Loading...
×

Просветне вести

Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама “Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору, „Палић“ на Палићу за школску 2023/2024. годину

Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама “Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору, „Палић“ на Палићу за школску 2023/2024. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Mинистарство просвете расписује Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште  „Београд“ са јединицама “Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору, „Палић“ на Палићу за школску 2023/2024. годину.

Право на пријем у Установу студентско одмаралиште „Београд“, са јединицама: “Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору и „Палић“ на Палићу за школску 2023/2024. годину, ради одмора и додатних активности, имају студенти-кандидати који испуњавају следеће услове:

  • Право на одмор и додатне активности у у студентском одмаралишту сагласно Закону о ученичком и студентском стандарду, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.
  • Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог члана, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.
  • Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да остваре и студенти страни држављани, у складу са међународним уговором и под условом реципроцитета.

Сви кандидати  су дужни да, уз пријаву на Конкурс, поднесу следећу документацију:

  • уверење о положеним испитима у последњој школској години;
  • уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија;
  • лекарско уверење (кандидати који конкуришу за пријем по основу опоравка).

Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом.

Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе документацију здравствено потпорном удружењу студената одговарајућег универзитета.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на оглас неће бити разматране.

Након пријема документације, утврдиће се редослед кандидата за пријем у Студентско одмаралиште.

Приликом утврђивања редоследа кандидата за пријем у Студентско одмаралиште предност ће имати кандидати из осетљиве друштвене групе, односно који имају вишу просечну оцену.

Одмор студената у Студентском одмаралишту траје у сменама од 7 дана. Изузетно, за студенте који се примају ради опоравка на основу потврде студентске поликлинике смена траје 10 дана.

Конкурс за пријем у Студентско одмаралиште за школску 2023/2024. годину отворен је током целе школске године.

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама “Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору, „Палић“ на Палићу за школску 2023/2024. годину

 

 

Чланак Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама “Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору, „Палић“ на Палићу за школску 2023/2024. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa