Loading...
×

Просветне вести

Промоција приручника “Менторство – Водич за наставнике у школама”

Промоција приручника “Менторство – Водич за наставнике у школама”

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/promocija-prirucnika-mentorstvo-vodic-za-nastavnike-u-skolama/

У периоду од 18. до 24. априла 2024. године одржане су промоције приручника МенторствоВодич за наставнике у школама у регионалним центрима за стручно усавршавање Кањижа, Сомбор и Крушевац. Промоције приручника замишљене су као подстицај на размишљање о приправничко-менторској пракси која се у школама реализује, на преиспитивање приступа истој и разматрање увођења квалитативних промена у њу.

Сектор за приправништво, менторство и руковођење у образовању, ЗУОВ, је током 2023. године већ одржао промоције у седам регионалних центара за стручно усавршавање. Како је приручник добио и друго издање, запослени у Сектору, са идејом да приручник што боље комуницира са онима којима је намењен, наставили су промоције приручника и у 2024. години, у сарадњи са регионалним центрима за стручно усавршавање. На свакој промоцији присутни добијају свој примерак приручника, који се, такође, може преузети и у електронској верзији са сајта Завода. Након представљања приручника, на промоцијама се увек покрене дискусија и отворе нека нова питања, из чега се закључује да је тема менторства актуелна и препозната као важна за унапређивање праксе у школама.

У наредном периоду планиране су промоције и у регионалним центрима у којима до сада нису одржане. Радујемо се новим сусретима и приликама за сарадњу.

aleksa
Author: aleksa