Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: измене и допуне програма наставе и учења – гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију; степен и врста образовања наставника; допуне каталога уџбеника – Просветни гласник број 15/2022

Нови правилници: измене и допуне програма наставе и учења – гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију; степен и врста образовања наставника; допуне каталога уџбеника – Просветни гласник број 15/2022

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – „https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-izmene-i-dopune-programa-nastave-i-ucenja-gimnazije-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima-za-biologiju-i-hemiju-stepen-i-vrsta-obrazovanja-nastavnika-dopune-kataloga-udzbenika-pr/“

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 15/2022.


ГИМНАЗИЈЕ

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

ДОПУНЕ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА

aleksa
Author: aleksa