Loading...
×

Просветне вести

Одржан мастер клас „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“

Одржан мастер клас „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/odrzan-master-klas-nasi-ucenici-u-svetu-kritickog-misljenja-i-medijske-pismenosti/

75 наставника из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Северне Македоније, који су успешно завршили програм обуке од јавног интереса Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености, у једном од претходна три циклуса или у последњем циклусу, предвиђеном за 2023/24. школску годину, похађало је мастер клас истоименог назива, који је одржан од 30. маја до 2. јуна 2024. године на Златибору.

Програм је отворио директор Завода др Златко Грушановић, а церемонији отварања овог престижног догађаја присуствовале су Холи Зардус и Душица Миливојевић, представнице Амбасаде САД у Београду, која је обезбедила донаторска средства за његову реализацију.

Примарни циљ мастер класа јесте хоризонтална, регионална дисеминација и развијање језгра наставника који ће остати повезани и даље преносити знања и  искуства у вези са темама датог програма у својим школама, међу својим колегама и ученицима.

Аутори и реализатори радионица су аутори и реализатори програма обуке „Наши ученици у свету критичког мишљења“, који се успешно реализује већ четири године. Додатну вредност овом догађају дало је учешће угледног професора Бретона Варге са Државног калифорнијског универзитета. Он је одржао сет радионица и понудио један обогаћени приступ анализи и критичкој перцепцији медијских садржаја, подстицању евалуације аргумената, препознавању имплицитних претпоставки, дедуктивном резоновању, тумачењу информација итд.

Последњег дана програма, наставници су имали прилику да представе изванредне предлоге заједничких активности у које су интегрисали знања стечена на мастер класу, а који су потврдили тезу да развијање вештина критичког мишљења и медијске писмености припада настави свих премета. Учесници су сагласни да време у коме живимо и у коме васпитавамо и образујемо наше ученике, у битноме утиче на схватање стварности,  увиђање каузалних веза између прошлости, садашњости и будућности, формирање укуса, стилова живота и система вредности, а да је наш заједнички задатак да оспособљавамо будуће нараштаје за прикладно, самостално, креативно и друштвено одговорно делање у свету који се стално мења и у коме влада снажан утицај медија. Манифестовани примери могу се прилагодити и остваривати на свим нивоима образовања, усклађени са узрастом и диспозицијама ученика.

Током церемоније затварања програма учесницима су уручени сертификати о похађаном и успешно завршеном мастер класу, током које је још једном показано нескривено задовољство понуђеним садржајима и организацијом рада те оствареном изузетном интеракцијом и интра-акцијом међу наставницима.

Програм је модерирала Виолета Влајковић Бојић, а радионице су водили: Дејана Милијић Субић, Виолета Влајковић Бојић, Ивана Милошевић, Ненад Миладиновић, Наташа Анђелковић и Бретон Варга.

aleksa
Author: aleksa