Loading...
×

Издвојене вести

18.5.2020. године почиње трећи круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у трећи круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 18.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Како пратити напредовање деце у процесу учења / Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Нови ресурси за педагоге и психологе:

Како пратити напредовање деце у процесу учења

Оснаживање родитеља да се заједно са својим дететом укључе у праћење напредовања у процесу учења које се одвија у новим околностима.  У првом делу објашњен је значај учешћа родитеља и ученика у овом процесу, а у другом делу дати су конкретни предлози родитељима како да са својим дететом прате процес учења и напредовање.

Упутства и материјали који су понуђени омогућиће родитељима да конструктивно прате напредовање ученика у учењу. Родитељи и ученици могу користити:

 • Водич за родитеље: Како водити портфолио са дететом
 • Ученички дневник
 • Чек листа за праћење процеса учења детета у току наставе на даљину
 • Скала процене фактора који утичу на учење ученика
 • Анализа теста

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-pratiti-napredovanje-dece-u-procesu-ucenja/

 


Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Информисање стручних сарадника-педагога и психолога  о улози родитеља у организовању учења на даљину и начинима подршке деци/ученицима у тим околностима.

 • Исходи, компетенције
  Јачање компетенција стручних сарадника за рад са родитељима како би помогли родитељима да разумеју своју улогу у организовању активности у кући и јачали своје родитељске компетенције тако да:
 • боље разумеју измењен начин рада  школе у  ванредним условима (COVID-19);
 • плански помогну деци у планирању и организацији рада код куће;
 • стекну и унапреде вештине пружања подршке деци у условима ванредних околности

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/pomoc-deci-u-organizaciji-aktivnosti-u-uslovima-ucenja-na-daljinu/

 

 

Микропајтон за микробит – приручник за пројектну наставу у седмом и осмом разреду

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У оквиру пројекта „Школе за 21. век “,  фондација „Петља“ израдила је приручник Микропајтон за микробит који је намењен реализацији пројектне наставе у седмом и осмом разреду основне школе.

Приручник се ослања на примену Микропајтона за управљање микробит уређајем и  садржи детаљно објашњене примере различите тежине за израду пројеката које ученици могу да израде заједно са наставницима. Уз примере пројеката дати су и додатни ресурси намењени ученицима који желе даље да истражују и осмисле своје самосталне пројекте и искажу креативност у употреби микробит уређаја.

Поред овог приручника, за наставнике информатике и рачунарства  биће организована и дводневна онлајн обука за употребу микробита у пројектној настави у седмом и осмом разреду, о чему ће наставници бити накнадно обавештени. Обука је акредитована у трајању од 16 сати.

Пројекат „Школе за 21 век“ у који су укључене све основне школе у Републици Србији, партрнерски спроводе Британски савет и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а финансира Влада Велике Британије.

МПНТР: Партнерски реализована настава на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

На састанку одржаном у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у петак 13. марта 2020. године донета је одлука о успостављењу студија и снимања наставе која ће се емитовати на РТС 3 и РТС Планети. Паралелно је спроведена припрема да наставници снимају часове у кућним условима. Захваљујући UNICEF-u који је у веома кратком року спровео набавку и донацију лиценци за софтвер Camtasia, снимање часова у кућним условима отпочело је почетком априла, а емитовање истих на каналима РТС-а од средине априла. Нови начини реализације наставе на даљину осмишљени су у складу са могућностима система и кратким роковима.

Успостављању националне платформе за онлајн учење на адреси mojaskola.gov.rs која подржава наставу емитовану на РТС-у уводи се интерактивност у виду тестова и доприноси изградњи саморегулације у учењу код ученика.

Успостављању веб-места raporednastave.gov.rs (у сарадњи са Канцеларијом за ИТ) доступни су распоред РТС часова, линк ка платформи Моја школа mojaskola.gov.rs, препоруке за успостављање онлајн комуникације између наставника и ученика (софтверска решења и упутства).

У сарадњи са Канцеларијом за ИТ, која је пружила техничку подршку и хостинг, инсталиран је систем за управљање учењем Мудл (енгл. Moodle) који је назван Моја школа. Мудл је бесплатан софтвер отвореног кода који је широко коришћен у свету, као и у нашем образовном систему. Сектор за дигитализацију у просвети и науци Министарства просвете управља радом портала Моја школа.  Од почетка реализације наставе на даљину, богатству дигиталних садржаја на потралу доприносе наставници опште-образовних предмета запослени у основним и средњим школама. Они, волонтерски, израђују тестове, које, затим, група наставника који поседују одговарајуће дигиталне компетенције, такође волонтерски, поставља на платформу. Остварена је и сарадња са стручним друштвима која су делегирала наставнике и тиме допринела одрживости овог портала. Имена волонтера јавно су истакнута на порталу Моја школа.

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС2 и ТВ каналу РТС3 , а доступни су и преузимањем бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и таблете, на сајту РТС-а и мултимедијској платформи РТС Планета (https://mojaskola.rtsplaneta.rs).

Microsoft је за веме трајања кризног периода омогућио бесплатно коришћење Office 365 платформе у оквиру које је доступна верзија Teams апликације прилагођена за образовање. Платформа ће школама бити доступна бесплатно и касније и омогућиће свим наставницима, ученицима, професорима и студентима да организују удаљено извођење наставе путем интернета кроз групни видео позив у којем наставник/професор може са студентима да дели и садржај свог екрана, као и да снима читав ток часа и учини га доступним свим ученицима/студентима из одговарајуће групе. Приступ платформи је обезбеђен за све ученике и наставнике у основним и средњим школама. Платформи је могуће приступити са рачунара и са мобилних уређаја. За оне које немају доступан другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ платформи посредством мобилних мрежа МТС Телеком и Теленор. Како би се наставници што боље припремили за коришћење платформе, Microsoft је организовао бесплатне онлајн обуке за наставнике, о чему је посредством директора прослеђена информација ка свим наставницима  са смерницама за приступ обукама. У сарадњи са компанијом Microsoft и њиховим партнером Информатика припремљена су и упутства за коришћење платформе, која су дата на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php. На платформи је успостављен и контакт центар који је намењен пружању корисничке подршке наставницима.

Зум (Zoom) апликација је намењена одржавању онлајн састанака и доступна је у бесплатној верзији са одређеним ограничењима у функционалностима. С обзиром на то да је неке школе користе за удаљено извођење наставе, за оне које немају доступан другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ апликацији посредством мобилних мрежа МТС Телеком и Теленор.

У сарадњи са компанијом Viber омогућена је употреба и апликације Viber и услуге Viber Community која омогућава ефикасну групну комуникацију и размену информација, што може да буде корисно у датим условима. За оне који немају доступан другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ посредством мобилних мрежа МТС Телеком и VIP. Кратка упутства дата су на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php.

Comtrade је без накнаде а у сарадњи са Канцеларијом за ИТ уступио Министарству платформу „Моја учионица TeslaEDU“ за потребе одржавања online наставе за ученике основних и средњих школа и самопроцену знања за ученике осмог разреда основних школа, која је реализована у периоду од 22. до 24. априла 2020. године. Такође, Comtrade је на молбу Министарства проширио функционалности поменуте платформе у веома кратком временском року и пружио подршку у функционисању платформе, све потпуно бесплатно. Comtrade је исту платформу учинио доступном ученицима основних и средњих школа и њиховим наставницима потпуно бесплатно у току трајања периода у којем се настава због новонасталих околности не изводи у школским просторијама. Платформа је доступна на адреси https://www.mojaucionica.gov.rs/ и наствницима пружа подршку у удаљеном извођењу наставе. Упутства за употребу ове платформе доступна су на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php.  Подршку раду ове платформе пружила је и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, која је за потребе функционисања платформе уступила хардверске ресурсе и одговарајућу подршку у свом дата центру.

За ученике је обезбеђен из донација интернет и/или технички уређаји (таблет и мобилни) захваљујићи Канцералији за ИТ и компанија: Huawei Srbija која је донирала 100 таблета, Comtrade  300 телефона, Телеком 800 интернет картица и 800 телефона, ВИП 800 интернет картица и 400 телефона и Теленор 800 интернет картица и 400 телефона што је укупно 4.400 уређаја и картица. Сви уређаји били су донирали деци која нису имала могућност да прате наставу на даљину и реализују он пробни завршни.

Нови ресурси и материјали за педагоге и психологе: 1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци? 2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У склопу пројекта „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину“ на Национални образовни портал, на адреси https://www.portal.edu.rs/pedagozi-i-psiholozi/ постављена су нови материјали:

1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?

2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину.

Укратко о ресурсима:

1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?
Презентација и пропратни материјал садрже савете родитељима  о начину и количини информација коју треба дати деци о болести КОВИД 19. Пандемија, проглашено ванредно стање, мере за спречавање ширења вируса представљају животне догађаје који носе велику промену у свакодневном функционисању, а суочавање са њима зависи од процене значаја/претње ових догађаја. Водећи се Мусовом класификацијом механизама превладавања животних догађаја, препоруке за разговор родитеља  са децом сврстане су у:  оне које су усмерене на процену, оне које су усмерене на проблем и оне које су усмерене на емоције. Наглашен је значај смирености и добре информисаности родитеља, уз вођење рачуна о узрасту деце.  У самој презентацији, као и у пропратном материјалу, налазе се и пригодне листе бројева телефона и листе сајтова које родитељима могу помоћи у проналажењу поузданих информација и/или проналажењу додатне подршке.

2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину
Први део рада односи се на информисање родитеља у вези са суштинским   карактеристикама наставе на даљину, њеним предностима и недостацима. Родитељима су такође дати конкретни савети и сајтови на којима се могу додатно информисати у циљу стварања безбедног дигиталног окружења за своје дете. Централни део рада има за циљ информисање родитеља о њиховој улози у обезбеђивању адекватних услова за успешно учење ученика. Прецизно су наведени начини њихове помоћи и подршке коју би требало да  пруже својој деци приликом учења и рада ученика на домаћим задацима. Дати су и предлози за рационално и ефикасно коришћење слободног времена. На крају рада дат је табеларни подсетник о условима успешног учења за родитеље.

 

Обавештење у вези са садржајем испита за проверу стручно-теоријских знања на матурском испиту за јунски испитни рок 2020. (средње стручно образовање)

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Узимајући у обзир ситуацију у којој се налазимо због ванредног стања и прекида наставе у школама, као и улогу Завода за унапређивање образовања и васпитања у припреми и извођењу стручне матуре и завршног испита у стручном образовању (Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита, Приручника о полагању матурског односно завршног испита) Завод за унапређивање образовања и васпитања је донео следећу одлуку, у циљу што бољег прилагођавања испита стању у коме се налазимо, а водећи рачуна да испити омогуће остваривање прокламованих циљева:

Тест за проверу стручно-теоријских знања биће конципиран на следећи начин:

  • Садржаће задатке из одговарајућег Приручника који обухватају комплетно градиво из другог и трећег разреда,
  • Из четвртог разреда садржаће задатке из одговарајућег Приручника који се односе на градиво обрађено до 1. марта 2020. године

Приликом израде тестова водиће се рачуна да тестови валидно провере оствареност очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.

Сви објављени приручници на сајту Завода су важећи, с тим што на истој страници сајта објaвљујемо и списак задатака за тестове који су изузети за јунски испитни рок 2020, за сваки објављени профил.

Измене у распореду емитовања наставе на даљину током седница Народне скупштине Републике Србије

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Измене у распореду емитовања наставе на даљину током седница Народне скупштине Републике Србије

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном распореду који се налази на https://www.rasporednastave.gov.rs/

Ученици првог разреда пратиће наставу на каналу РТС 2 са почетком у 8.00 часова и распоредом од три часа дневно.

Ученици од другог до седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда имати четири часа.

Настава за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (II -IV разреда) биће емитована на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова, док ће се настава за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 13.15 часова.

За ученике средњих школа настава из општеобразовних предмета у данима када се преносе седнице Народне скуптштине Републике Србије биће емитована на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.

4.5.2020. године почиње други круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у други круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 4.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

У другом кругу,  планирано је учешће 3035 наставника средњих школа.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо nа сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

 

Задаци за онлајн самопроцeну знања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Матерњи језик

Математика

Комбиновани тест

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19), у члану 5. став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00109/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.


На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 82/15), у члану 17. став 7. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма у току полугодишта не може се утврдити закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Став 8. мења се и гласи: „Изузетно од става 7. овог члана, ако је недељни фонд часова обавезног предмета и изборног програма један час, ученику се може утврдити закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту или мање, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00110/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

 

Наградни конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину: Магија је у рукама наставника

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва Connecting
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину под називом Магија је у рукама наставника.

Преузмите Правила конкурса.

Нове околности и промене које се дешавају подстичу нас да им се стално прилагођавамо и да константно учимо. Како се део образовног процеса који је функционисао у учионицама преко ноћи „преселио“ у е-простор, изазов да му се прилагодимо је велики, али отвара и огромну могућност за креативност и нове идеје.

Имајући у виду да показана иновативност у извођењу наставе у промењеним условима заслужује широко друштвено признање, позивамо све наставнике и стручне сараднике у државним или приватним основним и средњим школама који су у протеклих годину дана имали водећу улогу у  осмишљавању и извођењу одређеног облика наставе на даљину да учествују на Конкурсу тако што ће најкасније до 31. маја 2020. попунити онлајн формулар на страници https://jpd.rs/konkurs и приложити кратку презентацију.

Стручни жири изабраће најмање три најбоља примера наставе на даљину који ће бити награђени на основу унапред дефинисаних критеријума, уз могућност додељивања и додатних признања. Посебна награда публике биће додељена на основу онлајн гласања публике на страници https://jpd.rs/online-nastava.

Награда за првопласираног је учешће на студијском путовању у Финску/Естонију и лаптоп, док остале награде укључују лаптоп, таблет, паметни телефон и ваучере за куповину е-књига код издавача Лагуна/Делфи. Сви истакнути примери биће уврштени у јединствену јавну базу најбољих пракси наставе на даљину.

За сва додатна питања, можете нам се обратити на мејл: konkurs@jpd.rs.

 

Расписан Конкурс за ученике основних и средњих школа „Моја породица – Моја слобода“

Link ka vesti
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Расписан Конкурс за ученике основних и средњих школа „Моја породица – Моја слобода“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је данас конкурс на тему  „Моја породица – Моја слобода“,  на коме могу учествовати сви ученици основних и средњих школа, као и ученици који похађају настaву по посебном програму образовно-васпитног рада на српском језику у допунским школама у иностранству.

Циљ Конкурса је подстицање креативног изражавања ученика , видљивост и промоција ученичког стваралаштва у различитим областима креативних индустрија.

Учесници Конкурса своје радове треба да пошаљу у дигиталном формату мејлом на електронску адресу:  kreativni.konkurs@mpn.gov.rs. Конкурс је отворен до 15 маја 2020. године, а пријаве пристигле након истека овог рока неће бити узете у разматрање.

Ученици могу послати радове у пет категорија:

 1. Литерарно дело – есеј, песма, прича, литерарно дело у слободној форми, дужина до 2 стране, фонт 12;
 1. Ликовно дело – слободан избор технике рада уз могућност комбинованих техника;
 1. Фотографија– техника слободна, колор или црно/бела, формат JPEG;
 1. Музичко дело – аудио снимак композиције, слободан избор музичког жанра у трајању до 5 минута;
 1. Видео запис – кратки играни, кратки документарни или кратки анимирани филм у трајању до 5 минута, формат MP4.

У прве три категорије предвиђено је индивидуално учешће ученика, док је у 4. и 5. могуће индивидуално или групно учешће, а група може бити и читаво одељење.

Учесници Конкурса подношењем конкурсне документације дају сагласност да организатори Конкурса задржавају конкурсне радове, као да и могу да их користе у даљим активностима (публиковање, емитовање, путујуће изложбе, радионице и др.) Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно. Учествовањем у овом Конкурсу чесници у целости прихватају ова правила.

У свакој категорији биће изабрани победнички радови, и то: победник за сваку конкурсну категорију у оквиру првог циклуса основног образовања; победник за сваку конкурсну категорију у оквиру другог циклуса основног образовања и победник за сваку конкурсну категорију у оквиру средњег образовања . Начин вредновања и рангирања радова утврдиће Конкурсна комисија. Резултати Конкурса и информације о наградама званично ће бити објављене почетком јуна 2020. на сајту www.mpn.gov.rs

Страница за предшколце: Повежимо се, оснажимо се – у време Ковида-19

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Полазећи од оперативног плана и приоритета Министарства просвете, науке и технолошког развоја у области предшколског васпитања и образовања, а у циљу очувања и заштите здравља, подршке добробити деце и породица, као и подршке повезивању и професионалном развоју запослених у предшколским установама,   отворена је страница:  Повежимо се, оснажимо се – у време Ковида-19 https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2090 на страни пројекта  Инклузивно предшколско васпитање и  образовање (ECEC) .

Важне информације, смернице, корисни садржаји, предлози и идеје подељени су у оквиру неколико тематских целина које ће се сукцесивно допуњавати:

 • Важне информације за родитеље и васпитаче у вези са Ковидом 19
 • Учење и професионално оснаживање у дигиталном контексту
 • Оснажимо се-повежимо се – препоручени линкови
 • Ризница инспиративне праксе – филмови са претходних пројеката и материјали са стручних сусрета
 • У сусрет Годинама узлета – материјали о савременим педагошким приступима
 • Хајде да се играмо – намењено деци и родитељима

Страница је настала развија се као резултат умрежавања и заједничког деловања струковних удружења медицинских сестара-васпитача, васпитача, стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, aкадемске заједнице (Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду), УНИЦЕФ-а, Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја и уз подршку пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање.

22.4.2020. године почиње онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за први круг школа

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Циљ свих ових обука је да наставник буде носилац промене, и који ће слободно, креативно и самостално водити свој час према исходима и стандардима. Програми, уџбеници и сва друга наставна средстава су помоћ на том путу, а школа треба да пружи ученицима место у коме настаје знање, а не место на коме се само репродукује знање.

Обука се реализује од 2018. и до сада су били укључени наставници основних школа и гимназија, као и наставници општеобразовних предмета у средњим стручним школама. Од ове године, обуке се спроводе и за наставнике стручних предмета у области Електротехнике и Економије, права и администрације. Школе су почетком године добиле позив да пријаве наставнике.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у први круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 22.4.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

У првом кругу обука биће обучен 2.231 наставник.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо nа сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

 

Упутство за модерирање онлајн конференције

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Ово упутство треба да посматрате као tips&tricks и надамо се да ће вам бити од користи.

Избор платформе преко које ће ићи онлајн догађај је на вама – Zoom, Webex, Teams или нешто четврто.

Број људи који вам је потребан у екипи за реализацију live догађаја је најмање троје. Једна особа модерира програм, друга прати да ли је технички све ок (пушта презентације у случају да презентер има неких проблема или не успева да пусти своју презентацију, прати кашњење звука на другом монитору где догађај прати као гледалац и сл.) и трећа особа која прати  Q&A део и која доставља одабрана питања модератору ( најчешће преко viber групе направљене за овај догађај) који онда то питање поставља презентеру. Ако вам је конференција конципирана тако да се програм одвија у више „соба“ истовремено онда је за сваку „собу“ потребно обезбедити по троје људи.

Припрема презентера

Техничка проба – Инсистирати на бар једној техничкој проби са сваким учесником без обзира да ли се ради о искусном или неискусном презентеру/панелисти. Ма колико ви били вешти потпуно је другачија ситуација када крене догађај и све треба да иде глатко. Симулација самог догађаја где су укључени сви из организације и модератор је обавезна.

Микрофон и камера –  Јасно предочити сваком презентеру да уколико не жели не мора да укључи камеру. Уколико панелиста планира да пусти звук из презентације (system sound) проверите током генералне пробе да ли се тај звук чује директно са рачунара или преко звучника (једино је први случај технички исправан). Уколико презентер/панелиста користи неки други уређај за слушање конференције, пре него што приступи соби обавезно треба да искључи звучник на том другом уређају због микрофоније.

Слушалице – Било би добро да презентер има handsfree слушалице или слушалице са микрофоном.

Композиција – Једно добро правило ( којим се лепо дефинише и растојање од камере) је да вам очи буду на линији горње трећине екрана, али тако да вам горњи део главе ( рачунајући и косу) не буде ван кадра. Тестирајте позицију своје камере пре самог догађаја. Не желите да камера буде превише далеко или превише близу или да исече пола лица.

Угашен микрофон и камера – Сваки презентер/панелиста када приступа соби треба то да уради са угашеним микрофоном и камером како би се избегло да се у ливе програму чује позадински звук из стана или нешто друго. Ако приступите соби са укљученим микрофоном и кажете нешто типа „Да ли се чујемо?“ то ће отићи у програм.

Гашење свих других апликација – Угасите све друге апликације на рачунару пре него што се укључите у програм јер сваки mail/slack порука/порука на  Facebook-u/viber/whats up/Skype ће се чути у програму.

Viber групе – Како би се између организатора и презентера/панелиста одвијала комуникација пожељно је да направите viber или неку групу само за вашу сесију. Та група служи за оперативну комуникацију да се јавите да сте ту и да је све технички ок, да вам техничко лице каже сада можете поделити презентацију, да модератор може да добија питања публике које ће након излагања прочитати у програму и сл. Ово посебно важи када имате 10 плус презентера у једној сесији. Молим вас немојте ове viber групе користити за дописивање са другим презентерима јер то отежава праћење порука организаторима и модератору.

Дељење презентације – Ово вероватно зависи од платформе до платформе, али свакако немојте своју презентацију делити пре него што модератор крене да вас најављује јер ако то урадите раније док је још у току презентација говорника пре вас, постоји могућност да ћете ту особу избацити из програма и да ће се ваша презентација појавити у ливе програму.

Гашење микрофона и камере – По завршетку излагања и након што вам се модератор захвали и крене да најављује следећег говорника обавезно искључите камеру и микрофон.

Светло – Уколико је договор да презентер упали камеру током свог излагања потребно је да пре тога обезбеди довољно светла. Камери на рачунару/телефону је потребно доста светла. Идеално је да светло буде вештачко (јер ћете пробу можда имати током дана а наступ током ноћи). Једино решење је да вам сијалица буде уперена директно у лице (ово није баш најпријатније али се испоставља да је сасвим пригодно решење за кућно снимање). Пазите да се не опечете.

Вода – Особа која учествује у програму обавезно треба да има чашу воде поред себе.

Позадина – Идеално је да позадина буде што једноставнија (једнобојна). Покушајте да зид иза вас буде довољно далеко, тако да не бацате сопствену сенку на њега. Уколико имате неке ствари иза себе које ће се видети у кадру проверите пре догађаја шта ће се све видети у кадру. Можда неке ствари из свог стана не желите да делите са публиком која прати догађај.

Гардероба – Трудите се да носите једнобојну одећу која није исте боје као зид иза вас. Ваш видео ће често бити смањен, када презентација покрива већи део екрана, или ће бити у лошијој резолуцији зависно од тога какав је коме интернет проток. У овим случајевима карирани и пругасти дезени ће „треперети“. Не претерујте са сређивањем. Сви знамо да се укључујемо од куће те нема потребе да имате сако и кравату или пуно накита и коктел хаљину на себи.    Сасвим је довољно да будете у кошуљи или некој мајици коју бисте иначе носили на посао.

Без панике – Уколико током презентације интернет конекција ослаби, звук почне да сецка или нешто слично, модератор ће вас вероватно искључити и наставити даље са догађајем. Ово није ништа страшно и сви су свесни да овакве ствари могу да се десе, зато без панике.    Уколико остане времена, техничка подршка ће у договору са модератором вас поново укључити на крају програма да одржите своју презентацију. У случају да вам се ово деси а да сте панелиста, једноставно панел ће морати да се настави без вас, а на модератору је да за тај сценарио буде спреман.

Припрема модератора 

Техничка проба – Модератор са свим презентерима треба да има бар једну техничку пробу на којој ће симулирати цео догађај оним редоследом како је наведено у агенди догађаја. Уколико конференција траје 4 сата није потребно да проба траје 4 сата али је важно да се модератор и презентер синхронизују по питању најаве и одјаве и времена за питање и одговоре.

Питања публике – Техничка подршка модератору доставља питања публике уколико их има. Модератор свакако за сваког презентера треба да има спремно бар једно питање у случају да нико из публике не пита ништа а да је догађај тако конципиран да сваки презентер одговори на бар једно питање. У случају панела, модератор панелистима раније доставља неки оквир питања и редослед којим ће их постављати. Имајте у виду да уколико модерирате панел са својим панелистима треба да се договорите да не упадају једни другима у реч већ да сачекају да им поставите питање, а да ако желе да се надовежу на нешто што је претходни панелиста рекао то ураде кроз одговор онда када им дате реч.

Технички проблеми – У случају да током програма дође до техничких проблема, презентеру/панелисти почне са сецка интернет или се потпуно изгуби, модератор наставља даље да програмом. Можете сачекати 10 до 15 секунди да видите да ли ће се веза поново успоставити али иза тога идете даље. У случају панела, панел ћете морати да наставите без тог панелисте тако да имајте увек спремно више питања него што је планирано да поставите.

Камера и слушалице – С обзиром да ви водите програм у случају панела вама су камера и слушалице стално укључене иако ви нисте стално у програму. У случају да водите програм у коме презентер прича а ви га само најављујете и одјављујете није потребно да вам камера и слушалице буду стално укључене. Пар секунди пре него што презентер заврши укључите се поново камером и звуком како бисте могли да поставите питање презентеру, одјавите га и најавите следећег.

Праћење агенде – Ви сте ти који морате да пратите агенду. Одређене платформе имају ограничење колико програм може да иде уживо након чега се аутоматски гасе. Ако видите да презентери или панелисти пробијају термин у viber групу коју сте овом приликом направили скрените пажњу преосталим презентерима да морају да буду бржи како би сви стигли да презентују.

Праћење Q&А дела – Не покушавајте. Зато имате техничку подршку из организације која ће вам слати пробрана питања публике. Није могуће да концентрисано водите програм, пратите шта панелисти или презентери причају и читате у chat-у шта пише публика. Покушајте само да пратите viber групу коју сте направили а где су сви презентери/панелисти и техничка подршка.

Гледајте у камеру – Покушајте да гледате у камеру када се обраћате. Ово није најприроднија ствар посебно ако на монитору видите друге људе као што је то случај ако водите неки панел где су свима укључене камере, али покушајте да не гледате негде са стране јер то не изгледа најсрећније у програму.

Вода – Обавезно поред себе имајте воду јер када програм крене тешко да ћете моћи да се одвојите од рачунара а грло ће вам се временом осушити.

Срећно.

Катарина Анђелковић,
Фондација Петља

Онлајн самопроцена знања малих матураната

Link ka vesti
Izvor: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Онлајн самопроцена знања малих матураната


22, 23 и 24. априла осмаци у Србији ће по први пут имати прилику да самостално процене своје знање и припремљеност за будући завршни испит, путем једне онлајн платформе за електронско учење. На адреси https://www.mojaucionica.gov.rs наћи ће се задаци из математике, матерњег језика, као и задаци за комбиновани тест (физика, историја, географија, биологија и хемија), на српском и на још осам мањинских језика, а на основу којих ће ученици моћи да процене шта од градива за малу матуру добро познају, а шта све треба да још науче и поправе до јунског завршног испита.

Поред провере свог знања, осмаци ће имати још један бенефит – научиће да користе онлајн платформу за тестирања.

Недељу дана пре саме провере знања, ученици ће моћи да приступе овој платформи, на основу приступних параметара које ће добити од својих разредних старешина, и да провежбају коришћење платформе на једноставном тесту, који је само за ту намену постављен.

 Завод најтоплије препоручује да ученици раде ово тестирање самостално, без помоћи литературе или родитеља, како би слика о знању ученика била реална, а како би на основу тога, најбоље искористили преостало време до завршног испита.

МПНТР: Припреме за прво онлајн тестирање ученика завршног испита осмог разреда

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја улаже напоре да највећем броју ученика осмог разреда омогући онлајн тестирање, а у сусрет првом пробном завршном испиту  који ће бити у функцији припреме за завршни испит.

Директори школа доставиће информације о броју ученика којима је потребан одговарајући уређај (телефон, таблет или рачунар) или интернет конекција да би могли да пробни тест раде на даљину. Након достављених информација биће учињено све да се ученицима обезбеди потребна техничка подршка. Постоји и други начин решавања тестова, о чему су обавештене све основне школе.

Ученицима ће бити доступни тестови у штампаној форми, чиме се обезбеђује пуни обухват генерације ученика осмог разреда. Од наставника се очекује да ученицима објасне кључну сврху овог тестирања – самопроцена савладаности градива у предметима који су обухваћени завршним испитом и планирање додатне подршке ученицима у програмским областима у којима су ученици имали највише тешкоћа у учењу.

Одржана прва онлајн конференција „Дигитално образовање 2020″ (доступан снимак конференције)

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

10. и 11. априла 2020. године одржана је прва онлајн конференција у образовању у Србији.

Онлајн конференцију „Дигитално образовање 20202″ организовао је Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања,  Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштваМинистарством просвете, науке и технолошког развојаЗаводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привредном комором Србије и Фондацијом Петља, а уз помоћ компанија Microsoft и Oracle.

Програм конференције је био подељен у два дана и реализовало га је преко 50 предавача, стручњака и практичара у образовању. Први дан је био намењен заједничким хоризонталним темама у сектору образовања. Други дан је био подељен по секторима на предшколско васпитање и образовање, инклузивно образовање, високо образовање и основно и средње образовање и васпитање.

Број учесника конференције

За учешће на конференцији пријавило се 6.600 учесника. Први дан конференцију је пратило 2.500 учесника. Други дан конференцију по секторима пратило је:

 • основно и средње образовање: 1400 ученика,
 • предшколско васпитање и образовање: 1000 учесника,
 • инклузивно образовање: 400 ученика и
 • високо образовање: 120 учесника.

Није нам познато да је до сада организована онлајн конференција овог обима у Србији, окружењу, али и шире.

Снимак конференције

За све заинтересоване који нису могли пратити конференцију уживо 10. и 11. априла, обезбеђени су снимци комплетне конференције којима можете приступити преко сајта Центра за образовне технологије на Западном Балкану, тј. преко веб адресе http://edtech.center/sr/konferencija-2020/

На истој веб адреси можете погледати и агенду конференције, кратке биографије предавача и описе представљених тема.

Избор препорука za унапређење организовањa онлајн образовања на даљину у доба пандемије

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

ЕДЕН (European Distance Education Network)

 

 1. Прелазак на онлајн образовање на даљину у доба ванредног стања зависи од контекста – ако је неко последњих 10 година реализовао онлајн наставу, изазов је далеко мањи него када институција никада није тако радила;
 2. У ванредним околностима посеже се за најбољим могућим решењима у односу на околности и постојеће капацитете – добијамо брза решења;
 3. Треба се фокусирати на средњорочно (до јесени) и дугорочно планирање (за случај да се овакве ситуације понове). Треба да будемо боље припремљени за сличне ситуације него што смо то били до сада;
 4. Онлајн образовање има огроман потенцијал да се унапреди квалитет образовања, али наставне методе морају да се промене;
 5. У будућности ће велики део високог образовања бити оргaнизован као мешовита или онлајн настава;
 6. Неопходно је померити фокус са наставног садржаја на развој компетенција. Током онлајн наставе нико не може да покрије сав наставни садржај. Оно што је важно јесте омогућити ученицима да науче да управљају информацијама тако што ће их трансформисати у знање.

Посматрано краткорочно

 1. Уколико у окружењу имате приступ наставницима који су реализовали наставу онлајн, разговорајте са њима пре него што било шта урадите. Разговарајте са стручњацима из ове области. Онлајн образовање је другачије и потребно је познавати те разлике;
 2. Ако немате приступ стручњацима, идите на отворене образовне ресурсе који вас уче како да креирате онлајн крус. Истражите примере добрих пракси;
 3. Избегавајте комерцијална решења – они покушавају да вам нешто продају;
 4. Дуга предавања, од нпр. сат времена у онлајн окружењу нису добро прихваћена и досадна су. Треба мислити и на количину података која се шаље ученицима због интернет протока (нпр. преобимна презентација);
 5. Многа истраживања о онлајн настави и учењу показују да видео предавање за онлајн наставу треба да траје до 10 минута;
 6. Из истраживања знамо да ученици који уче онлајн, раде то у више наврата у мањим периодима, од по највише сат времена у току дана;
 7. Онлајн наставу треба поделити у мање делове којима ученици/студенти могу да управљају. Ако нисте пажљиви, можете преоптеретити ученика;
 8. Потребно је најмање месец дана да се традиционална настава (материјали и активности) поставе онлајн;
 9. Важно је изабрати одговарајуће алате и то најбоље оне за које имате стручну подршку у окружењу. Потрудите се да ваш избор буде неки од система за управљање учењем (Blackboard, Moodle, Canvas);
 10. Користите онај сиситем за управљање учењем који већ поседује ваша образовна установа – тада постоје особе које систем администрирају и могу да вам пруже подршку;
 11. Ученицима дајте јасна упутства шта треба да раде на систему сваке недеље. Обезбедите распоред активности на недељном нивоу и искажите шта су ваша очекивања од ученика – шта треба да ураде до краја недеље и шта треба да ураде да се припреме за наредну недељу;
 12. Ресурси као што су дигитални уџбеници и дигитални наставни материјали су већ многима доступни на другим местима. Поставите ресурсе, дајте линкове ка местима где се налазе дигитални наставни материјали у оквиру датог предмета (само треба упутити ученике на та веб места) и, на основу њих, креирајте активности;
 13. Задаци и дискусије, који су већ уграђени у системе за управљање учењем, веома су важни и то је оно на шта посебно треба обратити пажњу и шта треба користити;
 14. Водите рачуна о радном оптерећењу ученика. За студенте је препорука да то буде од 30 до 40 сати недељног оптерећења, по курсу од 8 до 10 сати недељно. То треба да обухвати све активности, тестове, задатке, испите док предавања треба да буду скраћена. За млађе узрасте радно оптерећење треба да буде далеко мање;
 15. У онлајн образовању постоји траг онога што је ученик радио и у том смислу и предност је за наставника да стекне увид у рад ученика;
 16. Ако су велика одељења, поделите их у групе и дајте им да раде групне пројекте. Користите е-портфолио за ученике.

Посматрано средњорочно

 1. У оквиру средњорочног плана, на нивоу установе оспособите неколико запослених да дизајнирају курсеве и администрирају систем како бисте изградили одговарајућу подршку осталим наставницима;
 2. Посветите се стручном усавршавању, припремите темплејте за дизајн курса, прибавите потребну технологију;
 3. Прикупите повратне информације о томе шта је добро функционисало, а шта није;
 4. Садржаја има много у онлајн окружењу. То значи да је потребно мање да се фокусирате на садржај. Ово је изузетно значајна промена у педагогији коју нуди онлајн образовања и која нас упућује на потребу да развијамо компетенције (знања, вештине). Будите ментор ученицима да пронађу информације, процене их, анализирају, организују. Организујте проблемску наставу, колаборативан групни рад, нека фокус буде на вештинама (меке вештине);

Посматрано дугорочно

 1. Израдите развојни план установе – дигитални план за период од наредних 5 година;
 2. Одлучите шта треба да буде део онлајн наставе, а шта реализовано непосредно у учионици;
 3. Израдите план професионалног развоја запослених и план за ванредне ситуације за образовање на даљину.

Позив педагозима и психолозима за учешће у пројекту „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину”

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Пројекат: Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину

Носилац пројекта Педагошко друштво Србије

 Пројекат подржавају  МПНТР, УНИЦЕФ и Друштво психолога Србије

У Србији je због проглашења ванредног стања услед епидемије, привремено обустављана непосредна настава у школама, што не значи и обустављање васпитно-образовног рада са ученицима у основним и средњим школама. У том смислу је Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) припремило оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима.

Оперативни план МПНТР-а дефинише да је потребно да стручни сарадници, педагози и психолози, помогну наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима.

У складу са тим, Пројекат је осмишљен тако да се успостави систем подршке за педагоге и психологе – стручне сараднике како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/законским заступницима у ванредним условима. Пројекат предвиђа  успостављање онлајн репозиторијума на Националном образовном порталу Завода за унапређивање образовања и васпитања, који ће садржати отворене образовне ресурсе: писане материјале за преузимање, сценарија радионица, онлајн презентације и вебинаре на теме које се могу користити у тренутној ситуацији, али и касније у раду са ученицима, наставницима и родитељима.

Све актуелне вести, садржаје, време објављивања, начине укључивања у вебинаре и слично редовно можете пратити на сајтовима Педагошког друштва Србије, www.pedagog.rs и Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Позивамо педагоге и психологе запослене у школама да узму активно учешће у креирању ове базе образовних ресурса  достављањем  радова на теме које су предвиђене Пројектом.

Списак тема, начини и  услови за обраду  тема, рокови за достављање и начини одабира тема за објављивање налазе се у наставку.

Позивамо све заинтересоване педагоге и психологе да узму учешће у представљању тема које су Пројектом планиране.

У наставку су табеларно представљене теме, начини њиховог приказа, рокови за достављање радова и задужени реализатори (педагог или психолог) за појединачне теме.

Процедуре достављања и одабира радова:

– аутор у прописаном року доставља рад на мејл Педагошког друштва Србије drustvo@pedagog.rs

– у наслову мејла аутор наводи: Рад за репозиторијум и број теме са списка

– ПДС рад  прослеђује рецензентима радова

– ПДС обавештава аутора о статусу рада по достављеном мишљењу рецензената

– упутства  за израду радова у складу са начином који се захтева, налазе се у посебном документу

УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ МАТЕРИЈАЛА

{{else}}

{{ext}}

{{/if}}

{{crop_title}}

Величина: {{bytesToSize size}}
Број преузимања: {{hits}}

ПРЕУЗМИ

{{/each}}

{{/if}}

pdf

Списак тема

Величина: 565.65 KB
Број преузимања: 447
pdf

Упутство за израду презентације

Величина: 485.97 KB
Број преузимања: 320
pdf

Упутство за израду видео презентације

Величина: 472.51 KB
Број преузимања: 202
pdf

Упутство за израду радионице

Величина: 455.59 KB
Број преузимања: 249
pdf

Упутство за израду вебинара

Величина: 439.03 KB
Број преузимања: 204
pdf

Упутство за израду писаног материјала

Величина: 450.65 KB
Број преузимања: 233