Loading...
×

Издвојене вести

Уверења за програм обуке Дигитална учионица

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за све полазнике који су извршили своје обавезе на обуци за запослене у образовању ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА могу се преузети овде.

Допунски јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за гимназију припремили у дигиталном облику

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања je 22.10.2020. године расписао Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике/уџбеничке комплете за I, II, III и IV разред гимназије припремили у дигиталном облику да их доставе на преглед. Јавни позив је расписан на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, како би се уџбеници који се уврсте у Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику у штампаном облику користили у оквиру пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу. На Јавни позив се пријавило 7 издавача са укупно 30 уџбеника у дигиталном облику.

Након анализе резултата Јавног позива, Министарство је Заводу упутило захтев за расписивање допунског јавног позива.

У складу са тим Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике/уџбеничке комплете за I, II, III и IV разред гимназије припремили у дигиталном облику, а који нису уврштени у Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику у штампаном облику, да их доставе на преглед

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

 • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
 • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
 • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
 • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити Заводу за унапређивање образовања и васпитања, најкасније до 25. новембра 2020. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и допунити Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику у штампаном облику и могу се користити у настави, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

Дигитална учионица – рок за предају домаћег задатка је 13.11.2020. године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

До истека рока за предају домаћег задатка остало је још:

2020/11/13 23:59:59

Подсећамо све наставнике да је рок за предају домаћег задатка 13.11.2020. године.

Сви наставници који су у периоду мај-октобар 2020. године похађали онлајн обуку “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, дужни су да предају завршни (домаћи) задатак како би добили уверење о савладаности обуке које издаје ЗУОВ (19,5 бодова стручног усавршавања).

Домаћи задатак представља практичну примену наученог на обуци и састоји се од израде припреме и извођења једног “дигиталног” часа (часа који се планира и изводи уз употребу ИКТ-а).

Домаћи рад могу предати сви наставници који су успешно завршили све предвиђене активности онлајн обуке.

Наставници који нису завршили све активности онлајн обуке неће добити уверење о савладаности обуке, без обзира да ли су предали домаћи задатак или не.

Најбољи радови (припреме за часове) ће бити објављени на сајту пројекта digitalnaucionica.edu.rs

Домаћи задатак је потребно урадити у складу са упутством у прописаном обрасцу (погледајте упутство и преузмите образац припреме за час испод овог текста).

ЗАДАТАК: ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ ДИГИТАЛНИ ЧАС

 • Наставник је у обавези да, у циљу примене стечених знања са обуке, изради једну припрему за угледни дигитални час.
 • Под дигиталним часом се подразумева час који ће наставник реализовати уз употребу дигиталних уџбеника и/или дигиталног образовног материјала који је наставник сам креирао уз помоћ дигиталних алата и апликација.
 • Рок за израду и предају припреме је 13.11. 2020.
 • Припрема се ради у унапред предвиђеној форми (обрасцу).
 • Уз припрему за час веома је пожељно приложити и линк ка презентацији или линкове ка онлајн апликацијама и алатима коришћеним за реализацију часа (уколико су коришћене презентације и онлајн алати). Презентација се може урадити у било ком софтверу за израду презентација (PowerPoint, Google Slide, Prezi, Zoho Show, Sway, Canva или било који други), а избор онлајн алата и апликација је у потпуности слободан (то могу бити алати приказани на обуци, али и било који други које користите у вашем раду). Презентације треба да буду подељене преко линка ка неком од сервиса за складиштење података у облаку (Google Drive, OneDrive, Dropbox…). Презентације (линкови) се не могу слати преко онлајн сервиса као што је WeeTransfer и слични, јер је време складиштења података на оваквим сервисима обично ограничено на 10-15 дана, након чега се линк и подаци бришу. Презентација часа може бити и у виду видео презентације (материјала) постављене на неки од сервиса као што су YouTube, Dailymotion, TikTok…
 • Образац је у .docx формату. 
 • Максимална величина предатог рада (припреме) не може бити већа од 1 MB (сав додатни материјал, презентације и др. прилажете као линкове унете у за то предвиђена поља у обрасцу припреме за час).
 • Израда и предаја припреме за час је услов за добијање уверења о савладаности обуке.
 • Забрањује се кршење ауторских права (преузимање туђе припреме и потписивање својим именом).
 • Припрема се обавезно ради у прописаном обрасцу.
 • Уколико наставници за припрему и реализацију часа користе дигиталне уџбенике, у припреми је поред навођења имена дигиталног уџбеника потребно и описати начин употребе, јер линковима ка том дигиталном уџбенику не може приступити нико осим тог наставника.

ПРЕДАЈА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА

Домаћи задатак (попуњену припрему за дигитални час) можете предати путем линка испод:

Јесењи распуст за све ученике у Србији

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Јесењи распуст за све ученике у Србији

Према одлуци Кризног штаба сви ученици основних и средњих школа у Србији имаће јесењи распуст од 11. до 13. новембра, док је први радни дан понедељак, 16. новембар 2020. године.

Кризни штаб је такву одлуку донео на данашњој седници због тренутне епидемиолошке ситуације.

Један од приоритета Министарство просвете, науке и технолошког развоја у условима епидемије вируса Ковид 19 је безбедност и заштита здравља ученика, студената и запослених у образовно-васпитним установама.

Позив наставницима грађанског васпитања у основној школи на бесплатну онлајн обуку „Људска права и владавина права“

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује две онлајн обуке за наставнике грађанског васпитања. Обуке су бесплатне и трају четири дана по 90 минута.

Прва обука ће се одвијати од 21. до 24. новембра (субота и недеља, у термину од 10 до 11.30 h, понедељак и уторак, у термину од 19 и 30 до 21 h), а друга од 5. до 8. децембра (субота и недеља, у термину од 10 до 11.30 h, понедељак и уторак у термину од 19 и 30 до 21 h).

На обуку се могу пријавити наставници који остварују програм грађанског васпитања у основној школи, у првом или другом циклусу. Предност имају наставници почетници, односно наставници који немају велико искуство у остваривању овог изборног програма. Садржај обуке прилагођен је управо потребама тих наставника и има следеће тематске целине:

 • Нови програми грађанског васпитања и улога наставника у њиховом остваривању
 • Појам и развој људских права
 • Дискриминација
 • Грађанско учешће

Обука је акредитована и налази се на листи програма од јавног интереса. Држе је искусни тренери и стручњаци за област. Након завршене обуке учесници добијају сертификат, односно 16 бодова за стручно усавршавање.

Број учесника на обукама је ограничен. Пријаве се примају до попуне места.

Пријава је завршена.

Сва места за обуку су попуњена

Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС ЗА

ПРИМЕРЕ УСПЕШНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕНИХ У ОКВИРУ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У  ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Конкурс за избор примера успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Под примерима се подразумевају различите пројектне активности које су спроведене у оквиру часова грађанског васпитања у основноj и средњоj школи, а издваjаjу се по теми, начину рада, постигнутим ефектима или неком другом критериjуму успешности. Следеће године биће 20 година како се грађанско васпитање остваруjе у нашим школама и потребно jе да многи добри примери рада са ученицима у оквиру овог изборног програма постану видљиви и инспирациjа другим наставницима. Конкурс се односи на проjектне активности jер су оне саставни део и старих и нових програма грађанског васпитања и представљаjу важан сегмент рада са ученицима на развоjу грађанског активизма и компетенциjе за одговоран живот у демократском друштву. Проjекат, као форма рада, изабран jе и зато што његово спровођење пружа значаjну подршку развоjу и других међупредметних компетенциjа као што су компетенциjа за учење, сарадњу, комуникациjу, решавање проблема, рад са подацима, за предузимљивост или дигиталну компетенциjу.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Конкурс је отворен од  5.11.2020. до 15.01.2021. године.

Право учешћа на Конкурс имају основне и средње школе. Установа може послати више примера на Конкурс у одвојеним пријавама.

За пријаву користити следећи ОБРАЗАЦ (кликните на линк за преузимање).

Упутство за попуњавање обрасца преузмите ОВДЕ.

Пријаве треба послати у електронском облику путем онлајн формулара који се налази на адреси: https://zavod.edu.rs/gradjansko/

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати ће бити објављени на сајту Завода 15. фебруара 2021. Изабрани радови биће уврштени у базу пројеката грађанског васпитања. Најуспешнији примери биће јавно представљени у марту 2021. године у Београду.

Контакт особа за ваша питања је Елеонора Влаховић, мејл адреса: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs.

Применом нових дигиталних технологија до квалитетнијег образовања

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Primenom novih digitalnih tehnologija do kvalitetnijeg obrazovanja

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić  prisustvovali su danas doniranju pametne klupe Osnovnoj školi „Kneginja Milica“ na Novom Beogradu.

Pametne klupe đacima OŠ „Kneginja Milica“ poklonio je kablovski operater Supernova u okviru projekta „Pametne klupe za osnovne škole“, koji je pokrenulo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa kompanijom „Strawberry energy“.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da digitalizacija i obrazovanje ostaju među ključnim prioritetima Vlade. Brnabić je najavila da će Vlada mnogo više pažnje posvetiti preduzetnicima i ulaganjima u startap i inovatovne kompanije, ali i vezi velikih kompanija i startapova.

Ona je istakla da će se do kraja ove, kao i 2021. godine, tražiti dodatni načini za stimulisanje inovativnosti i startapova, koji na najbolji mogući način promovišu Srbiju u svetu i pokazuju šta sve domaća pamet može da stvori.Takvi poduhvati su, kako je ocenila, inspiracija za učenike da se bave preduzetništvom.

Prema njenim rečima, uvođenje programiranja i predmeta Digitalni svet u školsku nastavu je veoma značajno, tako da ćemo 2021. godine imati prvu generaciju osnovaca sa znanjem svih najvažnijih programskih jezika.

U tome je naša prednost u odnosu na zemlje regiona i Evrope, objasnila je premijerka i dodala da su naredni važni koraci oblast veštačke inteligencije i digitalizacija zdravstva.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je da je pametna klupa simbol velikog ohrabrenja i simbioza domaćeg znanja i potrebe sticanja znanja učenika o digitalizaciji, kao i potvrda zdrave orijentacije prethodnih vlada da se digitalizacijom probijamo na svetska tržišta.

On je naglasio važnost digitalizacije obrazovanja i sticanja digitalnih kompetencija, a donaciju pametne klupe ocenio je kao pozitivan primer saradnje obrazovnog sistema i društveno odgovorne kompanije.

Ružić je, povodom plana da se pametne klupe postave u brojnim školama u Srbiji, izrazio nadu da ćemo imati još 99 ovakvih prilika na dobrobit naše dece.

Pomoćnik direktora OŠ „Kneginja Milica“ Mileta Vasović ukazao je na to da će kvalitet rada biti podignut na viši nivo primenom novih tehnologija i alternativnih izvora energije, a da će pametna klupa dodatno motivisati učenike za rad.

Koordinator za internet i multimediju „Telekom Srbija grupe“, u okviru koje posluje Supernova, Vladimir Lučić rekao je da će ovaj kablovski operater pametne klupe donirati za još deset osnovnih škola širom Srbije, navodeći da ovakvim donacijama kompanija želi da doprinese procesu digitalizacije u Srbiji.

Pametne klupe koje krase 70 gradova u 30 zemalja biće deo ponude i đacima u Srbiji, potvrdio je on i najavio veća ulaganja za digitalne projekte u naredne dve godine.

Osnivač kompanije „Strawberry energy“ Miloš Milisavljević objasnio je da je želja te kompanije da unapredi javne prostore i da se učenicima približe moderne i pametne tehnologije jer je digitalizacija osnova svega.

Pametna klupa, pored toga što omogućava punjenje više mobilnih telefona istovremeno zahvaljujući solarnoj energiji, obezbeđuje povezivanje na internet i korišćenje različitih edukativnih i informativnih sadržaja.

Sve pametne klupe poseduju i platformu za đake sa lekcijama, testovima znanja, edukativnim igrama i drugim zanimljivostima, a na informativnoj stranici, kojoj se pristupa prilikom povezivanja na internet, učenici mogu da se informišu o aktuelnostima i rasporedu nastave.

 

Дигитална учионица – рок за предају домаћег задатка је 13.11.2020. године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Подсећамо све наставнике да је рок за предају домаћег задатка 13.11.2020. године.

Сви наставници који су у периоду мај-октобар 2020. године похађали онлајн обуку “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, дужни су да предају завршни (домаћи) задатак како би добили уверење о савладаности обуке које издаје ЗУОВ (19,5 бодова стручног усавршавања).

Домаћи задатак представља практичну примену наученог на обуци и састоји се од израде припреме и извођења једног “дигиталног” часа (часа који се планира и изводи уз употребу ИКТ-а).

Домаћи рад могу предати сви наставници који су успешно завршили све предвиђене активности онлајн обуке.

Наставници који нису завршили све активности онлајн обуке неће добити уверење о савладаности обуке, без обзира да ли су предали домаћи задатак или не.

Најбољи радови (припреме за часове) ће бити објављени на сајту пројекта digitalnaucionica.edu.rs

Домаћи задатак је потребно урадити у складу са упутством у прописаном обрасцу (погледајте упутство и преузмите образац припреме за час испод овог текста).

ЗАДАТАК: ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ ДИГИТАЛНИ ЧАС

 • Наставник је у обавези да, у циљу примене стечених знања са обуке, изради једну припрему за угледни дигитални час.
 • Под дигиталним часом се подразумева час који ће наставник реализовати уз употребу дигиталних уџбеника и/или дигиталног образовног материјала који је наставник сам креирао уз помоћ дигиталних алата и апликација.
 • Рок за израду и предају припреме је 13.11. 2020.
 • Припрема се ради у унапред предвиђеној форми (обрасцу).
 • Уз припрему за час веома је пожељно приложити и линк ка презентацији или линкове ка онлајн апликацијама и алатима коришћеним за реализацију часа (уколико су коришћене презентације и онлајн алати). Презентација се може урадити у било ком софтверу за израду презентација (PowerPoint, Google Slide, Prezi, Zoho Show, Sway, Canva или било који други), а избор онлајн алата и апликација је у потпуности слободан (то могу бити алати приказани на обуци, али и било који други које користите у вашем раду). Презентације треба да буду подељене преко линка ка неком од сервиса за складиштење података у облаку (Google Drive, OneDrive, Dropbox…). Презентације (линкови) се не могу слати преко онлајн сервиса као што је WeeTransfer и слични, јер је време складиштења података на оваквим сервисима обично ограничено на 10-15 дана, након чега се линк и подаци бришу. Презентација часа може бити и у виду видео презентације (материјала) постављене на неки од сервиса као што су YouTube, Dailymotion, TikTok…
 • Образац је у .docx формату. 
 • Максимална величина предатог рада (припреме) не може бити већа од 1 MB (сав додатни материјал, презентације и др. прилажете као линкове унете у за то предвиђена поља у обрасцу припреме за час).
 • Израда и предаја припреме за час је услов за добијање уверења о савладаности обуке.
 • Забрањује се кршење ауторских права (преузимање туђе припреме и потписивање својим именом).
 • Припрема се обавезно ради у прописаном обрасцу.
 • Уколико наставници за припрему и реализацију часа користе дигиталне уџбенике, у припреми је поред навођења имена дигиталног уџбеника потребно и описати начин употребе, јер линковима ка том дигиталном уџбенику не може приступити нико осим тог наставника.

ПРЕДАЈА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА

Домаћи задатак (попуњену припрему за дигитални час) можете предати путем линка испод:

Naši učenici osvojili medalje na Balkanskoj olimpijadi iz fizike

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Naši učenici osvojili medalje na Balkanskoj olimpijadi iz fizike

Učenici Matematičke gimnazije osvojili su medalje na  Balkanskoj olimpijadi iz fizike, koja je održana na daljinu od 24. do 31. oktobra 2020. godine. Takmičenje je održano  organizaciji Univerziteta u Krajovi (Rumunija) pod pokroviteljstvom Balkanske fizičke unije i Evropskog društva fizičara. Na takmičenju je učestvovalo 48 takmičara iz dvanaest zemalja. Srbiju se predstavljali učenici Matematičke gimnazije Dušan Beguš, Miloš Purić, Aleksa Sotirov i učenik Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša Aleksa Đorđević. Učenici su ostvarili sjajne rezultate:

Dušan Beguš  i osvojio je zlatnu medalju i uz to je apsolutni pobednik takmičenja sa osvojenim maksimalnim brojem poena.

Aleksa Đorđević,  osvojio je srebrnu medalju

Miloš Purić, dobio je pohvalu.

Vođe ekipe su bili Jelena Đorđević, Ivan Stanić i Dejan Đokić.

 

ПРВИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ПРВИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ


28-30.10.2020 спроведено прво пилотирање државне матуре. Пилотирање је спровео пројекат ИПА 2016 „ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ“. Више о томе овде.

Министар Бранко Ружић преузео нови ресор

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министар Бранко Ружић преузео нови ресор

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић преузео је дужност од досадашњег министра Младена Шарчевића. На састанку, приликом примопредаје предат је Извештај о раду министарства. Досадашњи министар упознао је министра Ружића о резултатима рада Министарства и активностима које су у току. 

Министар Ружић истакао је да му је част да је по трећи пут министар у Влади Републике Србије и да овако велики ресор просвете и науке представља изазов, али се нада да ће сва отворена питања уз добар тим решити.

Шарчевић је пожело срећу у даљем раду и нагласио да у Министарству просвете, науке и технолошког развоја раде професионалци и кадар веома посвећен подизању квалитета образовања и науке.

Почео рад на ревизији стандарда за основну школу

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Почео рад на ревизији стандарда за основну школу


21-24.10.2020. У хотелу Мона Плаза у Београду, у заједничкој организацији ИПА Пројекта Државне матуре, ИПА пројекта РЕДИС, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије одржане су радионице са члановима радних група за припрему ревидираних стандарда за општеобразовне предмете у основној школи. Присуствовало је укупно око 100 учесника. Првом дану обуке присуствовали су и господин Младен Шарчевић, Министар просвете, науке и технолошког развоја, који је отворио скуп, као и Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода.

 

Научна конференција ,, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: између теорије и праксе“

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Научна конференција ,, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: између теорије и праксе“


У петак 30.10.2020. године биће одржана Међународна научна конференција ,,МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: између теорије и праксе“ у заједничкој организацији Института за Педагошка Истраживања из Београда, Филолошког факултета Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН) из  Москве и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Централно место конференције одакле ће се уживо преносити садржаји биће Завод, али ће учесници конференције широм света моћи да приступе путем онлајн платформе, с обзиром на то да ће сама конференција бити виртуелна.

Конференцију ће отворити представник Министарства, Др Николета Гутвајн директор Института и Др Бранислав Ранђеловић директор Завода.

Програм конференције

 

Објављени школски извештаји са ЗИ 2020

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Објављени школски извештаји са ЗИ 2020


22.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је и ове године извештаје за школе са релевантним показатељима успеха ученика на завршном испиту из јуна 2020. године. Образовна постигнућа ученика један су од најважнијих показатеља остварености циљева и задатака образовања и васпитања, односно квалитета рада сваке школе и предмет су, како самовредновања рада школе, тако и спољашњег вредновања квалитета рада школе.

Приказани резултати школе на завршном испиту су вишеструко корисни. На основу извештаја, свака школа може да анализира резултате учења у односу на групу изабраних стандарда постигнућа за седам наставних предмета, али и да упореди школска постигнућа са постигнућима на нивоу општине, округа, школске управе и Републике.

Извештаје о резултатима школе на завршном испиту 2020 можете преузети на линку  http://skole.ceo.edu.rs/

Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за гимназију припремили у дигиталном облику

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитном раду, а у складу са плановима и програмима наставе и учења који су оријентисани ка исходима.

Од школске 2018/2019. години, у настави се користе и уџбеници у дигиталном облику који прате одобрене уџбенике за први, други, трећи, пети, шести и седми разред основне школе, а предвиђено је да се пројекат прошири и на гимназије.

У складу са тим, а на основу захтева Министарства, Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике за I
, II, III и IV разред гимназије припремили у дигиталном облику

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

 • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
 • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
 • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
 • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити „Заводу за унапређивање образовања и васпитања“, најкасније до 30. октобра 2020. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику и могу се користити у настави, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја развијању додатних мера подршке за ученике из осетљивих група

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја развијању додатних мера подршке за ученике из осетљивих група

У оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“, који спроводи Центар за образовне политике, уз подршку Дечје фондације Песталоци и Министарства просвете, науке и технолошког развоја реализован је дводневни радни састанак за представнике локалних самоуправа  15. и 16. октобра 2020.године у Београду.

Састанак је организован ради разматрања специфичности образовања ученика из осетљивих група, мапирање и процена постојећих мера подршке, идентификовање потребних а недостајућих мера подршке ученицима и неопходних ресурса за њихово остваривање на нивоу локалних самоуправа као и разматрање нових/додатних могућности за локално буџетирање које је осетљиво на специфичности образовања ученика из осетљивих група.

Др Снежана Вуковић, самостална саветица у Одсеку за људска и мањинска права у образовању у Министарству просвете, науке и технолошког развоја представила је учесницима састанка   активности које Министарство предузима у циљу пружања подршке ученицима из осетљивих група и истичући значај које ефекти пружања подршке имају за појединца, друштво и економски развој.

Састанку су присуствовали и представници Министарства омладине и спорта, као и Сталне конференције градова и општина, који су нагласили одговорност коју, како националне, тако и локалне институције, имају према ученицима из осетљивих група и да је пут ка постизању бољих резултата синергија рада свих укључених актера

Учесницима састанка су се обратили и представници школа које учествују у пројекту, представљајући перспективе и потребе ученика из осетљивих група при преласку из система основног у систем средњег образовања.

Током састанка су представљени и први налази Анализе капацитета јединица локалних самоуправа за пружање подршке ученицима из осетљивих група, коју је израдио Центар за образовне политике, у сарадњи са локалним самоуправама.

Током састанка, представници локалних самоуправа (Алексинца, Бечеја, Бора, Жабља, Књажевца, Ниша, Новог Сада, Сурдулице и Ћуприје) су заједнички идентификовали приоритетне мере које су у надлежности локалних самоуправа и мапирали могућности за њиховo унапређивање или увођење нових мера подршке што представља први корак ка формулисању локалних акционих планова за додатну подршку ученицима из осетљивих група.

Општи закључак састанка је да ниједно дете/ученик/ученица не треба да остане без пружених мера подршке са националног и локалног нивоа, а које су потребне за стицање образовања, укључујући и ону децу чије су породице ниског социо-економског статуса  које не могу самостално да подрже развој пуних потенцијала детета. Такође, закључено је да је неопходна још интензивнија сарадња са школама које похађа велики број деце из осетљивих група, јер питање образовања ученика из осетљивих група превазилази оквире рада и надлежности, као и могућности, школа као институција које се примарно баве образовањем.

Izrada novih standarda u obrazovanju na dobrobit i učenika i nastavnika

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Израда нових стандарда у образовању на добробит и ученика и наставника

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је данас да нови образовни стандарди представљају услов за иновирање наставних програма и методике наставе и треба да допринесу већем квалитету образовања, што је и стратешко опредељење ресорног Министарства.

Почињемо да се бавимо оним што српско образовање очекује већ дуже време. Желимо да направимо боље резултате, јер међународни резултати ученичких постигнућа нису онакви какви желимо да буду. Државна матура, платни разреди и нови стандарди су полуге које образовање треба да промене на боље, рекао је министар Шарчевић обраћајући се наставницима основних и средњих школа и универзитетским професорима који учествују на скупу поводом почетка рада на развоју и унапређивању образовних стандарда.

Министар је истакао да ће израда нових стандарда образовања бити на добробит у ученика и наставника, те да наставници и професори дају велики допринос да се стандарди подигну, како би се омогућило ђацима да лакше и брже уче и да се усмере ка функционалним знањима.

Он је најавио да ће након израде стандарда уследити иновирање програма наставе и учења, уџбеника, завршних испита у основној и средњој школи.

Министар Шарчевић захвалио се Европској унији која подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја када су у питању пројекти  у образовању.

Вођа тима Пројекта државна матура Грегор Мохорчић рекао је да су стандарди веома важни, не само за основну и средњу школу, него и даље за живот.   Он је навео да  је циљ да ученици на крају средњошколског образовања достигну унапређене стандарде у погледу примене знања.

У сарадњи са експертским тимовима Пројекта државна матуре и Редис 2030 (Подршка ЕУ реформи образовања у Србији), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је осмислио нови концепт за развој образовних стандарда. По том концепту, поред развоја специфичних предметних компетенција, фокус ће бити и на развоју општих предметних и кључних компетенција и функционалне писмености код ученика.

Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи

Пилотирање државне матуре, односно прва проба, биће одржана од 27. до 30. октобра у 101 средњој школи у Србији. Прву пробу велике матуре радиће 50 гимназија, 48 средњих стручних школа и три средње уметничке школе.  Tест ће радити ученици треће године средње школе и биће обухваћено укупно око 5.000 ученика.  

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић истакао је да је државна матура полуга која помера српско образовање ка квалитету и да ће померити све што деценијама није померано .

Концепт новог модела учења није гомилање чињеница и поновно учење пред испит, већ препознавање садржаја. Државном матуром ће се мерити квалитет наставе, а ученици ће имати и могућност да конкуришу на више факултета. Биће готов и Јединствени информациони систем тако да неће моћи да буде никаквих лоших ситуација и мислим да деца морају да схвате да је јурњава оцена завршена и да почну да јуре знање, навео је министар, додајући да високо образовање на овај начин није угрожено, већ да је то  заједнички пројекат.

Министар је истакао да факултети треба да се радују јер су се до сада жалили како им долазе слаби кандидати и додао да сада имају прилику да учествују, што ће омогућити да се провери и квалитет високог образовања.

Факултети учествују, професори са факултета бирају тежину задатака, сваки предмет ће имати два нивоа тежине, стандардни и високи ниво тако да од кандидата зависи који ниво изаберу и где ће бити примљени, навео је министар.  Он је истакао да ће ученици бити боље информисани шта морају да бирају да би уписали одређене факултете, као и да је нова погодност та што могу да се пријаве на неограничени број факултета

Министар Шарчевић објаснио је да се ове године тестирају ученици трећих разреда средњих школа, јер они раде по програму у којем постоје изборни предмети.

Он се захвалио Европској унији, која пројекат државне матуре финансира са око 3,7 милиона евра.

Друго пилотирање предвиђено је за мај 2021. године и у потпуности треба да личи на државну матуру, која се, према плану Министарства просвете, науке и технолошког развоја  уводи  у образовни систем од 2022.године.

Циљ пилотирања је да се провери квалитет задатака, део процедура које се спроводе у школама у току спровођења матуре, као и да се на време уоче и отклоне евентуални пропусти у недостаци и да се ученици навикну на тестирање тог типа,  речено је данас на представљању пројекта државне матуре у Београду.

За тестирање ће бити изабрана по два одељења из школе, радиће задатке који се односе на градиво из прва два разреда средње школе и проба ће се односити само на обавезни део матуре – матерњи језик, математика и један општеобразовни предмет, који овога пута ученици неће бирати сами, већ ће он унапред бити одређен за њихову школу или теоријски део стручног испита.

Положени обавезни део матуре (матерњи језик, математика и један општеобразовни предмет), када буде уведена, значиће да ученик може да добије диплому о завршеној средњој школи.

Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици рекао је да су главни циљеви пројекта – да се повећа квалитет образовања и добију повратне информације из средњег образовања, затим подизање стандарда и пружање једнаких могућности да сви полажу исти испит и подизање кредибилитета образовања, као и транспарентности.

Он је рекао да у области образовања Србија и ЕУ сарађују већ две деценије и да је важна порука да образовање представља животну инвестицију.

Европска унија је, према његовим речима, од 2003.године, до сада је Србији  дала укупно 100 милиона бесповратне помоћи за унапређење образовања.

Грегор Мохорчич, Вођа тима Пројекта државне матуре, говорио је о детаљима пилотирања државне матуре, као и о самој државној матури, која ће се одржати 2022 године.

Детаљније о државној матури можете погледати ОВДЕ.

Трећи круг обука за полагање лиценце за директоре образовно-васпитних установа

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Протеклог викенда, 10. и 11. октобра су одржани непосредни делови трећег круга обука за полагање лиценце за директоре образовно-васпитних установа. Обуке су реализоване за директоре образовно-васпитних установа на територијама школских управа Београд, Нови Сад, Зрењанин, Зајечар, Јагодина, Крагујевац, Ниш, Чачак и групе Нови Пазар. Полазници обуке већ наредне седмице приступају делу обуке у онлајн окружењу. Све обуке су спроведене у складу са поштовањем свих прописаних техничких и епидемиолошких мера.

Обука школских координатора за ICCS 2022

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Обука школских координатора за ICCS 2022


Завод је 15. октобра 2020. организовао онлајн обуку школских координатора за ICCS 2022 пробно тестирање. Ову обуку је спровео национални ICCS2022тим из Завода за вредновање квалитета. Циљ ове обуке је да школски координатори буду боље припремљени за сам процес тестирања јер је веома битно да савладају све кораке који су неопходни у припреми и у току самог тестирања. Обуци је присуствовало 30 школских координатора.