Loading...
×

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за I, II, III, V, VI и VII разред основне школе припремили у дигиталном облику, а који до сада нису коришћени у оквиру пројекта, да их доставе на преглед

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитном раду, а у складу са плановима и програмима наставе и учења који су оријентисани ка исходима.

Од школске 2018/2019. години, у настави се користе и уџбеници у дигиталном облику који прате одобрене уџбенике за први, други, пети и шести разред, а предвиђено је да се пројекат настави и у школској 2020/2021. години.

У складу са тим, а на основу захтева Министарства, Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике за I, II, III, V, VI и VII разред основне школе припремили у дигиталном облику, а који до сада нису коришћени у  оквиру пројекта, да их доставе на преглед

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

 • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
 • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
 • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
 • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити „Заводу за унапређивање образовања и васпитања“, најкасније до 8. јуна 2020. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику и могу се користити у настави, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

Измене календара образовно-васпитног рада основне и средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину и ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину погледајте на линку испод:

25.5.2020. године почиње први круг онлајн обука „Дигитална учионица” за основне школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета. Обука почиње 25.5.2020.

Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћењe дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у први круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 25.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Кораци за прилагођавање видео лекција ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Савети УНИЦЕФ-а

Додајте титлове за сав аудио садржај видеа. YouTube и Facebook имају алатке за додавање титла:

 1. Како додати титлове на YouTube-у
 2. Како додати натписе на Facebook-у

За текст користите фонт који се лако прати као Arial, Times Nev Roman или Calibri.

 • Линкујте речник/ појмовник у коме ћете објаснили нове/ сложене појмове / концепте.
 • Узмите у обзир брзину вашег говора, разноликост гласа, јасноћу изговора и пазите на буку у позадини.
 • Ако је могуће обезбедите превод на знаковни језик на самом видеу (дајте предност нижим разредима, јер млађа деца са оштећењем слуха могу имати проблема са писаним текстом).
 • Користите добар контраст боја (бела / црна или боје које су супротне једна другој на палети боја).
 • Користите једноставан језик или понудите алтернативу једноставном језику.
 • Раздвојите садржај на мање, лакше разумљиве целине.
 • Представљајте активности и вежбе користећи интерактивност и / или игре.

Више ресурса:

Како код ученика развијати умеће самовредновања учења

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Нови ресурс за педагоге и психологе:

У материјалу је описан процес саморегулисаног учења, као и значај умећа самовредновања учења ученика, као важне фазе управљања сопственим учењем. Предложен је низ стратегија помоћу којих се ово умеће може развијати у свакодневном образовно-васпитном раду са ученицима. Материјал садржи и конкретне примере за подстицање самовредновања и процеса и резултата учења, који су применљиви у настави различитих предмета. Представљени су и прилози са примерима чек листа које се могу користити у раду са ученицима различитог узраста.

Линк ка ресурсу: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-kod-ucenika-razvijati-umece-samovrednovanja-ucenja

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском испитном року 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Узимајући у обзир ситуацију у којој се налазимо због проглашења ванредног стања и прекида наставе у школама, као и улогу Завода за унапређивање образовања и васпитања у припреми и извођењу стручне матуре и завршног испита у стручном образовању Завод је донео одлуку да тест за проверу стручно-теоријских знања буде конципиран на следећи начин: садржаће задатке из одговарајућег Приручника, који обухватају комплетно градиво из првог, другог и трећег разреда а из четвртог разреда садржаће задатке, из одговарајућег Приручника, који се односе на градиво обрађено до 1. марта 2020. године.

Листа изузетих задатака је већ објављена и може са погледати на страници сајта посвећеној матурским и завршним испитима.

На истој страни сајта, посвећеној матурским и завршним испитима,  објављујемо и датуме полагања испита за проверу стручно-теоријских знања.

У циљу благовремене организације матурског испита, СВАКА школа чији ученици полажу тест стручно – теоријских знања мора попунити следећи упитник, иначе ће се сматрати да школа НИЈЕ пријавила испит.

Линк за пријаву испита

Рок за пријаву испита је 22.5.2020.

У наредном периоду Завод ће израдити и  додатне материјале за припрему матурских испита, који ће такође бити постављени на наш сајт а школе ће преко одговарајућих Заједница бити обавештене.

Како учити заједно кад смо одвојени

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

Нови ресурс за педагоге и психологе:

Циљ писаног материјала је да оснажи средњошколце да преузму одговорност за своје учење користећи предности сарадничког учења и савремених технологија. Ученици ће се упознати са неким мало другачијим начинима примене паметних телефона и рачунара. Идеја је да ученици схвате бенефити сарадње са вршњацима и заједничког учења уз коришћење web алата. Поред савладавања школских лекција, овакав начин учења могу да примене и касније приликом спремања испита на факултетима.

Комплетан материјал можете погледати на: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-uciti-zajedno-kad-smo-odvojeni/

 

Здравствене навике ученика основних и средњих школа у условима ванредног стања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У циљу подршке напорима које наше друштво чини у борби против корона вируса, Српски савез професора физичког васпитања и спорта у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, спровео је онлајн истраживање здравствених навика ученика у условима ванредног стања.

Имајући у виду да је циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања ради очувања здравља, желели смо да сагледамо у којој мери су деца и млади, уз подршку својих наставника физичког и здравственог васпитања и родитеља, успели да се прилагоде новим околностима и очувају ниво здравствених навика из претходног периода.

Руководилац пројекта је била проф. др Вишња Ђорђић са Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, заједно са сарадницима из Српског савеза професора физичког васпитања, др Мирославом Марковићем, Јасном Ђукић и Светланом Мирчић Вукобрат.

Уз сагласност директора школа, наставници физичког су ученицима 5. и 7. разреда основне школе, односно, 1. разреда средње школе, проследили линк за једноставну онлајн анкету. Учешће ученика је било потпуно анонимно и добровољно, а одзив је превазишао сва очекивања. Обрађено је укупно 4097 анкета (41.3% дечаци) из свих региона Републике Србије (Београд, Војводина, Шумадија и западна Србија, Јужна и источна Србија, Косово и Метохија) и свих управних округа. Посебно радује изузетна укљученост школа са Косова и Метохије, а велико интересовање испољено је и у војвођанском региону.

18.5.2020. године почиње трећи круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у трећи круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 18.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Како пратити напредовање деце у процесу учења / Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Нови ресурси за педагоге и психологе:

Како пратити напредовање деце у процесу учења

Оснаживање родитеља да се заједно са својим дететом укључе у праћење напредовања у процесу учења које се одвија у новим околностима.  У првом делу објашњен је значај учешћа родитеља и ученика у овом процесу, а у другом делу дати су конкретни предлози родитељима како да са својим дететом прате процес учења и напредовање.

Упутства и материјали који су понуђени омогућиће родитељима да конструктивно прате напредовање ученика у учењу. Родитељи и ученици могу користити:

 • Водич за родитеље: Како водити портфолио са дететом
 • Ученички дневник
 • Чек листа за праћење процеса учења детета у току наставе на даљину
 • Скала процене фактора који утичу на учење ученика
 • Анализа теста

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-pratiti-napredovanje-dece-u-procesu-ucenja/

 


Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Информисање стручних сарадника-педагога и психолога  о улози родитеља у организовању учења на даљину и начинима подршке деци/ученицима у тим околностима.

 • Исходи, компетенције
  Јачање компетенција стручних сарадника за рад са родитељима како би помогли родитељима да разумеју своју улогу у организовању активности у кући и јачали своје родитељске компетенције тако да:
 • боље разумеју измењен начин рада  школе у  ванредним условима (COVID-19);
 • плански помогну деци у планирању и организацији рада код куће;
 • стекну и унапреде вештине пружања подршке деци у условима ванредних околности

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/pomoc-deci-u-organizaciji-aktivnosti-u-uslovima-ucenja-na-daljinu/

 

 

Нови ресурси и материјали за педагоге и психологе: 1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци? 2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У склопу пројекта „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину“ на Национални образовни портал, на адреси https://www.portal.edu.rs/pedagozi-i-psiholozi/ постављена су нови материјали:

1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?

2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину.

Укратко о ресурсима:

1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?
Презентација и пропратни материјал садрже савете родитељима  о начину и количини информација коју треба дати деци о болести КОВИД 19. Пандемија, проглашено ванредно стање, мере за спречавање ширења вируса представљају животне догађаје који носе велику промену у свакодневном функционисању, а суочавање са њима зависи од процене значаја/претње ових догађаја. Водећи се Мусовом класификацијом механизама превладавања животних догађаја, препоруке за разговор родитеља  са децом сврстане су у:  оне које су усмерене на процену, оне које су усмерене на проблем и оне које су усмерене на емоције. Наглашен је значај смирености и добре информисаности родитеља, уз вођење рачуна о узрасту деце.  У самој презентацији, као и у пропратном материјалу, налазе се и пригодне листе бројева телефона и листе сајтова које родитељима могу помоћи у проналажењу поузданих информација и/или проналажењу додатне подршке.

2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину
Први део рада односи се на информисање родитеља у вези са суштинским   карактеристикама наставе на даљину, њеним предностима и недостацима. Родитељима су такође дати конкретни савети и сајтови на којима се могу додатно информисати у циљу стварања безбедног дигиталног окружења за своје дете. Централни део рада има за циљ информисање родитеља о њиховој улози у обезбеђивању адекватних услова за успешно учење ученика. Прецизно су наведени начини њихове помоћи и подршке коју би требало да  пруже својој деци приликом учења и рада ученика на домаћим задацима. Дати су и предлози за рационално и ефикасно коришћење слободног времена. На крају рада дат је табеларни подсетник о условима успешног учења за родитеље.

 

Обавештење у вези са садржајем испита за проверу стручно-теоријских знања на матурском испиту за јунски испитни рок 2020. (средње стручно образовање)

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Узимајући у обзир ситуацију у којој се налазимо због ванредног стања и прекида наставе у школама, као и улогу Завода за унапређивање образовања и васпитања у припреми и извођењу стручне матуре и завршног испита у стручном образовању (Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита, Приручника о полагању матурског односно завршног испита) Завод за унапређивање образовања и васпитања је донео следећу одлуку, у циљу што бољег прилагођавања испита стању у коме се налазимо, а водећи рачуна да испити омогуће остваривање прокламованих циљева:

Тест за проверу стручно-теоријских знања биће конципиран на следећи начин:

  • Садржаће задатке из одговарајућег Приручника који обухватају комплетно градиво из другог и трећег разреда,
  • Из четвртог разреда садржаће задатке из одговарајућег Приручника који се односе на градиво обрађено до 1. марта 2020. године

Приликом израде тестова водиће се рачуна да тестови валидно провере оствареност очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.

Сви објављени приручници на сајту Завода су важећи, с тим што на истој страници сајта објaвљујемо и списак задатака за тестове који су изузети за јунски испитни рок 2020, за сваки објављени профил.

4.5.2020. године почиње други круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у други круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 4.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

У другом кругу,  планирано је учешће 3035 наставника средњих школа.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо nа сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

 

Наградни конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину: Магија је у рукама наставника

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва Connecting
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину под називом Магија је у рукама наставника.

Преузмите Правила конкурса.

Нове околности и промене које се дешавају подстичу нас да им се стално прилагођавамо и да константно учимо. Како се део образовног процеса који је функционисао у учионицама преко ноћи „преселио“ у е-простор, изазов да му се прилагодимо је велики, али отвара и огромну могућност за креативност и нове идеје.

Имајући у виду да показана иновативност у извођењу наставе у промењеним условима заслужује широко друштвено признање, позивамо све наставнике и стручне сараднике у државним или приватним основним и средњим школама који су у протеклих годину дана имали водећу улогу у  осмишљавању и извођењу одређеног облика наставе на даљину да учествују на Конкурсу тако што ће најкасније до 31. маја 2020. попунити онлајн формулар на страници https://jpd.rs/konkurs и приложити кратку презентацију.

Стручни жири изабраће најмање три најбоља примера наставе на даљину који ће бити награђени на основу унапред дефинисаних критеријума, уз могућност додељивања и додатних признања. Посебна награда публике биће додељена на основу онлајн гласања публике на страници https://jpd.rs/online-nastava.

Награда за првопласираног је учешће на студијском путовању у Финску/Естонију и лаптоп, док остале награде укључују лаптоп, таблет, паметни телефон и ваучере за куповину е-књига код издавача Лагуна/Делфи. Сви истакнути примери биће уврштени у јединствену јавну базу најбољих пракси наставе на даљину.

За сва додатна питања, можете нам се обратити на мејл: konkurs@jpd.rs.

 

22.4.2020. године почиње онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за први круг школа

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Циљ свих ових обука је да наставник буде носилац промене, и који ће слободно, креативно и самостално водити свој час према исходима и стандардима. Програми, уџбеници и сва друга наставна средстава су помоћ на том путу, а школа треба да пружи ученицима место у коме настаје знање, а не место на коме се само репродукује знање.

Обука се реализује од 2018. и до сада су били укључени наставници основних школа и гимназија, као и наставници општеобразовних предмета у средњим стручним школама. Од ове године, обуке се спроводе и за наставнике стручних предмета у области Електротехнике и Економије, права и администрације. Школе су почетком године добиле позив да пријаве наставнике.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у први круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 22.4.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

У првом кругу обука биће обучен 2.231 наставник.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо nа сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

 

Упутство за модерирање онлајн конференције

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Ово упутство треба да посматрате као tips&tricks и надамо се да ће вам бити од користи.

Избор платформе преко које ће ићи онлајн догађај је на вама – Zoom, Webex, Teams или нешто четврто.

Број људи који вам је потребан у екипи за реализацију live догађаја је најмање троје. Једна особа модерира програм, друга прати да ли је технички све ок (пушта презентације у случају да презентер има неких проблема или не успева да пусти своју презентацију, прати кашњење звука на другом монитору где догађај прати као гледалац и сл.) и трећа особа која прати  Q&A део и која доставља одабрана питања модератору ( најчешће преко viber групе направљене за овај догађај) који онда то питање поставља презентеру. Ако вам је конференција конципирана тако да се програм одвија у више „соба“ истовремено онда је за сваку „собу“ потребно обезбедити по троје људи.

Припрема презентера

Техничка проба – Инсистирати на бар једној техничкој проби са сваким учесником без обзира да ли се ради о искусном или неискусном презентеру/панелисти. Ма колико ви били вешти потпуно је другачија ситуација када крене догађај и све треба да иде глатко. Симулација самог догађаја где су укључени сви из организације и модератор је обавезна.

Микрофон и камера –  Јасно предочити сваком презентеру да уколико не жели не мора да укључи камеру. Уколико панелиста планира да пусти звук из презентације (system sound) проверите током генералне пробе да ли се тај звук чује директно са рачунара или преко звучника (једино је први случај технички исправан). Уколико презентер/панелиста користи неки други уређај за слушање конференције, пре него што приступи соби обавезно треба да искључи звучник на том другом уређају због микрофоније.

Слушалице – Било би добро да презентер има handsfree слушалице или слушалице са микрофоном.

Композиција – Једно добро правило ( којим се лепо дефинише и растојање од камере) је да вам очи буду на линији горње трећине екрана, али тако да вам горњи део главе ( рачунајући и косу) не буде ван кадра. Тестирајте позицију своје камере пре самог догађаја. Не желите да камера буде превише далеко или превише близу или да исече пола лица.

Угашен микрофон и камера – Сваки презентер/панелиста када приступа соби треба то да уради са угашеним микрофоном и камером како би се избегло да се у ливе програму чује позадински звук из стана или нешто друго. Ако приступите соби са укљученим микрофоном и кажете нешто типа „Да ли се чујемо?“ то ће отићи у програм.

Гашење свих других апликација – Угасите све друге апликације на рачунару пре него што се укључите у програм јер сваки mail/slack порука/порука на  Facebook-u/viber/whats up/Skype ће се чути у програму.

Viber групе – Како би се између организатора и презентера/панелиста одвијала комуникација пожељно је да направите viber или неку групу само за вашу сесију. Та група служи за оперативну комуникацију да се јавите да сте ту и да је све технички ок, да вам техничко лице каже сада можете поделити презентацију, да модератор може да добија питања публике које ће након излагања прочитати у програму и сл. Ово посебно важи када имате 10 плус презентера у једној сесији. Молим вас немојте ове viber групе користити за дописивање са другим презентерима јер то отежава праћење порука организаторима и модератору.

Дељење презентације – Ово вероватно зависи од платформе до платформе, али свакако немојте своју презентацију делити пре него што модератор крене да вас најављује јер ако то урадите раније док је још у току презентација говорника пре вас, постоји могућност да ћете ту особу избацити из програма и да ће се ваша презентација појавити у ливе програму.

Гашење микрофона и камере – По завршетку излагања и након што вам се модератор захвали и крене да најављује следећег говорника обавезно искључите камеру и микрофон.

Светло – Уколико је договор да презентер упали камеру током свог излагања потребно је да пре тога обезбеди довољно светла. Камери на рачунару/телефону је потребно доста светла. Идеално је да светло буде вештачко (јер ћете пробу можда имати током дана а наступ током ноћи). Једино решење је да вам сијалица буде уперена директно у лице (ово није баш најпријатније али се испоставља да је сасвим пригодно решење за кућно снимање). Пазите да се не опечете.

Вода – Особа која учествује у програму обавезно треба да има чашу воде поред себе.

Позадина – Идеално је да позадина буде што једноставнија (једнобојна). Покушајте да зид иза вас буде довољно далеко, тако да не бацате сопствену сенку на њега. Уколико имате неке ствари иза себе које ће се видети у кадру проверите пре догађаја шта ће се све видети у кадру. Можда неке ствари из свог стана не желите да делите са публиком која прати догађај.

Гардероба – Трудите се да носите једнобојну одећу која није исте боје као зид иза вас. Ваш видео ће често бити смањен, када презентација покрива већи део екрана, или ће бити у лошијој резолуцији зависно од тога какав је коме интернет проток. У овим случајевима карирани и пругасти дезени ће „треперети“. Не претерујте са сређивањем. Сви знамо да се укључујемо од куће те нема потребе да имате сако и кравату или пуно накита и коктел хаљину на себи.    Сасвим је довољно да будете у кошуљи или некој мајици коју бисте иначе носили на посао.

Без панике – Уколико током презентације интернет конекција ослаби, звук почне да сецка или нешто слично, модератор ће вас вероватно искључити и наставити даље са догађајем. Ово није ништа страшно и сви су свесни да овакве ствари могу да се десе, зато без панике.    Уколико остане времена, техничка подршка ће у договору са модератором вас поново укључити на крају програма да одржите своју презентацију. У случају да вам се ово деси а да сте панелиста, једноставно панел ће морати да се настави без вас, а на модератору је да за тај сценарио буде спреман.

Припрема модератора 

Техничка проба – Модератор са свим презентерима треба да има бар једну техничку пробу на којој ће симулирати цео догађај оним редоследом како је наведено у агенди догађаја. Уколико конференција траје 4 сата није потребно да проба траје 4 сата али је важно да се модератор и презентер синхронизују по питању најаве и одјаве и времена за питање и одговоре.

Питања публике – Техничка подршка модератору доставља питања публике уколико их има. Модератор свакако за сваког презентера треба да има спремно бар једно питање у случају да нико из публике не пита ништа а да је догађај тако конципиран да сваки презентер одговори на бар једно питање. У случају панела, модератор панелистима раније доставља неки оквир питања и редослед којим ће их постављати. Имајте у виду да уколико модерирате панел са својим панелистима треба да се договорите да не упадају једни другима у реч већ да сачекају да им поставите питање, а да ако желе да се надовежу на нешто што је претходни панелиста рекао то ураде кроз одговор онда када им дате реч.

Технички проблеми – У случају да током програма дође до техничких проблема, презентеру/панелисти почне са сецка интернет или се потпуно изгуби, модератор наставља даље да програмом. Можете сачекати 10 до 15 секунди да видите да ли ће се веза поново успоставити али иза тога идете даље. У случају панела, панел ћете морати да наставите без тог панелисте тако да имајте увек спремно више питања него што је планирано да поставите.

Камера и слушалице – С обзиром да ви водите програм у случају панела вама су камера и слушалице стално укључене иако ви нисте стално у програму. У случају да водите програм у коме презентер прича а ви га само најављујете и одјављујете није потребно да вам камера и слушалице буду стално укључене. Пар секунди пре него што презентер заврши укључите се поново камером и звуком како бисте могли да поставите питање презентеру, одјавите га и најавите следећег.

Праћење агенде – Ви сте ти који морате да пратите агенду. Одређене платформе имају ограничење колико програм може да иде уживо након чега се аутоматски гасе. Ако видите да презентери или панелисти пробијају термин у viber групу коју сте овом приликом направили скрените пажњу преосталим презентерима да морају да буду бржи како би сви стигли да презентују.

Праћење Q&А дела – Не покушавајте. Зато имате техничку подршку из организације која ће вам слати пробрана питања публике. Није могуће да концентрисано водите програм, пратите шта панелисти или презентери причају и читате у chat-у шта пише публика. Покушајте само да пратите viber групу коју сте направили а где су сви презентери/панелисти и техничка подршка.

Гледајте у камеру – Покушајте да гледате у камеру када се обраћате. Ово није најприроднија ствар посебно ако на монитору видите друге људе као што је то случај ако водите неки панел где су свима укључене камере, али покушајте да не гледате негде са стране јер то не изгледа најсрећније у програму.

Вода – Обавезно поред себе имајте воду јер када програм крене тешко да ћете моћи да се одвојите од рачунара а грло ће вам се временом осушити.

Срећно.

Катарина Анђелковић,
Фондација Петља

Одржана прва онлајн конференција „Дигитално образовање 2020″ (доступан снимак конференције)

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

10. и 11. априла 2020. године одржана је прва онлајн конференција у образовању у Србији.

Онлајн конференцију „Дигитално образовање 20202″ организовао је Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања,  Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштваМинистарством просвете, науке и технолошког развојаЗаводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привредном комором Србије и Фондацијом Петља, а уз помоћ компанија Microsoft и Oracle.

Програм конференције је био подељен у два дана и реализовало га је преко 50 предавача, стручњака и практичара у образовању. Први дан је био намењен заједничким хоризонталним темама у сектору образовања. Други дан је био подељен по секторима на предшколско васпитање и образовање, инклузивно образовање, високо образовање и основно и средње образовање и васпитање.

Број учесника конференције

За учешће на конференцији пријавило се 6.600 учесника. Први дан конференцију је пратило 2.500 учесника. Други дан конференцију по секторима пратило је:

 • основно и средње образовање: 1400 ученика,
 • предшколско васпитање и образовање: 1000 учесника,
 • инклузивно образовање: 400 ученика и
 • високо образовање: 120 учесника.

Није нам познато да је до сада организована онлајн конференција овог обима у Србији, окружењу, али и шире.

Снимак конференције

За све заинтересоване који нису могли пратити конференцију уживо 10. и 11. априла, обезбеђени су снимци комплетне конференције којима можете приступити преко сајта Центра за образовне технологије на Западном Балкану, тј. преко веб адресе http://edtech.center/sr/konferencija-2020/

На истој веб адреси можете погледати и агенду конференције, кратке биографије предавача и описе представљених тема.

Избор препорука za унапређење организовањa онлајн образовања на даљину у доба пандемије

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

ЕДЕН (European Distance Education Network)

 

 1. Прелазак на онлајн образовање на даљину у доба ванредног стања зависи од контекста – ако је неко последњих 10 година реализовао онлајн наставу, изазов је далеко мањи него када институција никада није тако радила;
 2. У ванредним околностима посеже се за најбољим могућим решењима у односу на околности и постојеће капацитете – добијамо брза решења;
 3. Треба се фокусирати на средњорочно (до јесени) и дугорочно планирање (за случај да се овакве ситуације понове). Треба да будемо боље припремљени за сличне ситуације него што смо то били до сада;
 4. Онлајн образовање има огроман потенцијал да се унапреди квалитет образовања, али наставне методе морају да се промене;
 5. У будућности ће велики део високог образовања бити оргaнизован као мешовита или онлајн настава;
 6. Неопходно је померити фокус са наставног садржаја на развој компетенција. Током онлајн наставе нико не може да покрије сав наставни садржај. Оно што је важно јесте омогућити ученицима да науче да управљају информацијама тако што ће их трансформисати у знање.

Посматрано краткорочно

 1. Уколико у окружењу имате приступ наставницима који су реализовали наставу онлајн, разговорајте са њима пре него што било шта урадите. Разговарајте са стручњацима из ове области. Онлајн образовање је другачије и потребно је познавати те разлике;
 2. Ако немате приступ стручњацима, идите на отворене образовне ресурсе који вас уче како да креирате онлајн крус. Истражите примере добрих пракси;
 3. Избегавајте комерцијална решења – они покушавају да вам нешто продају;
 4. Дуга предавања, од нпр. сат времена у онлајн окружењу нису добро прихваћена и досадна су. Треба мислити и на количину података која се шаље ученицима због интернет протока (нпр. преобимна презентација);
 5. Многа истраживања о онлајн настави и учењу показују да видео предавање за онлајн наставу треба да траје до 10 минута;
 6. Из истраживања знамо да ученици који уче онлајн, раде то у више наврата у мањим периодима, од по највише сат времена у току дана;
 7. Онлајн наставу треба поделити у мање делове којима ученици/студенти могу да управљају. Ако нисте пажљиви, можете преоптеретити ученика;
 8. Потребно је најмање месец дана да се традиционална настава (материјали и активности) поставе онлајн;
 9. Важно је изабрати одговарајуће алате и то најбоље оне за које имате стручну подршку у окружењу. Потрудите се да ваш избор буде неки од система за управљање учењем (Blackboard, Moodle, Canvas);
 10. Користите онај сиситем за управљање учењем који већ поседује ваша образовна установа – тада постоје особе које систем администрирају и могу да вам пруже подршку;
 11. Ученицима дајте јасна упутства шта треба да раде на систему сваке недеље. Обезбедите распоред активности на недељном нивоу и искажите шта су ваша очекивања од ученика – шта треба да ураде до краја недеље и шта треба да ураде да се припреме за наредну недељу;
 12. Ресурси као што су дигитални уџбеници и дигитални наставни материјали су већ многима доступни на другим местима. Поставите ресурсе, дајте линкове ка местима где се налазе дигитални наставни материјали у оквиру датог предмета (само треба упутити ученике на та веб места) и, на основу њих, креирајте активности;
 13. Задаци и дискусије, који су већ уграђени у системе за управљање учењем, веома су важни и то је оно на шта посебно треба обратити пажњу и шта треба користити;
 14. Водите рачуна о радном оптерећењу ученика. За студенте је препорука да то буде од 30 до 40 сати недељног оптерећења, по курсу од 8 до 10 сати недељно. То треба да обухвати све активности, тестове, задатке, испите док предавања треба да буду скраћена. За млађе узрасте радно оптерећење треба да буде далеко мање;
 15. У онлајн образовању постоји траг онога што је ученик радио и у том смислу и предност је за наставника да стекне увид у рад ученика;
 16. Ако су велика одељења, поделите их у групе и дајте им да раде групне пројекте. Користите е-портфолио за ученике.

Посматрано средњорочно

 1. У оквиру средњорочног плана, на нивоу установе оспособите неколико запослених да дизајнирају курсеве и администрирају систем како бисте изградили одговарајућу подршку осталим наставницима;
 2. Посветите се стручном усавршавању, припремите темплејте за дизајн курса, прибавите потребну технологију;
 3. Прикупите повратне информације о томе шта је добро функционисало, а шта није;
 4. Садржаја има много у онлајн окружењу. То значи да је потребно мање да се фокусирате на садржај. Ово је изузетно значајна промена у педагогији коју нуди онлајн образовања и која нас упућује на потребу да развијамо компетенције (знања, вештине). Будите ментор ученицима да пронађу информације, процене их, анализирају, организују. Организујте проблемску наставу, колаборативан групни рад, нека фокус буде на вештинама (меке вештине);

Посматрано дугорочно

 1. Израдите развојни план установе – дигитални план за период од наредних 5 година;
 2. Одлучите шта треба да буде део онлајн наставе, а шта реализовано непосредно у учионици;
 3. Израдите план професионалног развоја запослених и план за ванредне ситуације за образовање на даљину.

Позив педагозима и психолозима за учешће у пројекту „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину”

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Пројекат: Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину

Носилац пројекта Педагошко друштво Србије

 Пројекат подржавају  МПНТР, УНИЦЕФ и Друштво психолога Србије

У Србији je због проглашења ванредног стања услед епидемије, привремено обустављана непосредна настава у школама, што не значи и обустављање васпитно-образовног рада са ученицима у основним и средњим школама. У том смислу је Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) припремило оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима.

Оперативни план МПНТР-а дефинише да је потребно да стручни сарадници, педагози и психолози, помогну наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима.

У складу са тим, Пројекат је осмишљен тако да се успостави систем подршке за педагоге и психологе – стручне сараднике како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/законским заступницима у ванредним условима. Пројекат предвиђа  успостављање онлајн репозиторијума на Националном образовном порталу Завода за унапређивање образовања и васпитања, који ће садржати отворене образовне ресурсе: писане материјале за преузимање, сценарија радионица, онлајн презентације и вебинаре на теме које се могу користити у тренутној ситуацији, али и касније у раду са ученицима, наставницима и родитељима.

Све актуелне вести, садржаје, време објављивања, начине укључивања у вебинаре и слично редовно можете пратити на сајтовима Педагошког друштва Србије, www.pedagog.rs и Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Позивамо педагоге и психологе запослене у школама да узму активно учешће у креирању ове базе образовних ресурса  достављањем  радова на теме које су предвиђене Пројектом.

Списак тема, начини и  услови за обраду  тема, рокови за достављање и начини одабира тема за објављивање налазе се у наставку.

Позивамо све заинтересоване педагоге и психологе да узму учешће у представљању тема које су Пројектом планиране.

У наставку су табеларно представљене теме, начини њиховог приказа, рокови за достављање радова и задужени реализатори (педагог или психолог) за појединачне теме.

Процедуре достављања и одабира радова:

– аутор у прописаном року доставља рад на мејл Педагошког друштва Србије drustvo@pedagog.rs

– у наслову мејла аутор наводи: Рад за репозиторијум и број теме са списка

– ПДС рад  прослеђује рецензентима радова

– ПДС обавештава аутора о статусу рада по достављеном мишљењу рецензената

– упутства  за израду радова у складу са начином који се захтева, налазе се у посебном документу

УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ МАТЕРИЈАЛА

{{else}}

{{ext}}

{{/if}}

{{crop_title}}

Величина: {{bytesToSize size}}
Број преузимања: {{hits}}

ПРЕУЗМИ

{{/each}}

{{/if}}

pdf

Списак тема

Величина: 565.65 KB
Број преузимања: 447
pdf

Упутство за израду презентације

Величина: 485.97 KB
Број преузимања: 320
pdf

Упутство за израду видео презентације

Величина: 472.51 KB
Број преузимања: 202
pdf

Упутство за израду радионице

Величина: 455.59 KB
Број преузимања: 249
pdf

Упутство за израду вебинара

Величина: 439.03 KB
Број преузимања: 204
pdf

Упутство за израду писаног материјала

Величина: 450.65 KB
Број преузимања: 233

Позив на онлајн конференцију Дигитално образовање 2020

/* custom css */
.tdi_2_18b{
min-height: 0;
}

/* custom css */
.tdi_4_1d9{
vertical-align: baseline;
}

Позивамо вас на конференцију „Дигитално образовање 2020“, која се организује у онлајн окружењу 10. и 11. 04. 2020. године (пријаве до 08. 04. 2020.).

НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Дигитално образовање 2020
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 10. и 11. април 2020. године
ОНЛАЈН МЕСТО ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020/
АКРЕДИТАЦИЈА: акредитовано
ЦЕНА: конференција је бесплатна
АГЕНДА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-agenda/
ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-predavaci/

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЕРИ

Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развојаФондацијом Петља, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других партнера.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Овим догађајем желимо да обезбедимо платформу за размену знања и тиме подржимо све запослене у васпитно образовном сектору, да се упознају са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању.

Циљ нам је да подржимо учешће свих актера у образовању у дигиталном добу како би заједно подстакли креативност и иновације, допринели квалитету образовно васпитног рада, осавременили процес учења и на што бољи начин искористили могућности нових технологија у образовању.

ПРИЈАВЕ

Уколико желите да посетите овај догађај, пријавите се путем формулара на страници сајта конференције, пријављивање је отворено до 08. априла, 2020. године. Учешће на конференцији је бесплатно.

/* custom css */
.tdi_6_9de{
min-height: 0;
}

Link ka vesti

Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања