Loading...
×

Просветне вести

Студијско путовање у Беч и Братиславу

Студијско путовање у Беч и Братиславу

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/studijsko-putovanje-u-bec-i-bratislavu/

У оквиру пројекта „Дуал ВЕТ Србија“ у оквиру компоненте 3 „Развој курикулума за дуално стручно образовање“ у периоду од 13 -17. 05. 2024. године је реализовано студијско путовање које је обухватило посете институцијама, компанијама и школама у Бечу и Братислави.

Циљ студијске посете је био да се српски партнери упознају са приступима у Аустрији и Словачкој како би добили инспирацију за даљи развој новог начина дизајнирања планова и програма наставе и учења. Специфични циљеви посете су се односили на:

 • аустријски приступ развоју курикулума у ​​дуалном стручном образовању, као и у редовном стручном образовању
 • начине за осмишљавање програма општих предмета који укључују стручне садржаје
 • одговорности, задатке и активности Привредне коморе Аустрије у дизајнирању дуалних ВЕТ профила и курикулума
 • словачки приступ у ажурирању наставних планова и програма дуалног стручног образовања
 • утицај пословног света на креирање курикулума у Словачкој
 • посете компанијама за обуку, стручним школама, дуалним академијама, (двоструким) заинтересованим странама у стручном образовању итд., како би стекли дубоке унутарње експертизе и отворили простор за дискусије и размишљања

Боравак у Бечу је обухватио:

 • посету Министарству науке и истраживања – упознавање са развојем курикулума у школском систему
 • посету компанији Бореалис, која школује ученике по дуалном моделу образовања
 • посету средњој техничкој школи „HTL Mödling“
 • посету Привредној комори Аустрије

Боравак у Братислави је обухватио:

 • посету Министарству просвете Словачке
 • посету „Palace Art Hotel Pezinok“ који учествује у систему дуалног образовања
 • посету Дуалној академији у Братислави.

Предвиђене активности агендом су реализоване са изузетком потписивања споразума између институција из Словачке и Србије, које ће бити реализована накнадно.

У студијском путовању су учествовали представници Министарства просвете Републике Србије, Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Привредне коморе Србије и експерти партнерских институција из Швајцарске и Аустрије.

Сви партнери из институција које имају одлучујућу улогу у креирању круикулума су сагласни да подрже пројектне активности везане за компоненту 3.

aleksa
Author: aleksa