Loading...
×

Просветне вести

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2023/2024. годину

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2023/2024. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Mинистарство просвете расписује Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији  у установе за смештај и исхрану студената за школску 2023/2024. годину.

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије  се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под истим условима, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под истим условима и применом блажих критеријума.

Право на смештај имају кандидати:

1) студенти високошколских установа првог степена студија:

– основне академске студије,

– основне струковне студије,

– специјалистичке струковне студије,

2) студенти високошколских установа другог степена студија:

–  мастер академске студије,

–  мастер струковне студије,

–  специјалистичке академске студије,

3) студенти високошколских установа трећег степена студија

– докторске академске студије;

4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година);

5) студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија /продужена година/;

6) студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;

7) студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном  документацијом односно овереним фотокопијама.

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну документацију:

 • пријава на конкурс,

– уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије и сведочанства  за сваки завршени  разред средње школе, оригинали или оверене фотокопије  – за студенте I године основних студија,

 • – потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:
 • просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија и интегрисаних академских студија обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;
 • уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија – за студенте I године другог  степена студија и специјалистичких струковних студија,
 • уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија– за студенте I године трећег степена студија,
 • уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
 • За студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту.

Рокови за пријављивање на конкурс и број расположивих места                       

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Београду:
 • за студенте I године од 01. до 15. 09. 2023. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе служби смештаја у Студентском дому “Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б) ;
 • за студенте осталих година студија од 15. до 31.10.2023. године;

–   за студенте другог и трећег степена  студија од 1.10. до 6.11. 2023.године.

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Нишу:
 • за студенте I године од 01. до 15.09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;
 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Крагујевцу:
 • за студенте I године од 01. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;
 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Чачку:
 • за студенте I године од 01. до 15.09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;
 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Бору:
 • за студенте I године од 01. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;
 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Ужицу:
 • за студенте I године од 01. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;
 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Новом Саду:
 • за студенте I године од 01. до 15. 09.2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;
 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Суботици:
 • за студенте I године од 01. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;
 • за студенте другог степена студија од 1.10. до 6.11.2023.
 1. Рок за пријаву на Конкурс СЦ “Приштина” – Косовска Митровица:
 • за студенте I године од 01. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15. до 31.10.2023. год.;

Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг листа кандидата за пријем у установе. Ранг листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2023/2024. годину

 

Чланак Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2023/2024. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa