Loading...
×

Просветне институције

У припреми приручници за компетенције за демократксу културу

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

У припреми приручници за компетенције за демократксу културу

Државна секретарка Анамарија Вичек и директор Завода за унапређење образовања и васпитања др Златко Грушановић договорили су да конкретизација примене 20 компетенција за демократксу културу кроз програме наставе и учења буде проширена конкретним примерима и публикована у приручнику који ће свим наставницима бити на располагању.

Ових 20 компетенција утврђено је Референтним оквиром компетенција за демократску културу и развија вредновање људског достојанства и људских права, културе разноликости, демократије, једнакости. Такође код ученика изграђују отвореност према другим културама, уверењима, погледима, грађански дух, толеранцију и изграђују вештине аналитичког и критичког размишљања, емпатије, решавање сукоба,  и слично. Вредности, ставови и вештине које се подстичу овим оквиром развијају код деце знање и критичко разумевање себе, језика и комуникације и света уопште.

У оквиру пројекта Квалитетно образовање за све који се под покровитељством Савета Европе реализује у Србији од 2019. године, у периоду 24-27. мај представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања настављају да проналазе системска решења за примену Референтног оквира компетенција за демократску културу.

 

Позив за учешће у пилот-обуци Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Позив за учешће у пилот-обуци Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи


25.05.2021. У оквиру пројекта Нова писменост, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија“ и Фондацијом PROPULSION Фонд организује пилот-обуку Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи. Ова пилот-обука намењена је наставницима, стручним сарадницима и просветним саветницима из основних и средњих школа, те школских управа са територије Републике Србије. Обухватиће 200 полазника из различитих установа.

Обука ће почети 1. јуна 2021. године у 10 часова и трајаће 4 недеље. Биће организована у онлајн окружењу и модерисана.

У овој фази, обука није акредитована. Полазници који успешно заврше све предвиђене активности и проуче све материјале добиће уверење о успешно савладаном програму неформалног стручног усавршавања у трајању од 32 сата. У складу са повратним информацијама добијеним након пилот-обуке и расположивим средствима, обука ће бити акредитована и омогућена за похађање трочланим школским тимовима током 2022. године.

Наставници, стручни сарадници и просветни саветници заинтересовани за похађање ове пилот-обуке потребно је да попуне ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР до недеље 30.05. у 23:59 часова. С обзиром на то да је циљ организатора што већи обухват образовних институција, критеријум за избор 200 полазника биће установа из које долазе и време пријаве.

Списак одабраних учесника пилот-обуке биће објављен у понедељак 31. маја до 12 часова. Истог дана полазницима ће бити достављени параметри за приступ платформи за онлајн учење Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Позив за одабир Топ 100 пројеката из области примене вештачке интелигенције Међународног истраживачког центра за вештачку интелигенцију из Словеније

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Позив за одабир Топ 100 пројеката из области примене вештачке интелигенције Међународног истраживачког центра за вештачку интелигенцију из Словеније

Међународни истраживачки центар за вештачку интелигенцију (IRCAI) из Словеније, који има статус Унесковог центра категорије II, расписао је позив за одабир Топ 100 пројеката из области примене вештачке интелигенције на тему решавања проблема везаних за циљеве одрживог развоја Уједињених нација.

Основна идеја овог позива је оснаживање истраживача и предузетника који развијају пројекте у области вештачке интелигенције и подстицање видљивости пројеката из области вештачке интелигенције. Са жељом да допринесу остваривању циљева одрживог развоја чинећи највећу светску платформу одрживих решења још ефикаснијом, Међународни истраживачки центар за вештачку интелигенцију ће током ове године израдити посебан извештај који приказује 10 најупечатљивијих случајева и нова решења међу пројектима вештачке интелигенције са фокусом на утицај одрживог развоја.

Најбољих 10 пројеката добиће подршку кроз активности обуке, саветовања, умрежавања и менторства, и уз рад са партнерима Међународног истраживачког центра за вештачку интелигенцију. Информације о детаљима позива и начину пријаве могу се пронаћи на веб страници: https://ircai.org/global-top-100/

Рок за подношење предлога је 30. јун 2021. године, 17:00 (CET).

Нови подзаконски акти: каталози уџбеника за средње школе; стандарди квалификација; допуне основно образовање

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Просветни гласник број 04/2021

КАТАЛОЗИ УЏБЕНИКА

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

26, 28. и 31. 05. 2021. године почиње четврти круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 26, 28. и 31. 05. 2021. године

Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у нови круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

Конкурс за УНЕСКО-ве међународне награде за писменост за 2021. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Конкурс за УНЕСКО-ве међународне награде за писменост за 2021. годину

Стална делегација Републике Србије при УНЕСКУ је расписала конкурс за доделу Унескових међународних награда за писменост на тему Inclusive distance and digital literacy learning.

Од 1967. године, овом УНЕСКО-овом међународном наградом награђују се изврсност и иновације на пољу писмености. Награда УНЕСКО-а је намењена институцијама, организацијама и појединцима који промовишу писменост кроз ефикасне и иновативне пројекте или програме.

Детаљније информације о награди, условима и начину подношења номинација можете пронаћи на следећем линку – https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/guidelines

Образац за пријаву је на следећем линку – http://www.unesco.org/ilp/account

Рок за пријаву је 27. јун 2021. године.

 

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском испитном року 2021.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања примењује процедуру електронског пријављивања испита школа за проверу стручно – теоријских знања.

У циљу благовремене организације матурског испита, СВАКА школа чији ученици полажу тест стручно – теоријских знања у јунском испитном року мора попунити следећи упитник, иначе ће се сматрати да школа НИЈЕ пријавила испит.

Линк за пријаву испита

Рок за пријаву испита је 25.5.2021.

Термине за полагање испита за проверу стручно – теоријских знања можете погледати на следећем линку.

17, 19. и 21. 05. 2021. године почиње трећи круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 17, 19. и 21. 05. 2021. године

Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у нови круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ


Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете на

27. НАЦИОНАЛНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Националну конференцију организују Институт за педагошка истраживања из Београда, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије.

У прилогу овог мејла налазе се материјали на ћирилици и латиници:

 1. Позив за учешће на конференцији (ћир, лат)
 2. Образац за саопштење (ћир, лат)
 3. Формулар за пријаву учешћа на конференцији (ћир, лат)

Саопштење за конференцију, образац и формулар можете послати на следећу адресу: timss2019serbiaconference@gmail.com Образац и формулар можете да пошаљете и пре саопштења/резимеа.

 

Важни рокови

Слање саопштења: 20. април 2021.
Одржавање конференције: 13. мај 2021.
Zoom линк за учешће на конференцији биће послат накнадно.

Захваљујемо се!

Са поштовањем,
Председник програмског одборa
Др Ивана Ђерић
Институт за педагошка истраживања, Београд

Председник организационог одбора
Данијела Ђукић
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Секретари конференцијe
Марија Ратковић и Јелена Мeдар
Институт за педагошка истраживања, Београд

“Дигитална школа – ЕУ пилот програм“ – међународни вебинар

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

“Дигитална школа – ЕУ пилот програм“ – међународни вебинар


05.05.2021. одржан је вебинар, на коме је представљен досадашњи напредак по једне школе из сваке од земаља које учествују у програму „Дигитална школа – европски пилот програм“. Представник Србије била је Основна школа „Бранислав Нушић“ из Београда, а процес дигиталне трансформације ове школе представиле су Верица Арула и Зорана Ђорђевић. Посебно су нагласиле значај развоја дигиталног сегмента Развојног плана установе, до кога је дошло током реализације пројектних активности.

Како ресусрси код куће утичу на постигнућа ученика?

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Како ресусрси код куће утичу на постигнућа ученика?


05.05.2021. Занимљива анализа како ресурси за учење и рад, који су на располагању деци у кућним условима, утичу на њихова постигнућа.

Извор: ИЕА (Холандија)

Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за четврти и осми разред основне школе припремили у дигиталном облику

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитном раду, а у складу са плановима и програмима наставе и учења који су оријентисани ка исходима.

Од школске 2018/2019. години, у настави се користе и уџбеници у дигиталном облику који прате одобрене уџбенике за први, други, трећи, пети, шести и седми разред, а предвиђено је да се пројекат настави и у школској 2021/2022. години.

У складу са тим, а на основу захтева Министарства, Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике за IV и VIII разред основне школе припремили у дигиталном облику да их доставе на преглед

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

 • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
 • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
 • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
 • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити „Заводу за унапређивање образовања и васпитања“, најкасније до 19. маја 2021. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику и могу се користити у настави, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

Нови термини одржавања такмичења и смотри ученика основних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Нови термини одржавања такмичења и смотри ученика основних школа (април, мај и јун 2021. године) доступни су на званичној интернет страници Министарства   http://www.mpn.gov.rs/prosveta/osnovno-obrazovanje-i-vaspitanje/ .

У приложеној табели нису наведена такмичења која су раније одржана или су отказана за ову школску годину, као ни датуми када су одржани поједини нивои такмичења и смотри у претходном периоду, већ само они који су планирани за предстојећи период – до краја текуће школске године.

Пошто је до краја школске године остало веома мало термина расположивих за одржавање такмичења, није било могуће избећи њихова преклапања. Предложено је организаторима да у случају преклапања термина кад је реч о предметима из исте наставне области, покушају да ускладе време одржавања такмичења тако што ће једно такмичење бити одржано у преподневним, а друго у поподневним часовима.

ПИРЛС 2021 – за јаснију друштвену визуру

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ПИРЛС 2021 – за јаснију друштвену визуру


22.04.2021. О истраживању ПИРЛС 2021, његовом значају за школе које су у њему учетеввоале и значају за будућност образовног система у целини, за „Просветни преглед“ говорили директор Завода Бранислав Ранђеловић и руководилац Центра за међународна истраживања Данијела Ђукић.

Видео обука за запослене у установама образовања и васпитања – Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Видео обука за запослене у установама образовања и васпитања – Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

У циљу унапређивања интерсекторске сарадње у заштити од свих облика насиља која обухватају децу и ученике Радна група Владе Републике Србије за сузбијање насиља у школама као један од својих закључака иницирала  је измене постојећег Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. У складу са закључком Радне групе Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело Измене Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Кључне измене су обухватиле област интерсекторске сарадње, реаговање на ситуације насиља према запосленима у систему образовања, истицање одговорности за благовремено реаговање и поступање школе и породице, унапређивање процедура на нивоу предшколског васпитања и образовања.

Поред обезбеђивања континуираног унапређивања законске регулативе, Министарство посебну пажњу поклања и оснаживању запослених за примену процедура у свакодневном школском контексту.

Како би пружило подршку свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама, Министарство је у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило видео обуку у циљу повезивања постојећег Правилника са превентивном педагошком праксом и поступањем у ситуацијама заштите од насиља.

Овим путем користимо прилику да се захвалимо свим сарадницима који су учествовали у изради обуке али и да позовемо све запослене у установама образовања и васпитања да похађају обуку и упознају се са изменама Правилника и његовом применом у пракси.

Видео обука и пратеће упутство  су доступни на ЛИНКУ.

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Видео обуку је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са ЦИП-Центром за интерактивну педагогију. Намењена је свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика.

Теме којима се бавимо у овој обуци су:

 • измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 • превенција из угла предшколске установе, основне и средње школе
 • интервенција из угла предшколске установе, основне и средње школе

 Видео обука Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање доступна је на ЛИНКУ:

 Стручно упутство за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика доступно је на ЛИНКУ.

Списак ресурса (закони, правилници, приручници) доступан је на ЛИНКУ

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке, доступан је: https://forms.gle/bXRua1L726yAJezk7

Извештај о реализованим активностима интерног стручног усавршавања након одгледане видео обуке можете попунити на линку: https://forms.gle/xdb4J1Y5rM7oxm9F8

Објављена ажурирана Листа квалификација Републике Србије

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Објављена ажурирана Листа квалификација Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Агенцијом за квалификације објављује ажурирану Листу квалификација Републике Србије за све нивое образовања.

Ажурирање Листе квалификација Републике Србије реализовано је у складу са образложеним молбама појединаца и установа из система образовања, приспелих након њеног првобитног објављивања крајем 2020. године.

Листа квалификација Републике Србије је релевантан извор података о квалификацијама у Србији и основна база података за регистре који ће бити успостављани у оквиру Јединственог информационог система просвете, а посебно Регистра НОКС-а који ће осигурати да систем квалификација Републике Србије буде транспарентан, упоредив и препознатљив домаћој и иностраној јавности.

Регистар НОКС-а водиће Агенција за квалификације у електронском облику. Подаци из Регистра НОКС-а биће отворени и доступни преко званичне интернет странице Агенције за квалификације, која ће се водити двојезично – на српском и енглеском језику.

Преузмите и Упутство за употребу шифарника квалификација.

Наградни конкурс за наставнике и ученике: #ДигиталнаЕкспедиција 2021.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Slide

Изазов 2021
Пројектни изазов #ДигиталнаЕкспедиција ће подржати и наградити најбоље идеје за креирање дигиталног отвореног образовног ресурса који ће допринети повећању нивоа дигиталне писмености ученика основних и средњих школа у Републици Србији.
Ко учествује на конкурсу?
На конкурсу могу да учествују школски тимови основних и средњих школа које чине 3-5 ученика и 1-2 наставника ментора.
Наградни фонд
500.000 динара у категорији основна школа и 500.000 динара у категорији средња школа (50.000 до 150.000 динара за школски тим).

Рок за пријаву:
10.05.2021.
до 23:59 часоваЈАВНИ ПОЗИВ

#ДигиталнаЕкспедиција 2021.

Велико нам је задовољство да вам представимо пројектни изазов #ДигиталнаЕкспедиција чији је циљ да подржи и награди најбоље идеје за креирање дигиталног отвореног образовног ресурса који ће допринети повећању нивоа дигиталне писмености ученика основних и средњих школа у Републици Србији.

Дигитална експедиција је наше заједничко путовање, освајање нових знања и упознавање крајолика који обликују дигитална трансформација света у коме живимо и четврта индустријска револуција. Једва чекамо да заједно са вама кренемо у ову велику авантуру.
Пројектни изазов пред вама има врло јасан задатак: осмислити идејни пројекат за креирање дигиталног отвореног образовног ресурса (веб-сајт, текст, видео, видео-игра, апликација за мобилне уређаје и сл.) који се може користити као помоћни наставни материјал у циљу повећања нивоа дигиталне писмености ученика, али и опште популације.

Пројектни изазов је отворен за школске тимове из основних и средњих школа, које могу чинити 3-5 ученика и 1-2 наставника-ментора. Пријаве су отворене до 10. маја 2021. у 23:59. Пријављивање се врши попуњавањем онлајн формулара. Комисија ће изабрати пројектне предлоге чија ће реализација бити подржана у износу између 50.000,00 РСД и 150.000,00 РСД. За сва додатна питања или недоумице можете погледати нашу страницу са додатним објашњењима, као и правилник конкурсног изазова.

Школски тимови које комисија одабере за добијање подршке, у складу са критеријумима јавног позива,  добиће наведена финансијска средства и имаће на располагању шест недеља да реализују свој пројектни предлог. Тим Дигиталне експедиције ће победничким пројектним тимовима поред финансијске подршке обезбедити и подршку кроз консултације и менторства од стране експерата у овој области.

“#ДигиталнаЕкспедиција – Изазов 2021” је заједничка иницијатива Фондације Propulsion Фонд, Иницијативе “Дигитална Србија” и Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), која се реализује у партнерству са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД) у оквиру пројекта “Иницијатива за нови медијску и дигиталну писменост” (кратко “Нова писменост”).

ИНФО

Циљ пројектног изазова: Креирање дигиталног отвореног образовног ресурса који ће допринети повећању нивоа дигиталне писмености ученика основних и средњих школа у Републици Србији

Учесници тамичења: Школски тимови које чине 3-5 ученика и 1-2 наставника-ментора.

Категорије такмичења: Основна школа и Средња школа

Наградни фонд: 500.000 РСД у категорији Основна школа и 500.000 РСД у категорији Средња школа.

Осмишљавање Дигиталне експедиције: Школски тимови имају задатак да дефинишу идејни пројекат за креирање дигиталног отвореног образовног ресурса.

Рок за предају идејног пројекта: 10.05.2021. до 23:59 часова

Ускоро почиње пилотирање поступка признавања претходног учења

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Ускоро почиње пилотирање поступка признавања претходног учења

Пилотирање поступка признавања претходног учења почеће у мају, а након што буде уведен у систем, овај поступак омогућиће стицање квалификације и онима који су знања и вештине стекли ван образовног система, кроз радно или животно искуство – најављено је на радионици одржаној на Палићу, на којој су представљене припреме за пилотирање које су до сада спроведене уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација“.

Образовање је стуб развоја, а кроз два закона – Закон о националном оквиру квалификација са свим ближе одређеним условима и Закон о дуалном образовању, на оба нивоа приближавамо привреду образовању, што је развојно најважнији елемент у систему образовања“ рекла је, на конференцији за новинаре која је организована у оквиру радионице, помоћница министра просвете за дуално образовање и васпитање проф. др Габријела Грујић.

Припреме су обухватиле развој правилника, процедура и програма, инструмената за оцењивање и припрему елабората за акредитацију, а школе укључене у пилотирање су спремне за наредни корак – избор кандидата и проверу како предложена решења функционишу у пракси.

У пилотирању ће учествовати 22 средње стручне школе, а први кандидати биће одрасли који су до сада без сертификата радили као армирачи, зидари, руковаоци грађевинском механизацијом, тесари, пекари, месари, кувари, столари и модни кројачи. Ових девет квалификација Министарство просвете, науке и технолошког развоја изабрало је у сарадњи са Националном службом за запошљавање, јер подаци указују да највећи број незапослених без квалификација има управо ова радна искуства, а да на тржишту рада постоји потреба за квалификованим кадровима у овим областима.

Признавање претходног учења представља могућност да се одраслима, који из различитих разлога нису завршили школовање, процене и признају знања и вештине стечене кроз обуке, животно и радно искуство, и да се за тако призната знања добије уверење о стеченим компетенцијама или сертификат којим се потврђује стечена квалификација. Цео поступак, од пријаве кандидата до издавања сертификата, требало би да траје највише три месеца.

На тај начин обезбедићемо бржи трансфер ка свету рада, социјално укључивање, виши ниво самопоуздања и самопоштовања“ закључила је проф. др Габријела Грујић.

Квалификације стечене кроз радно искуство, а потврђене кроз поступак признавања претходног учења на тржишту рада биће потпуно једнаке квалификацији стеченој кроз образовни систем. Да би то било било могуће, компетенције које се признају морају да буду усклађене са стандардом квалификација.

Стандарди су основ за признавање претходног учења, јер омогућавају упоредивост квалификација стечених на различите начине, а Агенција за квалификације је прошле године усвојила 32 стандарда“,  рекао је директор Агенције, проф. др Часлав Митровић.

Велику подршку пилот-школама у припреми програма и инструмената за оцењивање кандидата пружили су и стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања, а како је истакао Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих, подршка ће бити настављена кроз обуке за оцењиваче у поступку признавања претходног учења. 

Интересовање и појединаца и послодаваца већ постоји, закључено је на радионици, јер су до пилот-школа већ почели да стижу упити заинтересованих.

Радионици су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Агенције за квалификације, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и пилот-школа.

Пилотирање поступка признавања претходног учења Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Након што се предложена решења, кроз пилотирање провере у пракси, поступак признавања претходног учења требало би да постане процедура кроз коју ће средње стручне школе, верификоване за поступак признавања претходног учења моћи да проверавају и потврђују квалификације на II, III и V нивоу Националног оквира квалификација Србије (НОКС).

Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ је један од текућих пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала за реформу сектора образовања више од 100 милиона евра – за унапређење предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и образовања одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, подршку инклузовном образовању, итд.

 

Финансијска едукација ученика ОШ – Пројекат „Школа новца за основца“

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Финансијска едукација ученика ОШ – Пројекат „Школа новца за основца“

Први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић данас је потписао са Славком Царићем, председником Извршног одбора Ерсте банке Меморандум о сарадњи чиме је договорен заједнички рад на финансијској едукацији ученика основних школа кроз Пројекат „Школа новца за основца“.

Потписивањем овог Меморандума започели смо сарадњу са Ерсте банком, као одговорном финансијском институцијом, на реализацији пројекта „Школа новца за основца“, који ће се, у четворогодишњем трајању, почев од школске 2021/22. године, реализовати у основним школа на територији Републике Србије, у циљу развоја финансијске писмености ученика основних школа“, рекао је  Ружић.

Министар је навео да се кроз овој Пројекат шири спектар знања за ученике, чиме ће деца боље бити припремљена за живот и разумеће боље вредност и управљање новцем.

Обезбеђивање финансијског описмењавања у оквиру образовно- васпитног система јесте осигурање да ученици стекну и развију знања, вештине и ставове из ове области, које ће моћи да примене у доношењу одговарајућих финансијских одлука. Многа деца не разумеју одакле долази новац, односно играчке и храна на столу, а камоли шта значи штедња, кредит. Знање које стекну сигурно  ће допринети и бољем разумевању шта је њихова жеља, а шта потреба у животу, као и развијање предузимљивости и оријентације ка предузетништву код ученика. Многа деца не разумеју одакле долази новац, односно играчке и храна на столу, а камоли шта значи штедња, кредит“, рекао је Ружић и додао да ће стечено знање сигурно допринети и бољем разумевању шта је њихова жеља, а шта потреба у животу, као и развијање предузимљивости и оријентације ка предузетништву“, навео је он .

 

Велики смо заговорници увођења финансијске писмености у формално образовање јер сматрамо да деца од најранијег узраста морају развијати свест о новцу, научити да њиме одговорно управљају како би стекла способност доношења добрих финансијских одлука и временом, здраве финансијске навике. Ерсте банка се кроз свеобухватан, некомерцијални програм финансијске едукације #ЕрстеЗнали већ увелико бави унапређењем финансијског знања одраслих a ове, и у годинама које долазе, радићемо на финансијском описмењавању и наших најмлађих суграђана. Знање и вештине које ће деца стицати прво кроз игру и разговоре унутар породице, а сада и кроз формално образовање, уколико се у том узрасту добро прихвате, сигурно ће деци помоћи током читавог будућег живота и унапредити његов квалитет“, изјавио је Царић.

У оквиру  пројекта обезбедиће се материјал и за наставнике и ученике, као и обука наставног кадра.