Loading...
×

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Дигитално образовање 2024 – онлајн и уживо у Дому омладине Београда

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/digitalno-obrazovanje-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=digitalno-obrazovanje-2024

Дигитално образовање 2024 – онлајн и уживо у Дому омладине Београда


15.04.2024. Пету годину заредом, Центар за образовне технологије Западни Балкан у сарадњи са Министарством просвете, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фондацијом Петља, Канцеларијом UNICEF у Србији, Oracle академијом и компанијом Microsoft организује међународну онлајн конференцију Дигитално образовање 2024. Ова конференција окупља стручњаке, наставнике, истраживаче, компаније и доносиоце одлука у области дигиталног образовања. Традиционално, конференцији претходи скуп затвореног типа посвећен разматрању нових трендова у образовању.

Овогодишњи радни скуп био је посвећен развоју у области вештачке интелигенције (ВИ). Одржан је 9. априла у Палати Србија са циљем да се кроз два тематска блока: Вештачка интелигенција у предуниверзитетском образовању и Вештачка интелигенција у универзитетском образовању размене знања и искустава учесника и тиме допринесе развоју и примени образовне политике која ће пратити и усмеравати развој ВИ у образовању.

Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, уз др Небојшу Васиљевића, директора за вештачку интелигенцију Фондације Петља, био је панелиста у првом тематском блоку. У оквиру сваког тематског блока, учесници су били позвани да учествују у дискусијама, са намером да се кроз дијалог и сарадњу идентификују практичне препоруке и стратегије које могу подржати развој и имплементацију ВИ у образовању на одржив и етичан начин. Сазнањима до којих се дошло на овом радном скупу биће отворена конференција Дигитално образовање 2024.

Позивамо вас да се кликом на један од доњих линкова пријавите за учешће у раду ове акредитоване конференције која ће се одржати 19. априла 2024. године од 10.00 до 18.00 часова у хибридном моделу (онлајн и уживо у Дому омладине Београда).

Пријава за онлајн учешће на конференцији ДО 2024

Пријава за учешће уживо на конференцији ДО 2024

Конференција „Образовна истраживања и школска пракса“

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/konferencija-iccs/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konferencija-iccs

Конференција „Образовна истраживања и школска пракса“


08.04.2024. Завод ће организовати, у сарадњи са Институтом за предагошка истраживања (Београд), Институтом за друштвена истраживања (Загреб, Хрватска), Институтом за педагошка истраживања (Љубљана, Словенија) и Учитељским факултетом Универзита у Београду, међународну научну конференцију

„Образовна истраживања и школска пракса“

Резултати и импликације ИЦЦС 2022

 

Конференција ће бит одржана 6. децембра 2024. Године, на Учитељском факултету у Београду.

У прилогу је позивно писмо и пријавни формулар.

Настава информатике у основним школама

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/nastava-informatike-os/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nastava-informatike-os

Настава информатике у основним школама


04.04.2024. У складу са налогом Министарства просвете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је крајем школске 2022/23. године започео реализацију истраживања којим су биле обухваћене основне школе у Србији, с циљем да се утврди:

  • степен остварености циљева и исхода наставног програма обавезног предмета Информатика и рачунарство у основним школама у Србији,
  • квалитет уџбеника и других ресурса који се користе током реализације наставе, и
  • степен задовољства наставника, ученика и родитеља наставом предмета Информатика и рачунарство.

У истраживању (квантитативном и квалитативном) учествовало је 1.156 наставника Информатике и рачунарства који предају у основним школама у Србији, 1.754 ученика и ученица шестог, седмог и осмог разреда основне школе, као и првог разреда средње школе, те 1.541 родитељ/законски заступник. У квантитативном истраживању учествовале су све три циљне групе (попуниле су одговарајуће онлајн упитнике). У квалитативном истраживању (фокус групе) учествовали су ученици осмог разреда и ученици првог разреда средње школе, као и њихови родитељи.

Први део квантитативног истраживања, у који су били укључени наставници, реализован је на крају другог полугодишта школске 2022/23. године, а други део, којим су били обухваћени ученици и родитељи, на самом почетку школске 2023/24. године. Квалитативно истраживање у целини је реализовано на самом почетку школске 2023/24. године.

Налази, закључци и препоруке за образовну политику које проистичу из овог истраживања објављени су у публикацији Информатика и рачунарство у основним школама у Републици Србији – Емпиријски налази и практичне импликације.

ПИСА 2022 национални извештај

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/pisa-2022-nacionalni-izvestaj/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pisa-2022-nacionalni-izvestaj

ПИСА 2022 национални извештај


01.04.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је објавио Национални извештај о резултатима ПИСА 2022 студије, који можете видети овде.

Фокус група о предлогу нових стандарда постигнућа у Новом Саду

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/fokus-grupa-o-predlogu-novih-standard/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fokus-grupa-o-predlogu-novih-standard

Фокус група о предлогу нових стандарда постигнућа у Новом Саду


27.03.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовао је дана 27.03.2024. у ОШ „Иван Гундулић“ у Новом Саду, фокус групу ради разматрања предлога нових стандарда постигнућа ученика за крај 1. циклуса основне школе (Српски језик, Математика, Природа и друштво) и стандарда за Ликовну културу за крај основне и средње школе. У продуктивној дискусији, наставници су изнели своје позитивне ставове о новим стандардима и конкретне предлоге за унапређење финалног документа. Разговор су модерирале др Елизабета Каралић, помоћник директора за осигурање квалитета рада установа и Данијела Ђукић, помоћник директора за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове.

Данас и сутра пробни завршни испит за осмаке

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/danas-i-sutra-probni-zavrsni-ispit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=danas-i-sutra-probni-zavrsni-ispit

Данас и сутра пробни завршни испит за осмаке


22.03.2024. Данас и сутра се у свим основним школама у Србији спроводи проба завршног испита, у којој ће учествовати ученици осмих разреда. Завод је са својим стручним радним групама припремио задатке, који су достављени школама путем посебног портала, у електронској форми.

Пробни завршни испит има две основне функције. Прва је да кандидати и особље у школама испробају све процедуре у реализацији завршног испита, како би на завршном испиту у другој половини јуна ове године све функционисало како треба и без грешке. Друга је да ђаци тестирају своје знање и открију евентуалне пропусте, како би их уз додатне напоре и учење до јуна исправили.

Свим осмацима, њиховим наставницима и родитељима желимо успешан рад на пробном завшеном испиту.

ИТ одељења

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/it-odeljenja/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=it-odeljenja

ИТ одељења


21.03.2024. Убрзан развој ИТ сектора у Републици Србији и потреба за хармонизацијом сектора образовања са технолошким и друштвеним развојем, као и стратешким планирањем кадрова у ИТ сектору, допринела је успостављању одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназијама.

У циљу осигурања квалитета и праћења стања у ИТ одељењима, а са посебним фокусом на стручне предмете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је током маја 2022. године спровео истраживање у гимназијама које имају ИТ одељења. Главни циљ овог истраживања је било прикупљање истраживачких података који ће послужити као основа за осмишљавање нових иницијатива и партнерстава, а све у циљу додатног унапређења квалитета и услова за учење и рад у ИТ одељењима и обезбеђивања правовремене и квалитетне подршке наставницима.

У истраживању су учествовале три групе испитаника – они који су директно укључени у процес наставе и учења стручних предмета у ИТ одељењима (наставници који предају стручне предмете у ИТ одељењима и ученици који се образују у тим одељењима) и они који су индиректни корисници овог програма (родитељи ученика који се образују у ИТ одељењима). У истраживању је испитиван ниво спремности наставника за спровођење програма наставе и учења, њихов професионални развој и стручно усавршавање, затим ниво задовољства наставника, ученика и родитеља материјалима за учење и рад, ниво напора који ученици улажу у савладавање различитих стручних предмета, ниво исхода које досежу, задовољство ученика и родитеља наставним програмом и подршком коју ученици добијају, задовољство наставника ученичким постигнућима, аспирације ученика и сл.

Резултати овог истраживања заједно са препорукама и предлозима за даљи истраживачки рад и планирање подршке приказани су у публикацији ИТ ОДЕЉЕЊА – Истраживање о специјализованим одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Анализу добијених података потпомогли су Иницијатива „Дигитална Србија“ и UNDP.

Почело пробно тестирање ПИСА 2025

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/pocelo-probno-testiranje-pisa-2025/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pocelo-probno-testiranje-pisa-2025

Почело пробно тестирање ПИСА 2025


21.03.2024. Организација за економску сарадњу и развој (ОЕCD) од 2000. године у трогодишњим циклусима организује Међународни програм процене ученичких постигнућа (Programme for International Student Assessment). Основни циљ ПИСА студије је да се процени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им бити потребне за наставак школовања и успешно учешће у савременом друштву.

У сваком циклусу се компетенције ученика испитују у три домена: математичка, читалачка и научна писменост. Осим тога, испитује се и нови домен под називом учење у дигиталном окружењу. Поред задатака, ученици попуњавају и упитнике који обезбеђују информације о факторима који су повезани са успешношћу ученика.

PISА 2025 студија биће организована у преко 90 земаља широм света. У Србији се PISА тестирање организује седми пут, а пробно истраживање биће реализовано у периоду од 21. марта до 21. априла 2024. године. У пробном испитивању ће учествовати 40 средњих школа које су изабране методом случајног избора. У оквиру ових школа је такође случајним избором одређено 60 ученика који ће бити тестирани.

PISА 2025 тестирање реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством и школама.

Aпликација за самовредновање школа

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/aplikacija-za-samovrednovanje-skola/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aplikacija-za-samovrednovanje-skola

Aпликација за самовредновање школа


20.03.2024. Одржан је завршни скуп у оквиру пројекта „Самовредновањем унапређујемо квалитет-софтвер за школе у Србији“ на којем је представљена апликација за самовредновање школа – АС Школа. Апликација је настала у оквиру пројекта који је реализовао Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања уз подршку Дечје фондације Песталоци. Приказани су позитивни резултати евалуације апликације, искуства запослених у школама које су пилотирале апликацију и добити инструмента за самовредновање из угла просветних саветника и екстерних евалуатора.

Дигиталне компетенције ученика четвртог разреда основне школе у Републици Србији

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/digitalne-kompetencije-ucenika-4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=digitalne-kompetencije-ucenika-4

Дигиталне компетенције ученика четвртог разреда основне школе у Републици Србији


12.03.2024. У циљу развоја и унапређења дигиталних компетенција ученика, током последње четири школске године (од 2020/21. до 2023/24. године), предмет Дигитални свет постепено је уведен као обавезан наставни предмет за све ученике млађег основношколског узраста у Републици Србији. Програмом наставе и учења предмета Дигитални свет предвиђено је да ученици, током 36 часова на годишњем нивоу, стекну одговарајућа знања, вештине и ставове који ће им омогућити безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију и сарадњу, како у школском, тако и у ваншколском контексту. У оквиру овог предмета, ученици би требало да стекну и основе алгоритамског начина размишљања као неопходан предуслов за стицање знања и вештина програмирања (током старијих разреда основне школе и средње школе), као и за успешно сналажење у свакодневним активностима у данашњем дубоко дигитализованом друштву.

Коришћењем идентичног онлајн инструмента, при истим техничким и организационим условима, спроведена су два истраживања:

  • Базно истраживање (јесен 2022/23. год.) у оквиру кога је непосредно испитиван ниво дигиталне компетенције ученика четвртог разреда који никада нису похађали наставни предмет Дигитални свет и
  • Главно истраживање (јесен 2023/24. год.) у оквиру кога је непосредно испитиван ниво дигиталне компетенције ученика четвртог разреда који 4 су од школске 2020/21. године изучавали обавезан наставни предмет Дигитални свет.

Истраживања су спроведена како би се утврдио актуелни ниво развоја дигиталних компетенција ученика овог узраста, пре свега у светлу утврђивања доприноса изучавања предмета Дигитални свет постигнућима ученика при непосредној провери нивоа њихових дигиталних компетенција. С обзиром на то да је у истраживањима коришћен исти онлајн инструмент за процењивање дигиталних компетенција ученика који је садржао задатке који се тематски односе на наставне садржаје и прописане исходе учења предмета Дигитални свет, било је реално очекивати да ће тестовна постигнућа ученика који су похађали овај обавезан наставни предмет бити већа у односу на постигнућа ученика који га нису похађали.

У том смислу, извештај Дигиталне компетенције ученика четвртог разреда основне школе у Републици Србији представља упоредну анализу емпиријских података и интеграцију налаза добијених из два онлајн тестирања дигиталних компетенција ученика завршног разреда првог циклуса основног образовања у Републици Србији.

Фокус група о стандардима постигнућа у Београду

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/fokus-grupa-o-standardima-beograd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fokus-grupa-o-standardima-beograd

Фокус група о стандардима постигнућа у Београду


07.03.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Caвезом учитеља Републике Србије и Друштвом учитеља Београда, организовао је дана 7.3.2024. год. у Железничко-техничкој школи у Београду, фокус групу ради разматрања предлога нових стандарда постигнућа ученика за крај 1. циклуса основног образовања и васпитања (Српски језик, Математика, Природа и друштво) и стандарда за Ликовну културу за крај основне и за крај средње школе. После уводног обраћања др Елизабете Каралић, помоћника директора за осигурање квалитета рада установа и Зорице Вукајловић, председнице Друштва учитеља Београда, представљен је концептуални оквир нових стандарда постигнућа. Учитељи, наставници, педагошки саветници, директори школа и представници Министарства просвете изнели су своје ставове о примени нових стандарда постигнућа ученика у настави и истакли да су нови стандарди постигнућа усмерени на функционалност и примењивост знања, вештина и умења ученика.

Фокус група о стандардима постигнућа у Нишу

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/fokus-grupa-o-standardima-nis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fokus-grupa-o-standardima-nis

Фокус група о стандардима постигнућа у Нишу


04.03.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовао је фокус групе о новим стандардима постигнућа ученика за крај 1. циклуса основне школе и стандардима за Ликовну културу за крај основне и за крај средње школе у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу. У конструктивној атмосфери, наставници су размотрили примену нових стандарда за Српски језик, Математику, Природу и друштво и Ликовну културу у наставној пракси. Разговор учесника, наставника основних и средњих школа, модерирале су др Елизабета Каралић, помоћник директора за осигурање квалитета рада установа и Ана Младеновић, наставница разредне наставе.

ТАЛИС 2024 ИСТРАЖИВАЊЕ

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/talis-2024-istrazivanje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=talis-2024-istrazivanje

ТАЛИС 2024 ИСТРАЖИВАЊЕ


26.02.2024. Данас је почело анкетирање наставника у оквиру међународне студије ТАЛИС 2024. У наредних 6 недеља око 5000 наставника предметне наставе из 200 основних школа у Србији ће учествовати у онлајн анкетирању. Директори школа ће такође попуњавати онлајн упитник.

Прикупљени подаци треба да дају значајан допринос у креирању будућих образовних политика, али и да утичи на свеукупан бољитак за наставничку професију у Србији.

Јавна расправа о предлозима стандарда

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/javna-rasprava-o-predlozima-standarda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=javna-rasprava-o-predlozima-standarda

Јавна расправа о предлозима стандарда


12.02.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања пружа на увид стручној и заинтересованој јавности да се упозна са предлозима нових стандарда постигнућа ученика за крај 1. циклуса основног образовања и предлозима нових стандарда постигнућа ученика за Ликовну културу за крај основне и за крај средње школе, као и да дају своје предлоге и сугестије.

Предлози нових стандарда постигнућа за крај 1. циклуса основног образовања доступни су на следећим линковима: Српски, Математика и Природа и друштво.

Предлози нових стандарда постигнућа за Ликовну културу за крај основног и за крај средњег образовања доступни су на следећим линковима: Ликовно-ОШ и Ликовно-СШ:

Јавна расправа је отворена у периоду од 12. фебруара до 1. марта 2024. године, а Завод позива наставнике, стручне сараднике и директоре основних и средњих школа, представнике стручних друштава, представнике академских и научно-истраживачких институција, невладиних организација, стручне јавности, као и друга заинтересована лица да узму учешће.

Примедбе, предлози и сугестије се могу достављати Заводу коришћењем обрасца за коментаре, путем мејл адресе: ekaralic@ceo.gov.rs .

По окончању јавне расправе, Завод ће све конструктивне и смилене предлоге уградити у финалне документе стандарда постигнућа.

Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/okvir-digitalnih-kompetencija-2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=okvir-digitalnih-kompetencija-2023

Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023


У данашњем свету вештачка интелигенција и људска интелигенција коегзистирају. Системи образовања више него икада имају одговорност да, ослањајући се на научно утемељена и систематизована знања, доприносе развоју компетентних и свестраних грађана и радне снаге. Образовни приступи природно се трансформишу како би опремили ученике неопходним знањима, вештинама и ставовима за изградњу и неговање инклузивнијег, кохезивнијег и агилнијег друштва. Осим развоја релевантних компетенција и доброг познавања дигиталног екосистема, постоји и потреба читавог друштва да исход савременог образовања буде остваривање квалитетног живота у дигитализованој стварности.

У светлу брзих промена у области развоја дигиталних технологија, као подршка наставницима који раде са младима припремљена је трећа, унапређена верзија Оквира дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023. Као одговор на дигиталну трансформацију у образовању, овај оквир треба да представља референтну тачку за развој дигиталних компетенција свих наставника.

Израда Оквира, као вида препорука за запослене у образовању за развој дигиталних компетенција, компонента је пројекта Осигурање квалитета интеграције дигиталне технологије у систем образовања РС који спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Креирање Оквира представља предуслов за реализацију неколико мера из Акционог плана за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године који је, на основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), усвојила Влада Републике Србије у октобру 2023. године.

Изради овог оквира пружена је подршка у оквиру пројекта „Премошћивање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу”, који су заједнички реализовали Министарство просвете, Делегација Европске уније у Србији и УНИЦЕФ. Садржај и ставови изнети у публикацији не одражавају нужно ставове и мишљења Делегације Европске уније и УНИЦЕФ-а у Србији.

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/razvoj-testova-znanja-i-primena-3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=razvoj-testova-znanja-i-primena-3

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе


31.01.2024. Позив школама за достављање пријава за учешће наставника у семинару под називом Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе налази се овде.

Резултати јавног позива Завода за 2024.годину

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/rezultati-javnog-poziva-zavoda-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rezultati-javnog-poziva-zavoda-2024

Резултати јавног позива Завода за 2024.годину


26.01.2023. Одлука о образовању листе извршилаца за потребе Завода за 2024.годину налази се овде.

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/zbirke-zadataka-za-pripremu-zavrsnog-ispita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zbirke-zadataka-za-pripremu-zavrsnog-ispita

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА


22.01.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед објавили су и ове школске године збирке задатака за припрему завршног испита на крају основног образовања и васпитања. Од 24. јануара 2024. године у продаји ће бити збирке задатака из српског језика и књижевности и из осам матерњих језика – албанског, босанског, бугарског, мађарског, румунског, русинског, словачког и хрватског језика. Такође ће моћи да се купе и збирка задатака из математике и збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије, а које су преведене и на језике националних мањина.

Збирка из српског/матерњег језика и књижевности и збирка из математике садрже по 450 задатака, док се у такозваној комбинованој збирци налази укупно 600 задатака. Задаци у збиркама засновани су на образовним стандардима и распоређени су на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном. На крају ових приручника налазе се и решења задатака, што ученицима омогућава да лакше прате како напредују. Ова издања ће ученицима осмог разреда помоћи да самостално вежбају и проверавају знање, али и да се упознају са моделима по којима се конструишу задаци за испит који је пред њима.

Цена комплета, све три збирке, износи 1600 динара, а појединачно збирка из језика кошта 600 динара, док математика и комбинована збирка коштају по 500 динара.

Зима 2023: Бесплатна обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/zima-2023-besplatna-obuka/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zima-2023-besplatna-obuka

Зима 2023: Бесплатна обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“


У оквиру програма „Школе за 21. век“, који сараднички спроводе Британски савет и Министарство просвете, развијена је онлајн обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“. Обука је намењена свим предметним наставницима и наставницима разредне наставе основних школа. Налази се на листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар (610-00-01278/1/2021-07 од 29.10.2021. године) и носи 16 сати стручног усавршавања.

Циљ обуке је унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). Приоритетне области на које се програм односи јесу унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обуку реализује Британски савет у сарадњи са Министарством просвете, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Поред српског језика, обуку је могуће похађати и на званичним језицима националних мањина.

Обука ће бити реализована онлајн, без модерације, у периоду од 27.12.2023. до 31.01.2024. године и бесплатна је за све заинтересоване полазнике.

На обуку се можете пријавити ОВДЕ до 25.12.2023. године.

Број полазника је ограничен.

Особе које се прве пријаве и коректно унесу своје податке биће позване да похађају обуку. Линк ка обуци и параметри за приступ платформи за онлајн учење ЗВКОВ-а биће достављени до среде 27.12.2023. Молимо пријављене кандидате да тога дана обрате пажњу и на непожељну пошту.

За сва питања везана за садржаје обуке обратите се на jelena.vidovic@britishcouncil.org.

За техничка питања обратите се на mmspodrska@gmail.com.

Секундарна истраживања ПИРЛС 2022

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/sekundarna-istrazivanja-pirls-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sekundarna-istrazivanja-pirls-2022

Секундарна истраживања ПИРЛС 2022


14.12.2023. одржана је национална научна конференција о читалачкој писмености ученика 4. разреда ПИРЛС2021, посвећена секндарним истраживањима податка из ПИРЛС 2022, а у организацији ИПИ, ЗВКОВ и Факултета за образовања учитеља и васпитача Универзитета у Београду.

Конференцију је отворио Државни секретар из Министарства науке Вукашин Гроздић, а говорили су и Др Николета Гутвајн (ИПИ), Проф.др Данимир мандић (Факултет) и Проф.др Бранислав Ранђеловић (Завод). БИло је присутно скоро 80 учесника, а презентовано је 18 научних радова.