Loading...
×

Просветне вести

Одржан нови круг обуке од јавног интереса под називом”Oбука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик”

Одржан нови круг обуке од јавног интереса под називом”Oбука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик”

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/odrzan-novi-krug-obuke-od-javnog-interesa-pod-nazivomobuka-nastavnika-za-primenu-plana-i-programa-nastave-i-ucenja-i-opstih-standarda-postignuca-za-srpski-kao-strani-jezik/

Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања, организовали су и одржали још један круг обуке од јавног интереса под називом Oбука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик. Програм је реализиован 29-30. октобра 2022. године у Belgrade Art  хотелу, а похађали су га запослени у основним и средњим школама у којима се образују страни држављани, лица без држављанства и ученици који не познају језик наставе. Циљ програма обуке јесте унапређивање компетенција запослених у образовноваспитним установама у области примене Плана и програма наставе и учења и Стандарда образовних постигнућа Српског као страног језика, планирања, праћења и вредновања процеса наставе и учења те развијања сопствених методичких алата, како би се наведеним ученицима омогућило да неометано прате и усвајају знања из свих наставних предмета. Настава српског као страног језика, у школском окружењу у коме се образују ученици који не познају језик образовања, има своју недвосмислену улогу у побољшању сложеног система језичких знања, превазилажењу језичких, културних и комуникацијских баријера, неговању интеркултурности, толеранције и уважавања, те развијању академске компетенције датих ученика и њихово даље напредовање и школовање.  У том смислу, кроз смену различитих облика рада, полазницима обуке је понуђен сет алата за актуализацију и оживљавање теоријских поставки предмета,  њихову операционализацију и повезивање са практичном применом. Учесници су на основу презентованих садржаја имали прилику да конструишу сопствене инструменте за иницијалну процену знања ученика, осмишљавање разноврсних модела задатака и дидактичких игара, који омогућавају да се језичке структуре уче на природан начин. Колеге наставници су обуку оценили веома важном, корисном и одмах примењивом, а садржаје програма релевантним у односу на контекстуалне чиниоце у којима се одвија образовно-васпитни процес.

Водитељке обуке су биле Дејана Милијић Субић, заменица директора и Виолета Влајковић Бојић, саветница координаторка у Центру за развој програма и уџбеника, а оне су уједно и једне од креаторки важећих докумената, програма обуке, као и актуелног приручника за наставнике Српски као страни језик.

aleksa
Author: aleksa