Loading...
×

Просветне институције

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАВОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАВОДА ЗА 2021. ГОДИНУ


19.02.2021. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЛИСТУ ИЗВРШИОЦА, ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ, ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ. Завод упућује позив свим заинтересованим лицима која испуњавају захтеване минималне услове, са одговарајућим образовањем и радним искуством, да се пријаве на овај Јавни позив, како би током 2021. године, путем склапања Уговора о допунском раду могли да буду ангажовати на пословима у оквиру пројеката Завода. Детаљи и услови дати су у приложеним документу.

Јавни позив

Линк за пријаву

Почела јавна расправа о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030. године

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Почела јавна расправа о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроводи се у периоду од 19. фебруара до 10. марта 2021. године.

Министарство ће у оквиру јавне расправе организовати онлајн сесије. Сви заинтересовани учесници се могу регистровати путем линка https://zavod.edu.rs/javna-rasprava/

 • 26.2.2021. године, у 12 часова
 • 2.3.2021. године, у 12 часова

Министарство ће у оквиру јавне расправе организовати и скуп 8.3.2021. годину у Клубу посланика, у 12 часова.

Министарство позива представнике државних органа, Покрајинског секретаријата за образовање, Националног просветног савета, Савета за средње стручно образовање и образовање одраслих, Националног савета за високо образовање, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошког завода Војводине, представници Националних савета националних мањина, представници стручних друштава, научних института, репрезентативних синдиката, представници државних и приватних универзитета, представници Агенције за квалификације, Привредне коморе Србије, Националног акредитационог тела и друге заинтересоване учеснике да узму учешће у јавној расправи.

Примедбе и предлози достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на Формулару за достављање предлога, на следећу e-mail адресу: strategija2030@mpn.gov.rs, са назнаком: „Предлог  стратегије ”.

По окончању јавне расправе Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће сачинити и објавити Извештај о одржаној јавној расправи на својој интернет страници и порталу еУправе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Предлог стратегије сачинилo је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са члановима проширеног састава радне групе, коју су чинили представници најрелевантнијих институција образовно-васпитног система. Према стратешким приоритетима, формирале су се мање радне групе и тимови који су радили на развоју појединих стратешких области/тема у оквиру својих стручних експертиза.

Преузмите:

 

Подршка континуираном образовању деце избеглица и миграната у Србији

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Podrška kontinuiranom obrazovanju dece izbeglica i migranata u Srbiji

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osim formačnog obrazovanja pruža podršku i u procesu neformalnog obrazovanja učenika migranata. Kurseve engleskog jezika uspešno je završio 51 učenik iz populacije migranata i tražilaca azila u Republici Srbiji, kojima je kroz Akelius projekat omogućeno da pohađaju početne kurseve engleskog jezika.

Kroz projekat Akelius podržana su tri centra za smeštaj migranata/tražilaca azila koja imaju najveći broj dece i porodica na smeštaju Krnjača, Vranje i Šid, a podrška u učenju engleskog jezika se obezbeđena je za ukupno 88 učenika koja pohađaju nastavu u okviru formalnog sistema obrazovanja u Republici Srbiji.

U redovan sistem obrazovanja i vaspitanja iz prihvatnih i centara za azil trenutno je uključeno 135 dece u 14 osnovnih i dve srednje škole na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2013. godine uključuje učenike migrante u škole, a od 2017. godine sistematski uključuje svu decu iz populacije migranata, odnosno tražilaca azila u Republici Srbiji u redovan školski sistem naše zemlje. Zahvaljujući dobroj saradnji institucija sistema pre pandemije Kovid 19 u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja uključeno je oko 98% dece iz prihvatnih i centara za azil.

Uvođenjem vanrednog stanja u zemlji u martu 2020. godine škole su zatvorene iz bezbednosno zdravstvenih razloga i  uvodi se onlajn nastava na daljinu za sve učenike, uključujući i učenike migrante koji su smešteni u prihvatno – tranzitnim centrima.

Akelius projekat pokrenut je zajedničkom inicijativom UNICEFa Srbija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Komesarijata za izbeglice i migracije u cilju podrške kontinuiranom obrazovanju dece migranata u Srbiji.  U projektu su angažovani  Filozofski fakultet u Nišu – departman za anglistiku  za realizaciju  Programa učenja engleskog jezika za decu od 6-18 godina, a  operativnu podršku pruža organizacije Indigo. Naši nastavnici zaposleni u školama u koje su deca migranti uključeni, a koji imaju iskustva u radu sa decom i mladima iz izbegličke i migrantske populacije pružaju podršku u savladavanju nastavnih sadržaja u redovnoj nastavi za decu od 6-14 godina.  

 

Три јерарха – знамење ветрова

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Три јерарха – знамење ветрова

Какви ветрови данас дувају, таква ће година бити

Различити су ветрови дували у више од деценије постојања Завода. Али не и данас, 12. фебруара када се обележава слава Завода за унапређивање образовања и васпитања, Републике Србије, у складу са мерама и актуелном епидемиолошком ситуацијом. Време зимско, право, прохладно, али без ветра, према традиционалном веровању везаном за данашњи дан, имаћемо чему да се радујемо, како изазовима који су још пред нама, тако и задовољству када их успешно превазиђемо.

Празник Света три јерарха није случајно изабран за празновање у ЗУОВ-у, јер широм хришћанског света, нарочито код православних народа, ова три велика светитеља, научника и просветитеља празнују се као школска слава и државни празник.

Поводом нашег празника, осврнућемо се на рад Завода протеклих година и постигнућа до којих не бисмо дошли без успешне сарадње са нашим колегама у просветној делатности, али и ван ње.

Према природи својих послова (поверених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и отворенијом и проактивнијом сарадњом са Министарством последњих година Завод је активно учествовао у креирању и имплементацији свих стратешких активности дефинисаним Стратегијом образовања. У прегледу у наставку су активности које је Завод за унапређивање образовања и васпитања предузимао у сарадњи са Министарством и релевантним институцијама, према центрима и надлежностима деловања дефинисаних пословима Завода.


АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА У ПЕРИОДУ 2018-2020

Програми наставе и учења

У последње 3 године припремљени су предлози планова и програма наставе и учења за:

 • све разреде основне школе, изузев првог и петог разреда (они су припремљени 2017. године);
 • све разреде гимназије (природно-математички и друштвено-језички смер, општи тип);
 • седми и осми разред основног образовања и васпитања за ученике са посебним способностима за математику;
 • основно музичко образовање и васпитање, средње музичко образовање и васпитање и основно балетско образовање и васпитање;
 • 28 образовних профила у стручном образовању (програми општеобразовних предмета);
 • први разред гимназије за ученике са посебним способностима (за математику, филолошке науке, рачунарство и информатику, физику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудиовизуелну уметност, спорт), као и други разред гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију;
 • програм новог предмета дигитални свет, за први разред основне школе.

Уџбеници

У истом периоду дато је 1049 стручних оцена уџбеника/уџбеничка комплета, 197 стручних мишљења о квалитету додатних наставних средстава и 64 стручна мишљења о преводима  уџбеника/уџбеничка комплета на језике националних мањина. Прегледани су и уџбеници у електронском облику који се користе у оквиру пројекта „Дигитална учионица“ (551 уџбеник).

Остали послови

 • Развијени су програми обуке за остваривање наставе усмерене на исходе учења (за основне и средње школе).
 • Реализован је пројекат Јачање васпитне улоге школе – модели васпитног рада, у оквиру којег је припремљено Опште упутство за јачање васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности у основним и средњим школама и реализован конкурс Примери добре ваннаставне праксе (на који су пријављена 303 рада, која су прегледана и извршен је избор за базу добрих примера која је доступна на сајту Завода).
 • Реализован пројекат Развијање механизама за праћење и вредновање примене новог програма наставе и ефикасности исхода учења српског као нематерњег језика у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.
 • У оквиру пројекта Наставак подршке  за повећање и унапређење капацитета за управљање миграционом кризом у РС – МАДАД 2, у делу активности која се односи на Развој српског језика као страног језика, припремљени су програм наставе и учења и стандарди постигнућа за српски као страни језик, као и обуке за наставнике који ће тај програм реализовати..
 • Реализован је пројекат Припрема приручника за наставнике Грађанског васпитања у основној и средњој школи у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији (развијени су приручници за први и други циклус основне школе и приручник за средње школе).
 • Реализован је пројекат Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи, у оквиру кога су припремљени програми грађанског васпитања за 3. и 4. разред гимназије и припремљене и реализоване обуке за наставнике грађанског васпитања.
 • Реализован пројекат Развијање механизама за праћење и вредновање примене новог програма наставе и ефикасности исхода учења српског као нематерњег језика у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији (пројекат траје више година).
 • У оквиру пројекта Припрема приручника за наставнике Грађанског васпитања у основној и средњој школи у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији припремљени приручници за први и други циклус основне школе и приручник за средње школе, који су доступни на сајту Завода, а одштампани су и послати школама приручници у штампаној форми.
 • У оквиру пројекта Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи реализоване су обуке за наставнике грађанског васпитања.

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ПЕРИОДУ 2018-2020

Планови и програми наставе и учења

 • Модернизовано 99 профила тј. израђено 99 планова и програма наставе и учења заснованих на стандардима квалификација. У последње три године, у просеку је модернизовано од 15-20 профила годишње. Од тога броја, 56 профила су прилагођени Закону о дуалном образовању, тј урађени према моделу дуалног образовања (већи број часова практичне наставе који се обављају код послодавца).

Да би се овај посао успешно завршио, Центар за стручно образовање и образовање одраслих организовао исти број радних група у којима је узело учешћа преко 500 наставника стручних школа и професора високошколских установа. За сваку радну групу, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је организовао обуке за израду наставних планова и програма заснованих на стандардима квалификација. На овај начин је створена база наставника стручних школа као екстерних сарадника Завода.

 • Развој програма образовања подразумева и измену докумената, који чине законску регулативу:
  • За све профиле који су преведени у систем (99) израђени су предлози допуне правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања у стручним школама,  допуне правилника  о врсти стручне спреме  наставника,  стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама профиле и плана уџбеника;
  • Годишње се обради преко 50 појединачних предмет везаних за измену и допуну Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у подручјима рада на основу приспелих захтева;
 • Прегледано је, и дато стручно мишљење за 120 рукописа уџбеника/приручника,
 • Припремљени Правилници о полагању завршних и матурских испита (стручне матуре ) и објављени Приручници за  65 профила који су у систему, 47 огледних профила и преведена су 43 приручника на језике националних мањина.

Осим обука за израду завршних испита и стручне матуре, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је организовао и обуке за за  имплементацију завршних и матурских  испита по новом моделу, у које су укључене све школе у којима су организовани ови испити. Овим обукама је обухваћено преко  650 наставника из преко 200 школа, велики број  социјалних партнера (послодаваца) који имају улогу екстерних оцењивача на завршном испиту и матурском практичном раду.

У 2020. години, због промене начина извођења наставе (прелазак на онлајн наставу), Центар за стручно образовање и образовање одраслих је:

  • припремио видео презентацију се упутствима за имплементацију матурских испита и поставио на свој сајт ;
  • у циљу боље припреме ученика за припрему стручно теоријског теста за полагање матурског испита, израдио по један пример теста за сваки профил у електронском облику и учино га доступним за све ученике;
  • у сарадњи са школама организовао онлајн обуке за полагање стручно теоријских тестова за матурске испите и поставио на свој сајт;
  • контролисао снимљени материјал за часове из стручних предмета и правио план објављивања на телевизији
 • Припремљен програм обуке и испита за инструкторе за извођење учења кроз рад код послодаваца у дуалном образовању. Саветници Центра учествовали као чланови испитних комисија за добијање инструкторских лиценци (70 испита).
 • Донети стандарди за за остваривање програма стручних оспособљавања и обука и на основу њих прегледано преко 500 програма  обука за образовање одраслих лица, лица са инвалидитетом и  за признавање статуса JПOA.
 • Ступањем на снагу Закона о НОКС и формирањем Агенције за квалификације, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је израдио 27 иницијатива и елабората за израду стандарда квалификација
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Учење кроз рад – Изградња капацитета партнерских институција у дунавском региону у циљу ефикасније модернизације система стручног образовања
  • У сарадњи са ПКС организоване и одржане две радионице планирања даљег развоја учења кроз рад у средњем стручном образовању у Србији
  • Чланови пројектног тима ЗУОВ-а и ПКС учествовали у припреми визије система учења кроз рад.
  • Одржано седам обука релевантних партнера (наставници и представници компанија) за реализацију завршних испита у профилима заснованим на учењу кроз рад..
  • Припремљен је, у сарадњи са ПКС и свим другим партнерима на пројекту, ”А guidebook for more efficient Work-based Learning”
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Дуално стручно образовање у Србији
  • развијено 9 образовних профила и спроведена је обука за имплементацију програма за наведене квалификације у школама у којима се реализују.
  • креиране и реализоване обуке „Имплементација нових стандарда квалификација и програма образовних профила заснованих на учењу кроз рад“ и похађало их је 280 полазника. У оквиру овог пројекта, а у сарадњи са партнерима на пројекту, током читаве године организовани су бројни сусрети и састанци чији је циљ био да допринесу реализацији активности предвиђених овим пројектом.
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Државна матура – Унапређивање образовања кроз увођење завршних испита на крају средњег образовања

Центар за стручно образовање је учествовао у следећим активностима:

  • Израда базе школа и профила за које се израђују завршни и матурски испити (стручна матура),
  • Израда критеријума за формирање радних група (број чланова, структура радних група) која је коришћена у јавном позиву који је расписао Пројекат,
  • Израда критеријума за избор чланова радних група и учествовање у избору чланова радних група на основу расписаног јавног позива,
  • Учествовање у изради предлога поделе послова и активности и конкретизацији по члановима радне групе;
  • Израда критеријума за одабир школа за пилотирање и израђен предлог школа и профила за пилотирање,
  • Промоција државне матура у Заједницама школа,
  • Учествовање у изради Правилника о спровођењу завршног и матурског испита и стручих упутстава за спровођење ЗИ/МИ
  • Израда програма обука (према постојећој методологији развијеној у ЦСООО) за спецификацију испита и провођење прве обуке (у јулу месецу 2019.год)-држање радионица са радним групама по подручјима рада (сам Пројекат је оценио високом оценом ове обуке);
  • Учествовање у изради појединачних ЗИ/МИ по профилима (практичних задатака) и прегледање материјала које су радне групе израдиле после радионица и давање стручног мишљења и упутстава за корекцију и даљи рад,
  • Одржавање консултативних састанака са координаторима радних група;
  • Спровођење друге обуке за израду задатак (у августу 2019.год.) -држање радионица са радним групама по подручјима рада;
  • Израда предлога приручника за МИ/ЗИ и израда приручника за ЗИ по профилима
  • Израда програма обука за имплементацију ЗИ (према постојећој методологији развијеној у ЦСООО) и извођење исте у оквиру првог пилота (септембар-октобар 2020)
  • Учествовање у изради спецификације испита (тестова за стручну матурау) за први пилот и учествовање у оцењивању истих;
  • Преглед и евентуалне корекције задатака за ЗИ и коначна израда приручника
  • Учествовање чланова Центра на свим састанцима и консултацијама са Пројектом;
  • Свакодневне консултације са члановима Пројекта у циљу решавања појединих питања
 • РЕГОС ПРОЈЕКАТ: „Ка регионално заснованим занимањима”

Израђен предлог за стандарде занимања из области Туризма и угоститељства и Грађевине, за следећа занимања: хотелијерско-ресторатерски техничар, монтер суве градње, молер, подополагач и керамичар.


АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 2018-2020

У периоду обухваћеном прегледом, Центар за професионални развој запослених у образовању је захваљујући сврсисходним програмима стручног усавршавања, јасно дефинисаним протоколима и процедурама акредитације програма и стручних скупова и развојем Националног образовног портала, као јединственим местом професионалног развоја запослених у образовању успешно одговорио на изазове савременог професионалног развоја кроз следеће активности:

 • Акредитација 1150 програма стручног усавршавања садржаних у Каталогу 2018-2021
 • Акредитација 399 стручних скупова
 • Обуке 112.000 наставника, васпитача, стручних сарадника и директора установа образовања и васпитања кроз 46 програма, од којих су 7 од националног значаја (Дигитална учионица, Обука наставника за реализацију наставе оријентисане према исходима, Обука наставника информатике за програмски језик Пајтон, Развој дигиталних компетенција, Обука директора установа образовања и васпитања, Обука наставника у специјализованим ИТ одељењима гимназије, Дигитални свет)
 • Донет нови Оквир дигиталних компетенција наставника – наставник за савремено доба
 • Изграђени стандарди:
  • Стандарди компетенција за професију васпитача и њиховог професионалног развоја
  • Стандарди компетенција за професију стручног сарадника у предшколској установи и његовог развоја
  • Стандарди компетенција васпитача у школи са домом и дому ученика
 • израда сценарија и реализација обуке за директоре – у сарадњи са МПНТР
 • израда сценарија и реализација обуке за менторе у аутомобилској индустрији – Привредна комора и Ада пројекат
 • реализација обуке са будућим инструкторима који ће радити у оквирима Закона о дуалном образовању – Центру за стручно образовање и образовање одраслих
 • рад у Комисији за преглед радова за избор Најбољег едукатора Србије, Удружење Живојин Мишић
 • рад уСектору за правне и кадровске послове ЗУОВ-а на текућим административним пословима
 • рад у комисији за полагање испита за лиценцу директора установе образовања и васпитања – у сарадњи са МПНТР
 • учешће на радионици – мапирање UN SDG индикатора за Републику Србију у организацији Републичког завода за статистику
 • рад у Савету Европе, ЕПАН мрежа саветника за образовне политике, радна група за наставу и учење
 • израда Стандарда компетенција за васпитаче у у школи са домом и дому ученика – у сарадњи са МПНТР и Центром за развој програма и уџбеника
 • учествовање у реализацији Erazmus + пројекта Keep Educating Yourself КEY  носилац посла је Висока струковна школа за образовање васпитача у Новом Саду
 • рад у комисији за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника установа образовања и васпитања – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду Одбора за управљање пројектом Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији – СУПЕР – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе – у сарадњи са Сектором за специфична питања
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о увођењу у посао наставника, васпитача и стручних сарадника – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за измену Правилника о испиту и стручном усавршавању просветних саветника – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности гимназије – у сарадњи са Сектором за опште послове
 • учешће у раду радне групе за разматрање предлога Каталога за опремање предшколских установа – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за преглед радних листова за предшколско васпитање и образовање – у сарадњи са Центром за развој програма и уџбеника
 • израда (ауторство) приручника за обуку васпитача и реализација обуке „Савремени концепт саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама“ – програм обуке од јавног интереса, у сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду
 • реализација обуке за примену Основа програма – Године узлета: „Концепција Основа програма – Године узлета“, „Развијање реалног програма“, „Документовање“ – програм обуке од јавног интереса, у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-ом
 • реализација обуке „Водитељске вештине“ за водитеље обуке „Програми наставе и учења оријентисани на исходе“ – у сарадњи са УНИЦЕФ-ом
 • реализација обуке за просветне саветнике „Концепција Основа програма ПВО Године узлета“ – у сарадњи са МПНТР
 • менторство у предшколским установама у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ – у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-ом
 • излагање „Улога стручних сарадника у пружању додатне подршке“ на стручном скупу у Новом Саду – у сарадњи са Центром за стручно усавршавање Кикинда и Центром за стручно усавршавање Шабац
 • учешће у раду радне групе за израду концепта Стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030, Заштита од насиља, и заштита репродуктивног здравља – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе у пројекту Оснаживање наставника и стручних сарадника за рад са даровитим ученицима – у сарадњи са Сектором за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, МПНТР и Владом РС
 • преглед, коментари и допуна литературе за пројекат ПАТ „Припрема свих наставника на укључивање свих ученика“ – у сарадњи са МПНТР
 • обуке са будућим инструкторима који ће радити у оквирима Закона о дуалном образовању – Центру за стручно образовање и образовање одраслих

Издвојено у 2020. години:

Успостављена је континуирана подршка дигиталних ментора, и закључно са јануаром, наставници из 563 школе су добили адекватну помоћ при одабиру и савладавању алата за учење на даљину.

Што се тиче самог портала, и свих обука које су на њему извршене од његовог успостављања, а сваки програм обуке је имао без обзира на тему и сегмент развијања дигиталних компетенција, укупан број обучених наставника је 56.230, само у периоду април-децембар.

Треба нагласити и да је Центар за професионални развој спровео до сада квантитативно и квалитативно најобухватнију анкету наставника у Србији (27.707 наставника), у погледу искустава са учењем на даљину, и избором алата за такав вид одржавања наставе.

У погледу реакције на ситуацију изазвану пандемијом,  Центар за професионални развој је реаговао још 16. марта, и до данас сајт Завода на страници са упутствима за коришћење дигиталних алата за учење на даљину има 1.659.895 прегледа, са 444.504 јединствених посетилаца (што је индикативан податак, да су страницу посећивали не само наставници, већ и родитељи и ученици).

Министарство сагледава законску регулативу у циљу њеног унапређивања

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство сагледава законску регулативу у циљу њеног унапређивања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, од почетка овог мандата, ради унапређења система образовања и васпитања, разговара са свим актерима, сарадницима о сваком сегменту образовно-васпитног система. Теме које се на тим састанцима покрећу су различите и врло често се међу њима искаже и потреба за изменама одређених закона.

На редовном састанку са издавачима, у оквиру тачке Разно, поједини издавачи су покренули питање измене Закона, будући да је важећи Закон о уџбеницима усвојен 2018. године. Представници Министарства, с обзиром на изнето на том састанку, замолили су учеснике састанка да се писаним путем обрате Министарству и доставе своје предлоге које чланове Закона, по њиховом мишљењу, је потребно мењати.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није иницирало измене Закона о уџбеницима, већ како и стоји у допису, генерално сагледава законску регулативу у циљу њеног унапређивања. Исказивање интересовања актера ван Министарства, писаним путем не значи нужно ни да ће се одлука о измени Закона донети, већ да смо заинтересовани да сагледамо све проблеме који се изнесу пред нас и да настојимо да исте решимо.

Уколико Министарство и почне да размишља о измени Закона о уџбеницима, јавност, како интерна, тако и екстерна, биће благовремено обавештена и неће се радити ништа брзоплето.

У средње школе у Србији није уведен нови предмет

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

У средње школе у Србији није уведен нови предмет

У средње школе у Републици Србији не уводи се нови предмет „Основе система одбране Републике Србије“, већ ученици трећег и четвртог разреда средње школе још од школске 2018/2019. године  имају могућност да се о улози и задацима Војске Србије и сродним темама упознају кроз укупно четири часа одељенског старешине током школске године.

Реч је о програму који је уведен у другом полугодишту школске 2018/2019. године на инцијативу Министарства одбране. Предвиђено је да се овој теми посвете два часа у првом и два часа у другом полугодишту.

С обзиром на чињеницу да је због пандемије вируса Ковид 19 наставни процес организован по другачијем моделу, часови посвећени овој теми биће организовани на даљину.

Како је предвиђено, ученицима ће предавања дражати одељењске старешине уз стручну помоћ представника Министарства одбране и резервних војних старешина. Планирано је да се на часовима одељенског старешине обради 11 тема.

У оквиру вебинара „Предности, изазови и разлике пројектне наставе и наставе на даљину“ представљен је Приручник за спровођење наставе путем ових метода

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У оквиру вебинара „Предности, изазови и разлике пројектне наставе и наставе на даљину“, који су организовали НАЛЕД, организација „Connecting“ из Панчева и организација „Научи ме“ из Ниша у склопу пројекта Јавно-приватни дијалог који финансира USAID, представљен је приручник за спровођење наставе путем ових метода.

Приручник се може преузети на: ЈПД – Јавно-приватни дијалог | Приручник.

Видео упутства чине саставни део Приручника за пројектну наставу и наставу на даљину и садрже „корак по корак“ описано детаљно коришћење 13 дигиталних алата.

На следећем линку се налазе сва видео упутства: ЈПД – Јавно-приватни дијалог | Видео упутства.

Приручник је преведен на 5 језика националних мањина (хрватском, мађарском, румунском, русинском и словачком):  ЈПД – Јавно-приватни дијалог | Приручник на језицима националних мањина.

EDUCATION 4.0 – нови модели образовања у условима пандемије

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

EDUCATION 4.0 – нови модели образовања у условима пандемије


10.02.2021.

Истраживачка станица “Петница” и Color Media Communications у сарадњи са UNICEF-ом, Савременом основном школом и гимназијом и British Council организовали су међународну онлине конференцију о новим моделима образовања у условима пандемије под називом EDUCATION 4.0.

На отварању конференције први потпредседник Владе Србије и министар просвете науке и технолошког развоја Бранко Ружић говорио је о Мастер 4.0 програмима који су настали у сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и невладине непрофитне организације иницијативе „Дигитална Србија“ како би се повезала савремена IT знања са пословним вештинама потребним за развој производа и услуга.

Поред великог броја говорника из сфере образовања, привреде и IT-а, на конференцији је говорио и др Бранислав Ранђеловић , директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и навео да Завод, као и сам образовни систем нису чекали март 2020. године да почну да се баве дигитализацијом. Тиме се Завод бави још од 2018. године када је основан Центар за образовну технологију чији је основни задатак управо увођење новина у наставу у технолошком смислу, као и помоћ нашим наставницима да се што боље снађу у новом дигиталном окружењу.

 

 

 

 

Нови подзаконски акти: гимназије и средње стручно образовање

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Просветни гласник број 01-2021

ГИМНАЗИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

НОВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА

Одлука о избору 10 спољњих сарадника – грађанско васпитање

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

На основу Јавног позива донета је ОДЛУКА о избору 10 спољних сарадника за послове праћења остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама.

Одлуку можете погледати на линку испод:

У 22 средње стручне школе пилотирање поступка претходног учења

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

У 22 средње стручне школе пилотирање поступка претходног учења

У 22 средње стручне школе од овог пролећа биће тестиран поступак признавања претходног учења, односно алтернативног начина за стицање квалификације.

Кроз овај пилот програм Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврђује и развија поступак признавања претходног учења, како би омогућило грађанима који су одређена знања и вештине стекли ван формалног система образовања, кроз обуке, животно и радно искуство,  да стекну квалификацију која је једнака квалификацији стеченој кроз формално образовање и призната на тржишту рада.

На основу анализе потреба тржишта рада и незапослених који су на евиденцији Националне службе за запошљавање, Министарство је изабрало девет образовних профила за пилотирање – зидар, армирач, тесар, руковалац грађевинском механизацијом, пекар, месар, кувар, столар и модни кројач. Реч је о квалификацијама за које је утврђено да их је кроз неформалне обуке или радно искуство стекао највећи број незапослених. Ови грађани могу да буду кандидати за поступак признавања претходног учења.

Након што се предложена решења, кроз пилотирање провере у пракси, поступак признавања претходног учења требало би да постане процедура кроз коју ће средње стручне школе, верификоване за поступак признавања претходног учења моћи да проверавају и потврђују знања одраслих стечена кроз обуке или радно искуство. Према Закону o националном оквиру квалификација Републике Србије, кроз признавање претходног учења могу се стећи квалификације на II, III и V нивоу образовања.

Припреме за увођење поступка признавања претходног учења Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“.

Пројекат пружа подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја за успостављање националног оквира квалификација, што ће допринети усклађивању понуде образовања и обука са потребама тржишта рада. Пројекат финансира Европска унија.

 

Повезивање Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО), а у току септембра месеца 2020. Извештај је објављен на сајту Европске комисије.  Извештај је сачињен у складу са критеријумима и процедурама које је поставила Саветодавна група за ЕОК, и представља резултат бројних стручно-консултативних састанака са националним и ЕУ партнерима.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.

Повезивањем НОКС са ЕОК послодавцима је омогућено да боље процене квалификације радника који долазе из других земаља и институција које им нису познате. Такође, послодавци могу боље проценити да ли исходи учења одговарају потребама компаније у којој радник жели да се запосли. На овај начин се омогућава мобилност радне снаге и побољшава се понуда и потражња радне снаге на тржишту рада.

Европским оквиром квалификација се подржавају и други алати ЕУ за постизање транспарентности, као што су Europass, Европски систем преноса и акумулирања бодова (ECTS) и Систем бодовања у стручном образовању и обуци (ECVET).


Извештај на енглеском језику можете преузети овде.

Извештај на српском језику можете преузети овде.

Повезивање националног и европског оквира квалификација

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Повезивање националног и европског оквира квалификација


03.02.2021. Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО) , а у току септембра месеца 2020. Извештај је сачињен у складу са критеријумима и процедурама које је поставила Саветодавна група за ЕОК, и представља резултат бројних стручно-консултативних састанака са националним и ЕУ партнерима.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.

Повезивање НОКС на ЕОК осигурава поверење између националних система квалификација различитих земаља Европе, односно квалитетније информисање о могућностима наставка школовања и „кретањима“ кроз систем образовања у различитим замљама.
С обзиром да се ЕОК темељи на исходима учења, омогућено је да се у обзир узимају и искуства које појединац стиче ван формалног система школовања, чиме се подржава целоживотно учење.
Европским оквиром квалификација се подржава вредновање неформалног образовања и информалног учења које представља предуслов целоживотног учења.

Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација можете преузети на следећим линковима: Извештај на српском језику (линковати документ из прилога) и Извештај на енглеском језику (линковати документ из прилога).

 

Одржавања такмичења и смотри ученика уз епидемиолошке мере

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Одржавања такмичења и смотри ученика уз епидемиолошке мере

Такмичења и смотре ученика основих и средњих школа у Србији биће одржана упркос најавама појединих стручних друштва да нема услова за њихово одржавање.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја данас је свим основним и средњим школама упутило допис у коме се наводи да је потребно да сви организатори, укључујући основне и средње школе преузму неопходне активности како би се такмичења организовала уз поштовање свих епидемилошких мера.

Циљ такмичења и смотри је афирмација образовно васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања. Одлука да се такмичења и смотре одрже уз поштовање свих епидемилошких мера донета је у најбољем интересу ученика и како нико од ученика не би био оштећен и дискриминисан“, рекао је министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.

Уз допис Министарства школама су достављене и препоруке за поступање током одржавања такмичења ученика у циљу превенције и контроле инфекције вирусом Ковид 19 Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“.

Како се наводи, потребно је примењивати све мере превенције за спречавање вируса, укључујући и обавезно ношење маске и обезбеђивање мера за појачану хигијену руку и простора. Током одржавања такмичења број ученика у учионици не може бити већи од 15, а неопходно је и одржавање физичке дистанца од најмање 1,5 метара. За контролу спровођења мера неопходно је задужити једну особу, део је препорука Института за јавно здравље.

Међу препорукама је, такође, да спортска такмичења буду померена и одржана у тренутку када епидемиолошка ситуација буде повољнија.

Награђене најбоље иновације за 2020. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Награђене најбоље иновације за 2020. годину

Награде за најбољу технолошку иновацију у Србији у 2020. години додељене су данас, а у току је пријава иновативних идеја на нови јавни позив за ову годину.

Награде су уручили државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја проф. др Маријана Дукић Мијатовић и професор Технолошко-металуршког факултета у Београду Драган Повреновић.

Дукић Мијатовић је истакла да је на такмичењу у 2020. години укупно било пријављено 150 иновативних решења са 536 учесника.

Рекла је да се током 17 година откако се организује ово такмичење истакло се близу 1.500 изванредних иновативних идеја и 85 различитих компанија које су финализовале ове идеје.

Она је позвала све заинтересоване да се пријаве на нови јавни позив, који је отворен и да је рок за пријаву иновативних идеја за средњошколце и студенте 15. март, док је за категорију са реализованим иновацијама рок 5. мај.

Такмичење је отворено и намењено за све становнике Србије и Републике Српске, независно од орбазовања, старости или било ког другог статуса.

Победник такмичења за 2020. годину је тим „Сома“, са иновацијом „Биоразградиви стиропор БИОПОРИН“, из Kрушевца и Kњажевца, другопласирани је тим  „ХеликоСтоп“, са иновацијом „ХербЕЛИKО“, из Новог Сада и трећепласирани је тим „Занус“, са иновацијом „Иновативна продукцијска роботика“, из Ваљева.

У категорији средњошколских иновација за 2020. победио је тим „Вах“, са иновацијом „Виртуелна аналитичка хемија“, из Гимназије „9. мај у Нишу“, док је у категорији студентске иновације победио тим „Антикорозиви“, са инвенцијом „Производња еколошки прихватљивих антикорозионих средстава за добијање индустријских премаза“ са Технолошко-металуршког факултета у Београду.

Укупан наградни фонд у 2020. години био je 6.000.000 динара.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији (НТИ), као државни пројекат, непрекидно се одржава почев од 2005. године, а од 2007. укључени су и иноватори из Републике Српске у организацији ресорног министарстава науке  Србије.

Реализација такмичења је поверена Организационом тиму са Факултета техничких наука у Новом Саду и Технолошко-металуршког факултета у Београду. Партнери у организацији су Привредна комора Србије и Радио-телевизија Србије.

Обавештење: Јавни позива за спољње сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Обавештење за учеснике Јавног позива за спољне сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама

Због великог броја пријава, одлука Комисије о избору 10 спољних сарадника биће доступна на нашем сајту у току неколико следећих дана.

Хвала на разумевању.

Дрyги вебинар Дигитална школа – европског пилот програма

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Дрyги вебинар Дигитална школа – европског пилот програма


01.02.2021.  На другом вебинару Дигитална школа – европског пилот програма, одржаном 01. фебруара 2021. године, национални координатори и школски ментори представили су функционалности платформе програма https://awards4selfie.eu/. Школе учеснице сада могу да започну процес прикупљања доказа о доброј пракси у коришћењу дигиталних технологија за наставу и учење, на основу којих ће  да се пријаве за добијање ознаке „Дигитална школа“ и на тај начин постану део заједнице дигиталних школа из целе Европе, размене искуства и повежу се са школама из земље и иностранства.

Креирана Национална онлајн база лекција за дуалне образовне профиле

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Креирана Национална онлајн база лекција за дуалне образовне профиле

На ванредној седници Комисије за развој и спровођење дуалног образовања у марту 2020. године донета је одлука о оснивању тима који ће координирати снимање лекција за дуално образовање. Главни задатак овог тима био је да се ученицима у дуалним образовним профилима на адекватан начин обезбеди могућност наставка квалитетног образовања и у ситуацији ванредног стања, што је и испуњено кроз укључивање великог броја школа и компанија за снимање потребног видео-материјала, односно тема за учење кроз рад. Интензивним активностима у виду припреме видео-материјала и емитовањем тих материјала на порталу РТС Планета, омогућено је ученицима у дуалном образовању да добију важна сазнања у вези са учењем кроз рад у условима када је било немогуће остварити непосредно одлажење у компаније и учење кроз рад у просторијама компанија.

Тим за дуално образовање је наставио своје активности и после укидања ванредног стања, у циљу припрема за прво полугодиште 2020/2021 школске године. Наставни материјали за дуално образовање су снимани у 33 школе. На позив школа одазвао се и значајан број компанија које иначе сарађују са школама у реализацији учења кроз рад. Укључивање компанија у снимање видео материјала за наставу на даљину представља резултат дугогодишње и успешне сарадње школа и компанија у реализацији стручног образовања. 

Наставни садржаји за дуалне образовне профиле су снимани у школском контексту, у опремљеним учионицама-радионицама у тренинг центрима који су подржани и мапирани од стране Владе РС, као и у неким компанијама које образују значајан број ученика дуалних образовних профила. Компаније које послују у Србији су показале висок ниво друштвене одговорности и одазвале се позиву Сектора за дуално образовање и васпитање и директора школа како би у својим просторијама уз лиценциране инструкторе било реализовано снимање наставе за теме учења кроз рад.

Онлајн база садржи 764 лекције, а у будућности је планирана и њена дигитализација ради што боље доступности садржаја.

Погледајте:

Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину погледајте овде.

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе погледајте овде.

Новоформирана Комисија пратиће све фазе државне матуре

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Новоформирана Комисија пратиће све фазе државне матуре

Државна матура представља велику промену у образовном систему Србије и захтева темељне припреме у сваком сегменту њене реализације. Због тога, као и због околности узрокованих пандемијом вируса Kовид 19 вируса,  државна матура биће одложена и  неће бити уведена 2022. године, као што је раније било планирано.

Због тога је и први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић формирао Комисију за праћење активности увођења државне матуре у образовни систем, која ће у континуитету и пажљиво пратити припрему сваку од фаза државне матуре.

Увођење матуре на крају средњег образовања, како показују искуства других земаља, захтева опсежне припреме, промене и усаглашавања унутар образовног система. У оквиру припрема за увођење матуре биле су предвиђене три пробе, како би се у фазама проверавали различити елементи система и предложена решења, идентификовали и отклонили евентуални недостаци, али и како би се свим учесницима дало довољно времена за припрему.

Крајем октобра 2020. године спроведено је и прво пилот тестирање државне матуре. Циљ је био да се провере механизми и процедуре за осигурање квалитета на нивоу школе и стекне увид у то колико су школе припремљене за спровођење стандардизованих испита.

Осим тога, проверавани су квалитет и тежина задатака како би се важне одлуке о државној матури донеле на основу налаза из пилотирања, али и како би се дефинисале смернице за радне групе које ће у наредном периоду кориговати до сада припремљене задатке.

У првом пробном тестирању државне матуре учествовало је 4067 ученика из 101 школе (2295 гимназијалаца, 85 ученика из средњих уметничких школа и 1687 из средњих стручних школа).

Резултати првог пилотирања државне матуре показали су да су процедуре које се односе на безбедност и регуларност испита биле спроведене адекватно. Чак 95 одсто ученика оценило је да су дежурни наставници  изузетно водили рачуна о регуларности спровођења процедура.

Када је реч о задацима, ученици су оценили да је њихов ниво „средње тежак“. Радне групе ће, у наредном периоду, на основу ових показатеља, радити на ревизији већ припремљених задатака за наредно пилотирање, које ће бити одложено за наредну школску годину.

Осим тога, ученици су показали слабију мотивацију приликом решавања задатака. То је било и очекивано, с обзиром на  пандемију вируса Kовид -19, као и на чињеницу да резултати постигнути на овом тестирању неће утицати на успех. Иако су ученици у упитницима махом наводили да су били мотивисани као да раде тест за оцену, али по речима дежурних наставника, време које су ученици утрошили да ураде задатке и број задатака које поједини ђаци нису ни покушали да реше указују да су, ипак, били слабије мотивисани него приликом израде контролних и писмених задатака.

Прво пилотирање државне матуре било је значајно искуство за ученике, школе, Министарство, радне групе за израду испитних материјала, оцењиваче тестова и све остале учеснике у припремама за спровођење државне матуре. Позитивни коментари и сугестије који су добијени од школа охрабрују и на конструктиван начин указују на области у којима су могућа побољшања.

Наредно пилотирање  биће одржано следеће школске године, а до тада посебна пажња ће бити посвећена подробном информисању уже и шире стручне јавности, као и установа образовања, ученика, родитеља и наставника о свим новинама у законској и подзаконској регулативи која регулише ову област.