним и средњим школама) и најбоља интеракција са ђацима (у основним и средњим школама) као и други истакнути примери и идеје наставника који су спремно одговорили на изазов наставе на даљину.

Најбоље примере наставе на даљину погледајте на: https://jpd.rs/istaknuta-resenja

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у августовском испитном року 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања примењује процедуру електронског пријављивања испита школа за проверу стручно – теоријских знања.

У циљу благовремене организације матурског испита, СВАКА школа чији ученици полажу тест стручно – теоријских знања мора попунити следећи упитник, иначе ће се сматрати да школа НИЈЕ пријавила испит.

Линк за пријаву испита

Рок за пријаву испита је 17.7.2020. до 15:00 часова.

Термини за полагање испита за проверу стручно – теоријских знања биће благовремено објављени на сајту Завода.