Loading...
×

Просветне вести

Настава информатике у основним школама

Настава информатике у основним школама

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/nastava-informatike-os/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nastava-informatike-os

Настава информатике у основним школама


04.04.2024. У складу са налогом Министарства просвете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је крајем школске 2022/23. године започео реализацију истраживања којим су биле обухваћене основне школе у Србији, с циљем да се утврди:

  • степен остварености циљева и исхода наставног програма обавезног предмета Информатика и рачунарство у основним школама у Србији,
  • квалитет уџбеника и других ресурса који се користе током реализације наставе, и
  • степен задовољства наставника, ученика и родитеља наставом предмета Информатика и рачунарство.

У истраживању (квантитативном и квалитативном) учествовало је 1.156 наставника Информатике и рачунарства који предају у основним школама у Србији, 1.754 ученика и ученица шестог, седмог и осмог разреда основне школе, као и првог разреда средње школе, те 1.541 родитељ/законски заступник. У квантитативном истраживању учествовале су све три циљне групе (попуниле су одговарајуће онлајн упитнике). У квалитативном истраживању (фокус групе) учествовали су ученици осмог разреда и ученици првог разреда средње школе, као и њихови родитељи.

Први део квантитативног истраживања, у који су били укључени наставници, реализован је на крају другог полугодишта школске 2022/23. године, а други део, којим су били обухваћени ученици и родитељи, на самом почетку школске 2023/24. године. Квалитативно истраживање у целини је реализовано на самом почетку школске 2023/24. године.

Налази, закључци и препоруке за образовну политику које проистичу из овог истраживања објављени су у публикацији Информатика и рачунарство у основним школама у Републици Србији – Емпиријски налази и практичне импликације.

aleksa
Author: aleksa