Loading...
×

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

2020 – једна од најуспешнијих година од оснивања Завода

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

2020 – једна од најуспешнијих година од оснивања Завода


30.12.2020. Упркос околностима које су погодиле образовне системе у целом свету, које су поприлично утицале и на образовање у Србији и веома отежаним условима у којима се радило током овог периода, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије може се похвалити да је 2020. годину завршио веома успешно.  Протекла година може да се окарактерише као једна од најуспешнијих година од оснивања Завода, чему у прилог говори и дугачак списак реализованих пројеката активности. Тим поводом, заинтересованим представницима медија, у просторијама Завода, обратио се директор Завода Др Бранислав Ранђеловић:

У отежаним околностима, изазваним пандемијом КОВИД19, Завод је успео да спроведе и приведе крају свсвоје редовне пројекте, планиране годишњим планом рада за 2020 год.  Поред реализације редовних пројеката, Завод је са партнерима из Ирске, Словеније и Литваније успешно отпочео спровођење међународног образовног ЕРАСМУС+ пројекта, на тему подизања дигиталне зрелости школа. У сарадњи са  Министарством просвете, науке и технолошког развоја спроведен је  пројекат у области образовања маргинализованих група. Овај пројекат финансиран је из средстава ИПА 2014 . Током 2020. године поред изузетно  значајног пројекта реализованог у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Министарством за рад, запошљавање и социјалну заштиту, Завод је успешно привео крају, у сарадњи са  УНДП, још један веома важан пројекат.  Поред свих побројаних, успешно реализованих активности,  током протекле године, отпочео је и пројекат Завода и Асоцијације ДУГА, под окриљем ОЕБС-а, са тематиком из домена  безбедности деце у школама. Уз подршку УНИЦЕФ-а, Завод је радио пројекат подршке формативном оцењивању. У некима од ових активности, Завод  се по први пут окренуо новој и другачијој циљној групи, а то су одрасле незапослене особе, покушавајући да на тај начин вишегодишње нагомилано искуство и експертизу имплементира у новим околностима. Крај године је обележио почетак занимљиве сарадње са Иницијативом Дигитална Србија и Propulsion фондом.“

 

У комплетно преуређеним и реновираним просторијама, а уз коришћење најмодерније штампарске машине и скенер-апарата, добијених посредством Канцеларије за ИТ Владе Републике Србије, Завод је са својим стручним тимом припремио значајан, до сада највећи, број задатака и тестова. У сарадњи са Министарством просвете и компанијом КОМТРЕЈД организована је прва онлајн самопроцена знања за целу генерацију „осмака“ у Србији. Даље,  у сарадњи са Факултетом организационих наука организован је и спроведен пробни завршни испит и на крају и сам завршни испит, у комплетно новом окружењу, при чему је део процеса прегледања и дигитализован. Све то је урађено у изузетно измењеним, никад тежим околностима.

 

„Поред интензивирања делатности у домену дигитализације образовања и подршке примени нових образовних технологија, у пословању Завода је ове године било још новина.

Завод је током 2020. године по први пут у нашој земљи, успешно спровео тзв. „пилоте“ за међународна истраживања ПИРЛС 2021 и ИЦЦС 2022, а носилац је и припрема за ПИСА 2022 и ИЦИЛС 2023 истраживања. Спровођење међународних студија и сарадња са партнерима из других образовних система у циљу унапређења квалитета нашег образовања, биће једна од најважнијих активности Завода у предстојећем периоду. С том идејом, Завод је крајем 2020. године приступио организацијама ИЕА (међународна асоцијација за евалуације у образовању) и ЦИДРЕЕ (Конзорцијум европских организација за развој и истраживања у образовању), како би искуства из других образовних система пренели у Србију,“ истакао је др Ранђеловић, овом приликом.

 

Завод је током 2020. године успоставио и ближу сарадњу са неколико факултета и високих школа, а у сврху боље припреме прве велике матуре у Србији. Такође, појачане су везе и са дигиталном заједницом у Републици Србији. „На тај начин Завод се окренуо у смеру потреба савременог образовања и храбро закорачио у будућност. Може се рећи да је Завод коначно ставио у функцију све своје професионалне и стручне капацитете и наметнуо се као релевантна стручна институција, не само у домену образовања, већ и шире – препозната у домаћим, али и у европским оквирима, са евидентном могућношћу да надаље своју експертизу и своје дугогодишње искуство пласира и ван граница наше земље,“ истиче директор Завода.

Потписан Споразум о сарадњи у области дигитализације образовања у Србији

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Потписан Споразум о сарадњи у области дигитализације образовања у Србији


28.12.2020.  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ), Фондација Propulsion и Иницијатива „Дигитална Србија“ потписали су данас Споразум о сарадњи у области дигитализације образовања у Србији, а у оквиру дела ширег програма „Нова писменост“ који се реализује у сарадњи са  Америчком агенцијом за међународни развој (USAID).

Поред низа других активности у области медијске и дигиталне писмености, Програм ће кроз сарадњу ова три партнера током 2021. пружити подршку школама у оснаживању њихове дигиталне зрелости, спровођењу обука наставника за развој дигиталних компетенција и унапређењу примене дигиталних технологија у процесу наставе и учења.

Планиране активности ће се наслонити на претходно спроведени процес самовредновања кроз који је већ прошло 750 школа из целе Србије. Процену својих дигиталних капацитета школе су урадиле уз помоћ платформе СЕЛФИ који се већ користи у 57 земаља. СЕЛФИ омогућава увид у предности, недостатке и прилике за напредовање појединачне школе у примени технологије — од опреме којом школа располаже, преко начина употребе технологије у настави и учењу, до самих дигиталних компетенција ученика.

Приликом потписивања споразума, др Бранислав Ранђеловић, в.д. директора Завода нагласио је да ће све три организације наставити да доприносе дигиталној трансформацији система образовања, посебно у процесу примене СЕЛФИ инструмента кроз који школе могу да сагледају своје дигиталне капацитете, добију извештај и да, на основу података добијених у оквиру њега, дефинишу дигитални сегмент својих Развојних планова и предузму даље кораке ка њиховој реализацији.

Ранђеловић је истакао да се Завод последње две године интензивно бави низом активности које се односе на осигурање квалитета током примене образовних технологија у настави, као и дигитализацијом образовног процеса уопште са посебним фокусом на дигиталној зрелости наших школа.

„Активности програма „Нова писменост“ у којима учествујемо биће од велике помоћи Заводу јер ће се кроз њих креирати низ ресурса који ће подржати школе на путу њиховог дигиталног развоја, помоћи им да прате ученичка постигнућа помоћу дигиталне технологије и слично. Систем образовања је најсложенији социјални систем који примена дигиталне технологије чини још сложенијим, па су примена инструмената попут Селфија, који представља научно заснован путоказ за школе на путу дигиталне трансформације, као и изградња екосистема око њега, драгоцени,“ закључио је др Ранђеловић.

Према речима Дарка Соковића, партнера у организацији Propulsion и директора програма „Нова писменост“, ново доба захтева потпуно нове приступе и вештине. Он наглашава да дигитална писменост више није питање ИТ-ја и нових технологија, већ је реч о пресудној нити која прожима сваки бизнис, све државне институције, цео систем образовања, медије и чини их спремним за будућност која је већ ту, а школе су основа овакве филозофије будућности. Укључене стране разумеју да су услови у којима свака школа образовно-васпитну улогу спроводи различити, па је и на различитом нивоу њихова дигитална зрелост, са специфичним потребама за унапређењем, навео је Соковић.

„Зато смо поносни на партнерство са Заводом, Иницијативом „Дигитална Србија“ и USAID -ом кроз које ћемо подржати школе да на најбољи могући начин саме развију своје планове за унапређење, а не да наметнемо јединствени рецепт за све. Ако свака школа у систему направи бар један мали корак напред, у складу са својим могућностима и потребама, укупни дигитални капацитет образовног система ће значајно порасти, а то ће се одразити на напредак читавог друштва,“ истакао је Соковић.

Потписник споразума испред Иницијативе „Дигитална Србија“ био је Небојша Ђурђевић, директор ове непрофитне организације која окупља више од 30 компанија око стратешког циља развоја глобално конкурентне дигиталне економије у Србији. Говорећи о плановима за даље унапређење употребе технологије у образовном процесу у нашој земљи, Ђурђевић је истакао важност укључивања свих актера који имају директан утицај на живот школе — ученика, наставника, директора, родитеља, па и шире локалне заједнице — што овај програм и ради.

„Имамо пуно поверење да ће школе укључене у програм умети да на најбољи могући начин употребе подршку коју ће програм понудити. Ми ћемо у процесу дигиталне трансформације образовања подржати сваку школу да се активно укључи у унапређење свог локалног окружења, а самим тим и читавог система. Иницијатива „Дигитална Србија“ ће и даље ослушкивати глас ученика, наставника и директора и активно тражити прилике да привреда подржи њихов раст у дигиталном добу,“ закључио је Ђурђевић.

Постигнуће наших ученика изнад просека ТИМСС скале

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Постигнуће наших ученика изнад просека ТИМСС скале


8.12.2020. Министарство просвете науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања били су домаћини онлајн конференције на којој је презентован Национални извештај са истраживања ТИМСС 2019. На конференцији су говорили господин Бранко Ружић, први потпредседник и министар просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, затим др Нада Шева, истраживач Института за педагошка истраживања Републике Србије и др Бранислав Ранђеловић, директор Завода.

Модератор скупа била је Анамарија Вичек, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Више о томе на:

http://www.mpn.gov.rs/postignuce-nasih-ucenika-iznad-proseka-timss-skale/

 

 

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина – школска 2019/2020. година

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина – школска 2019/2020. година


7.12.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је објавио Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина у јуну 2020. Укупан број ученика припадника националних мањина који су полагали завршни испит  износи 3.662, што чини 5,6% укупне популације свих ученика осмог разреда, а у извештају који је објављен приказани су резултати на различитим нивоима (општинском, окружном, административном и националном нивоу) за сваку од популација ученика који су полагали завршни испит на неком од језика националних мањина.

Ученици у Србији имају право да се определе да полажу завршни испит на матерњем језику, односно на језику на коме су похађали наставу. То значи да ученици решавају тест из одговарајућег матерњег језика, а на истом језику решавају тест из математике и комбиновани тест који су идентични као и за друге ученике у популацији.

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина за школску 2019-2020. годину

Прилог 1

Прилог 2

Завршено пробно тестирање за ICCS 2022

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завршено пробно тестирање за ICCS 2022


1.12.2020. У периоду од 16. до 27. новембра 2020. године Завод је спровео пробно тестирање у оквиру Међународног истраживања о грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS 2022)Тестирани су ученици осмог разреда у 31 школи у Србији.  У оквиру овог истраживања ученици, наставници осмих разреда и директори тих школа попуњавали су упитнике и њихови одговори ће бити од користи за стратешко планирање будућих корака развоја нашег образовног система.  Ученици су тестове и упитнике попуњавали анонимно, тако да је испоштована процедура о заштити података према Европској општој уредби о заштити података (General Data Protection Regulation, EU – GDPR).  

Обука за школске координаторе међународног PIRLS 2021 истраживања

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Обука за школске координаторе међународног PIRLS 2021 истраживања


24 и 25. 11.2020. године одржана је обука за школске координаторе међународног PIRLS 2021  истраживања. Обука је због актуелних  епидемиолошких околности  одржана на Зум платформи. Овом приликом присутнима се обратио др Бранислав Ранђеловићдиректор Завода, као национални координатор  и Данијела Ђукићруководилац Центра за осигурање квалитета рада установа, која је и одржала обуку за све присутне. Овом приликом 170 школских координатора полазника обуке имало је прилику да се упозна са значајем овог веома важног истраживања за образовни систем у земљи. Такође, на обуци су представљене њихове одговорности и задаци.  У веома пријатној радној атмосфери именовани школски координатори су имали прилику да слушају о њиховој  кључној улози у процесу имплементације студије у школама и спровођења тестирања ученика четвртих разреда.

Селекција кандидата за преквалификацију за рад у ИТ сектору

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Селекција кандидата за преквалификацију за рад у ИТ сектору


15.11.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања успешно је завршио сарадњу са УНДП и кабинетом премијера РС, у оквиру пројекта „SERBIA AT YOUR FINGERTIPIS – DIGITAL TRANSFORMATION FOR DEVELOPMENT. Завод  је на мудл платформи обавио онлајн тестирање 2200 незапослених лица, са територије целе Републике Србије и на основу тих резултата извршио селекцију оних који ће у наставку пројекта имати прилику да се преквалификују за рад у ИТ сектору. Овом приликом, Завод је по први пут применио нову методологију тестирања, која је поред уобичајеног теста интелигенције, теста познавања енглеског језика и теста личности, садржала и тест алгоритамског начина размишљања, логичког резоновања и решавања проблема.

Завод постао члан CIDREE

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод постао члан CIDREE


13.11.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије постао је члан међународне асоцијације образовних институција које се баве истраживањима у образовању CIDREE. Ова одлука донета је на годишњој генералној Скупштини CIDREE, која је одржана у виртуелном окружењу, а на којој је говорио директор Завода Др Бранислав Ранђеловић.

Испитни материјал за пробно тестирање ICCS 2022 послат у школе

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Испитни материјал за пробно тестирање ICCS 2022 послат у школе


06.11.2020. ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – IEA из Холандије. Носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Ово истраживање ће се бавити знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву. Биће обухваћене области за које се сматра да ће у савременом друштву бити све значајније, а то су: одрживи развој и глобално грађанско образовање, дигитално грађанско образовање (коришћење ИКТ-а за учешће у друштвеним и политичким дешавањима), миграције и разноликост, ставови младих људи о политичким системима (поверење у институције, систем) и индивидуално осећање слободе и безбедности. Завод је одштампао испитни материјал  и доставио га школама, а прво пилот тестирање за ученике осмог разреда, биће реализовано у другој половини новембра 2020. године. Главно тестирање је 2022. године.

Објављен извештај о реализацији и резултатима завршног испита јун 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Објављен извештај о реализацији и резултатима завршног испита јун 2020.


05.11.2020. У извештају о реализацији и резултатима завршног испита приказани су резултати за 61.670 ученика који су наставу похађали на српском језику и приступили испиту у јуну 2020. године. Ове године је уведен низ новина у процес спровођења завршног испита у смислу да је успостављен систем реализације који је дигитализован у свим процесима који се тичу припреме, прегледања и обраде тестова. На основу бројних статистичких и аналитичких активности добијени су подаци који омогућавају остваривање евалуативне функције завршног испита. У вези са тим,  доносиоцима одлука и широј стручној јавности омогућен је увид у образовна постигнућа ученика на различитим нивоима (општинском, окружном, административном и националном нивоу), као и увид у процену степена остварености стандарда постигнућа.

Извештај је ОВДЕ, а прилог уз извештај ОВДЕ.

Нови талас дигиталног образовања – Како смо учили током пандемије

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Нови талас дигиталног образовања – Како смо учили током пандемије


30.10.2020. У оквиру глобалне Недеље медијске и информационе писмености, која се одржава сваке године под окриљем УНЕСКО, одржана је конференција „Опирање ДЕЗИНФОДЕМИЈИ“. У панел дискусији Нови талас дигиталног образовања – Како смо учили током пандемије учествовала је Катарина Алексић, руководилац Центра за образовну технологију.

ПРВИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ПРВИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ


28-30.10.2020 спроведено прво пилотирање државне матуре. Пилотирање је спровео пројекат ИПА 2016 „ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ“. Више о томе овде.

Завод започео припреме за Завршни испит 2021

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод започео припреме за Завршни испит 2021


29.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије увелико је започео припреме за Завршни испит 2021. Под покровитељством Канцеларије за ИТ и Кабинета председнице Владе РС, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, јачаће се сарадња са ФОН-ом, а софтвери за припремање и скенирање тестова биће кориговани и унапређени. Нова 2021. година ће донети и нова унапређења и дигитализацију у још неким сегментима овог процеса, а очекује се да Завод добије још једну штампарску машину како би процес штампања био сигурнији и бржи него раније. Припремама Завода непосредно руководи директор др Бранислав Ранђеловић.

Бранко Ружић, нови министар просвете, науке и технолошког развоја

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Бранко Ружић, нови министар просвете, науке и технолошког развоја


28.10.2020. Српски образовни систем данас је добио новог министра, господина Бранка Ружића, који ће истовремено обављати и функцију првог потпредседника Владе Републике Србије. Министар Ружић је до сада био на дужности министра за државну управу и локалну самоуправу.

У име свих запослених у Заводу и своје лично име, честитке,  добродошлицу и пуно успеха у раду , новом министру упутио је др Бранислав Ранђеловић, директор Завода.

Директор Завода учествовао на панелу Светског образовног форума (World Education Forum 2020)

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Директор Завода учествовао на панелу Светског образовног форума (World Education Forum 2020)


05.10.2020. На панелу о пројекту „Чаробно село“ у оквиру Светског образовног форума 2020 (World Education Forum 2020), који је ове године реализован виртуелно путем апликације MS TEAMS, учествовао  је и Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода. Говорио је о квалитету поменутог пројекта, о могућностима да се овакви пројекти у школама посебно вреднују, као и о могућим позитивним утицајима оваквих пројеката на квалитет образовања у Србији.

Почео рад на ревизији стандарда за основну школу

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Почео рад на ревизији стандарда за основну школу


21-24.10.2020. У хотелу Мона Плаза у Београду, у заједничкој организацији ИПА Пројекта Државне матуре, ИПА пројекта РЕДИС, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије одржане су радионице са члановима радних група за припрему ревидираних стандарда за општеобразовне предмете у основној школи. Присуствовало је укупно око 100 учесника. Првом дану обуке присуствовали су и господин Младен Шарчевић, Министар просвете, науке и технолошког развоја, који је отворио скуп, као и Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода.

 

Споразум о сарадњи ЕТФ – ЗВКОВ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Споразум о сарадњи ЕТФ – ЗВКОВ


23.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања потписао је споразум о сарадњи са Електротехничким факултетом из Београда.

Области сарадње биће у домену припреме будуће велике матуре, затим реализација студентских пракси, као и заједнички научно-истраживачки рад.

 

Научна конференција ,, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: између теорије и праксе“

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Научна конференција ,, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: између теорије и праксе“


У петак 30.10.2020. године биће одржана Међународна научна конференција ,,МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: између теорије и праксе“ у заједничкој организацији Института за Педагошка Истраживања из Београда, Филолошког факултета Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН) из  Москве и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Централно место конференције одакле ће се уживо преносити садржаји биће Завод, али ће учесници конференције широм света моћи да приступе путем онлајн платформе, с обзиром на то да ће сама конференција бити виртуелна.

Конференцију ће отворити представник Министарства, Др Николета Гутвајн директор Института и Др Бранислав Ранђеловић директор Завода.

Програм конференције

 

Објављени школски извештаји са ЗИ 2020

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Објављени школски извештаји са ЗИ 2020


22.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је и ове године извештаје за школе са релевантним показатељима успеха ученика на завршном испиту из јуна 2020. године. Образовна постигнућа ученика један су од најважнијих показатеља остварености циљева и задатака образовања и васпитања, односно квалитета рада сваке школе и предмет су, како самовредновања рада школе, тако и спољашњег вредновања квалитета рада школе.

Приказани резултати школе на завршном испиту су вишеструко корисни. На основу извештаја, свака школа може да анализира резултате учења у односу на групу изабраних стандарда постигнућа за седам наставних предмета, али и да упореди школска постигнућа са постигнућима на нивоу општине, округа, школске управе и Републике.

Извештаје о резултатима школе на завршном испиту 2020 можете преузети на линку  http://skole.ceo.edu.rs/

Споразум о сарадњи између Учитељског факултета и Завода за вредновање

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Споразум о сарадњи између Учитељског факултета и Завода за вредновање


16.10.2020. У Београду је потписан споразум о сарадњи између Учитељског факултета Универзитета у Београду и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Овим споразумом предвиђена је сарадња у области предуниверзитетског и универзитетског образовања, а посебно у погледу рада са студентима и заједничког рада на међународним истраживањима у образовању.