Loading...
×

Просветне институције

Уверења за програм обуке Дигитална учионица

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за све полазнике који су извршили своје обавезе на обуци за запослене у образовању ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА могу се преузети овде.

Допунски јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за гимназију припремили у дигиталном облику

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања je 22.10.2020. године расписао Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике/уџбеничке комплете за I, II, III и IV разред гимназије припремили у дигиталном облику да их доставе на преглед. Јавни позив је расписан на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, како би се уџбеници који се уврсте у Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику у штампаном облику користили у оквиру пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу. На Јавни позив се пријавило 7 издавача са укупно 30 уџбеника у дигиталном облику.

Након анализе резултата Јавног позива, Министарство је Заводу упутило захтев за расписивање допунског јавног позива.

У складу са тим Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике/уџбеничке комплете за I, II, III и IV разред гимназије припремили у дигиталном облику, а који нису уврштени у Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику у штампаном облику, да их доставе на преглед

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

 • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
 • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
 • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
 • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити Заводу за унапређивање образовања и васпитања, најкасније до 25. новембра 2020. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и допунити Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику у штампаном облику и могу се користити у настави, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

Roditelji nisu u obavezi da donose u vrtić potvrdu o obaveznom radu na radnom mestu

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Родитељи нису у обавези да доносе у вртић потврду о обавезном раду на радном месту

Поводом информације која се појавила у медијима увези са наводном новом мером која се тиче потврђивања обавезног рада родитеља чија деца бораве у вртићу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштава да родитељи за сада, с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију нису у обавези да доносе у вртић потврду о обавезном раду на радном месту.
Два најважнија показатеља, тренутан број позитивне деце (0,017%) и запослених (0,838%), као и просечна долазност деце која је у месецу октобру била 68,01%, указују да у овом тренутку нема потребе за смањењем броја деце у вртићима и растерећењем капацитета.
Министарство подсећа да су све предшколске установе у планирању организације рада са децом у обавези да поштују законом прописане нормативе броја деце у васпитној групи и одлуке о повећању, односно смањењу броја деце у вртићу или васпитној групи доносе у тесној сарадњи са оснивачем, односно локалним кризним штабом с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију у конкретној локалној заједници и потребу примене одговарајућих превентивно-заштитних мера.
Овим путем указујемо да Министарство просвете, науке и технолошког развоја свакодневно прати епидемиолошку ситуацију, сагледава изазове и могућа решења у функционисању предшколских установа у овим околностима. Са посебном пажњом узима се у обзир искуство предшколских установа у претходном периоду, различити услови и капацитети предшколских установа на нивоу Републике Србије, као и сви приспели предлози, мишљења синдиката и Кризног штаба.

„Dualno obrazovanje – izazovi i mogućnosti tokom i nakon Kovida-19“

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

„Дуално образовање – изазови и могућности током и након Ковида-19“

Kонференција „Дуално образовање – изазови и могућности током и након Ковид -19“ , организована је  крајем октобра у оквиру пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног образовања“ у сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Швајцарско-српске трговинске коморе.

Конференцију су отворили др Габријела Грујић, помоћник министра за дуално образовање, заменик директора канцеларије за сарадњу, Амбасаде Швајцарске Дерек Џорџ и председник Швајцарско-српске трговинске коморе Мајо Мићовић.

Помоћница министра за дуално образовање  навела је да је Kомисија за развој и спровођење дуалног образовања одмах по проглашењу ванредног стања формирала Kризни штаб за дуално образовање који је озбиљно приступио изради плана снимања часова за учење кроз рад и изради јединствене процедуре за снимање материјала који су емитовани на националној платформи РТС Планета. Др Урсула Ренолд, професорка Швајцарског Федералног института за технологију у Цириху је говорила о утицају Ковид-19 на дуално образовање у Швајцарској, а посебно је  похвалила напоре и израђену процедуру за снимање онлајн часова за дуалне образовне профиле у Србији.

На догађају је приказан видео материјал у коме су ученици који похађају дуалне образовне профиле говорили о својим искуствима у онлајн настави и колико су задовољни снимљеним темама како у школи тако и у компанијама. Ученици су истакли да им је веома значајно то што могу више пута да погледају исти материјал и ураде исте задатке, као и то што имају прилику да виде како изгледа целокупан процес рада у компанији, што их припрема за каснији одлазак и будуће запошљавање.

Догађају је присуствовало преко 100 учесника, представника институција, међународних развојних партнера, експерата за стручно образовање, билатералних привредних комора,  школа, компанија, ученика.

Informacije o zaštiti od virusa Kovid 19 i na jezicima manjina

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Информације о заштити од вируса Ковид 19 и на језицима мањина

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља примену принципа једнакости и доступности образовања и у време епидемије вируса Ковид 19.

Будући да су сви ученици добили могућност да на српском језику сазнају потребне информације о заштити од вируса, како би њихово похађање школе било безбедно, Министарство је препознало потребу превода на језике националних мањина, као и обезбеђивање материјала за ученике са оштећењем слуха. Уницеф, као партнер у овој активности, пружио је подршку за преводе видео материјала на мађарски, ромски, словачки, румунски, хрватски и русински језик, као и за обезбеђивање снимка са знаковним језиком.

Видео снимци су доступни на следећим линковима:

Видео на хрватском језику – Video na hrvatskom jeziku

Снимак на мађарском – Videó magyar nyelven
Снимак на румунском- Video în limba română
Снимак на русинском – Видео на руским язику

Снимак на словачком – Video v slovenskom jazyku

Снимак на ромском -Video na romskom jeziku

Видео на српском са знаковним језиком

Дигитална учионица – рок за предају домаћег задатка је 13.11.2020. године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

До истека рока за предају домаћег задатка остало је још:

2020/11/13 23:59:59

Подсећамо све наставнике да је рок за предају домаћег задатка 13.11.2020. године.

Сви наставници који су у периоду мај-октобар 2020. године похађали онлајн обуку “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, дужни су да предају завршни (домаћи) задатак како би добили уверење о савладаности обуке које издаје ЗУОВ (19,5 бодова стручног усавршавања).

Домаћи задатак представља практичну примену наученог на обуци и састоји се од израде припреме и извођења једног “дигиталног” часа (часа који се планира и изводи уз употребу ИКТ-а).

Домаћи рад могу предати сви наставници који су успешно завршили све предвиђене активности онлајн обуке.

Наставници који нису завршили све активности онлајн обуке неће добити уверење о савладаности обуке, без обзира да ли су предали домаћи задатак или не.

Најбољи радови (припреме за часове) ће бити објављени на сајту пројекта digitalnaucionica.edu.rs

Домаћи задатак је потребно урадити у складу са упутством у прописаном обрасцу (погледајте упутство и преузмите образац припреме за час испод овог текста).

ЗАДАТАК: ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ ДИГИТАЛНИ ЧАС

 • Наставник је у обавези да, у циљу примене стечених знања са обуке, изради једну припрему за угледни дигитални час.
 • Под дигиталним часом се подразумева час који ће наставник реализовати уз употребу дигиталних уџбеника и/или дигиталног образовног материјала који је наставник сам креирао уз помоћ дигиталних алата и апликација.
 • Рок за израду и предају припреме је 13.11. 2020.
 • Припрема се ради у унапред предвиђеној форми (обрасцу).
 • Уз припрему за час веома је пожељно приложити и линк ка презентацији или линкове ка онлајн апликацијама и алатима коришћеним за реализацију часа (уколико су коришћене презентације и онлајн алати). Презентација се може урадити у било ком софтверу за израду презентација (PowerPoint, Google Slide, Prezi, Zoho Show, Sway, Canva или било који други), а избор онлајн алата и апликација је у потпуности слободан (то могу бити алати приказани на обуци, али и било који други које користите у вашем раду). Презентације треба да буду подељене преко линка ка неком од сервиса за складиштење података у облаку (Google Drive, OneDrive, Dropbox…). Презентације (линкови) се не могу слати преко онлајн сервиса као што је WeeTransfer и слични, јер је време складиштења података на оваквим сервисима обично ограничено на 10-15 дана, након чега се линк и подаци бришу. Презентација часа може бити и у виду видео презентације (материјала) постављене на неки од сервиса као што су YouTube, Dailymotion, TikTok…
 • Образац је у .docx формату. 
 • Максимална величина предатог рада (припреме) не може бити већа од 1 MB (сав додатни материјал, презентације и др. прилажете као линкове унете у за то предвиђена поља у обрасцу припреме за час).
 • Израда и предаја припреме за час је услов за добијање уверења о савладаности обуке.
 • Забрањује се кршење ауторских права (преузимање туђе припреме и потписивање својим именом).
 • Припрема се обавезно ради у прописаном обрасцу.
 • Уколико наставници за припрему и реализацију часа користе дигиталне уџбенике, у припреми је поред навођења имена дигиталног уџбеника потребно и описати начин употребе, јер линковима ка том дигиталном уџбенику не може приступити нико осим тог наставника.

ПРЕДАЈА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА

Домаћи задатак (попуњену припрему за дигитални час) можете предати путем линка испод:

Nove mogućnosti za mlade umetnike u oblasti naučnih istraživanja

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Нове могућности за младе уметнике у области научних истраживања

Округли сто са темом „Место уметничких истраживања у контексту високог образовања – перспективе и правци развоја” одржан је у четвртак, 5. новембра 2020. године у Свечаној сали Ректората Универзитета уметности.

Марина Соковић, помоћник министра за науку говорила је о успешној сарадњи Министарства са Универзитетом уметности.

Доста је урађено на интеграцији уметника-истраживача у научну заједницу, што је омогућено доношењем новог Закона о науци и истраживањима, навела је Соковић.

Према речима Марине Соковић, са ректором Универзитета уметности проф. др Мирјаном Николић, договорене су даље активности на привлачењу младих уметника да се баве истраживањима у уметности и науци, отварање регистра истраживача за уметнике, као и расписивање позива за младе истраживаче.

Проф. др Мирјана Николић, ректор Универзитета уметности истакла је добру сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Дејан Врачаревић, докторанд на програму Дигитална уметност интердисциплинарних студија Универзитета уметности, као увод у Округли сто,  одржао је презентацију докторског уметничког пројекта “Сјајан тренутак у раскораку: мапирана пројекција у просторно ограниченим условима“

Скупу су присуствовали представници уметничких факултета универзитета у Београду, Новом Саду, Приштини, Темпус фондације, Центра за промоцију науке,  Иницијативе „Дигитална Србија“, Академије уметности из Бања Луке, невладиних организација и други.

Јесењи распуст за све ученике у Србији

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Јесењи распуст за све ученике у Србији

Према одлуци Кризног штаба сви ученици основних и средњих школа у Србији имаће јесењи распуст од 11. до 13. новембра, док је први радни дан понедељак, 16. новембар 2020. године.

Кризни штаб је такву одлуку донео на данашњој седници због тренутне епидемиолошке ситуације.

Један од приоритета Министарство просвете, науке и технолошког развоја у условима епидемије вируса Ковид 19 је безбедност и заштита здравља ученика, студената и запослених у образовно-васпитним установама.

Позив наставницима грађанског васпитања у основној школи на бесплатну онлајн обуку „Људска права и владавина права“

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује две онлајн обуке за наставнике грађанског васпитања. Обуке су бесплатне и трају четири дана по 90 минута.

Прва обука ће се одвијати од 21. до 24. новембра (субота и недеља, у термину од 10 до 11.30 h, понедељак и уторак, у термину од 19 и 30 до 21 h), а друга од 5. до 8. децембра (субота и недеља, у термину од 10 до 11.30 h, понедељак и уторак у термину од 19 и 30 до 21 h).

На обуку се могу пријавити наставници који остварују програм грађанског васпитања у основној школи, у првом или другом циклусу. Предност имају наставници почетници, односно наставници који немају велико искуство у остваривању овог изборног програма. Садржај обуке прилагођен је управо потребама тих наставника и има следеће тематске целине:

 • Нови програми грађанског васпитања и улога наставника у њиховом остваривању
 • Појам и развој људских права
 • Дискриминација
 • Грађанско учешће

Обука је акредитована и налази се на листи програма од јавног интереса. Држе је искусни тренери и стручњаци за област. Након завршене обуке учесници добијају сертификат, односно 16 бодова за стручно усавршавање.

Број учесника на обукама је ограничен. Пријаве се примају до попуне места.

Пријава је завршена.

Сва места за обуку су попуњена

Ružić: Krizni štab razmotriće potrebu za drugačijom organizacijom obrazovno-vaspitnog rada u školama

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Ружић: Кризни штаб размотриће потребу за другачијом организацијом образовно-васпитног рада у школама

Образовно-васпитни рад у школама организује се у складу са Календаром образовно-васпитног рада, који предвиђа јесењи распуст за ученике основних школа од 11. до 13. новембра. Према Календару, први радни дан за основце требало би да буде понедељак, 16. новембар 2020. године.

С друге стране, календаром јесењи распуст није предвиђен за ученике средњих школа, као ни за основне и средње школе на територији АП Војводине.

Због тренутне епидемиолошке ситуације Кризни штаб размотриће потребу за другачијом организацијом образовно-васпитног рада у основним и средњим школама. Настава у школама биће организована у најбољем интересу ученика и запослених“, рекао је први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.

Он је нагласио да је у овој ситуацији први и најважнији задатак безбедност и заштита здравља ученика, студената и запослених у образовно-васпитним установама.

Министар је оценио да је образовни систем поред здравственог под највећим оптерећењем и да су просветни радници показали висок ниво професионализма и одговорности у примени утврђених мера заштите током епидемије. 

Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС ЗА

ПРИМЕРЕ УСПЕШНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕНИХ У ОКВИРУ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У  ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Конкурс за избор примера успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Под примерима се подразумевају различите пројектне активности које су спроведене у оквиру часова грађанског васпитања у основноj и средњоj школи, а издваjаjу се по теми, начину рада, постигнутим ефектима или неком другом критериjуму успешности. Следеће године биће 20 година како се грађанско васпитање остваруjе у нашим школама и потребно jе да многи добри примери рада са ученицима у оквиру овог изборног програма постану видљиви и инспирациjа другим наставницима. Конкурс се односи на проjектне активности jер су оне саставни део и старих и нових програма грађанског васпитања и представљаjу важан сегмент рада са ученицима на развоjу грађанског активизма и компетенциjе за одговоран живот у демократском друштву. Проjекат, као форма рада, изабран jе и зато што његово спровођење пружа значаjну подршку развоjу и других међупредметних компетенциjа као што су компетенциjа за учење, сарадњу, комуникациjу, решавање проблема, рад са подацима, за предузимљивост или дигиталну компетенциjу.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Конкурс је отворен од  5.11.2020. до 15.01.2021. године.

Право учешћа на Конкурс имају основне и средње школе. Установа може послати више примера на Конкурс у одвојеним пријавама.

За пријаву користити следећи ОБРАЗАЦ (кликните на линк за преузимање).

Упутство за попуњавање обрасца преузмите ОВДЕ.

Пријаве треба послати у електронском облику путем онлајн формулара који се налази на адреси: https://zavod.edu.rs/gradjansko/

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати ће бити објављени на сајту Завода 15. фебруара 2021. Изабрани радови биће уврштени у базу пројеката грађанског васпитања. Најуспешнији примери биће јавно представљени у марту 2021. године у Београду.

Контакт особа за ваша питања је Елеонора Влаховић, мејл адреса: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs.

Применом нових дигиталних технологија до квалитетнијег образовања

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Primenom novih digitalnih tehnologija do kvalitetnijeg obrazovanja

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić  prisustvovali su danas doniranju pametne klupe Osnovnoj školi „Kneginja Milica“ na Novom Beogradu.

Pametne klupe đacima OŠ „Kneginja Milica“ poklonio je kablovski operater Supernova u okviru projekta „Pametne klupe za osnovne škole“, koji je pokrenulo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa kompanijom „Strawberry energy“.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da digitalizacija i obrazovanje ostaju među ključnim prioritetima Vlade. Brnabić je najavila da će Vlada mnogo više pažnje posvetiti preduzetnicima i ulaganjima u startap i inovatovne kompanije, ali i vezi velikih kompanija i startapova.

Ona je istakla da će se do kraja ove, kao i 2021. godine, tražiti dodatni načini za stimulisanje inovativnosti i startapova, koji na najbolji mogući način promovišu Srbiju u svetu i pokazuju šta sve domaća pamet može da stvori.Takvi poduhvati su, kako je ocenila, inspiracija za učenike da se bave preduzetništvom.

Prema njenim rečima, uvođenje programiranja i predmeta Digitalni svet u školsku nastavu je veoma značajno, tako da ćemo 2021. godine imati prvu generaciju osnovaca sa znanjem svih najvažnijih programskih jezika.

U tome je naša prednost u odnosu na zemlje regiona i Evrope, objasnila je premijerka i dodala da su naredni važni koraci oblast veštačke inteligencije i digitalizacija zdravstva.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je da je pametna klupa simbol velikog ohrabrenja i simbioza domaćeg znanja i potrebe sticanja znanja učenika o digitalizaciji, kao i potvrda zdrave orijentacije prethodnih vlada da se digitalizacijom probijamo na svetska tržišta.

On je naglasio važnost digitalizacije obrazovanja i sticanja digitalnih kompetencija, a donaciju pametne klupe ocenio je kao pozitivan primer saradnje obrazovnog sistema i društveno odgovorne kompanije.

Ružić je, povodom plana da se pametne klupe postave u brojnim školama u Srbiji, izrazio nadu da ćemo imati još 99 ovakvih prilika na dobrobit naše dece.

Pomoćnik direktora OŠ „Kneginja Milica“ Mileta Vasović ukazao je na to da će kvalitet rada biti podignut na viši nivo primenom novih tehnologija i alternativnih izvora energije, a da će pametna klupa dodatno motivisati učenike za rad.

Koordinator za internet i multimediju „Telekom Srbija grupe“, u okviru koje posluje Supernova, Vladimir Lučić rekao je da će ovaj kablovski operater pametne klupe donirati za još deset osnovnih škola širom Srbije, navodeći da ovakvim donacijama kompanija želi da doprinese procesu digitalizacije u Srbiji.

Pametne klupe koje krase 70 gradova u 30 zemalja biće deo ponude i đacima u Srbiji, potvrdio je on i najavio veća ulaganja za digitalne projekte u naredne dve godine.

Osnivač kompanije „Strawberry energy“ Miloš Milisavljević objasnio je da je želja te kompanije da unapredi javne prostore i da se učenicima približe moderne i pametne tehnologije jer je digitalizacija osnova svega.

Pametna klupa, pored toga što omogućava punjenje više mobilnih telefona istovremeno zahvaljujući solarnoj energiji, obezbeđuje povezivanje na internet i korišćenje različitih edukativnih i informativnih sadržaja.

Sve pametne klupe poseduju i platformu za đake sa lekcijama, testovima znanja, edukativnim igrama i drugim zanimljivostima, a na informativnoj stranici, kojoj se pristupa prilikom povezivanja na internet, učenici mogu da se informišu o aktuelnostima i rasporedu nastave.

 

Продужен рок за пријављивање пројеката на КОНКУРС за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Продужен рок за пријављивање пројеката на КОНКУРС за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)

На предлог турске стране, а због отежавајућих околности условљених земљотресом у Измиру и ванредног стања у том делу Турске договорено је да се продужи рок за пријаву билатералних пројеката са Републиком Турском до 16.11.2020. године.

Преузмите ТЕКСТ Конкурса

Ружић: Полагањем државне матуре ученици ће имати више могућности да упишу неки од жељених факултета

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Ружић: Полагањем државне матуре ученици ће имати више могућности да упишу неки од жељених факултета

Прво тестирање државне матуре спроведено је 28, 29. и 30. октобра 2020. године у гимназијама, средњим стручним школама и уметничким школама широм Србије, на одабраном узорку школа, ученика и задатака.  Првог дана, ученици су полагали српски односно матерњи језик( мађарски и босански), другог дана математику и трећег дана општеобразовне или стручне испите.

После завршеног првог пилот тестирања државне матуре, у коме је учествовало око 5000 ученика  и које је  обављено у 101 средњој школи, имаћемо више увида у то какав је квалитет испитних задатака. Након добијених резултата, радне групе ће радити на унапређивању квалитета испитних задатака. Следећим тестирањем, у мају 2021. године спровешћемо генералну пробу државне матуре у свим средњим школама у којој ће учествовати сви ученици трећих разреда. Полагањем државне матуре ученици ће имати више могућности да упишу неки од жељених факултета, изјавио је први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.   

На овим пробама ученици су полагали тестове под истим условима и поштујући исте процедуре као што ће бити на правим матурским испитима. Избор задатака је био прилагођен обиму градива које су до пробног теста ученици савладали, питања и задаци су били из области којима је обухваћен први и други разред средње школе.

У сврху праћења квалитета процеса и осигурања регуларности, надгледање првог пилотирања Државне матуре спровођено је током сва три дана трајања.

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Пројекта државне матуре надгледали су квалитет спровођења ради унапређивања процеса и припреме пробне матуре која се планира у мају 2021. године, којом ће бити обухваћене све средње школе.

Генерација ученика средњих школа која се уписала школске 2018/2019. године прва ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања.

Ученици који иду у четворогодишње средње школе – гимназије и уметничке школе – полагаће општу матуру, а они ученици који иду у стручне школе – стручну матуру  крајем школске 2021/2022. године.

Они ученици који похађају средње стручне школе у трогодишњем трајању полагаће завршни испит у школској 2020/2021. години.

На следећем линку можете прочитати више информација https://matura.edu.rs/pilotiranje/.

Дигитална учионица – рок за предају домаћег задатка је 13.11.2020. године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Подсећамо све наставнике да је рок за предају домаћег задатка 13.11.2020. године.

Сви наставници који су у периоду мај-октобар 2020. године похађали онлајн обуку “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, дужни су да предају завршни (домаћи) задатак како би добили уверење о савладаности обуке које издаје ЗУОВ (19,5 бодова стручног усавршавања).

Домаћи задатак представља практичну примену наученог на обуци и састоји се од израде припреме и извођења једног “дигиталног” часа (часа који се планира и изводи уз употребу ИКТ-а).

Домаћи рад могу предати сви наставници који су успешно завршили све предвиђене активности онлајн обуке.

Наставници који нису завршили све активности онлајн обуке неће добити уверење о савладаности обуке, без обзира да ли су предали домаћи задатак или не.

Најбољи радови (припреме за часове) ће бити објављени на сајту пројекта digitalnaucionica.edu.rs

Домаћи задатак је потребно урадити у складу са упутством у прописаном обрасцу (погледајте упутство и преузмите образац припреме за час испод овог текста).

ЗАДАТАК: ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ ДИГИТАЛНИ ЧАС

 • Наставник је у обавези да, у циљу примене стечених знања са обуке, изради једну припрему за угледни дигитални час.
 • Под дигиталним часом се подразумева час који ће наставник реализовати уз употребу дигиталних уџбеника и/или дигиталног образовног материјала који је наставник сам креирао уз помоћ дигиталних алата и апликација.
 • Рок за израду и предају припреме је 13.11. 2020.
 • Припрема се ради у унапред предвиђеној форми (обрасцу).
 • Уз припрему за час веома је пожељно приложити и линк ка презентацији или линкове ка онлајн апликацијама и алатима коришћеним за реализацију часа (уколико су коришћене презентације и онлајн алати). Презентација се може урадити у било ком софтверу за израду презентација (PowerPoint, Google Slide, Prezi, Zoho Show, Sway, Canva или било који други), а избор онлајн алата и апликација је у потпуности слободан (то могу бити алати приказани на обуци, али и било који други које користите у вашем раду). Презентације треба да буду подељене преко линка ка неком од сервиса за складиштење података у облаку (Google Drive, OneDrive, Dropbox…). Презентације (линкови) се не могу слати преко онлајн сервиса као што је WeeTransfer и слични, јер је време складиштења података на оваквим сервисима обично ограничено на 10-15 дана, након чега се линк и подаци бришу. Презентација часа може бити и у виду видео презентације (материјала) постављене на неки од сервиса као што су YouTube, Dailymotion, TikTok…
 • Образац је у .docx формату. 
 • Максимална величина предатог рада (припреме) не може бити већа од 1 MB (сав додатни материјал, презентације и др. прилажете као линкове унете у за то предвиђена поља у обрасцу припреме за час).
 • Израда и предаја припреме за час је услов за добијање уверења о савладаности обуке.
 • Забрањује се кршење ауторских права (преузимање туђе припреме и потписивање својим именом).
 • Припрема се обавезно ради у прописаном обрасцу.
 • Уколико наставници за припрему и реализацију часа користе дигиталне уџбенике, у припреми је поред навођења имена дигиталног уџбеника потребно и описати начин употребе, јер линковима ка том дигиталном уџбенику не може приступити нико осим тог наставника.

ПРЕДАЈА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА

Домаћи задатак (попуњену припрему за дигитални час) можете предати путем линка испод:

Naši učenici osvojili medalje na Balkanskoj olimpijadi iz fizike

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Naši učenici osvojili medalje na Balkanskoj olimpijadi iz fizike

Učenici Matematičke gimnazije osvojili su medalje na  Balkanskoj olimpijadi iz fizike, koja je održana na daljinu od 24. do 31. oktobra 2020. godine. Takmičenje je održano  organizaciji Univerziteta u Krajovi (Rumunija) pod pokroviteljstvom Balkanske fizičke unije i Evropskog društva fizičara. Na takmičenju je učestvovalo 48 takmičara iz dvanaest zemalja. Srbiju se predstavljali učenici Matematičke gimnazije Dušan Beguš, Miloš Purić, Aleksa Sotirov i učenik Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša Aleksa Đorđević. Učenici su ostvarili sjajne rezultate:

Dušan Beguš  i osvojio je zlatnu medalju i uz to je apsolutni pobednik takmičenja sa osvojenim maksimalnim brojem poena.

Aleksa Đorđević,  osvojio je srebrnu medalju

Miloš Purić, dobio je pohvalu.

Vođe ekipe su bili Jelena Đorđević, Ivan Stanić i Dejan Đokić.

 

Ministar Ružić: Ulaganje u nauku je kičma razvoja svakog društva

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министар Ружић: Улагање у науку је кичма развоја сваког друштва

Машински факултет у Београду свечано је обележио два важна датума у својој историји – 72 године постојања и 147  година од увођења високошколске наставе у области машинства у Србији.  

Честитајући Машинском факултету 72. рођендан, министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Бранко Ружић је поручио да су научно-технолошки напредак и улагање у науку кичма развоја сваког друштва.

Он је  на свечаности поводом дана Машинског факултета у Београду, истакао да су темељи образовања у тој области постављени још 1863. године када је Универзитет у Београду донео одлуку о увођењу машинских предмета и указао да машинске инжењере школоване у Србији данас траже широм света.

Машински факултет је  деценијама уназад  давао врхунска теоријска и практична знања инжењерима. Чињеница, да је томе придодато и оно што се назива практичним компетенцијама и меким вештинама, на најбољи начин говори о спремности Факултета да иде напред и студентима обезбеди савремене методе учења и веће могућности. Зато ми је драго да је у фокусу образовања, управо, студент, нагласио је министар Ружић.

Осврнувши се на експозе премијерке Ане Брнабић, министар је рекао да ће ресорно министарство и Влада Републике Србије радити на стварању услова да се стручњаци врате у земљу.

Сматрам да су и претходне владе доста покренуле, али доста тога имамо и да завршимо, нагласио је он.

Говорећи о четвртој индустријској револуцији,  министар Ружић изразио је наду да она неће довести до дехуманизације друштва већ да ће бити полуга која ће помоћи да се читава планета још више у вредносном систему усагласи с технолошким развојем, али да се не забораве етика и морал.

Наводећи да је пандемија ковида-19 увела неке „нове реалности“ у образовање и променила парадигму учења, Ружић је указао да се преко ноћи прешло на онлајн платформе и да је држава успела брзо да одреагује.

Декан Машинског факултета проф. др Радивоје Митровић говорећи о иновацијама у образовном и научном раду Машинског факултета он је нагласио да је последњих година много тога урађено на унапређењу квалитета свих сегмената пословања факултета, у складу с глобалним трендовима и потребама привреде.

Следећи мото „изврсност сада и у свему“, окренули се најбољим студентима, који ће својом креативношћу, развојем нових производа и технологија допринети привредном развоју земље и много већој стопи раста друштвеног производа. Веома смо поносни и на сарадњу с привредом и међународну научну сарадњу. Наш циљ је да кроз подизање квалитета наставе, квалитета научно-истраживачког рада, квалитета и обима сарадње с привредом и међународне сарадње направимо нови квантни скок који ће наредне генерације даље развијати, истакао је, између осталог, проф. Митровић.

Ректорка Београдског универзитета проф. др Иванка Поповић навела је да је 2020. година била изузетно изазовна за све чланице Универзитета, не само због пандемије, али је, каже, Универзитет показао снагу да може да се прилагоди и да одговори на све изазове.

Tо охрабрује да ћемо и ово стање пандемије која постаје део нашег живота сада успети да превладамо, истакла је Поповић. Она је указала да је направљен веома велики помак када су у питању технички факултети, с обзиром да је БУ примљен у удружење које окупља најбоље универзитете из области техничких и природних наука.

Према њеним речима, то је свакако велико признање, с обзиром да се чланство у том удружењу добија искључиво по позиву..

Не бих се освртала на финансијске аспекте око тога шта нас ограничава да радимо више, али верујем да ће бити прилике да о томе разговарамо с новим министром и верујем да ћемо  успети да оптимизујемо средства да универзитети могу да пруже максимално у овим околностима, рекла је Поповић.

Председник Српске академије наука и уметности, проф. Др Владимир Костић рекао је да је Машински факултет, који су завршиле хиљаде студената, храм и да би то свака власт требало да зна.

Са огромним поштовањем желим да одам признање свима вама који сте те студенте избацивали са дипломом у рукама и слали их не само по Србији, него по читавом свету. Машински факултет је врста бренда Београдског универзитета и то није куртоазија, поручио је академик Костић.

ПРВИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ПРВИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ


28-30.10.2020 спроведено прво пилотирање државне матуре. Пилотирање је спровео пројекат ИПА 2016 „ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ“. Више о томе овде.

Министар Бранко Ружић преузео нови ресор

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министар Бранко Ружић преузео нови ресор

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић преузео је дужност од досадашњег министра Младена Шарчевића. На састанку, приликом примопредаје предат је Извештај о раду министарства. Досадашњи министар упознао је министра Ружића о резултатима рада Министарства и активностима које су у току. 

Министар Ружић истакао је да му је част да је по трећи пут министар у Влади Републике Србије и да овако велики ресор просвете и науке представља изазов, али се нада да ће сва отворена питања уз добар тим решити.

Шарчевић је пожело срећу у даљем раду и нагласио да у Министарству просвете, науке и технолошког развоја раде професионалци и кадар веома посвећен подизању квалитета образовања и науке.

Директор Завода учествовао на панелу Светског образовног форума (World Education Forum 2020)

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Директор Завода учествовао на панелу Светског образовног форума (World Education Forum 2020)


05.10.2020. На панелу о пројекту „Чаробно село“ у оквиру Светског образовног форума 2020 (World Education Forum 2020), који је ове године реализован виртуелно путем апликације MS TEAMS, учествовао  је и Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода. Говорио је о квалитету поменутог пројекта, о могућностима да се овакви пројекти у школама посебно вреднују, као и о могућим позитивним утицајима оваквих пројеката на квалитет образовања у Србији.