Loading...
×

Просветне институције

Одржана прва онлајн конференција „Дигитално образовање 2020″ (доступан снимак конференције)

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

10. и 11. априла 2020. године одржана је прва онлајн конференција у образовању у Србији.

Онлајн конференцију „Дигитално образовање 20202″ организовао је Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања,  Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштваМинистарством просвете, науке и технолошког развојаЗаводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привредном комором Србије и Фондацијом Петља, а уз помоћ компанија Microsoft и Oracle.

Програм конференције је био подељен у два дана и реализовало га је преко 50 предавача, стручњака и практичара у образовању. Први дан је био намењен заједничким хоризонталним темама у сектору образовања. Други дан је био подељен по секторима на предшколско васпитање и образовање, инклузивно образовање, високо образовање и основно и средње образовање и васпитање.

Број учесника конференције

За учешће на конференцији пријавило се 6.600 учесника. Први дан конференцију је пратило 2.500 учесника. Други дан конференцију по секторима пратило је:

 • основно и средње образовање: 1400 ученика,
 • предшколско васпитање и образовање: 1000 учесника,
 • инклузивно образовање: 400 ученика и
 • високо образовање: 120 учесника.

Није нам познато да је до сада организована онлајн конференција овог обима у Србији, окружењу, али и шире.

Снимак конференције

За све заинтересоване који нису могли пратити конференцију уживо 10. и 11. априла, обезбеђени су снимци комплетне конференције којима можете приступити преко сајта Центра за образовне технологије на Западном Балкану, тј. преко веб адресе http://edtech.center/sr/konferencija-2020/

На истој веб адреси можете погледати и агенду конференције, кратке биографије предавача и описе представљених тема.

Избор препорука za унапређење организовањa онлајн образовања на даљину у доба пандемије

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

ЕДЕН (European Distance Education Network)

 

 1. Прелазак на онлајн образовање на даљину у доба ванредног стања зависи од контекста – ако је неко последњих 10 година реализовао онлајн наставу, изазов је далеко мањи него када институција никада није тако радила;
 2. У ванредним околностима посеже се за најбољим могућим решењима у односу на околности и постојеће капацитете – добијамо брза решења;
 3. Треба се фокусирати на средњорочно (до јесени) и дугорочно планирање (за случај да се овакве ситуације понове). Треба да будемо боље припремљени за сличне ситуације него што смо то били до сада;
 4. Онлајн образовање има огроман потенцијал да се унапреди квалитет образовања, али наставне методе морају да се промене;
 5. У будућности ће велики део високог образовања бити оргaнизован као мешовита или онлајн настава;
 6. Неопходно је померити фокус са наставног садржаја на развој компетенција. Током онлајн наставе нико не може да покрије сав наставни садржај. Оно што је важно јесте омогућити ученицима да науче да управљају информацијама тако што ће их трансформисати у знање.

Посматрано краткорочно

 1. Уколико у окружењу имате приступ наставницима који су реализовали наставу онлајн, разговорајте са њима пре него што било шта урадите. Разговарајте са стручњацима из ове области. Онлајн образовање је другачије и потребно је познавати те разлике;
 2. Ако немате приступ стручњацима, идите на отворене образовне ресурсе који вас уче како да креирате онлајн крус. Истражите примере добрих пракси;
 3. Избегавајте комерцијална решења – они покушавају да вам нешто продају;
 4. Дуга предавања, од нпр. сат времена у онлајн окружењу нису добро прихваћена и досадна су. Треба мислити и на количину података која се шаље ученицима због интернет протока (нпр. преобимна презентација);
 5. Многа истраживања о онлајн настави и учењу показују да видео предавање за онлајн наставу треба да траје до 10 минута;
 6. Из истраживања знамо да ученици који уче онлајн, раде то у више наврата у мањим периодима, од по највише сат времена у току дана;
 7. Онлајн наставу треба поделити у мање делове којима ученици/студенти могу да управљају. Ако нисте пажљиви, можете преоптеретити ученика;
 8. Потребно је најмање месец дана да се традиционална настава (материјали и активности) поставе онлајн;
 9. Важно је изабрати одговарајуће алате и то најбоље оне за које имате стручну подршку у окружењу. Потрудите се да ваш избор буде неки од система за управљање учењем (Blackboard, Moodle, Canvas);
 10. Користите онај сиситем за управљање учењем који већ поседује ваша образовна установа – тада постоје особе које систем администрирају и могу да вам пруже подршку;
 11. Ученицима дајте јасна упутства шта треба да раде на систему сваке недеље. Обезбедите распоред активности на недељном нивоу и искажите шта су ваша очекивања од ученика – шта треба да ураде до краја недеље и шта треба да ураде да се припреме за наредну недељу;
 12. Ресурси као што су дигитални уџбеници и дигитални наставни материјали су већ многима доступни на другим местима. Поставите ресурсе, дајте линкове ка местима где се налазе дигитални наставни материјали у оквиру датог предмета (само треба упутити ученике на та веб места) и, на основу њих, креирајте активности;
 13. Задаци и дискусије, који су већ уграђени у системе за управљање учењем, веома су важни и то је оно на шта посебно треба обратити пажњу и шта треба користити;
 14. Водите рачуна о радном оптерећењу ученика. За студенте је препорука да то буде од 30 до 40 сати недељног оптерећења, по курсу од 8 до 10 сати недељно. То треба да обухвати све активности, тестове, задатке, испите док предавања треба да буду скраћена. За млађе узрасте радно оптерећење треба да буде далеко мање;
 15. У онлајн образовању постоји траг онога што је ученик радио и у том смислу и предност је за наставника да стекне увид у рад ученика;
 16. Ако су велика одељења, поделите их у групе и дајте им да раде групне пројекте. Користите е-портфолио за ученике.

Посматрано средњорочно

 1. У оквиру средњорочног плана, на нивоу установе оспособите неколико запослених да дизајнирају курсеве и администрирају систем како бисте изградили одговарајућу подршку осталим наставницима;
 2. Посветите се стручном усавршавању, припремите темплејте за дизајн курса, прибавите потребну технологију;
 3. Прикупите повратне информације о томе шта је добро функционисало, а шта није;
 4. Садржаја има много у онлајн окружењу. То значи да је потребно мање да се фокусирате на садржај. Ово је изузетно значајна промена у педагогији коју нуди онлајн образовања и која нас упућује на потребу да развијамо компетенције (знања, вештине). Будите ментор ученицима да пронађу информације, процене их, анализирају, организују. Организујте проблемску наставу, колаборативан групни рад, нека фокус буде на вештинама (меке вештине);

Посматрано дугорочно

 1. Израдите развојни план установе – дигитални план за период од наредних 5 година;
 2. Одлучите шта треба да буде део онлајн наставе, а шта реализовано непосредно у учионици;
 3. Израдите план професионалног развоја запослених и план за ванредне ситуације за образовање на даљину.

Позив педагозима и психолозима за учешће у пројекту „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину”

Link ka vesti
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Пројекат: Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину

Носилац пројекта Педагошко друштво Србије

 Пројекат подржавају  МПНТР, УНИЦЕФ и Друштво психолога Србије

У Србији je због проглашења ванредног стања услед епидемије, привремено обустављана непосредна настава у школама, што не значи и обустављање васпитно-образовног рада са ученицима у основним и средњим школама. У том смислу је Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) припремило оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима.

Оперативни план МПНТР-а дефинише да је потребно да стручни сарадници, педагози и психолози, помогну наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима.

У складу са тим, Пројекат је осмишљен тако да се успостави систем подршке за педагоге и психологе – стручне сараднике како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/законским заступницима у ванредним условима. Пројекат предвиђа  успостављање онлајн репозиторијума на Националном образовном порталу Завода за унапређивање образовања и васпитања, који ће садржати отворене образовне ресурсе: писане материјале за преузимање, сценарија радионица, онлајн презентације и вебинаре на теме које се могу користити у тренутној ситуацији, али и касније у раду са ученицима, наставницима и родитељима.

Све актуелне вести, садржаје, време објављивања, начине укључивања у вебинаре и слично редовно можете пратити на сајтовима Педагошког друштва Србије, www.pedagog.rs и Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Позивамо педагоге и психологе запослене у школама да узму активно учешће у креирању ове базе образовних ресурса  достављањем  радова на теме које су предвиђене Пројектом.

Списак тема, начини и  услови за обраду  тема, рокови за достављање и начини одабира тема за објављивање налазе се у наставку.

Позивамо све заинтересоване педагоге и психологе да узму учешће у представљању тема које су Пројектом планиране.

У наставку су табеларно представљене теме, начини њиховог приказа, рокови за достављање радова и задужени реализатори (педагог или психолог) за појединачне теме.

Процедуре достављања и одабира радова:

– аутор у прописаном року доставља рад на мејл Педагошког друштва Србије drustvo@pedagog.rs

– у наслову мејла аутор наводи: Рад за репозиторијум и број теме са списка

– ПДС рад  прослеђује рецензентима радова

– ПДС обавештава аутора о статусу рада по достављеном мишљењу рецензената

– упутства  за израду радова у складу са начином који се захтева, налазе се у посебном документу

УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ МАТЕРИЈАЛА

{{else}}

{{ext}}

{{/if}}

{{crop_title}}

Величина: {{bytesToSize size}}
Број преузимања: {{hits}}

ПРЕУЗМИ

{{/each}}

{{/if}}

pdf

Списак тема

Величина: 565.65 KB
Број преузимања: 447
pdf

Упутство за израду презентације

Величина: 485.97 KB
Број преузимања: 320
pdf

Упутство за израду видео презентације

Величина: 472.51 KB
Број преузимања: 202
pdf

Упутство за израду радионице

Величина: 455.59 KB
Број преузимања: 249
pdf

Упутство за израду вебинара

Величина: 439.03 KB
Број преузимања: 204
pdf

Упутство за израду писаног материјала

Величина: 450.65 KB
Број преузимања: 233

„Исказивање интересовања за упис у основну школу“ преко Портала еУправа и на језицима националних мањина

Link ka vesti
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

„Исказивање интересовања за упис у основну школу“ преко Портала еУправа и на језицима националних мањина

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавештава родитеље и старатеље деце која уписују први разред основне школе да је услуга „Исказивање интересовања за упис у основну школу”, осим на српском језику, од данас доступна и на језицима националних мањина.

Приликом исказивања интересовања за упис ученика у први разред основне школе, у овом тренутку, није битан одабир језика наставе, али свакако родитељи или старатељи треба да се пријаве одабраној школи преко Портала еУправа .

Превод на језике националних мањина обезбедили су Покрајински секретраијат за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице и национални савети националних мањина.

На овај начин, школе ће евидентирати заинтересованост родитеља да упишу дете у одређену школу како би оквирно знале који број ђака могу да очекују.Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан.

По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга заказивања термина за упис и тестирање.

Нову е-услугу заједнички су израдили тимови Кабинета председника Владе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

 

Препоруке за рад Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом

Link ka vesti
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Препоруке за рад Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 1. априла 2020. године упутило допис координаторима и члановима општинских интерресорних комисија препоруке за рад Комисије. Циљ препоруке је организовање рада Комисија за процену потреба за додатним образовним, здравственим и социјалним подршкама детету, ученику и одраслом, а у складу са мерама Владе Републике Србије на спречавању ширења коронавируса.

Несметан рад  Комисија је важан за остваривање права на додатну образовну, здравствену и социјалну подршку,  а посебно је важно да мишљење Комисије благовремено добију деца која се уписују у први разред основне школе и ученици који се уписују у први разред средње школе. Допис министарства можете преузети на линку Одсека за људска и мањинска права у делу који се односи на социјалну инклузију http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-inkluziju/

РИЗНИЦA ИГАРА – за децу и одрасле

„Ризница игара” коју су креирали студенти четврте године педагогије и наставници Катедре за предшколску педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са Сектором за предшколско и основно образовање и васпитање Министарства просвете, науке и технолошког развоја садржи предлоге игара које деца у тренутној ситуацији могу играти у кући.

Ризница представља и подстицај деци и њиховим породицама да заједно проведу квалитетно време. Осим тога, васпитачи могу да користе ову ризницу и да деци и породицама са којима остварују комуникацију у условима ванредног стања предлажу игре, као и да у интеракцији са њима, креирају јединствене ризнице игара на нивоу својих васпитних група.

На тај начин, стварајући заједничку „Ризницу игара“ са децом и породицама као динамичку збирку која се допуњује, развија и обогаћује током времена, васпитачи стварају јединствену, заједничку причу о поверењу, узајамној подршци и снажној вези деце, породица и васпитача у тешким временима кроз која пролазимо. Због тога ће свака Ризница бити по себи вредна, аутентична и непоновљива прича о проживљеном искуству.

Уводни део „Ризнице игара“ садржи подсећање зашто је игра важна и које су кључне карактеристике игре (добровољност, посвећеност, активитет и истраживање, богатство начина изражавања, размена и интеракција, уживање и забава).

За дете, игра је суштински део живота, основни начин на који дете упознаје свет, упознаје себе и гради односе са другим људима. Игра једнако може помоћи и деци и одраслима да се осете моћно, да буду активни и креативни, да истражују, стварају, испробавају, мењају, заједно уче и померају границе могућег. У заједничкој игри можемо боље разумети и подржати једни друге и стварати драгоцена заједничка искуства која су већа лекција од било каквог уџбеника.

Ризницу игара можете да погледате ОВДЕ.

Link ka vesti

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

О ФОРМАТИВНОМ ОЦЕЊИВАЊУ

Завод за вредновање покушава да помогне рад наставника и учитеља у Србији, у подручју оцењивања, текстом о томе шта је то формативно оцењивање, чему служи, шта су његове добре и лоше стране, зашто је добро применити формативно оцењивање, поготову у условима онлајн наставе и ситуацији у којој се наше образовање тренутно налази, као и како формативно оцењивање применити и спровести. Текст је припремила Гордана Чапрић, заменик директора Завода.

Izvor  – Zavod za vrednovanje kvaliteta

Позив на онлајн конференцију Дигитално образовање 2020

/* custom css */
.tdi_2_18b{
min-height: 0;
}

/* custom css */
.tdi_4_1d9{
vertical-align: baseline;
}

Позивамо вас на конференцију „Дигитално образовање 2020“, која се организује у онлајн окружењу 10. и 11. 04. 2020. године (пријаве до 08. 04. 2020.).

НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Дигитално образовање 2020
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 10. и 11. април 2020. године
ОНЛАЈН МЕСТО ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020/
АКРЕДИТАЦИЈА: акредитовано
ЦЕНА: конференција је бесплатна
АГЕНДА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-agenda/
ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-predavaci/

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЕРИ

Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развојаФондацијом Петља, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других партнера.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Овим догађајем желимо да обезбедимо платформу за размену знања и тиме подржимо све запослене у васпитно образовном сектору, да се упознају са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању.

Циљ нам је да подржимо учешће свих актера у образовању у дигиталном добу како би заједно подстакли креативност и иновације, допринели квалитету образовно васпитног рада, осавременили процес учења и на што бољи начин искористили могућности нових технологија у образовању.

ПРИЈАВЕ

Уколико желите да посетите овај догађај, пријавите се путем формулара на страници сајта конференције, пријављивање је отворено до 08. априла, 2020. године. Учешће на конференцији је бесплатно.

/* custom css */
.tdi_6_9de{
min-height: 0;
}

Link ka vesti

Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

YouTube канал за подршку наставницима у организовању онлајн наставе

Сваког четвртка од 21 час на YouTube каналу #Знање да не багује, уживо се емитују емисије у којима се обрађују актуелни садржаји за наставнике и стручне сараднике.

У претходних 7 емисија обрађивале су се теме: Онлајн ресурси за наставу по предметима, Алати за тестирање ученика онлајн, Интернет учионица, Оцењивање ученика онлајн, Пројектна настава… О темама у емисијама говоре наставници полазећи од својих искустава у пракси.

Емисију води Милан Петровић испред организације „Научи ме“, која води Unbox Hab иновативних идеја из Ниша.

У току емисија могу се постављати питања и коментари, а организатор пружа подршку и путем савета и техничке помоћи на имејл адреси: znanjedanebaguje@gmail.com 

Осму епизоду можете погледати у четвртак, 9.4.2020. у 21. час. Гост емисије је Душан Благојевић, овогодишњи лауреат награде Живојин Мишић за најбољег наставника, а са њим ће се водити разговор о томе како се у овом мору нових, бесплатних садржаја наставници сналазе у новој улози водича кроз садржај.

Нову епизоду можете погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?v=LGWRJdKGBmA&feature=youtu.be

Све претходне епизоде можете погледати на: #Знање да не багује

Link ka vesti

Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Link ka vesti
Izvor: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ


Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Институт за педагошка истраживања у Београду и Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви, Русија

Организују 30.10.2020. године у Београду 25. МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Мотивација се сматра најважнијом компонентом образовног процеса, јер доприноси квалитету образовања, образовном постигнућу и развоју целокупне личности кључних актера у васпитнообразовном процесу. Подстицање и развој мотивације у образовању данас представља велики изазов и чини актуелном потребу за сталним преиспитивањем и унапређивањем образовања. На тај начин мотивација свих учесника у процесу образовања и у креирању образовних политика постаје један од најважнијих услова и чинилаца квалитета образовања.

Позивно писмо је овде а пријавни формулар овде

Завод и асоцијација ДУГА

Link ka vesti
Izvor: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Завод и асоцијација ДУГА


4.03.2020.  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и асоцијација ДУГА из Шапца потписали су Меморандум о сарадњи којим су предвидели заједничке активности у вези са групом рањиве деце и наставника.
Меморандум су потписали Александар Прица, председник УО асоцијације и Бранислав Ранђеловић, директор Завода.

Обавештење у вези са базом домаћих радова пројекта Дигитална учионица

Поштоване колеге и посетиоци сајта,

Након неколико притужби које су се појавиле на друштвеним мрежама да су одрећени радови (домаћи задаци полазника обуке) пројекта Дигитална учионица плагијати, саветници-координатори Завода за унапређивање образовања и васпитања су извршили проверу тих навода и утврдили да су тачни у два случаја. Ови радови (домаћи задаци) биће уклоњени из наше базе која се налази на страни https://digitalnaucionica.edu.rs/baza-radova/.

Завод за унапређивање образовања и васпитања оштро осуђује све видове кршења ауторских права и позива све да такве случајеве (везане за базе радова којима ЗУОВ управља) пријаве на https://zuov.gov.rs/pomoc/

Циљ Завода јесте да практичарима у образовно васпитним установама пружи што већи број квалитетних отворених образовних ресурса и из тог разлога константно ради на изграђивању база радова и знања (база угледних примера праксе: Пројекат Креативна школа, База радова конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси и База примера успешних ваннаставних активности, као и базе домаћих задатака обуке Дигитална учионица). У фази припреме је и изградња Националног образовног портала, онлајн платформе на којој ће систематски бити постављени бројни отворени образовни ресурси (из Заводових база али и из свих других јавно доступних репрезентативних извора).

Молимо колеге чија су ауторска права угрожена да приликом објављивања те вести на друштвеним мрежама не прозивају водитеље обуке Дигитална учионица. Водитељи обуке су одговорни за избор најбољих примера домаћих задатака (1-3 по групи коју су водили), али не могу да одговарају за евентуалне прекршаје које учине полазници обуке, јер је немогуће упоредити добијени садржај (домаћи задатак) са свим могућим изворима који се налазе на интернету.

Захваљујемо се свима на разумевању.

Србија ће по први пут учествовати у ПИРЛС истраживању у марту 2021. године

Link ka vesti
Izvor: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Србија ће по први пут учествовати у ПИРЛС истраживању у марту 2021. године


Ученици четвртих разреда основне школе, узраста 10 година, по први пут,  следеће године учествоваће у међународном истраживању читалачке писмености и разумевању текста – ПИРЛС.

 

ПИРЛС је међународна студија која мери и упоређује трендове развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда (узраста 10 година) и пружа земљама учесницама у истраживању јединствену прилику да прикупе међународно упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика у том узрасту. Такође,  овим тестирањем,  државе учеснице прикупљају податке о нивоу подстицања читања у школи и код куће, као и релевантне информације о квалитету наставе у школама.

Конференција поводом овог истраживања, на којој је учествовало  око 190 истраживача и координатора из преко 60 земаља света, одржана је данас у Београду .

 

Скуп је отворио министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.

Вредност ПИРЛС 2021 истраживања се огледа не само у поређењу постигнућа ученика из различитих земаља и утврђивању нашег ранга на листи светских образовних система, већ и у могућности да утврдимо карактеристике нашег образовног система које доприносе постигнућима у области читалачке писмености, а која је основа свих других писмености – математичке, природно-научне, финансијске – рекао је министар Шарчевић.

Он је истакао да ће Србија по први пут учествовати у ПИРЛС истраживању у марту 2021.године.

Учешће Републике Србије у овом међународном истраживању је од велике важности за образовно-васпитни систем, јер без оваквих евалуација нису могуће стратешке припреме будућих активности, које ће допринети квалитету образовања и добробити појединца и друштва, рекао је Шарчевић .

 

Национални кооординатор истраживања и директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Бранислав Ранђеловић навео је да  веома  важно то што су међународна истраживања поверена Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, као референтној државној установи која се бави осигурањем квалитета у образовању и којој је рад на оваквим истраживањима законом поверен посао.

На тај начин, али и користећи ранија искуства Института за педагошка истраживања у оквиру ТИМСС истраживања, можемо да осигурамо бољи квалитет реализације истраживања, а самим тим и да се надамо бољим крајњим резултатима у поређењу са другим образовним системима,  рекао је Ранђеловић и истакао да се ПИРЛС спроводи у петогодишњим циклусима, а први циклус је реализован 2001. године

У оквиру припрема за главно тестирање, према речима Ранђеловића, током овог месеца планирано је да се одржи пробно тестирање, али само у школама које су изабране применом посебне технологије.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је домаћин међународног састанка Националних координатора истраживања, четвртог по реду, у овом циклусу од 2-6. марта 2020.  Главна тема скупа је вредновање и бодовање тестова, као и организација обуке за прегледаче тестова.

ПИРЛС (The Progress in International Reading Literacy Study) је истраживачки пројекат Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа (IEA) које спроводи велике компаративне студије у образовању од 1959. године.

Школска година се наставља у понедељак 24.фебруара

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се настава у основним и средњим школама у Републици Србији настави у понедељак 24.фебруара 2020. године.

Процењено је да су се у Војводини и Централној Србији стекли услови да се у понедељак настави школска година. На основу података Института за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“ смењен је број оболелих за око 50 процената и наставља се тренд опадања оболелих. Мера је послужила својој сврси и важно је да се не губи више од наставе, потврдио је министар Младен Шарчевић.

Препорука директорима школа је да се надокнађује настава током радне недеље као претчас или продужетком часа на 60 минута, јер ће суботом бити многобројна такмичења.

Центар за развој педагошких наука требало би да буде у Јагодини

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић посетио је данас Факултет педагошких наука у Јагодини и разговарао са руководством те установе о оснивању Центра за развој педагошких наука, који би требало да буде смештен у оквиру комплекса тог факултета.

Центар би био намењен обуци наставника за улогу ментора, наставног и васпитачког кадра, као и студената за нове моделе учења.

Министар је рекао да се налази у квалитетној установи која  у Србији предњачи када су у питању педагошке науке.

Направићемо читаву мрежу оваквих центара са различитим областима изучавања. Србија ће добити око 20 центара овог типа. У Јагодини ће бити основан центар из области наставе и педагошких наука, захваљујући пре свега, добром раду Факултета педагошких наука, казао је он.

Према његовим речима, модели учења се стално мењају и целоживотно учење постаје динамична ствар у свим областима, па и у просвети.

Шарчевић је подсетио да већ постоје три центра који одлично раде и то у Петници, Тршићу и Виминацијуму.

Декан Факултета педагошких наука Виолета Јовановић истакла је да је ово историјски тренутак и за факултет и за Јагодину и на неки начин круна вишедеценијских напора факултета.

Високи стандарди су препознати. Даћемо све од себе да реализујемо овај пројекат и да овај центар почне што пре да ради, казала је она.

Градоначелник Јагодине Ратко Стевановић рекао је да је познато да је почетком 20. века Учитељска школа у Јагодини била расадник професора.

И ево пружа нам се прилика да почетком 21. века Јагодина постане један од центара педагошких наука. Рад новог центра подразумева и обнову старе зграде Учитељског  факултета која је изграђена 1880. године, објаснио је он.

Министар Шарчевић са сарадницима обишао је данас и општину Кнић и разговарао са руководством о наставку реализације формирања Шумадијске академије – Центра за целоживотно учење кадрова за рад у привреди.

Министар је предочио да ти центри поред основне намене могу да користе и ученици и наставници за ђачки туризам.

Овакви центри треба да буду на добробит наше деце и родитеља, као и регије где се отварају“, навео је Шарчевић.

Председник Општине Кнић Мирослав Николић истакао је да је отварање оваквог центра веома значајно за читаву општину и читав регион.

Нови центар налазиће се у згради Средње школе у Книћу.

Почиње исплата ученичких и студентских стипендија и кредита

Исплата четврте и пете месечне рате ученичких стипендија и кредита, за школску 2019/2020. годину,  почиње у четвртак, 20. фебруара 2020. године.

Месечни износ ученичке стипендије, као и ученичког кредита је 5.400,00 динара.

Исплата друге и треће месечне рате студентских стипендија и кредита, студентима високошколских установа у Републици Србији, за школску 2019/2020. годину почиње у петак, 21. фебруара 2020. године.

Месечни износ студентске стипендије, као и студентског кредита је 8.400,00 динара.

Из буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја за исплату студентских стипендија издвојено је 69.132.000,00 динара, а за исплату студентских кредита 77.103.600,00 динара.

SELFIE – Digital Schools Awards Pilot Programme (ERASMUS+, KA3)

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

SELFIE – Digital Schools Awards Pilot Programme (ERASMUS+, KA3)


6.02.2020. Први састанак интернационалног тима (представници институција из Ирске, Шкотске, Литваније, Словеније и Србије) који реализује пројекат „SELFIE – Digital Schools Awards Pilot Programme“ и званично отварање пројекта, одржани су 5. и 6. фебруара у Глазгову, Шкотска.
Разматрана су важна питања везана за имплементацију пројектних активности и њихово прилагођавање образовном контексту сваке од земаља учесница, а представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања представили су пројектним партнерима досадашње резултате примене Селфи инструмента у Републици Србији и планове за његову даљу интеграцију у процес самовредновања квалитета школа у доуниверзитетском образовању.
Током посете снимљен је видео-запис:

Digital Schools – Kelvinside Academy from SNSGroup on Vimeo.