Loading...
×

Стручно усавршавање

Обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу и очување здравља и безбедности ученика

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу и очување здравља и безбедности ученика

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је онлајн обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика за 1515 стручних сарадника из основних и средњих школа у Србији.

Обуке, које су одржане од 6. до 13. јула, организоване су у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) и Популационим фондом УН (УНФПА). Обуке је водило 36 просветних саветника из свих школских управа.
До краја августа стручни сарадници презентоваће ове садржаје наставницима, а обрађиваће се теме, попут родне равноправности и родно заснованог насиља, малолетничких и дечијих бракова и здравственог васпитања. Осим тога, биће речи и о личној хигијени, менталном и репродуктивном здрављу, превенцији ризичних понашања (алкохолизам, наркоманија, цигарете), безбедности, сексуалном насиљу, као и значају физичке активности и здраве исхране.

Након обука наставника, и ученици ће у складу са својим узрастом, имати могућност да учествују на 38 радионица.

Наставницима и стручним сарадницима ови образовно-васпитни ресурси биће доступни на порталу ЗУОВ и могу да их користе у раду са ученицима и родитељима основних и средњих школа.

 

Обука ”Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављу”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Програм обукеУнапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављусе односи на оснаживање запослених у образовно васпитним установама за  примену концепта којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности и пружа им активну подршку у планирању и остваривању наставних и вананаставних активности везаних за ову област.

Обука је на листи обука од јавног интереса и обавезна је за све стручне сараднике у основним и средњим школама.

Обука се одвија путем интернета и биће активна од 6.7.2021. од 8:00 часова.

Све основне и средње школе у Србији су делегирале по једног стручног сарадника за похађање обуке.

Инструкције о начину регистрације и приступа обуци Завод је проследио делегираним стручним сарадницима на њихове личне имејлове.

Уверења за програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за полазнике програма обуке за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту можете преузети овде.

Полазницима, којима приликом попуњавања података систем није детектовао назив школе, упућен је додатни формулар за попуну података, та уверења ће бити доступна у наредним данима.

Уверења за програм обуке за дежурне наставнике на Завршном испиту

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за савладани Програм обуке за дежурне наставнике на Завршном испиту можете преузети овде.

Семинар Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу – позив школама

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Семинар Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу – позив школама


Позив школама за достављање пријава за учешће наставника у семинару под називом Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу је овде.

Водичи кроз дуално образовање за школе, ученике и родитеље и компаније

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Водичи кроз дуално образовање за школе, ученике и родитеље и компаније

Министарство просвете, науке и технолошког развоја израдило је, уз подршку пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног образовања“, три водича кроз дуално образовање: Водич кроз дуално образовање за школе, Водич кроз дуално образовање за ученике и родитеље и Водич кроз дуално образовање за компаније.

Водичи пружају важне информације о дуалном образовању у Србији – од појма дуалног образовања, преко његових карактеристика, као и сличности и разлика образовних профила који се остварују по дуалном моделу реализације наставе у односу на остале средње стручне образовне профиле, до специфичних информација о процесу остваривања дуалног образовања за сваку циљну групу. У том смислу водичи пружају информације релевантне за упис ученика, распоређивање ученика за учење кроз рад, пријављивање компанија за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад, укључивање школа у дуално образовање, потписивање уговора, спровођење учења кроз рад у компанијама, сарадњу између школа и компанија, до завршетка дуалног образовања, запошљавања ученика или наставка школовања итд.

Водич кроз дуално образовање за школе, намењен је свим школама које су у дуалном образовању као и оним школама које желе да се укључе у спровођење овог модела реализације наставе у стручном образовању. Водич кроз дуално образовање за ученике и родитеље, намењен је првенствено ученицима који желе да упишу дуални образовни профил, али и оним ученицима који су уписали дуални образовни профил. Водиш кроз дуално образовање за компаније, намењен је свим компанијама које су укључене у дуално образовање и оним компанијама које желе да се укључе како би се упознале са процедурама укључивања у дуално образовање. Сви водичи су креирани у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а Водич за компаније креиран је у сарадњи са Привредном комором Србије.

Позив наставницима грађанског васпитања у основној школи на бесплатну онлајн обуку „Људска права и владавина права“

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује две онлајн обуке за наставнике грађанског васпитања. Обуке су бесплатне и трају два дана по 180 минута.

Обуке ће се одржати:

 • 6. и 7. јула(уторак и среда, у термину од 17. 30 до 20.30 h)
 • 9. и 10. јула(петак и субота, у термину од 17 до 20.00 h).

На обуку се могу пријавити наставници који остварују програм грађанског васпитања у основној школи, у првом или другом циклусу. Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који немају велико искуство у остваривању грађанског васпитања и нису прошли много обука у овој области или се припремају да по први пут реализују нове програме ГВ.

Обука има следеће тематске целине:

 • Нови програми грађанског васпитања и улога наставника у њиховом остваривању
 • Појам и развој људских права
 • Дискриминација
 • Грађанско учешће

Обука је акредитована и налази се на листи програма од јавног интереса. Држе је искусни тренери и стручњаци за област. Након завршене обуке учесници добијају сертификат, односно 16 бодова за стручно усавршавање.

Број учесника на обукама је ограничен. Пријаве се примају до попуне места.

26, 28. и 31. 05. 2021. године почиње четврти круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 26, 28. и 31. 05. 2021. године

Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у нови круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

17, 19. и 21. 05. 2021. године почиње трећи круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 17, 19. и 21. 05. 2021. године

Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у нови круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

Видео обука за запослене у установама образовања и васпитања – Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Видео обука за запослене у установама образовања и васпитања – Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

У циљу унапређивања интерсекторске сарадње у заштити од свих облика насиља која обухватају децу и ученике Радна група Владе Републике Србије за сузбијање насиља у школама као један од својих закључака иницирала  је измене постојећег Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. У складу са закључком Радне групе Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело Измене Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Кључне измене су обухватиле област интерсекторске сарадње, реаговање на ситуације насиља према запосленима у систему образовања, истицање одговорности за благовремено реаговање и поступање школе и породице, унапређивање процедура на нивоу предшколског васпитања и образовања.

Поред обезбеђивања континуираног унапређивања законске регулативе, Министарство посебну пажњу поклања и оснаживању запослених за примену процедура у свакодневном школском контексту.

Како би пружило подршку свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама, Министарство је у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило видео обуку у циљу повезивања постојећег Правилника са превентивном педагошком праксом и поступањем у ситуацијама заштите од насиља.

Овим путем користимо прилику да се захвалимо свим сарадницима који су учествовали у изради обуке али и да позовемо све запослене у установама образовања и васпитања да похађају обуку и упознају се са изменама Правилника и његовом применом у пракси.

Видео обука и пратеће упутство  су доступни на ЛИНКУ.

19, 21. и 22. 04. 2021. године почиње други круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 19, 21. и 22. 04. 2021. године

Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у нови круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

Изабрани полазници за похађање бесплатне обуке „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Пријављивање за похађање бесплатне обуке „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености” је завршено.

Јавни позив за пријаву је постављен на сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања 12.04.2021. године у 11:28 часова на адреси https://zuov.gov.rs/prijava-za-pohadjanje-besplatne-obuke-nasi-ucenici-u-svetu-kritickog-misljenja-i-medijske-pismenosti/.

Пријава је затворена 12.04.2021. године у 21:38 часова. За ових 10 сати прикупљена је 3.731 пријава.

За похађање обуке изабрано је првих 451 пријављених наставника/стручних сарадника, један више од планираног броја (450) јер су последње две пријаве (450. и 451.) пристигле истовремено.

За првих 226 наставника/стручних сарадника на списку по времену пријаве, обука почиње 15.04.2021. године.

За наставнике/стручне сараднике који се на списку (по времену пријаве) налазе од 227. до 451. места (рачунајући и 451. пријављеног) обука почиње 27.04.2021. године.

Сви наставници/стручни сарадници који су изабрани за похађање обуке биће обавештени о техничким детаљима приступа обуци путем имејл адресе коју су навели у пријави.

Како се очекује наставак пројекта и организовање нових кругова обуке, сви наставници/стручни сарадници који овај пут нису успели да се пријаве у првих 451, биће узети у обзир за похађање обуке у наредним круговима. Све информације о овом и наредним круговима обуке биће објављивани на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Пријава за похађање бесплатне обуке „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Позивамо вас да се пријавите за учешће у првом кругу обуке од јавног интереса НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ.

ПОДАЦИ О ОБУЦИ

НАЗИВ ОБУКЕ: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована и налази се на листи обука од јавног интереса
БРОЈ БОДОВА: 40
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈА: Обука се у потпуности спроводи онлајн
ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Обука почиње 15.04.2021.
КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ/ПОХАЂА ОБУКУ: наставници и стручни сарадници основних школа, средњих стручних школа и гимназија
БРОЈ ПОЛАЗНИКА: обуку ће похађати првих 450 пријављених наставника/стручних сарадника
ОБУКА ЈЕ БЕСПЛАТНА

ЈАВНИ ПОЗИВ

Предмет:  Позив за учешће у првом кругу обуке од јавног интереса НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ[1]

Поштоване колегинице и колеге,

У савременом образовању све више пажње посвећује се подстицању критичког мишљења и медијске писмености код ученика. Будући да се критичко мишљење и медијска писменост везују за основе модерног друштва и његовог развоја, а да је образовање кључно за развијање тих вештина, креирана је обука Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености. Нова образовна парадигма и изазови савременог образовања, као и животне и професионалне новине, захтевају способност критичке перцепције медијских садржаја, подстицање евалуације аргумената, препознавање имплицитних претпоставки, дедуктивно резоновање, тумачење информација (интерпретације) и сл. Медијска писменост је темељ цивилизацијског напретка, а данас је важна колико и сама елементарна писменост.

Програм се односи на унапређивање компетенција наставника у планирању наставе и учења и овладавање адекватним методичким алатима којима се подстиче развијање критичког мишљења и медијске писмености кроз подучавање њиховог предмета и намењен је запосленима у образовноваспитним установама, односно учитељима, наставницима, стручним сарадницима основних и средњих стручних школа и гимназија.

Обука траје 40 сати, односно пет недеља онлајн (пет недеља од датума почетка обуке). Једна онлајн недеља је еквивалент 8 сати обуке уживо (5 недеља x 8 сати = 40 сати стручног усавршавања). Темпо и време проведено на платформи одређују сами учесници, садржају приступају у време које њима одговара и задатке завршавају темпом који сами одреде. Након завршетка и предатих радова учесници добијају сертификат о савладаности програма и 40 сати стручног усавршавања. Програм је бесплатан за учеснике.

Обука се реализује кроз смењивање различитих типова динамичних активности, као што су: мини лекције које садрже објашњења кључних теоријских концепата, релевантне информације, теоријска и практична знања и упутства за њихову примену у пракси; креирање речника кључних појмова; решавање квизова и мини тестова; размену идеја; анализу и проучавање аразличитих материјала; израду задатака… Тема Критичко читање ће се једина реализовати преко одговарајућег линка Google Meet или Zoom, а учесницима ће бити понуђено неколико термина које ће бирати у складу са својим обавезама.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА

 • К2 Компетенције за поучавање и учење
 • К3 Компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

ЦИЉЕВИ ОБУКЕ

Општи циљ

 • Унапређивање компетенција наставника у планирању наставе и учења и овладавање адекватним методичким алатима којима се подстиче критичко мишљења и развија медијска писменост, кроз подучавање њиховог предмета.

Специфични циљеви

 • Разумевање појма критичког мишљења
 • Разумевање улоге и везе критичког мишљења са потребама савременог образовања
 • Планирање наставе којом се подстиче критичко мишљење – наставне методе погодне за развој критичког мишљења
 • Препознавање улоге критичког мишљења у медијској писмености
 • Разумевање основа медијске писмености
 • Разумевање везе медијске писмености и вештина критичког мишљења
 • Идентификовање различитих видова медија и разумевање порука које пласирају различити медији
 • Критичко преиспитивање различитих видова медија и развијање грађанске компетенције у демократском друштву

Пријављивање учесника се врши попуњавањем онлајн упитника на адреси https://zavod.edu.rs/obuka-kriticko-misljenje/. Завод ће са листе пријављених изабрати 450 учитеља, наставника и стручних сарадника основних и средњих школа, који ће проћи први круг обуке. Критеријум за избор је време пријаве, односно првих 450 пријављених наставника и стручних сарадника ће бити полазници обуке у овом термину, док ће подаци свих пријављених остати у бази података и они ће дати програм похађати у неком од наредних термина.

Изабрани полазници ће добити детаљна упутства о техничким детаљима приступа обуци путем имејл адресе коју су доставили у онлајн упитнику.

[1] Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 611-00-00240/2021-03 одобрио министар.

07.04.2021. и 08.04.2021. године почиње нови круг онлајн обука „Дигитална учионица”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета.

Погледајте списак школа којима обука почиње 07. и 08.04.2021. године

Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у нови круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs

Уверења за полазнике обука

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за полазнике који су извршили све своје обавезе на следећим обукама:

 1. Програм обуке наставника Људска права и владавина права
 2. Обука наставника за примену Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програма наставе и учења за Српски као страни језик
 3. Програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања можете прузети овде.

Уверења за програм обуке Дигитална учионица

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за све полазнике који су извршили своје обавезе на обуци за запослене у образовању ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА могу се преузети овде.

Дигитална учионица – рок за предају домаћег задатка је 13.11.2020. године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

До истека рока за предају домаћег задатка остало је још:

2020/11/13 23:59:59

Подсећамо све наставнике да је рок за предају домаћег задатка 13.11.2020. године.

Сви наставници који су у периоду мај-октобар 2020. године похађали онлајн обуку “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, дужни су да предају завршни (домаћи) задатак како би добили уверење о савладаности обуке које издаје ЗУОВ (19,5 бодова стручног усавршавања).

Домаћи задатак представља практичну примену наученог на обуци и састоји се од израде припреме и извођења једног “дигиталног” часа (часа који се планира и изводи уз употребу ИКТ-а).

Домаћи рад могу предати сви наставници који су успешно завршили све предвиђене активности онлајн обуке.

Наставници који нису завршили све активности онлајн обуке неће добити уверење о савладаности обуке, без обзира да ли су предали домаћи задатак или не.

Најбољи радови (припреме за часове) ће бити објављени на сајту пројекта digitalnaucionica.edu.rs

Домаћи задатак је потребно урадити у складу са упутством у прописаном обрасцу (погледајте упутство и преузмите образац припреме за час испод овог текста).

ЗАДАТАК: ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ ДИГИТАЛНИ ЧАС

 • Наставник је у обавези да, у циљу примене стечених знања са обуке, изради једну припрему за угледни дигитални час.
 • Под дигиталним часом се подразумева час који ће наставник реализовати уз употребу дигиталних уџбеника и/или дигиталног образовног материјала који је наставник сам креирао уз помоћ дигиталних алата и апликација.
 • Рок за израду и предају припреме је 13.11. 2020.
 • Припрема се ради у унапред предвиђеној форми (обрасцу).
 • Уз припрему за час веома је пожељно приложити и линк ка презентацији или линкове ка онлајн апликацијама и алатима коришћеним за реализацију часа (уколико су коришћене презентације и онлајн алати). Презентација се може урадити у било ком софтверу за израду презентација (PowerPoint, Google Slide, Prezi, Zoho Show, Sway, Canva или било који други), а избор онлајн алата и апликација је у потпуности слободан (то могу бити алати приказани на обуци, али и било који други које користите у вашем раду). Презентације треба да буду подељене преко линка ка неком од сервиса за складиштење података у облаку (Google Drive, OneDrive, Dropbox…). Презентације (линкови) се не могу слати преко онлајн сервиса као што је WeeTransfer и слични, јер је време складиштења података на оваквим сервисима обично ограничено на 10-15 дана, након чега се линк и подаци бришу. Презентација часа може бити и у виду видео презентације (материјала) постављене на неки од сервиса као што су YouTube, Dailymotion, TikTok…
 • Образац је у .docx формату. 
 • Максимална величина предатог рада (припреме) не може бити већа од 1 MB (сав додатни материјал, презентације и др. прилажете као линкове унете у за то предвиђена поља у обрасцу припреме за час).
 • Израда и предаја припреме за час је услов за добијање уверења о савладаности обуке.
 • Забрањује се кршење ауторских права (преузимање туђе припреме и потписивање својим именом).
 • Припрема се обавезно ради у прописаном обрасцу.
 • Уколико наставници за припрему и реализацију часа користе дигиталне уџбенике, у припреми је поред навођења имена дигиталног уџбеника потребно и описати начин употребе, јер линковима ка том дигиталном уџбенику не може приступити нико осим тог наставника.

ПРЕДАЈА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА

Домаћи задатак (попуњену припрему за дигитални час) можете предати путем линка испод:

Позив наставницима грађанског васпитања у основној школи на бесплатну онлајн обуку „Људска права и владавина права“

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује две онлајн обуке за наставнике грађанског васпитања. Обуке су бесплатне и трају четири дана по 90 минута.

Прва обука ће се одвијати од 21. до 24. новембра (субота и недеља, у термину од 10 до 11.30 h, понедељак и уторак, у термину од 19 и 30 до 21 h), а друга од 5. до 8. децембра (субота и недеља, у термину од 10 до 11.30 h, понедељак и уторак у термину од 19 и 30 до 21 h).

На обуку се могу пријавити наставници који остварују програм грађанског васпитања у основној школи, у првом или другом циклусу. Предност имају наставници почетници, односно наставници који немају велико искуство у остваривању овог изборног програма. Садржај обуке прилагођен је управо потребама тих наставника и има следеће тематске целине:

 • Нови програми грађанског васпитања и улога наставника у њиховом остваривању
 • Појам и развој људских права
 • Дискриминација
 • Грађанско учешће

Обука је акредитована и налази се на листи програма од јавног интереса. Држе је искусни тренери и стручњаци за област. Након завршене обуке учесници добијају сертификат, односно 16 бодова за стручно усавршавање.

Број учесника на обукама је ограничен. Пријаве се примају до попуне места.

Пријава је завршена.

Сва места за обуку су попуњена

Трећи круг обука за полагање лиценце за директоре образовно-васпитних установа

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Протеклог викенда, 10. и 11. октобра су одржани непосредни делови трећег круга обука за полагање лиценце за директоре образовно-васпитних установа. Обуке су реализоване за директоре образовно-васпитних установа на територијама школских управа Београд, Нови Сад, Зрењанин, Зајечар, Јагодина, Крагујевац, Ниш, Чачак и групе Нови Пазар. Полазници обуке већ наредне седмице приступају делу обуке у онлајн окружењу. Све обуке су спроведене у складу са поштовањем свих прописаних техничких и епидемиолошких мера.

Одржане обуке наставника/ца за остваривање програма грађанског васпитања у 3. и 4. разреду гимназије

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У току септембра одржане су у Нишу, Новом Саду и Београду  обуке наставника/ца за остваривање програма грађанског васпитања у 3. и 4. разреду гимназије. Радило се у мањим групама до 15 учесника уз све безбедносне мере, али то није омело наставнике да буду активни. Обука је део већег пројекта подршке остваривању нових програма грађанског васпитања у гимназији и резултат је сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ-а.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.