Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници – средње стручно образовање – Просветни гласник број 5/2024.

Нови правилници – средње стручно образовање – Просветни гласник број 5/2024.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-srednje-strucno-obrazovanje-prosvetni-glasnik-broj-5-2024/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/2024.

Листа прописа:

aleksa
Author: aleksa