Loading...
×

Просветне вести

Јавни позив наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа да се пријаве за похађање бесплатних онлајн обука

Рок за пријаву: 24. јануар 2020.

Листа наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

На Јавни позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава”, стигло је 2114 пријава.

Комисија састављена од саветника Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Критеријум за избор било је време пријаве на конкурс.

Изабрани наставници и стручни сарадници ће на контакте које су навели у пријави добити детаљна упутства и параметре за приступ обуци.

Погледајте Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

Заједничком иницијативом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ-а покренут је пројекат под називом „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала“. Планирано је да се пројекат реализује у 2019. и 2020. години, а Завод за унапређивање образовања и васпитања је надлежан за координацију и активно учествовање у свим активностима које су дефинисане пројектном документацијом.

У оквиру пројекта, између осталог, планирано је организовање онлајн обука из области пројектне наставе.

Циљ обуке је упознавање наставника и стручних сарадника са основним концептима пројектне наставе и могућностима примене овог педагошког приступа у свакодневној пракси уз употребу савремених дигиталних алата.

Назив обуке је „Пројектна настава“. Обука траје 16 сати (две недеље) и у потпуности се одвија онлајн. Наставници који успешно заврше обуку добијају уверење о савладаној обуци (16 бодова). Обука је за наставнике бесплатна и планирана је у следећим терминима:

 1. термин: од 10.2. 2020. до 23. 2. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 2. термин: од 24.2. 2020. до 8. 3. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 3. термин: од 16.3. 2020. до 30. 3. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 4. термин: од 6.4. 2020. до 22. 4. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 5. термин: од 4.5. 2020. до 17. 5. 2020. (две групе, укупно 60 учесника).

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Фабрисова 10, 11000 Београд
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа за похађање бесплатне онлајн обуке

Пријављивање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа се врши попуњавањем онлајн упитника на адреси https://zavod.edu.rs/projektna-nastava/.

Рок за пријаву за први термин је 05. 2. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за други термин је 19. 2. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за трећи термин је 11. 3. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за четврти термин је 1. 4. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за пети термин је 29. 4. 2020. године до 24 h.

Завод ће са листе пријављених изабрати 300 наставника и стручних сарадника основних и средњих школа. Критеријум за избор је време пријаве (предност имају наставници и стручни сарадници који се први пријаве). Изузетно, приликом избора водиће се рачуна и о равномерној заступљености наставника и стручних сарадника из различитих школских управа, уколико се примети велико одступање по овом критеријуму.

Листа изабраних наставника и стручних сарадника биће објављена на сајту Завода најкасније два дана пре почетка обука за сваки од пет циклуса (Листа може да се објави и раније уколико се попуне сва расположива места за обуку).

Особе за контакт: Маја Тодоровић, maja.todorovic@zuov.gov.rs и Алекса Еремија, aleksa.eremija@zuov.gov.rs.

Јавни позив наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа да се пријаве за похађање бесплатних онлајн обука

Листа наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

На Јавни позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава”, стигло је 2114 пријава.

Комисија састављена од саветника Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Критеријум за избор било је време пријаве на конкурс.

Изабрани наставници и стручни сарадници ће на контакте које су навели у пријави добити детаљна упутства и параметре за приступ обуци.

Погледајте Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

Заједничком иницијативом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ-а покренут је пројекат под називом „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала“. Планирано је да се пројекат реализује у 2019. и 2020. години, а Завод за унапређивање образовања и васпитања је надлежан за координацију и активно учествовање у свим активностима које су дефинисане пројектном документацијом.

У оквиру пројекта, између осталог, планирано је организовање онлајн обука из области пројектне наставе.

Циљ обуке је упознавање наставника и стручних сарадника са основним концептима пројектне наставе и могућностима примене овог педагошког приступа у свакодневној пракси уз употребу савремених дигиталних алата.

Назив обуке је „Пројектна настава“. Обука траје 16 сати (две недеље) и у потпуности се одвија онлајн. Наставници који успешно заврше обуку добијају уверење о савладаној обуци (16 бодова). Обука је за наставнике бесплатна и планирана је у следећим терминима:

 1. термин: од 10.2. 2020. до 23. 2. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 2. термин: од 24.2. 2020. до 8. 3. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 3. термин: од 16.3. 2020. до 30. 3. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 4. термин: од 6.4. 2020. до 22. 4. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
 5. термин: од 4.5. 2020. до 17. 5. 2020. (две групе, укупно 60 учесника).

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Фабрисова 10, 11000 Београд
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа за похађање бесплатне онлајн обуке

Пријављивање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа се врши попуњавањем онлајн упитника на адреси https://zavod.edu.rs/projektna-nastava/.

Рок за пријаву за први термин је 05. 2. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за други термин је 19. 2. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за трећи термин је 11. 3. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за четврти термин је 1. 4. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за пети термин је 29. 4. 2020. године до 24 h.

Завод ће са листе пријављених изабрати 300 наставника и стручних сарадника основних и средњих школа. Критеријум за избор је време пријаве (предност имају наставници и стручни сарадници који се први пријаве). Изузетно, приликом избора водиће се рачуна и о равномерној заступљености наставника и стручних сарадника из различитих школских управа, уколико се примети велико одступање по овом критеријуму.

Листа изабраних наставника и стручних сарадника биће објављена на сајту Завода www.zuov.gov.rs најкасније два дана пре почетка обука за сваки од пет циклуса (Листа може да се објави и раније уколико се попуне сва расположива места за обуку).

Особе за контакт: Маја Тодоровић, maja.todorovic@zuov.gov.rs и Алекса Еремија, aleksa.eremija@zuov.gov.rs.

o.

Резултати конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2019.

Дана 16. 01. 2020. године представљени су радови предложени за награду на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“

Дана 16. 01. 2020. године представљени су радови предложени за награду на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“, Центра за професионални развој запослених у образовању, Завода за унапређивање образовања и васпитања. На Конкурс, који се одржава по девети пут и полако прераста у традицију, ове године је приспело највише радова до сада – 173. Од тог броја 140 радова је испунило услове Конкурса.

Важно је нагласити да од скромних почетака, када се на овај Конкурс пријављивало по пар десетина наставника, запослени у образовно-васпитним установама све више увиђају значај стручног усавршавања понуђеног кроз Каталог ЗУОВ-а и добробит коју они, деца и ученици, имају од сталног стручног усавршавања.

Запослене у Центру за професионални развој посебно радује што наставници, васпитачи и стручни сарадници имају све већу жељу да широј јавности представе резултате свог рада.

Приспеле радове су прегледале комисије састављене од запослених у Заводу и спољних сарадника, стручњака за појединачне области. После прегледа радова по областима из Каталога стручног усавршавања, комисије су предложиле 62 рада за Базу примера добре праксе и 20 радова за награду.

Предложене радове за награду аутори су представили пред Централном комисијом и саветницима координаторима Центра за професионални развој запослених у образовању, који су гласањем прогласили награђене радове.

Прву награду добила је Јелена Смиљковић, наставница математике из ОШ „Уједињене нације“ у Београду, са радом под називом Пројекат Сат, настао на основу програма из Каталога из области Математика.

Другу награду добио је наставник технике и технологије, техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства, Александар Мамић, ОШ „Петар Кочић“ у Инђији. Назив његовог рада је Програмирање беспилотне летелице – дрона из каталошке области Информатика.

Трећу награду добила је Јелена Чолић, наставница српског језика и књижевности, Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу, са радом Пројектна настава Модерна и ми из каталошке области Српски језик и књижевност.

Конкурс ће бити завршен свечаном доделом награда. Надамо се да ће се запослени у образовању и васпитању у Републици Србији детаљније упознати са Конкурсом, користити нашу Базу примера добре праксе и тако добијати нове идеје и мотивацију за даљи рад. Наша жеља је да их то подстакне да и сами, иновирајући свој рад, буду учесници следећег конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ и пријаве своје радове у што већем броју.

Приручник за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања за ученике средњих школа

Радна група за реализацију програма Праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког и здравственог васпитања, у чијем саставу су радили представници Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Српског савеза професора физичког васпитања и спорта и Завода за унапређивање образовања и васпитања, је у складу са преузетим обавезама и завршеним обукама наставника, завршила је рад на Приручнику за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања за ученике средњих школа.

Првенство просветних радника Србије у шаху 2020 – проф. др Љубомир Протић

Поштоваоци личности и дела проф. др Љубомира Протића, позивамо Вас на конференцију и шаховски турнир:

Реч о Љуби – животна, душевна и духовна димензија

Првенство просветних радника Србије у шаху 2020  – проф. др Љубомир Протић

Програм:

 1. Конференција ће се одржати 25.01.2020. године од 10 – 14 сати
 2. Коктел и послужење у 14.00 сати
 3. Шаховски турнир, са почетком у 15 сати

Молимо Вас да узмете активно учешће у конференцији и шаховском турниру и пошаљете ваше пријаве:

 • дотавите назив – тему вашег излагања на мејл malbijanic@fefa.edu.rsдо 15. jануара  године. На основу приспелих тема одредиће се коначан програм конференције. Као резултат нашег труда, и сабраних радова објавићемо књигу.
 • Пријаве за шаховски турнир доставити на мејл nebojsa.baralic@zuov.gov.rs

У име програмског и организационог одбора,
Милољуб Албијанић и Небојша Баралић

Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за II и VI разред основне школе

Морби ниси дуи, вариус нец малесуада еу, пеллентесqуе ет нулла.

Подношење захтева за одобравање додатних наставних средстава

Морби ниси дуи, вариус нец малесуада еу, пеллентесqуе ет нулла.

Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању

Рок за пријаву: 29. новембар 2019

ЈАВНИ ПОЗИВ за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2020/2021. године и државне матуре 2021/2022.године уз подршку Пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“

( Изрази који имају родно значење неутрални су и подједнако се односе на женски и мушки род. )

Пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“ (у даљем тексту: Пројекат државне матуре) на основу Члана 78. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019. од 15.02.2019.), Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013 и од 10.11.2017. године), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/2017) и Правилника о програму стручне матуре и завршног испита („Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, бр. 1/2018) упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2020/2021. године и државне матуре 2021/2022. године уз подршку Пројекта државне матуре.

I

Пројекат објављује Јавни позив кандидатима за чланове радних група који ће обављати следеће послове, а предмет су Јавног позива: 1. Састављање задатака за реализацију завршног испита у трогодишњим образовним профилима. 2. Састављање задатака за реализацију два дела стручног испита (практичног и теоријског) у оквиру стручне матуре у образовним профилима у четворогодишњем стручном образовању.

Задаци се израђују за образовне профиле у следећим подручјима рада:

Шумарство и обрада дрвета

 • Шумар
 • Техничар за ловство и рибарство

Хемија, неметали и графичарство

 • Израђивач хемијских производа
 • Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
 • Техничар за прераду нафте и гаса

Текстилство и кожарство

 • Механичар текстилних машина – предење
 • Текстилни радник – прелац
 • Текстилни радник – ткач
 • Конфекционар коже и крзна

Саобраћај

 • Техничар ваздушног саобраћаја
 • Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
 • Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Приликом попуњавања Пријаве одаберите образовни профил са листе понуђених образовних профила у оквиру подручја рада и нивоа квалификације за које се пријављујете. Могуће је и пожељно је да извршите пријаву за више различитих образовних профила у оквиру подручја рада које сте одабрали.

Пријава се попуњава електронски на адреси http://tiny.cc/nxwofz

II

Изабрани кандидати који су постали чланови радних група су у обавези да поверене послове извршавају по правилима струке, у складу са прописаном процедуром за израду испитних материјала, поштујући етички кодекс и прописане безбедносне мере. Чланови радних група имају право на накнаду у складу са правилима Пројекта државне матуре и Европске уније.

III

У оквиру припрема за спровођење завршних испита 2020/2021. године и државне матуре 2021/2022. године уз подршку Пројекта државне матуре, у делу завршних испита и стручне матуре, радне групе ће обављати послове у складу са инструкцијама наручиоца за горе наведена подручја рада, односно образовне профиле за крај средњег стручног образовања. Чланови радних група су у обавези да учествују у обуци за писање задатака и имплементацији завршних и/или стручних матурских испита коју организује Пројекат државне матуре.

Послови које чланови радних група треба да изврше су:

 1. за завршни испит 
 • израда испитног каталога за одговарајуће трогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању за које не постоје израђени стандарди постигнућа (подручја испитивања, образовни исходи, структура испита, технички опис испита, трајање испита, опис бодовања, примери задатака),
 • израда спецификације испита за одговарајуће трогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању,
 • израда потребног броја ауторских задатака на одговарајућем обрасцу и према утврђеној спецификацији испита,
 • израда испита и осталог испитног материјала за завршни испит за трогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању,
 • израда упутстава и инструмената за оцењивање за припремљене испите,
 • израда приручника о полагању завршног испита за одговарајуће образовне профиле и припрема спровођења оцењивања,
 • учешће у прилагођавању задатака потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом,
 • праћење спровођења испита,
 • учешће у припреми обука за прегледање испита и оцењивање,
 • анализа резултата спроведених испита и
 • израда збирке задатака за припрему државне матуре.

Чланови радних група су у обавези да договорен број ауторских задатака доставе у задатом року. Прихваћени задаци постају власништво Пројекта државне матуре, који ће их користити у сврхе спровођења државне матуре, чиме аутори задатака губе право да их користе у друге сврхе,

 1. за стручну матуру 
 • израда испитног каталога за одговарајуће четворогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању за које не постоје израђени стандарди постигнућа (подручја испитивања, образовни исходи, структура испита, технички опис испита, трајање испита, опис бодовања, примери задатака),
 • израда спецификације дела испита за одговарајуће подручје рада у складу са изабраним стандардима или израђеним каталозима,
 • израда спецификације дела испита за одговарајуће образовне профиле у одређеном подручју рада у складу са изабраним стандардима или израђеним каталозима,
 • израда потребног броја ауторских задатака за теоријски и за практични део испита на одговарајућем обрасцу и према утврђеној спецификацији испита,
 • израда најмање три испита и осталог испитног материјала за теоријски и за практични део испита за одговарајуће четворогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању,
 • израда упутстава и инструмената за оцењивање припремљених испита за теоријски део и за практични део стручног испита стручне матуре,
 • учешће у припреми обука за прегледање испита и оцењивања,
 • израда приручника о полагању стручног испита за одговарајуће образовне профиле;
 • учешће у прилагођавању задатака потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом,
 • праћење спровођења испита,
 • анализа резултата спроведених испита и
 • израда збирке задатака за припрему државне матуре.

Чланови радних група раде тимски и самостално, у организацији Пројекта државне матуре, уз сагласност и инструкције координатора са Пројекта државне матуре.

Неки од чланова радних група биће задужени и за:

 • организационе послове (заказивање састанака чланова тима за писање задатака и састављање испита, давање инструкција и задужења, координисање процеса израде задатака и испита, одређивање рокова за продукцију задатака и испита у договору са координатором са Пројекта државне матуре, осигуравање несметане и континуиране комуникацијe у оквиру тима, остваривање сталне комуникације и сарадње са Пројектом државне матуре),
 • стручне контролне послове (осигуравање да израђени задаци буду у складу са спецификацијом испита, са правилима струке и етичким захтевима у стручном подручју у коме се израђује испитни материјал),
 • административне послове (припремање задатака у задатом формату и организовање њиховог уношења у базу задатака, вођење бележака за време састанака радне групе, израђивање извештаја након сваког састанка и обављање других потребних административних послова).

Чланови радних група су дужни да договорен број ауторских задатака доставе у задатом року. Прихваћени задаци постају власништво Пројекта државне матуре који ће их користити у сврхе спровођења државне матуре, чиме аутори задатака губе право да их користе у друге сврхе.

IV

Кандидат који се пријављује на Јавни позив треба да испуњава следеће услове и да поседује наведене квалификације и компетенције: 1. за завршни испит 

 • најмање три године радног искуства на пословима наставника практичне наставе и/или стручних предмета у одговарајућем профилу, или најмање пет година за лица у радном односу код релевантног послодавца, или за лице које самостално обавља делатност и има радно искуство у одговарајућем занимању или групи занимања за које се ученици образују кроз одговарајући образовни профил,
 • оспособљеност за израду задатака и оцењивања (за завршне и стручне матурске испите или такмичења у подручју рада ком припада образовни профил), и/или оспособљеност за вредновање постигнућа и/или праћење и оцењивање ученика током практичне наставе, односно учења кроз рад,
 • способност рада према унапред дефинисаним временским оквирима и задатим роковима,
 • коришћења рачунара на напредном нивоу (MS Office),
 • изражену склоност ка тимском раду,
 • висок ниво организованости и професионалности у послу.
 1. за стручну матуру 
 • најмање пет година радног искуства на пословима наставника стручних предмета у одговарајућем профилу, или наставника на одговарајућем студијском програму, или лица у радном односу код релевантног послодавца, или лица које самостално обавља делатност и има радно искуство на пословима за које се ученици образују кроз одговарајући образовни профил,
 • оспособљеност за израду задатака и оцењивања (за завршне и стручне матурске испите или такмичења у подручју рада ком припада образовни профил) и/или оспособљеност за вредновање постигнућа, и/или праћење и оцењивање ученика током практичне наставе, односно учења кроз рад,
 • способност рада према унапред дефинисаним временским оквирима,
 • коришћења рачунара на напредном нивоу (MS Office),
 • изражену склоност ка тимском раду,
 • висок ниво организованости и професионалности у послу.

На Јавни позив могу да се пријаве и пензионисана или незапослена лица која испуњавају услове позива. Наведени послови се међусобно не искључују, тако да један кандидат може да се пријави за више послова за које испуњава услове.

V

Кандидати треба да доставе електронским путем:

 • попуњен образац за пријаву,
 • изјаву да немају сроднике у првом колену сродства који полажу завршни испит 2020/2021. године и/или државну матуру 2021/2022. године (Прилог 1),
 • сагласност од одговорног лица из установе у којој је кандидат запослен за учествовање кандидата у пословима наведеним у тачкама III.1 или III.2 (Прилог 2),
 • радну биографију (CV) у прописаном формату (Прилог 3),
 • мотивационо писмо,
 • пример ауторског задатка (највише једна А4 страна) (Прилог 4),
 • скенирану диплому о завршеном последњем нивоу образовања,
 • скенирану копију радне књижице/уговора о раду/уверења о радном стажу из којих је видљиво испуњавање услова о потребном радном стажу на наведеним пословима из ставa III.1 и/или III.2,
 • скенирану потврду:
 1. да је лице запослено у средњој стручној школи на пословима наставника практичне наставе/стручних наставних предмета које реализује у одговарајућем подручју рада (из школе),
 2. да је лице запослено на високошколској установи као професор или предавач на одговарајућим предметима у оквиру студијског програма (са факултета или високе школе струковних студија),
 3. да је лице запослено код послодавца на радном месту за које се ученици школују у оквиру образовног профила (послодавац),
 4. да је лице пензионисано или незапослено,
 • највише пет (5) скенираних одабраних потврда/уверења/именовања релевантних за овај Јавни позив уз приложену спецификацију (нпр. решење о именовању чланова радних група за израду задатака и/или потврду о учешћу у радним групама за израду задатака (ЗУОВ, школа, Заједнице средњих стручних школа), именовање за члана испитне комисије у школи за образовне профиле који су засновани на стандарду квалификације и слично).

VI

После извршене селекције, кандидати ће бити позвани да потпишу уговор и доставе потребна оригинална документа. Уколико за неке радне групе не буде било довољно квалификованих кандидата, те радне групе ће бити попуњене на основу директног позива експертима.

VII

Пројекат државне матуре задржава право на аутономију селекције кандидата; одбијени кандидати немају право жалбе.

VIII

Пријава се попуњава електронски на адреси http://tiny.cc/nxwofz

Крајњи рок за пријаву је 29.11.2019. Неблаговремене, непотпуне и неодговарајуће пријаве неће бити разматране. За додатне информације можете се јавити на електронску адресу info.matura2021@gmail.com.

Допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника

Рок за пријаву: 31. октобар 2019.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, дана 21. октобра 2019. године, расписује

ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

I

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује допунски јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и правилником, за следеће предмете/стручне области:

 1. Матерњи језик/Матерњи језици са елементима националне културе (албански, босански и бугарски језик)*;
 2. Ликовна култура**;
 3. Историја;
 4. Страни језик;
 5. Филозофија;
 6. Социологија/Социологија са правима грађана;
 7. Стручни предмети у стручним школама.

* За предмете Матерњи језик/Матерњи језик са елементима националне културе могу да се пријаве лица која испуњавају услове за извођење наставе тих предмета у основној и средњој школи.

** За предмет Ликовна култура могу да се пријаве која испуњавају услове за извођење наставе тог предмета  у другом циклусу основне школе и у средњој школи.

II

Кандидат, односно стручно лице, из члана I. овог допунског јавног позива, мора да испуњава следеће услове:

 • да има одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област уметничких и стручних предмета у музичкој, односно балетској школи, и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;
 • да има најмање пет (5) година радног искуства на одговарајућим пословима у области образовања и васпитања;
 • да није у сукобу интереса, односно да није запослен или на други начин радно ангажован, у смислу Закона о раду (у даљем тексту: ЗОР) код издавача, да није пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да кандидат или лица повезана са њим, немају непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

III

Утврђени су критеријуми за избор стручних лица који ће бити вредновани применом система бодовања и методологија (математичка формула) за доделу бодова, за сваки појединачан критеријум, на следећи начин:

 • број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава) – овај критеријум има ознаку К1 и носи максимално 40 бодова;
 • број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К2 и носи максимално 30 бодова;
 • учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања – овај критеријум има ознаку К3 и носи максимално 10 бодова;
 • стручно усавршавање и обука у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К4 и носи максимално 10 бодова;
 • обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника – овај критеријум има ознаку К5 и носи максимално 10 бодова.

Максималан број бодова за сваки критеријум одређен је на основу значаја и природе посла, тако да укупан број/збир бодова за свих пет критеријума износи 100.

Методологија (математичка формула) за доделу бодова је следећа

 

 

К1 =

Број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Х 40 бодова
Највећи број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

 

 

К2 =

Број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области
Х 30 бодова
Највећи број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области

 

 

К3 =

Број учешћа у реализацији пројеката у области образовања и васпитања
Х 10 бодова
Највећи број учешћа у реализацији пројеката у области образовања и васпитања

 

 

К4 =

Број стручних усавршавања и обука у одговарајућој области
Х 10 бодова
Највећи број стручних усавршавања и обука у одговарајућој области

 

 

К5 =

Број обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника
Х 10 бодова
Највећи број обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника

 

IV

Предлог за избор стручних лица, из члана I. овог допунског јавног позива, након провере испуњености услова за учешће у овом допунском јавном позиву и извршеног вредновања кандидата, применом система бодовања и методологије (математичке формуле) за доделу бодова на основу за сваког појединачног критеријума, даће Комисија коју је образовао директор Завода решењем број 2459/2018 од 27. децембра 2018, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника.

Директор Завода доноси Одлуку о избору стручних лица у року од осам (8) дана од дана пријема предлога Комисије.

Листа изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, биће објављена на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

V

Заинтересована лица попуњавају пријаву у електронском формату на следећем линку: https://zavod.edu.rs/javni-poziv-4, на коме попуњавају упитник и прилажу попуњен Oбразац за пријаву на Допунски јавни позив који се може преузети на следећем линку: ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ.

Услове за учешће у допунском јавном позиву, из члана II. став 1. овог допунског јавног позива, заинтересована лица доказују на следећи начин:

 • oдговарајуће високо образовање кандидат доказује фотокопијом јавне исправе (диплома, уверење);
 • радно искуство од најмање пет (5) година на одговарајућим пословима у области образовања, кандидат доказује потврдом издатом од стране послодавца где је запослен или на други начин радно ангажован, у смислу ЗОР-а, односно потврдом издатом од стране послодавца (или више њих) где је био запослен или на други начин радно ангажован и где је стекао најмање пет (5) година траженог радног искуства;
 • да не постоји сукоб интереса, у смислу члана II. став 1. тачка 3) овог допунског јавног позива, кандидат доказује достављањем попуњеног обрасца изјаве, који мора бити својеручно потписан од стране кандидата, а који се може преузети на следећем линку: ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ.

Наведене доказе са попуњеном и својеручно потписаном пријавом на допунски јавни позив и осталом документацијом доставити лично (I спрат, канцеларија 9), или препорученом пошиљком на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања, ул. Фабрисова бр. 10, 11040 Београд, поштански фах 2, „ЗА ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење пријава на допунски јавни позив износи десет (10) дана од дана објављивања допунског јавног позива на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

Крајњи рок за попуњавање електронске пријаве и за достављање одштампане и својеручно потписане пријаве са прилозима (на писарницу Завода), је 31. октобар 2019. године до 15:00 часова.

Пријаве упућене поштом (препоручена пошиљка), морају бити предате пошти, закључно са 31. октобром 2019. године.

НАПОМЕНА: Недопуштене, неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VI

Бодовање критеријума Комисија ће вршити на основу приложене документације, при чему су подаци из табела наведених под 1), 2) и 3), саставни део обрасца пријаве:

 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета, приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, називе њихових аутора и издавача, назив институције за чије потребе је кандидат вршио наведене послове, као и име, презиме и број телефона лица за контакт референтне институције;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области, податак где и када су наведени радови објављени, односно публиковани;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и назив пројеката у области образовања и васпитања у којима је кандидат учествовао и у ком својству: (учесник, организатор, реализатор или аутор);
 • Копија сертификата, уверења, потврде, дипломе или друге исправе о стручним усавршавањима и обукама у одговарајућој области на којима сте учествовали и у ком својству (учесник, организатор, реализатор или аутор);
 • Копија уверења да је подносилац пријаве учествовао у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника (уколико је подносилац пријаве учествовао у наведеној обуци). Учешће у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника није услов за учешће у допунском јавном позиву и подносиоци пријаве који нису учествовали у предметној обуци неће бити елиминисани из даље процедуре.

НАПОМЕНА: ако је подносилац пријаве, у било ком од наведених својстава, био  ангажован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, потребно је да у табели наведе име и презиме саветника координатора који га је ангажовао, на којим пословима је био анагажовани и у ком периоду (година, месец).

Завод задржава право да провери тачност и истинитост свих података и навода подносиоца пријаве.

Навести податке о референцама за период од 2016. године до октобра 2019. године.

VII

Лице овлашћено за додатна обавештења везана за пријаву на допунски јавни позив је Марко Вукотић, телефон број: 011/206-80-02, мејл адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs и Татјана Мишовић, телефон 011/208-19-09, мејл адреса: tatjana.misovic@zuov.gov.rs, радним данима, у периоду од 09:00 до 15:00 часова.