Loading...
×

Издвојене вести

15.6.2020. и 16.6.2020. године почиње трећи и четврти круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Трећи круг обука почиње 15.6.2020. године – погледајте списак школа за трећи круг обука.

Четврти круг обука почиње 16.6.2020. године – погледајте списак школа за четврти круг обука.

Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћењe дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у трећи и четврти круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Због обавеза наставника око Завршног испита и осталих обавеза, рок за завршетак обуке се продужава са 2 на 3 недеље од почетка обуке (обука ће бити отворене од 15.6. до 6.7. за школе из трећег круга, тј. од 16.6. до 7.7. за школе из четвртог круга)

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

Уверења за програм обуке из области пројектне наставе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Уверења за програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне наставе су доступна за преузимање на следећој страници.

ЗУОВ дигитална подршка наставној пракси за примену ИКТ-а у настави

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Уницефом, увидео је потребу да се наставницима пружи конкретна, перманентна и поуздана подршка у области коришћења и примене дигиталних алата у процесу наставе и учења.

Из тог разлога, на новом Националном образовном порталу, формиран је нови сервис за све образовно-васпитне установе и просветне раднике: ЗУОВ дигитална подршка.

ЗУОВ сервис дигиталне подршке пружа помоћ у  планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

Уколико је вашој школи или вама лично потребан овакав вид подршке, потребно је само да отворите тикет са питањем на нашем новом сервису.

Подршка се пружа за сва питања везана за примену ИКТ-а у настави: коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, ЛМС система за управљање учењем, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Подршку пружа 15 дигиталних ментора. Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија.

ПОСЕТИТЕ ЗУОВ ДИГИТАЛНУ ПОДРШКУ НА НОВОМ НАЦИОНАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПОРТАЛУ НА АДРЕСИ: https://www.portal.edu.rs/podrska/

Десанка Максимовић је најзаступљенија песникиња у програмима и то ће увек и бити

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Да савремено комуникацијско друштво почива на чврстим темељима информационог капитализма, ништа боље не оличава до жучне реакције последњих дана на Заводов предлог програма наставе и учења, у коме, наводно нема места за велику српску књижевницу Десанку Максимовић. У полифоном комуникацијском делиријуму, из виралног света друштвених мрежа, али и званичних медија, цитати (заправо амблеми) ван контекста, попут избачена, не дамо – пре свега су одраз опште жеље за поделом, без обзира каквом. Поводом конкретног случаја, чак ни површне, нити злураде интерпретације не могу замаглити јасну чињеницу да Десанку Максимовић не може нико да избаци, ни из чега, јер се ванвременски песници нити постављају нити избацују, поготову онда када се следе јасне процедуре, од тренутка када Завод добије налог да напише предлог програма, састави комисију од универзитетских професора и наставника у школи, па предлог достави Националном просветном савету, чији су чланови представници свих релевантних институција из области обухваћених програмима. Савет износи мишљење, запажања, сугестије, и предлог враћа на дораду Заводу консултујући став стручне јавности. Тек потом, након унетих измена, тај предлог програма Министарство усваја. Човек живи, ради, греши, исправља прашта, доказује, учи. И управо зато, што се тиче, програма и уџбеника, развој образовања у свету иде у правцу креативног и слободног управљања наставним процесом самог наставника. Програми и правилници новог доба промена су набоље искључиво уколико се непрекидно врши њихова ревизија. Будућност програма лежи у мерљивим циљевима, у стандарду и исходу. Програми и уџбеници су ништа друго до препоручени садржаји које наставници могу користити, али могу и сами доћи до бољег садржаја уколико сматрају да је то сврсисходније на ученичком путу до жељеног исхода. Не постоји савршени уџбеник, нити савршени програм који би задовољио све потребе и био универзално примењив, зато је образовање и кренуло путем стандарда и исхода, јер нам будућност лежи у том крајњем резултату, желимо ученика који зна да критички и функционално размишља, користи, а не само репродукује знање, познаје и воли културу свог народа. У периодима када се мењају читаве педагошке парадигме (што је случај свуда у свету), као што је увођење нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима, потребно је као помоћ и подршку наставницима обезбедити растерећенији и поступнији прелазак, како сама промена не би изазвала револт, дезоријентисаност и тиме поништила све добробити које промена доноси. Из тог разлога, питање програма је изузетно осетљиво и зато у креирању садржаја (који су помоћно средство у раду наставника) учествују стручњаци, универзитетски професори који, по правилу, предају методику наставе књижевности и језика и уз њих, креативни професори практичари који предају овај предмет у гимназији.

Програми у гимназијама нису промењени од 1993. године, а у међувремену су значајно модернизовани садржаји за основну школу. Гимназијски програм би требало да буде логички след нечега што су ученици научили у основној школи. Дело Десанке Максимовић присутно је, с разлогом, у сваком разреду основне школе, чиме се ова књижевница издваја међу свим српским и страним писцима, што нипошто не значи, а програм оријентисан на исходе то и предвиђа, да се дело велике песникиње не треба или не може проучавати у склопу сваког разреда основне и средње школе. Жестоке реакције најшире јавности иду у прилог томе да је Десанка Максимовић општецењена и препозната књижевница, да је ниједан наставник у своме програму неће заобићи, била на списку препоручене литературе или не, али и значајан показатељ да се нови програми наставе и учења оријентисани према исходима довољно не разумеју, и где садржаји и даље доминирају, без довољне свести о томе да је наставнику дата већа слобода, али и одговорност, да сам додаје садржаје за које сматра да ће довести до жељеног исхода. Дакле, песникиња може бити само још заступљенија, а не избачена.

Што се тиче стручног објашњења, комисија ЗУОВ-а није желела да маргинализује дело вољене српске песникиње, напротив.  Ипак, морали смо да узмемо у обзир одређени број часова који је намењен обради књижевног дела (на друштвено-језичком смеру, који има највећи фонд часова, тај број је 100), као и савремени концепт наставе који почива на проблемском приступу и вредновању, те да број дела које ћемо уврстити у програм „уприличимо“ захтевима и оставимо довољно времена за обраду.

Такође, у досадашњем програму није било места за  песника Ивана В. Лалића, као ни за значајан циклус Стевана Раичковића „Записи о црном Владимиру“. Није било места ни за великог Борислава Пекића, и та „неправда“ исправљена је предлогом новог програма.

С обзиром на то да се у четвртом разреду обрађују канонска дела српске и светске књижевности (Шекспиров „Хамлет“, Гетеов „Фауст“, Достојевски, Ками, Бекет, Булгаков, Андрић, Селимовић, Ћосић, Павић, Киш), били смо принуђени да понешто из програма одстранимо или разместимо у неки други циклус или разред. Узели смо у обзир чињеницу да је Д. Максимовић веома присутна у основној школи, предложили смо да се „Тражим помиловање“ обради у првом разреду гимназије у оквиру теме „Дијалог књижевних епоха“ у контексту – како би ученици могли да схвате како то књижевна дела (и не само књижевна дела) из далеких епоха могу утицати на савремене токове, што је погрешно протумачено као негативно превредновање дела велике песникиње у правцу књижевно-историјског померања у средњи век (како протумачише одређени медији и њихови читаоци, што апсолутно није тачно). Ако се узме у обзир већ поменута парадигма нове концепције образовања у коме наставник, не само из предмета српски језик и књижевност, већ путем међупредметног повезивања и са другим предметима, а посебно у изборним програмима у гимназији, што смо из тренутне полемике увидели и да жели, таква концепција управо то и и омогућава. У сваком разреду постоји исход да ученик воли и познаје историју и културу свог народа, дело Десанке Максимовић…, нарочито збирка Тражим помиловање је тада незаобилазно.

Наравно, увек је могуће оставити сва прописана дела из прошлих програма и ићи „линијом мањег отпора“ – али, такав „програм“ не би имао смисла јер ни ученици ни наставници не би стигли да обраде сва дела, ни информативно, а камоли на ваљан начин.

Став комисије је нешто око чега стручна јавност треба да полемише на местима на којима се то и ради, но утисак је да ћемо у временима која следе постепено остајати без стручних комисија које могу давати предлоге нових програма, прегледати уџбенике, држати часове пред медијима, јер свака грешка, или погрешно тумачена, или безазлена, или стратешка, или ненамерна, доводи до масовног виралног разапињања оних који чине комисије и њихових предлога. Чињеница је и да тим огромним, слободним и отвореним пољем дигиталног информационог универзума не саобраћа ништа од Заводовог сложеног и одговорног посла који му се поверава и који свих ових година има јасан циљ – подршку и стручну помоћ запосленима у образовању. Упадљив је недостатак суда јавности (стручне, као и лаичке) поводом чињенице да је већ 16. и 17. марта (дакле на дан проглашења ванредног стања и дан после), МПНТР најбоље реаговало по оценама страних оргранизација, а на Заводовој страници подршке наставницима у погледу одвијања наставе на даљину било више од 20.000 јединствених посета, да би се тај број до средине априла увећао на 109.000 јединствених посетилаца и 309.000 посећених страна, што је известан показатељ поверења наставника у ресурсе које ЗУОВ ставља на располагање запосленима у образовању. То јесте посао Завода, и нису потребна никаква јавна признања за све оно што Завод у сарадњи са МПНТР чини последњих година (обуке 70.000 наставника, припрема програма за све разреде, преглед неколико стотина уџбеника, креирање нових профила у средњем стручном образовању, континуирана подршка наставницима, васпитачима, стручним сарадницима…) како би наставио да чини оно што и јесте његова мисија и намена. Чак и уз горак укус прихватања чињенице да је и добронамерни пропуст тежи од најбољег хтења.

Прилог: лични одговор директора Завода за унапређивање образовања и васпитања, др Златка Грушановића:

Поштовани,

Завод за унапређивање образовања и васпитања је установа основана с циљем да унапређује, реформише, даје предлоге и мишљења. Предлози нису коначни, о њима се пре објављивања изјашњавају сви представници релевантних институција преко својих представника, било у Националном просветном савету, било у комисијама. Пред сваком комисијом стоји тежак задатак, мора се узети у обзир суд јавности у погледу растерећења ученика, пошто родитељи последњих година непрекидно понављају да су програми застарели и гломазни; мора се узети у обзир мишљење стручњака, мора се узети у обзир и мишљење шире, лаичке јавности (питање је да ли мора и треба!) у погледу садржаја којих треба додати или одузети, и на крају, а у ствари најважније, програм треба да педагошки и психолошки одговара ученицима који се по њему образују. Дакле, нимало лак задатак, сложен и комплексан да у њему нема места за теорије завере, нити жеље да се било шта циљано узме, отме, укине, закине. Програме не предлажу недодирљиви, мистериозни људи из сенке, већ људи из редова универзитетских професора и истакнутијих наставника основних и средњих школа. О програму се размишља и промишља, и наравно, још се ниједан савршен програм нити уџбеник, око којих би се стручна и шира јавност усагласила, није појавио.

Руководилац било које институције, па тако и Завода за унапређивање образовања и васпитања, треба да има поверења у своје сараднике. Сарадници треба да гаје поверење у стручност чланова својих комисија. Предлог директора, саветника, комисија, Национални просветни савет разматра уз највећу озбиљност и поверење према повереном задатку. Министарство исказује поверење у стручност читаве процедуре. Но, пошто и тако немали број укључених актера нису свезнајући ни савршени, потребне су нам сугестије, мишљења струковних заједница, институција, а њихови представници и јесу међу члановима Националног просветног савета. Председник просветног савета се брине да су чланови обавестили стручну јавност о предлогу програма. Тако исто, представник САНУ треба да обавести све академике из њихове делатности, или да се ти академици интересују за програм предат на усвајање НПС-у, исто као што то треба да уради и представник Матице српске, и Друштва за српски језик и књижевност, и тако сваки представник у НПС-у који се стручно разуме у предлог програма из те области. Међутим, видимо да се обично представници ових институција јаве тек када нешто доспе у јавност. Дакле, друштвене мреже су постале једини релевантни читач, или се стручна јавност укључи када доспе до друштвених мрежа. И да наставим, опште поверење на крају читавог процеса треба да постоји између јавности и институција и школа. Нажалост, очигледно је да једино што постоји, јесте опште неповерење.

Рашчлањујући даље, и када се кроз целу ову процедуру ипак нешто пропусти, саветник Завода, или комисија, или представник НПС-а, увек се може исправити и вратити у процедуру. A програм је управо био у процедури и Завод је послао предлог да се због писаца у 4.ом разреду изврши корекција. Комисије које су успешно донеле за непуне 3 године (јер нико није од 1993. године мењао програм упркос прекој потреби) десетину програма, урадиле предлоге целокупне реформе доуиниверзитетског образовања, што је требало да се уради и започне далеке 2004. године, а што се тек за време овог Министарства то урадило, а посебно ова, комисија за предлог програма предмета српски језик и књижевност, изрекла је свој концепцијски став који нема никакве везе са узимањем и „пуцањем у Десанку, како нам поручује острашћена маса. И у вези са тим предлогом, представник у НПС-у треба да консултује све угледне академике који су се јавили поводом ове теме, и да њихова мишљења пренесу НПС-у. Исто тако, то треба да учине и остале релевантне институције, како би НПС усвојио сугестију својих чланова, и програм се донесе као такав. То је процедура. Не разумем, зашто у свему овоме постоји инструментализација, зашто Задужбина Десанке Максимовић није сачекала предлог НПС-а, и процедуру јер је последњи предлог комисије послат, пре званичне објаве програма. И на крају, чему толика острашћеност у погледу нечега што има свој след догађаја који се увек може вратити на почетак, без последица. И питам се зашто не пратећи тај след догађаја имамо следеће последице: претње и увреде по свим друштвеним мрежама упућених мени и саветници Завода, која је била координатор, професорима који су били у комисији, нашим породицама, зашто уместо цивилизованог и јасног начина на који о нечему можемо полемисати, бирамо начин „разапињањаˮ породица, спиновања и најружнијег и најбахатијег речника коме нигде није место? Узгред, ако су представници релевантних институција већ у Националном просветном савету, зашто нико од њих није устао да заштити своје колеге које су радиле предлог програма, пре свега да утичу на комуникацију која свакако није нимало етичка. Узгред, колеге из тих институција треба да се баве и неговањем културе говора и изражавања, неговања српског језика, па да у овом оркестрираном нападу утичу и на јавност да се полемика (која је изазвана кроз многе паушалне изјаве) сведе на ниво и јавност која о томе треба и да расправља. Дакле, у овој општој подели одговорности, дошли смо до нетачне тврдње да је директор Завода, једино и лично, овом згодом преименован у Луцифера, „пуцаоˮ у Десанку Максимовић, уз саучесништво предметне саветнице. Саветница је овенчана низом погрдних имена, али без титуле најпалијег, оног лукавога. Зар уместо свега тога не може постојати професионална комуникација свих заинтересованих страна уз веома једноставну професионалну комуникацију: комисија је предложила…, стручна јавност разматра кроз своје институције, и не слаже с тим, НПС прихвати сугестије јавности и програм се доноси у складу са предлогом НПС-а.

Одговор зашто комуницирамо на непрофесионални начин, мора да потражи свако у себи и свом окружењу. Поновио бих оно што сам писао на друштвеним мрежама, где сам истакао разочараност јер се на овај начин са цитатима ван контекста, попут избачен, не дамо пре свега показује општа жеља за поделом. И друштво је увек спремно на теме око којих неко нешто не дâ, и неко нешто дâ, или неко избацује, или отима. Као да је неутажива жеђ за линчовањем јача од сваке конструктивне критике или сугестије. Дакле, Десанку Максимовић не може нико да избаци ни из чега, јер се ванвременски песници нити постављају нити избацују. Узгред, да је Десанка Максимовић жива, она би се постидела начином комуникације упућене Заводу и комисији.

Поред свега, када се баца камен на мене, самим тим и на колеге који вредно раде оно што се од њих захтева, онда је ред да се чланови академских заједница, и чланови НПС-а и корисници друштвених мрежа упознају са свим оним сложеним и одговорним пословима, које су запослени Завода, уз сарадњу и подршку МПНТР, распоређени у трима центрима са просечно 15 колега, за плату која је мања од наставничке у школи, извршили у последњих неколико година (тачније 4) уз МПНТР и остале партнерске организације, са преко 4.000 сарадника из других институција (школе, факултети, институту итд.):

 • обуке преко 70.000 наставника за програме од јавног интереса
 • преглед и акредитација 1150 програма у Каталогу програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
 • прегледано и акредитовано преко 400 стручних скупова у последње три године
 • успостављање Националне образовне платформе, портала за стручно усавршавање запослених у образовању и васпитању и континуирану подршку
 • прегледање и давање мишљења за преко 750 уџбеника (текстуалних и дигиталних)
 • предлози НПС-у за преко 700 програма за цело доуниверзитетско образовање
 • прегледање часова и пружање подршке наставницима у време ванредног стања.

12.6.2020. године почиње други круг онлајн обука „Дигитална учионица” за прве три групе основних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета. Обука за прве три групе школа почиње 12.6.2020. Обавештење за остале групе школа у овом кругу обука биће објављено 8.6.2020.

Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћењe дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима прве три групе школа које су укључене у овај круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 12.6.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Због обавеза наставника око Завршног испита и осталих обавеза, рок за завршетак обуке се продужава са 2 на 3 недеље од почетка обуке (обука ће бити отворена од 12.6. до 3.7.)

Обавештења о осталим групама школа у овом циклусу обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs 8.6.2020.

Обавештење у вези са издавањем уверења

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Уверења за националне обуке које Завод за унапређивање образовања и васпитања тренутно спроводи ће бити доступна након завршетка обука. И једна и друга обука, за реализацију нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима и Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник се завршавају у септембру. Као и у осталим случајевима, полазници који су извршили своје обавезе током похађања обуке, моћи ће да преузму уверења. Обавештење о доступности уверења за појединачне обуке ће бити, као и до сада, објављивана на страници Завода.

08.06.2020. године почиње четврти круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у четврти круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 08.06.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Средње стручно образовање: Организација и полагање матурских и завршних испита у јунском испитном року 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Полагање матурских и завршних испита планирано је за период од 4. до 12. јуна.2020. У циљу што успешније реализације испита у измењеним условима у којима се испити одвијају,  припремљен је додатни материјал за школе, наставнике и ученике.

 1. Организације и извођење матурских испита:
 • Листа школа и пријављених испита се налази овде. Уколико Ваша школа није на листи пријављених, потребно је попунити пријаву на следећем линку.
 • Упутства и додатни материјал (обрасци, инструкције, уверења…) можете преузети са следећег линка.
 • У немогућности да се Обука за имплементацију матурских и завршних испита организује непосредним путем, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је припремио видео презентацију се упутствима. Презентацију можете погледати на следећем линку.

2. Припрема ученика за тест стручно – теоријских знања

На страници сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања, намењеној завршним и матурским испитима постављени су онлајн тестови за ученике који полажу тест стручно теоријских знања  по новом концепту. Тестови су састављени од задатака који су објављени у одговарајућим приручницима, прилагођени електронској форми и намењени ученицима искључиво за увежбавање (проверу усвојених знања). Тестовима се не  прикупљају никакви подаци о ученицима, њиховим школама нити успешности ученика на тестовима. Ученици могу приступати тестовима више пута.

Сам испит за проверу стручно – теоријских знања се одвија према правилницима за полагање матурских испита и препорукама Министарства просвете науке и технолошких развоја.

Још 6 дана до завршетка наградног конкурса за избор најбољих примера наставе на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва Connecting
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину под називом Магија је у рукама наставника.

Преузмите Правила конкурса.

Преузмите Сагласност за објављивање фотографија и снимака малолетне деце

Нове околности и промене које се дешавају подстичу нас да им се стално прилагођавамо и да константно учимо. Како се део образовног процеса који је функционисао у учионицама преко ноћи „преселио“ у е-простор, изазов да му се прилагодимо је велики, али отвара и огромну могућност за креативност и нове идеје.

Имајући у виду да показана иновативност у извођењу наставе у промењеним условима заслужује широко друштвено признање, позивамо све наставнике и стручне сараднике у државним или приватним основним и средњим школама који су у протеклих годину дана имали водећу улогу у  осмишљавању и извођењу одређеног облика наставе на даљину да учествују на Конкурсу тако што ће најкасније до 31. маја 2020. попунити онлајн формулар на страници https://jpd.rs/konkurs и приложити кратку презентацију.

Стручни жири изабраће најмање три најбоља примера наставе на даљину који ће бити награђени на основу унапред дефинисаних критеријума, уз могућност додељивања и додатних признања. Посебна награда публике биће додељена на основу онлајн гласања публике на страници https://jpd.rs/online-nastava.

Награда за првопласираног је учешће на студијском путовању у Финску/Естонију и лаптоп, док остале награде укључују лаптоп, таблет, паметни телефон и ваучере за куповину е-књига код издавача Лагуна/Делфи. Сви истакнути примери биће уврштени у јединствену јавну базу најбољих пракси наставе на даљину.

За сва додатна питања, можете нам се обратити на мејл: konkurs@jpd.rs.

Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за I, II, III, V, VI и VII разред основне школе припремили у дигиталном облику, а који до сада нису коришћени у оквиру пројекта, да их доставе на преглед

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитном раду, а у складу са плановима и програмима наставе и учења који су оријентисани ка исходима.

Од школске 2018/2019. години, у настави се користе и уџбеници у дигиталном облику који прате одобрене уџбенике за први, други, пети и шести разред, а предвиђено је да се пројекат настави и у школској 2020/2021. години.

У складу са тим, а на основу захтева Министарства, Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике за I, II, III, V, VI и VII разред основне школе припремили у дигиталном облику, а који до сада нису коришћени у  оквиру пројекта, да их доставе на преглед

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

 • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
 • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
 • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
 • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити „Заводу за унапређивање образовања и васпитања“, најкасније до 8. јуна 2020. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику и могу се користити у настави, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

Измене календара образовно-васпитног рада основне и средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину и ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину погледајте на линку испод:

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском испитном року 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Узимајући у обзир ситуацију у којој се налазимо због проглашења ванредног стања и прекида наставе у школама, као и улогу Завода за унапређивање образовања и васпитања у припреми и извођењу стручне матуре и завршног испита у стручном образовању Завод је донео одлуку да тест за проверу стручно-теоријских знања буде конципиран на следећи начин: садржаће задатке из одговарајућег Приручника, који обухватају комплетно градиво из првог, другог и трећег разреда а из четвртог разреда садржаће задатке, из одговарајућег Приручника, који се односе на градиво обрађено до 1. марта 2020. године.

Листа изузетих задатака је већ објављена и може са погледати на страници сајта посвећеној матурским и завршним испитима.

На истој страни сајта, посвећеној матурским и завршним испитима,  објављујемо и датуме полагања испита за проверу стручно-теоријских знања.

У циљу благовремене организације матурског испита, СВАКА школа чији ученици полажу тест стручно – теоријских знања мора попунити следећи упитник, иначе ће се сматрати да школа НИЈЕ пријавила испит.

Линк за пријаву испита

Рок за пријаву испита је 22.5.2020.

У наредном периоду Завод ће израдити и  додатне материјале за припрему матурских испита, који ће такође бити постављени на наш сајт а школе ће преко одговарајућих Заједница бити обавештене.

Како учити заједно кад смо одвојени

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

Нови ресурс за педагоге и психологе:

Циљ писаног материјала је да оснажи средњошколце да преузму одговорност за своје учење користећи предности сарадничког учења и савремених технологија. Ученици ће се упознати са неким мало другачијим начинима примене паметних телефона и рачунара. Идеја је да ученици схвате бенефити сарадње са вршњацима и заједничког учења уз коришћење web алата. Поред савладавања школских лекција, овакав начин учења могу да примене и касније приликом спремања испита на факултетима.

Комплетан материјал можете погледати на: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-uciti-zajedno-kad-smo-odvojeni/

 

Здравствене навике ученика основних и средњих школа у условима ванредног стања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У циљу подршке напорима које наше друштво чини у борби против корона вируса, Српски савез професора физичког васпитања и спорта у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, спровео је онлајн истраживање здравствених навика ученика у условима ванредног стања.

Имајући у виду да је циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања ради очувања здравља, желели смо да сагледамо у којој мери су деца и млади, уз подршку својих наставника физичког и здравственог васпитања и родитеља, успели да се прилагоде новим околностима и очувају ниво здравствених навика из претходног периода.

Руководилац пројекта је била проф. др Вишња Ђорђић са Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, заједно са сарадницима из Српског савеза професора физичког васпитања, др Мирославом Марковићем, Јасном Ђукић и Светланом Мирчић Вукобрат.

Уз сагласност директора школа, наставници физичког су ученицима 5. и 7. разреда основне школе, односно, 1. разреда средње школе, проследили линк за једноставну онлајн анкету. Учешће ученика је било потпуно анонимно и добровољно, а одзив је превазишао сва очекивања. Обрађено је укупно 4097 анкета (41.3% дечаци) из свих региона Републике Србије (Београд, Војводина, Шумадија и западна Србија, Јужна и источна Србија, Косово и Метохија) и свих управних округа. Посебно радује изузетна укљученост школа са Косова и Метохије, а велико интересовање испољено је и у војвођанском региону.

18.5.2020. године почиње трећи круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у трећи круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 18.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Како пратити напредовање деце у процесу учења / Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Нови ресурси за педагоге и психологе:

Како пратити напредовање деце у процесу учења

Оснаживање родитеља да се заједно са својим дететом укључе у праћење напредовања у процесу учења које се одвија у новим околностима.  У првом делу објашњен је значај учешћа родитеља и ученика у овом процесу, а у другом делу дати су конкретни предлози родитељима како да са својим дететом прате процес учења и напредовање.

Упутства и материјали који су понуђени омогућиће родитељима да конструктивно прате напредовање ученика у учењу. Родитељи и ученици могу користити:

 • Водич за родитеље: Како водити портфолио са дететом
 • Ученички дневник
 • Чек листа за праћење процеса учења детета у току наставе на даљину
 • Скала процене фактора који утичу на учење ученика
 • Анализа теста

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-pratiti-napredovanje-dece-u-procesu-ucenja/

 


Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Информисање стручних сарадника-педагога и психолога  о улози родитеља у организовању учења на даљину и начинима подршке деци/ученицима у тим околностима.

 • Исходи, компетенције
  Јачање компетенција стручних сарадника за рад са родитељима како би помогли родитељима да разумеју своју улогу у организовању активности у кући и јачали своје родитељске компетенције тако да:
 • боље разумеју измењен начин рада  школе у  ванредним условима (COVID-19);
 • плански помогну деци у планирању и организацији рада код куће;
 • стекну и унапреде вештине пружања подршке деци у условима ванредних околности

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/pomoc-deci-u-organizaciji-aktivnosti-u-uslovima-ucenja-na-daljinu/

 

 

Микропајтон за микробит – приручник за пројектну наставу у седмом и осмом разреду

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У оквиру пројекта „Школе за 21. век “,  фондација „Петља“ израдила је приручник Микропајтон за микробит који је намењен реализацији пројектне наставе у седмом и осмом разреду основне школе.

Приручник се ослања на примену Микропајтона за управљање микробит уређајем и  садржи детаљно објашњене примере различите тежине за израду пројеката које ученици могу да израде заједно са наставницима. Уз примере пројеката дати су и додатни ресурси намењени ученицима који желе даље да истражују и осмисле своје самосталне пројекте и искажу креативност у употреби микробит уређаја.

Поред овог приручника, за наставнике информатике и рачунарства  биће организована и дводневна онлајн обука за употребу микробита у пројектној настави у седмом и осмом разреду, о чему ће наставници бити накнадно обавештени. Обука је акредитована у трајању од 16 сати.

Пројекат „Школе за 21 век“ у који су укључене све основне школе у Републици Србији, партрнерски спроводе Британски савет и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а финансира Влада Велике Британије.

Нови ресурси и материјали за педагоге и психологе: 1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци? 2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У склопу пројекта „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину“ на Национални образовни портал, на адреси https://www.portal.edu.rs/pedagozi-i-psiholozi/ постављена су нови материјали:

1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?

2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину.

Укратко о ресурсима:

1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?
Презентација и пропратни материјал садрже савете родитељима  о начину и количини информација коју треба дати деци о болести КОВИД 19. Пандемија, проглашено ванредно стање, мере за спречавање ширења вируса представљају животне догађаје који носе велику промену у свакодневном функционисању, а суочавање са њима зависи од процене значаја/претње ових догађаја. Водећи се Мусовом класификацијом механизама превладавања животних догађаја, препоруке за разговор родитеља  са децом сврстане су у:  оне које су усмерене на процену, оне које су усмерене на проблем и оне које су усмерене на емоције. Наглашен је значај смирености и добре информисаности родитеља, уз вођење рачуна о узрасту деце.  У самој презентацији, као и у пропратном материјалу, налазе се и пригодне листе бројева телефона и листе сајтова које родитељима могу помоћи у проналажењу поузданих информација и/или проналажењу додатне подршке.

2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину
Први део рада односи се на информисање родитеља у вези са суштинским   карактеристикама наставе на даљину, њеним предностима и недостацима. Родитељима су такође дати конкретни савети и сајтови на којима се могу додатно информисати у циљу стварања безбедног дигиталног окружења за своје дете. Централни део рада има за циљ информисање родитеља о њиховој улози у обезбеђивању адекватних услова за успешно учење ученика. Прецизно су наведени начини њихове помоћи и подршке коју би требало да  пруже својој деци приликом учења и рада ученика на домаћим задацима. Дати су и предлози за рационално и ефикасно коришћење слободног времена. На крају рада дат је табеларни подсетник о условима успешног учења за родитеље.

 

Обавештење у вези са садржајем испита за проверу стручно-теоријских знања на матурском испиту за јунски испитни рок 2020. (средње стручно образовање)

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Узимајући у обзир ситуацију у којој се налазимо због ванредног стања и прекида наставе у школама, као и улогу Завода за унапређивање образовања и васпитања у припреми и извођењу стручне матуре и завршног испита у стручном образовању (Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита, Приручника о полагању матурског односно завршног испита) Завод за унапређивање образовања и васпитања је донео следећу одлуку, у циљу што бољег прилагођавања испита стању у коме се налазимо, а водећи рачуна да испити омогуће остваривање прокламованих циљева:

Тест за проверу стручно-теоријских знања биће конципиран на следећи начин:

  • Садржаће задатке из одговарајућег Приручника који обухватају комплетно градиво из другог и трећег разреда,
  • Из четвртог разреда садржаће задатке из одговарајућег Приручника који се односе на градиво обрађено до 1. марта 2020. године

Приликом израде тестова водиће се рачуна да тестови валидно провере оствареност очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.

Сви објављени приручници на сајту Завода су важећи, с тим што на истој страници сајта објaвљујемо и списак задатака за тестове који су изузети за јунски испитни рок 2020, за сваки објављени профил.

4.5.2020. године почиње други круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у други круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 4.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

У другом кругу,  планирано је учешће 3035 наставника средњих школа.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо nа сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.