Loading...
×

Просветне вести

Приручници о менталном здрављу као подршка запосленима у школама

Приручници о менталном здрављу као подршка запосленима у школама

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/prirucnici-o-mentalnom-zdravlju-kao-podrska-zaposlenima-u-skolama/

У оквиру Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих коју је Влада Републике Србије формирала непосредно након трагичних мајских догађаја 2023. године и Пројекта кризне психосоцијалне подршке заједници, чији је реализатор Институт за ментално здравље, а у сарадњи са Министарством просвете и другим партнерима, израђене су или преведене следеће публикације: приручник „Ментално здравље у школама – зашто је важно, како препознати проблеме и како реаговати“ и водичи „Психолошка прва помоћ у школи“ и „Вештине психолошког опоравка“.

Публикације су приређене у веома осетљивном периоду за нашу заједницу у циљу оснаживања и пружања подршке запосленима у систему образовања, али и запосленима у другим системима и организацијама чији стручњаци пружају психосоцијалну и друге облике подршке деци  и одраслима у циљу превладавања кризног и/или трауматичног догађаја којим су били на директан или индиректан начин били погођени.

Приручник „Ментално здравље у школама – зашто је важно, како препознати проблеме и како реаговати“  приредили су стручњаци из Института за ментално здравље, који су постали велика подршка систему образовања након трагичних мајских догађаја 2023. године. Имајући у виду да деца велики део свог времена проводе у школском окружењу, школе представљају значајна места у оквиру којих се може говорити о значају очувања менталног здравља и подршке и оснаживању запослених за рано препознавање првих знакова потешкоћа, као и начина реаговања, односно пружања подршке деци која испољавају одређена ризична понашања или менталне потешкоће.

У приручнику су дате конкретне смернице које запослени у школама могу применити у свакодневом раду – како да препознају и како да реагују у ситуацијама када деца, односно ученици показују одређене менталне потешкоће, како да пруже подршку деци у процесу реинтеграције након периода хоспитализације, али и како да унапреде своје компетенције и да брину о себи како би били узор и подршка деци са којима раде. Такође, део приручника су и смернице за сарадњу са родитељима као најважнијим савезницима у подстицању адекватног сазревања деце.

Поред приручника „Ментално здравље у школама“, у оквиру истог Пројекта кризне психосоцијалне подршке заједници, стручњаци из Института за ментално здравље су припремили преводе два водича за рад на терену: „Психолошка прва помоћ у школи“ и „Вештине психолошког опоравка“. Оба водича представљају преводе публикација чији су аутори стручњаци из Националне мреже за трауматски стрес код деце и Националног центара за посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) из Сједнињених Америчких Држава, који су нажалост имали вишегодишње искуство у пружању подршке школама, непосредно након трагичних догађаја као што су пуцњаве, терористички напади, природне катастрофе, претње бомбама и слично.

Водич „Психолошка прва помоћ у школи“ представља интегрисана искуства и најбољу праксу аутора који су понудили модел прве психолошке помоћи који се примењује непосредно након трагичних догађаја и у недељама које долазе после. Иако се у публикацији наводе одређене организације и функције професионалаца које нису карактеристичне за наш систем, знања и искуства аутора  могу бити значајне смерницe за запослене у школама (чланове тима за кризне догађаје, стручне сараднике и друге запослене) у циљу оснаживања за организовање и  пружање подршке и прве психолошке помоћи ученицима, запосленима и родитељима након одеђених кризних/трагичних догађаја који могу да погоде школскузаједницу.

Садржај водича „Вештине психолошког опоравка“ се пре свега односи на стручњаке, помагаче и генерално људе који пружају психосоцијалну подршку и помоћ и из других надлежних система. Циљ је овладавање новим начинима, техникама за пружање помоћи другима и себи у проналажењу начина како да се носимо са свим променама, последицама које су резултат одређених кризних, трагичних догађаја. Концепт вештина психолошког опоравка представља савладавање пет главних вештина: изградња вештина за решавања проблема; подстицање позитивних активности; управљање реакцијама; подстицање корисног размишљања; изградња здравих социјалних веза.  Вештине из скупа вештина психолошког опоравка могу се примењивати и у бројним другим ситуацијама, јер помажу да се промене одређени ставови, размишљања, да се смање непријатна осећања и генерално да се побољша одговор на трауматске ситуације.

ПОГЛЕДАЈТЕ:

Чланак Приручници о менталном здрављу као подршка запосленима у школама се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa