Loading...
×

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Одржана прва онлајн конференција „Дигитално образовање 2020″ (доступан снимак конференције)

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

10. и 11. априла 2020. године одржана је прва онлајн конференција у образовању у Србији.

Онлајн конференцију „Дигитално образовање 20202″ организовао је Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања,  Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштваМинистарством просвете, науке и технолошког развојаЗаводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привредном комором Србије и Фондацијом Петља, а уз помоћ компанија Microsoft и Oracle.

Програм конференције је био подељен у два дана и реализовало га је преко 50 предавача, стручњака и практичара у образовању. Први дан је био намењен заједничким хоризонталним темама у сектору образовања. Други дан је био подељен по секторима на предшколско васпитање и образовање, инклузивно образовање, високо образовање и основно и средње образовање и васпитање.

Број учесника конференције

За учешће на конференцији пријавило се 6.600 учесника. Први дан конференцију је пратило 2.500 учесника. Други дан конференцију по секторима пратило је:

 • основно и средње образовање: 1400 ученика,
 • предшколско васпитање и образовање: 1000 учесника,
 • инклузивно образовање: 400 ученика и
 • високо образовање: 120 учесника.

Није нам познато да је до сада организована онлајн конференција овог обима у Србији, окружењу, али и шире.

Снимак конференције

За све заинтересоване који нису могли пратити конференцију уживо 10. и 11. априла, обезбеђени су снимци комплетне конференције којима можете приступити преко сајта Центра за образовне технологије на Западном Балкану, тј. преко веб адресе http://edtech.center/sr/konferencija-2020/

На истој веб адреси можете погледати и агенду конференције, кратке биографије предавача и описе представљених тема.

Избор препорука za унапређење организовањa онлајн образовања на даљину у доба пандемије

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

ЕДЕН (European Distance Education Network)

 

 1. Прелазак на онлајн образовање на даљину у доба ванредног стања зависи од контекста – ако је неко последњих 10 година реализовао онлајн наставу, изазов је далеко мањи него када институција никада није тако радила;
 2. У ванредним околностима посеже се за најбољим могућим решењима у односу на околности и постојеће капацитете – добијамо брза решења;
 3. Треба се фокусирати на средњорочно (до јесени) и дугорочно планирање (за случај да се овакве ситуације понове). Треба да будемо боље припремљени за сличне ситуације него што смо то били до сада;
 4. Онлајн образовање има огроман потенцијал да се унапреди квалитет образовања, али наставне методе морају да се промене;
 5. У будућности ће велики део високог образовања бити оргaнизован као мешовита или онлајн настава;
 6. Неопходно је померити фокус са наставног садржаја на развој компетенција. Током онлајн наставе нико не може да покрије сав наставни садржај. Оно што је важно јесте омогућити ученицима да науче да управљају информацијама тако што ће их трансформисати у знање.

Посматрано краткорочно

 1. Уколико у окружењу имате приступ наставницима који су реализовали наставу онлајн, разговорајте са њима пре него што било шта урадите. Разговарајте са стручњацима из ове области. Онлајн образовање је другачије и потребно је познавати те разлике;
 2. Ако немате приступ стручњацима, идите на отворене образовне ресурсе који вас уче како да креирате онлајн крус. Истражите примере добрих пракси;
 3. Избегавајте комерцијална решења – они покушавају да вам нешто продају;
 4. Дуга предавања, од нпр. сат времена у онлајн окружењу нису добро прихваћена и досадна су. Треба мислити и на количину података која се шаље ученицима због интернет протока (нпр. преобимна презентација);
 5. Многа истраживања о онлајн настави и учењу показују да видео предавање за онлајн наставу треба да траје до 10 минута;
 6. Из истраживања знамо да ученици који уче онлајн, раде то у више наврата у мањим периодима, од по највише сат времена у току дана;
 7. Онлајн наставу треба поделити у мање делове којима ученици/студенти могу да управљају. Ако нисте пажљиви, можете преоптеретити ученика;
 8. Потребно је најмање месец дана да се традиционална настава (материјали и активности) поставе онлајн;
 9. Важно је изабрати одговарајуће алате и то најбоље оне за које имате стручну подршку у окружењу. Потрудите се да ваш избор буде неки од система за управљање учењем (Blackboard, Moodle, Canvas);
 10. Користите онај сиситем за управљање учењем који већ поседује ваша образовна установа – тада постоје особе које систем администрирају и могу да вам пруже подршку;
 11. Ученицима дајте јасна упутства шта треба да раде на систему сваке недеље. Обезбедите распоред активности на недељном нивоу и искажите шта су ваша очекивања од ученика – шта треба да ураде до краја недеље и шта треба да ураде да се припреме за наредну недељу;
 12. Ресурси као што су дигитални уџбеници и дигитални наставни материјали су већ многима доступни на другим местима. Поставите ресурсе, дајте линкове ка местима где се налазе дигитални наставни материјали у оквиру датог предмета (само треба упутити ученике на та веб места) и, на основу њих, креирајте активности;
 13. Задаци и дискусије, који су већ уграђени у системе за управљање учењем, веома су важни и то је оно на шта посебно треба обратити пажњу и шта треба користити;
 14. Водите рачуна о радном оптерећењу ученика. За студенте је препорука да то буде од 30 до 40 сати недељног оптерећења, по курсу од 8 до 10 сати недељно. То треба да обухвати све активности, тестове, задатке, испите док предавања треба да буду скраћена. За млађе узрасте радно оптерећење треба да буде далеко мање;
 15. У онлајн образовању постоји траг онога што је ученик радио и у том смислу и предност је за наставника да стекне увид у рад ученика;
 16. Ако су велика одељења, поделите их у групе и дајте им да раде групне пројекте. Користите е-портфолио за ученике.

Посматрано средњорочно

 1. У оквиру средњорочног плана, на нивоу установе оспособите неколико запослених да дизајнирају курсеве и администрирају систем како бисте изградили одговарајућу подршку осталим наставницима;
 2. Посветите се стручном усавршавању, припремите темплејте за дизајн курса, прибавите потребну технологију;
 3. Прикупите повратне информације о томе шта је добро функционисало, а шта није;
 4. Садржаја има много у онлајн окружењу. То значи да је потребно мање да се фокусирате на садржај. Ово је изузетно значајна промена у педагогији коју нуди онлајн образовања и која нас упућује на потребу да развијамо компетенције (знања, вештине). Будите ментор ученицима да пронађу информације, процене их, анализирају, организују. Организујте проблемску наставу, колаборативан групни рад, нека фокус буде на вештинама (меке вештине);

Посматрано дугорочно

 1. Израдите развојни план установе – дигитални план за период од наредних 5 година;
 2. Одлучите шта треба да буде део онлајн наставе, а шта реализовано непосредно у учионици;
 3. Израдите план професионалног развоја запослених и план за ванредне ситуације за образовање на даљину.

Позив педагозима и психолозима за учешће у пројекту „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину”

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Пројекат: Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину

Носилац пројекта Педагошко друштво Србије

 Пројекат подржавају  МПНТР, УНИЦЕФ и Друштво психолога Србије

У Србији je због проглашења ванредног стања услед епидемије, привремено обустављана непосредна настава у школама, што не значи и обустављање васпитно-образовног рада са ученицима у основним и средњим школама. У том смислу је Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) припремило оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима.

Оперативни план МПНТР-а дефинише да је потребно да стручни сарадници, педагози и психолози, помогну наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима.

У складу са тим, Пројекат је осмишљен тако да се успостави систем подршке за педагоге и психологе – стручне сараднике како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/законским заступницима у ванредним условима. Пројекат предвиђа  успостављање онлајн репозиторијума на Националном образовном порталу Завода за унапређивање образовања и васпитања, који ће садржати отворене образовне ресурсе: писане материјале за преузимање, сценарија радионица, онлајн презентације и вебинаре на теме које се могу користити у тренутној ситуацији, али и касније у раду са ученицима, наставницима и родитељима.

Све актуелне вести, садржаје, време објављивања, начине укључивања у вебинаре и слично редовно можете пратити на сајтовима Педагошког друштва Србије, www.pedagog.rs и Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Позивамо педагоге и психологе запослене у школама да узму активно учешће у креирању ове базе образовних ресурса  достављањем  радова на теме које су предвиђене Пројектом.

Списак тема, начини и  услови за обраду  тема, рокови за достављање и начини одабира тема за објављивање налазе се у наставку.

Позивамо све заинтересоване педагоге и психологе да узму учешће у представљању тема које су Пројектом планиране.

У наставку су табеларно представљене теме, начини њиховог приказа, рокови за достављање радова и задужени реализатори (педагог или психолог) за појединачне теме.

Процедуре достављања и одабира радова:

– аутор у прописаном року доставља рад на мејл Педагошког друштва Србије drustvo@pedagog.rs

– у наслову мејла аутор наводи: Рад за репозиторијум и број теме са списка

– ПДС рад  прослеђује рецензентима радова

– ПДС обавештава аутора о статусу рада по достављеном мишљењу рецензената

– упутства  за израду радова у складу са начином који се захтева, налазе се у посебном документу

УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ МАТЕРИЈАЛА

{{else}}

{{ext}}

{{/if}}

{{crop_title}}

Величина: {{bytesToSize size}}
Број преузимања: {{hits}}

ПРЕУЗМИ

{{/each}}

{{/if}}

pdf

Списак тема

Величина: 565.65 KB
Број преузимања: 447
pdf

Упутство за израду презентације

Величина: 485.97 KB
Број преузимања: 320
pdf

Упутство за израду видео презентације

Величина: 472.51 KB
Број преузимања: 202
pdf

Упутство за израду радионице

Величина: 455.59 KB
Број преузимања: 249
pdf

Упутство за израду вебинара

Величина: 439.03 KB
Број преузимања: 204
pdf

Упутство за израду писаног материјала

Величина: 450.65 KB
Број преузимања: 233

Позив на онлајн конференцију Дигитално образовање 2020

/* custom css */
.tdi_2_18b{
min-height: 0;
}

/* custom css */
.tdi_4_1d9{
vertical-align: baseline;
}

Позивамо вас на конференцију „Дигитално образовање 2020“, која се организује у онлајн окружењу 10. и 11. 04. 2020. године (пријаве до 08. 04. 2020.).

НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Дигитално образовање 2020
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 10. и 11. април 2020. године
ОНЛАЈН МЕСТО ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020/
АКРЕДИТАЦИЈА: акредитовано
ЦЕНА: конференција је бесплатна
АГЕНДА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-agenda/
ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-predavaci/

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЕРИ

Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развојаФондацијом Петља, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других партнера.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Овим догађајем желимо да обезбедимо платформу за размену знања и тиме подржимо све запослене у васпитно образовном сектору, да се упознају са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању.

Циљ нам је да подржимо учешће свих актера у образовању у дигиталном добу како би заједно подстакли креативност и иновације, допринели квалитету образовно васпитног рада, осавременили процес учења и на што бољи начин искористили могућности нових технологија у образовању.

ПРИЈАВЕ

Уколико желите да посетите овај догађај, пријавите се путем формулара на страници сајта конференције, пријављивање је отворено до 08. априла, 2020. године. Учешће на конференцији је бесплатно.

/* custom css */
.tdi_6_9de{
min-height: 0;
}

Link ka vesti

Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

YouTube канал за подршку наставницима у организовању онлајн наставе

Сваког четвртка од 21 час на YouTube каналу #Знање да не багује, уживо се емитују емисије у којима се обрађују актуелни садржаји за наставнике и стручне сараднике.

У претходних 7 емисија обрађивале су се теме: Онлајн ресурси за наставу по предметима, Алати за тестирање ученика онлајн, Интернет учионица, Оцењивање ученика онлајн, Пројектна настава… О темама у емисијама говоре наставници полазећи од својих искустава у пракси.

Емисију води Милан Петровић испред организације „Научи ме“, која води Unbox Hab иновативних идеја из Ниша.

У току емисија могу се постављати питања и коментари, а организатор пружа подршку и путем савета и техничке помоћи на имејл адреси: znanjedanebaguje@gmail.com 

Осму епизоду можете погледати у четвртак, 9.4.2020. у 21. час. Гост емисије је Душан Благојевић, овогодишњи лауреат награде Живојин Мишић за најбољег наставника, а са њим ће се водити разговор о томе како се у овом мору нових, бесплатних садржаја наставници сналазе у новој улози водича кроз садржај.

Нову епизоду можете погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?v=LGWRJdKGBmA&feature=youtu.be

Све претходне епизоде можете погледати на: #Знање да не багује

Link ka vesti

Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Обавештење у вези са базом домаћих радова пројекта Дигитална учионица

Поштоване колеге и посетиоци сајта,

Након неколико притужби које су се појавиле на друштвеним мрежама да су одрећени радови (домаћи задаци полазника обуке) пројекта Дигитална учионица плагијати, саветници-координатори Завода за унапређивање образовања и васпитања су извршили проверу тих навода и утврдили да су тачни у два случаја. Ови радови (домаћи задаци) биће уклоњени из наше базе која се налази на страни https://digitalnaucionica.edu.rs/baza-radova/.

Завод за унапређивање образовања и васпитања оштро осуђује све видове кршења ауторских права и позива све да такве случајеве (везане за базе радова којима ЗУОВ управља) пријаве на https://zuov.gov.rs/pomoc/

Циљ Завода јесте да практичарима у образовно васпитним установама пружи што већи број квалитетних отворених образовних ресурса и из тог разлога константно ради на изграђивању база радова и знања (база угледних примера праксе: Пројекат Креативна школа, База радова конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси и База примера успешних ваннаставних активности, као и базе домаћих задатака обуке Дигитална учионица). У фази припреме је и изградња Националног образовног портала, онлајн платформе на којој ће систематски бити постављени бројни отворени образовни ресурси (из Заводових база али и из свих других јавно доступних репрезентативних извора).

Молимо колеге чија су ауторска права угрожена да приликом објављивања те вести на друштвеним мрежама не прозивају водитеље обуке Дигитална учионица. Водитељи обуке су одговорни за избор најбољих примера домаћих задатака (1-3 по групи коју су водили), али не могу да одговарају за евентуалне прекршаје које учине полазници обуке, јер је немогуће упоредити добијени садржај (домаћи задатак) са свим могућим изворима који се налазе на интернету.

Захваљујемо се свима на разумевању.

Србија ће по први пут учествовати у ПИРЛС истраживању у марту 2021. године

Link ka vesti
Izvor: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Србија ће по први пут учествовати у ПИРЛС истраживању у марту 2021. године


Ученици четвртих разреда основне школе, узраста 10 година, по први пут,  следеће године учествоваће у међународном истраживању читалачке писмености и разумевању текста – ПИРЛС.

 

ПИРЛС је међународна студија која мери и упоређује трендове развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда (узраста 10 година) и пружа земљама учесницама у истраживању јединствену прилику да прикупе међународно упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика у том узрасту. Такође,  овим тестирањем,  државе учеснице прикупљају податке о нивоу подстицања читања у школи и код куће, као и релевантне информације о квалитету наставе у школама.

Конференција поводом овог истраживања, на којој је учествовало  око 190 истраживача и координатора из преко 60 земаља света, одржана је данас у Београду .

 

Скуп је отворио министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.

Вредност ПИРЛС 2021 истраживања се огледа не само у поређењу постигнућа ученика из различитих земаља и утврђивању нашег ранга на листи светских образовних система, већ и у могућности да утврдимо карактеристике нашег образовног система које доприносе постигнућима у области читалачке писмености, а која је основа свих других писмености – математичке, природно-научне, финансијске – рекао је министар Шарчевић.

Он је истакао да ће Србија по први пут учествовати у ПИРЛС истраживању у марту 2021.године.

Учешће Републике Србије у овом међународном истраживању је од велике важности за образовно-васпитни систем, јер без оваквих евалуација нису могуће стратешке припреме будућих активности, које ће допринети квалитету образовања и добробити појединца и друштва, рекао је Шарчевић .

 

Национални кооординатор истраживања и директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Бранислав Ранђеловић навео је да  веома  важно то што су међународна истраживања поверена Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, као референтној државној установи која се бави осигурањем квалитета у образовању и којој је рад на оваквим истраживањима законом поверен посао.

На тај начин, али и користећи ранија искуства Института за педагошка истраживања у оквиру ТИМСС истраживања, можемо да осигурамо бољи квалитет реализације истраживања, а самим тим и да се надамо бољим крајњим резултатима у поређењу са другим образовним системима,  рекао је Ранђеловић и истакао да се ПИРЛС спроводи у петогодишњим циклусима, а први циклус је реализован 2001. године

У оквиру припрема за главно тестирање, према речима Ранђеловића, током овог месеца планирано је да се одржи пробно тестирање, али само у школама које су изабране применом посебне технологије.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је домаћин међународног састанка Националних координатора истраживања, четвртог по реду, у овом циклусу од 2-6. марта 2020.  Главна тема скупа је вредновање и бодовање тестова, као и организација обуке за прегледаче тестова.

ПИРЛС (The Progress in International Reading Literacy Study) је истраживачки пројекат Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа (IEA) које спроводи велике компаративне студије у образовању од 1959. године.