Loading...
×

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Позив за научну конференцију

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Позив за научну конференцију


01.07.2022. Завод за вредновање квалитета, образовања и васпитња, заједно са Институтом за педагошка истраживања Београд, Универзитетом Приморска из Копера (Словенија) и Руским Универзитетом пријатељства народа из Москве (Русија), оганизује научну XXVIII међународну научну конференцију „Педагошка истраживања и школска пракса” Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједници.

У прилогу је позивно писмо на српском и на енглеском језику и формулар за пријаву учешћа.

Делегација АПОСО у посети ЗВКОВу

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Делегација АПОСО у посети ЗВКОВу


01.07.2022. Експертска делегација Агенције за предшколско, основно и средње образовање (АПОСО) БиХ посетила је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Током једноиподневног стручног састанка, главна тема је била спровођење међународне студије у образовању ТИМСС2023.

Завршни испит 2022

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завршни испит 2022


23.06.2022. Влада Републике Србије је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларијом за ИТ и еУправу извршила све припреме за полагање завршног испита на крају основног образовања, који ће се за осмаке одржати 27, 28. и 29. јуна.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио задатке и питања и креирао и одштампао тестове из математике као и комбиноване тестове на српском и на језицима 8 националних мањина, као и тест из српског језика и тестове из 8 матерњих језика национаних мањина.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је са екипом сарадника са Математичког факултета и са Факултета организационих наука креирао и учинио доступним ученицима портал еВежбаоница. Тиме је први пут ове године ученицима омогућена и онлајн припрема за завршни испит. еВежбаоница је пуштена у функцију 10. јуна и до сада је урађено 30.338 онлајн-тестова из матерњег језика, 19.090 тестова из математике и укупно 83.150 тестова из хемије, физике, историје, географије и биологије. За две недеље, откако је еВежбаоница доступна ученицима, у оквиру поменутог броја урађених тестова урађено је укупно 2.651.667 задатака.

РЕАЛИЗОВАНО ПИСА 2022 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

РЕАЛИЗОВАНО ПИСА 2022 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


23.06.2022. Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и Организацијом за економску сарадњу и развој (ОЕCD), реализовао 8. по реду циклус ПИСА истраживања. У овом циклусу у нашој земљи су тестирани петнаестогодишњи ученици у четири домена: читалачка писменост, математичка писменост, научна писменост и креативно мишљење.

У периоду од 2019. до 2022. Завод је извршио припреме и реализовао пробно, а затим и главно истраживање у школама које су изабране методом случајног избора. У пробном испитивању које је реализовано априлa 2021. године у 41 школи, учествовало је 1.979 ученика. У главном тестирању које је реализовано од 8. марта до 15. априла 2022. године у 185 школа учествовало је 6.468 ученика.

Базе података и пратећа документација је достављена ОЕЦД-у на даљу обраду. Званична објава резултата се очекује у децембру 2023. године.

Завод се захваљује свим школама на учешћу и продуктивној сарадњи.

Самопроцена дигиталних компетенција наставника

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Самопроцена дигиталних компетенција наставника


Инструмент за самопроцену дигиталних компетенција наставника јесте инструмент образовне политике који омогућава наставницима да стекну увид у властите дигиталне компетенције, снаге и слабости у домену примене дигиталне технологије у настави. Осим „дијагностичке“ (процене тренутног стања), инструмент има и развојну функцију, јер омогућава да му се наставници поново врате, и у складу са добијеним резултатима, током дужег временског периода, планирате активности професионалног развоја.

Инструмент је доступан на адреси https://digikomp.ceo.edu.rs/.

Инструмент је заснован на актуелном Оквиру дигиталних компетенција наставника ‒ Наставник за дигитално доба 2019 са циљем да подржи наставнике у интеграцији дигиталне технологије у наставну праксу и унапређивању дигиталних компетенција.

Израду Инструмента за самопроцену дигиталних компетенција наставника помогла је Мисија OEBS-а у Србији.

Оцењивање у дигиталном окружењу – водич за наставнике

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Оцењивање у дигиталном окружењу – водич за наставнике


Оцењивање образовних постигнућа ученика један је од најзахтевнијих задатака са којим се суочавају наставници у својој наставној пракси, стога и једно од најважнијих професионалних умећа наставника. „Ништа што чинимо нашим ученицима или за њих није важније од наше оцене њиховог рада и повратних информација које им дајемо. Резултати нашег оцењивања утичу на наше ученике до краја њиховог живота и каријере добро је ако то урадимо исправно, али је незамисливо ако погрешимо” (Race, Brown, & Smith, 2005, р. xi). Бити неписмен у области оцењивања ученичких постигнућа равно је „професионалном самоубиству” (Popham, 2004).

Публикација Оцењивање у дигиталном окружењу намењена је, пре свега, наставницима основних и средњих школа у Србији, али и свима онима који су, директно или индиректно, укључени у процес вредновања и праћења образовних постигнућа ученика у дигиталном окружењу, на различитим нивоима образовања: стручним сарадницима, ауторима, дизајнерима и издавачима дигиталних образовних ресурса, истраживачима, креаторима образовне политике и доносиоцима одлука на системском нивоу.

Публикација „Оцењивање у дигиталном окружењу” настала је у оквиру програма „Нова писменост“, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Публикација је припремљена у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија” и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВKОВ).

Пут ка квалитетном образовању: нови стандарди постигнућа

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Пут ка квалитетном образовању: нови стандарди постигнућа


15.6.2022. Одржан је први у низу стручних скупова, посвећених представљању будућих нових стандарда постигнућа за крај основног и средњег образовања. Скуп под називом Пут ка квалитетном образовању: нови стандарди постигнућа, спроведен је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања , а уз подршку „Пројекта државне матуре“ и пројекта „Подршка ЕУ реформи образовања у Србији“. На овом скупу су говорили директор Завода Проф.др Бранислав Ранђеловић и заменица директора Др Гордана Чапрић, док су у оквиру представљања стандарда постигнућа учествовали и експерти са пројеката.

 

 

Тестирање знања ученика IV разредa основних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Тестирање знања ученика IV разредa основних школа


13.06.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио годишњи тест за тестирање знања ученика у четвртом разреду основног образовања и васпитања у школској 2021/2022. години. Тест садржи задатке из три предмета – матерњи језик, математика и природа и друштво. Задаци су припремљени на основу образовних стандарда и програма наставе и учења. Тестирање је планирано да буде обављено 15. јуна 2022. године, од 12.00 часова. Завод је припремио два теста (за две групе ученика) – на српском језику и на осам језика националних мањина (албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику).

Tестирање знања ученика VII разредa основних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Tестирање знања ученика VII разредa основних школа


13.06.2022. У складу са својим надлежностима које се односе на пружање стручне подршке школама, Завод је припремио тестове из физике, хемије, биологије, географије и историје за тестирање знања ученика у седмом разреду основне школе у школској 2021/2022. години. Тестови су припремљени на основу образовних стандарда и програма наставе и учења. Сврха примене ових тестова, а које ће ученици седмог разреда решавати на тестирању планираном за 15. јун 2022. године од 12.00 часова, јесте да ученици стекну увид у своје знање из изабраног предмета, али и да стекну увид у структуру могућег будућег трећег теста за завршни испит на крају осмог разреда. Завод је припремио тестове на српском језику и на осам језика националних мањина (албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику);

Семинар Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе – позив школама

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Семинар Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе – позив школама


10.06.2022. Позив школама за достављање пријава за учешће наставника у семинару под називом Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе је овде.

Нови портал: еВежбаоница

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Нови портал: еВежбаоница


08.06.2022. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Е-управом и стручњацима са Математичког факултета у Београду и Факултета организационих наука у Београду, креирали су и ученицима ставили на располагање портал еВежбаоница.

Ова платформа омогућиће ученицима да вежбају и проверавају своје знање током припрема за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик / матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја), које могу да решавају и вежбају, распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

Поред задатака на српском језику, на порталу се налазе и задаци на осам језика националних мањина – албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком или хрватском – те ученици на свом наставном језику могу да приступе еВежбаоници и да одговарају на захтеве у задацима.

Линк за приступ порталу: evezbaonica.zvkov.gov.rs

Портал ће бити отворен за јавни приступ у петак, 10. 6. 2022. у 12,00 часова.

Развој екосистема отворених образовних ресурса у РС

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Развој екосистема отворених образовних ресурса у РС


Отворени образовни ресурси (ООР) развијају се као сегмент, шире посматраног, дигиталног образовања. У области образовне политике чине самосталну тему, док највећу блискост налазе са политиком израде и дистрибуције уџбеника, која је правно регулисана. ООР не замењују папирне нити дигиталне уџбенике већ су им комплементарни. Израда и дистрибуција ООР у Републици Србији није правно регулисана. С обзиром на то да заузимају посебно место на пољу дидактички обликованих наставних средстава како у формалном тако и у неформалном образовању, као и због динамике развоја дигиталних технологија, највећи изазов са којим се савремени образовни системи сусрећу је ниво квалитета отворених образовних ресурса.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је документ ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ – препоруке и смернице. Овај документ креиран је са намером да допринесе адекватном развоју екосистема ООР у Републици Србији. Он пружа преглед дефиниција ООР и предлаже концептуално мапирање и преглед главних питања у вези са квалитетом ООР. Тамо где је прикладно, даје примере релевантних постојећих пракси и иницијатива за илустрацију концептуалног мапирања. Штавише, даје детаљан преглед модела осигурања квалитета за ефикасно коришћење ООР, и пружа увид у улогу различитих актера и институција укључених у развој ООР. Коначно, утврђује препоруке и смернице за креаторе политике на нивоу Републике Србије о осигурању квалитета ООР у циљу подршке даљем развоју дигиталног образовања.

Позив за учешће у обуци „Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи“

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Позив за учешће у обуци „Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи“


У оквиру пројекта Нова писменост, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија“ и Фондацијом PROPULSION Фонд организује обуку Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи. Ова обука намењена је наставницима, стручним сарадницима, директорима и просветним саветницима из основних и средњих школа, те школских управа са територије Републике Србије.

Обука ће бити отворена од 3. јуна 2022. године у 10 часова и трајаће 4 недеље. Биће организована у онлајн окружењу и модерисана. У фокусу обуке је образовно искуство које ће полазници стећи учећи у онлајн простору и формирање вредносних судова утемељених у том искуству. Такође, током обуке полазници ће стећи увид у препоручене начине коришћења расположивих образовних ресурса (попут РТС часова) у циљу успостављања функционалне хибридне наставе у својим школама.

Полазници који успешно заврше све предвиђене активности и проуче све материјале добиће уверење о успешно савладаном програму неформалног стручног усавршавања у трајању од 32 сата.

Наставници, стручни сарадници, директори и просветни саветници заинтересовани за похађање ове обуке потребно је да попуне ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР до уторка 7.06.2022. у 23:59h.

Пријављеним полазницима биће достављени параметри за приступ платформи за онлајн учење Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у периоду од петка 3.06.2022. године до среде 8.06.2022. у зависности од тренутка њиховог пријављивања на обуку.

Концепт „Донеси свој уређај“ – препоруке за школе

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Концепт „Донеси свој уређај“ – препоруке за школе


17.05.2022. „ДОНЕСИ СВОЈ УРЕЂАЈ” (енгл. Bring your own device – BYOD) представља иницијативу покренуту пре више од деценије, којом се ученицима омогућава да сопствени мобилни уређај (нпр. мобилни телефон, таблет, лаптоп, итд.) користе током наставе, као подршку процесу учења (UNESСO, 2013).

Програм је најпре покренут у економски развијенијим земљама у којима је коришћење мобилних уређаја било најзаступљеније, међутим, данас велики проценат деце и младих, чак и у мање развијеним земљама, поседује властити дигитални уређај. Према резултатима међународног истраживања Деца Европ на интернету, спроведеног на репрезентативном узорку ученика из Србије, узраста 9-17 година, 86% поседује „паметни телефон”, у најстаријој узрасној групи 15-17 година, чак 98% ученика, у узрасној групи 13-14 година 93% ученика, а у најмлађој 9-10 година, мобилни телефон поседује две трећине деце (Кузмановић, Павловић, Попадић и Милошевић, 2019).

На који начин је, за потребе наставе и учења могуће користити дигиталне уређаје који се свакодневно налазе у торбама ученика прочитајте у публикацији Концепт „Донеси свој уређај“.

Публикација Концепт „Донеси свој уређај“ настала је у оквиру програма „Нова писменост“, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Публикација је припремљена у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија” и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВKОВ).

Делегација Републике Српске у посети ЗВКОВ и ЗУОВ

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Делегација Републике Српске у посети ЗВКОВ и ЗУОВ


05.04.2022. У посети Заводима била је делегација образовног система Републике Српске. Теме састанка биле су: национални испити у образовним системима Републике Србије и Републике Српске, процес екстерног вредновања, искуства из међународних истраживања, као и напредак на пољу усклађивања садржаја из предмета од националног значаја.

Поред домаћина из оба Завода, састанку су присуствовали и гости Др Наташа Цвијановић, помоћник Министра просвјете РС, Др Предраг Дамјановић и Слађана Танасић из РПЗ у Бањој Луци, као и Јасмина Ђелић из МПНТР.

Почетак међународног тестирања ИЦЦС 2022 у Србији

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Почетак међународног тестирања ИЦЦС 2022 у Србији


04.04.2022. У Србији је отпочело ИЦЦС истраживање у 150 школа широм Србије, а које ће се реализовати у периоду до 13. маја 2022. године. На тестирању ће учествовати 156 одељења, односно око 3.450 ученика. Ово истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – ИЕА из Холандије, а носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Међународно истраживање ИЦЦС (International Civic and Citizenship Education Study) се по први пут организује у нашем образовном систему. Тестове раде ученици узоркованих одељења осмог разреда. Истраживање се бави знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву и обухвата области за које се сматра да су у савременом друштву све значајније, а то су: одрживи развој и глобално грађанско образовање, дигитално грађанско образовање (коришћење ИКТ-а за учешће у друштвеним и политичким дешавањима), миграције, ставови младих о политичким системима (поверење у институције и систем) и индивидуално осећање слободе и безбедности.

Додела ознака „Дигитална школа“

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Додела ознака „Дигитална школа“


28.03.2022. У оквиру Дигитална школа – европског пилот програма, у понедељак, 28.03.2022. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Центар за образовне технологије на Западном Балкану обележили су успешан завршетак *пројекта, доделом ознака „Дигитална школа“.

У овом пилот програму учествовало је двадесет школа: Техничка школа „9.мај” (Бачка Паланка), Електротехничка школа „Никола Тесла” (Београд), Техничка школа (Ужице), ОШ „21. октобар” (Крагујевац), Прва крагујевачка гимназија (Крагујевац), Средња стручна школа (Крагујевац), Машинска техничка школа „14. октобар” (Краљево), ОШ „Нада Поповић” (Крушевац), Техничка школа (Зајечар), ОШ „Светозар Марковић” (Београд), ОШ „Бранислав Нушић” (Београд), ОШ „Нада Пурић” (Ваљево), ОШ „Вук Караџић” (Лесковац), Гимназија „Бора Станковић” (Ниш), ЕТШ „Никола Тесла” (Ниш), ОШ „Иван Горан Ковачић” (Нишка Бања), ОШ „Момчило Поповић Озрен” (Параћин), ОШ „Петар Лековић” (Пожега), ОШ „Ђура Јакшић” (Ћуприја) и „ОШ Милош Црњански” (Београд).

Представници школа учесница програма имали су прилику да се још једном састану и размене искуства која су стекли током две године активног рада на пројектним активностима. На плакетама које су добили приказани су беџеви који сведоче о постигнућима и напорима које су школе уложиле на путу ка дигиталној трансформацији у оквиру 9 области дигиталног развоја које су биле обухваћене програмом.

 

 

ТИМСС 2023 пробно тестирање

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ТИМСС 2023 пробно тестирање


21.03.2022. године отпочело је пробно ТИМСС тестирање ученика, које ће се спровести у одељењима четвртих разреда у 30 узоркованих основних школа. Овај циклус ТИМСС тестирања, започет у основној школи „Мајка Југовића“ у Земуну, биће другачији од свих досадашњих, јер се обавља у новом и занимљивом окружењу, које нуди дигитални формат тестирања.

Национални ТИМСС тим из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања је у претходном периоду радио на припреми и мотивацији ученика, њихових родитеља, школских координатора и администраторе тестирања, учитеља и директора школа које учествују у овој значајној међународној студији, у нади да ће сви дати свој максимални допринос овој заједничкој мисији за осигурање квалитета образовања садашњих и будућих генерација.

 

Селфи академија дигиталних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Селфи академија дигиталних школа


21.03.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања са задовољством најављује успостављање Селфи академије дигиталних школа – онлајн заједнице европских школа из Ирске, Литваније, Србије и Шкотске у оквиру које постојеће Дигиталне школе (школе ментори) уз помоћ националних ментора деле искуства, препоруке и стручност са школама чланицама Селфи академије дигиталних школа (школе чланице).

Школе ментори препознате су и валидиране у оквиру Дигитална школа – европског пилот програма, док су школе чланице одабране на јавном позиву Завода.

Школе ментори Школе чланице Национални ментори
Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац ОШ „Бранко Радичевић“, Владичин Хан Катарина Вељковић, наставница информатике
Техничка школа Ужице ОШ „Светозар Марковић“, Краљево Владан Младеновић, наставник физике
Техничка школа Зајечар ОШ „Авдо Међедовић“, Нови Пазар
ОШ „Петар Лековић, Пожега ОШ „Свети Сава“, Косовска Митровица
ОШ „Бранислав Нушић“, Београд Шеста београдска гимназија, Београд
ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш Гимназија, Врњачка Бања
ОШ „Нада Поповић“, Крушевац ОШ „Исидора Секулић“, Шајкаш
ОШ ,,Сестре Радовић“, Белосавци
Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад

Током наредних годину дана биће изграђен и процењен менторски процес као вид помоћи школама у промени и унапређењу њихове дигиталне праксе. Након преузимања и почетне анализе резултата Селфи самовредновања, школе чланице имаће прилику да се повежу са препознатим дигиталним школама, које ће бити њихови дигитални ментори. Школе ментори поставиће ресурсе на платформу Селфи академије дигиталних школа. Школе чланице користиће ове ресурсе уз подршку националних ментора и школа ментора, унапређујући одабране Селфи области: Руковођење, Инфраструктуру и опрему, Континуирани професионални развој, Наставу и учење, Вредновање и Дигитална компетенција ученика.

Поред тога, STEAM и Онлајн настава и учења представљаће трансверзалне теме у свакој од наведених области.

Свим школама учесницама и националним менторима желимо пуно успеха у настојању да подрже процес одговорне и сврсисходне дигиталне трансформације!

ПОЗИВ за избор школа за учешће у пројекту Селфи академија дигиталних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

 

ПОЗИВ за избор школа за учешће у пројекту Селфи академија дигиталних школа

 

04.03.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са европским партнерима из Ирске, Литваније и Словеније, упућује позив основним и средњим школама у Републици Србији за учешће у пројекту Селфи академија дигиталних школа. Овај пројекат надовезује се на резултате и мрежу препознатих дигиталних школа – лидера у сфери дигиталне трансформације у образовању, oформљену током реализације Дигитална школа – европског пилот програма.

Селфи академија дигиталних школа има за циљ да допринесе формирању онлајн заједнице у којој постојеће дигиталне школе (школе ментори) уз помоћ националних ментора деле искуства, препоруке и стручност са школама чланицама Селфи академије (школе чланице).

Пројекат промовише приступ развоју дигиталног образовања у школи као целини и примену Селфи инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета установе, као и развој дигиталног сегмента Развојног плана установе, што је у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у РС до 2030. године.

Учешћем у пројекту школа чланица добија:

  • подршку националних ментора и школа-ментора за развој дигиталних капацитета установе према областима Селфи инструмента (Руковођење, Инфраструктура, Настава и учење, Вредновање, Континуирани професионални развој и Дигитална компетенција ученика) и према додатним областима STEAM и Онлајн учење;
  • приступ платформи на којој се налазе квалитетни ресурси (у виду кратких препорука, стручних материјала, презентација, аудио и видео-записа) који могу подржати школу на путу дигиталне трансформације у складу са њеним потребама утемељеним у резултатима самовредновања;
  • подршку националних ментора и школа-ментора за припрему дигиталног сегмента Развојног плана установе;
    сертификат о учешћу у међународном пројекту за све запослене који учествују у његовој имплементацији;
  • остале врсте подршке у складу са потребама школе и даљим развојем пројекта.

Од изабране школе чланице очекује се да:

  • је спровела самовредновање применом Селфи инструмента;
  • настоји да примењује дигиталне технологије са циљем да унапреди како процес наставе и учења, тако и све остале школске процесе;
  • сарађују са националним ментором и школом-ментором, и користи ресурсе доступне на платформи пројекта Селфи академија дигиталних школа у циљу јачања сопствених дигиталних капацитета.

Временски оквир трајања пројекта је мај 2022. – март 2023. године.

Формулар за пријаву школа доступан је ОВДЕ.

Рок за пријављивање школа путем формулара је 9.03.2022. године.

Школе ће бити изабране на основу типа, степена развијености општине и времена достављања пријаве. Листа одабраних школа биће јавно објављена на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Додатне информације могу се добити упитом на електронску адресу: kandonov@ceo.gov.rs (Катарина Андонов, Центар за образовну технологију, ЗВКОВ).