Loading...
×

Просветне вести

Ђукић Дејановић: Изменама закона јачамо васпитну функцију школе

Ђукић Дејановић: Изменама закона јачамо васпитну функцију школе

Извор: Министарство просвете

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић изјавила је данас да ће сетом просветних закона које је на данашњој седници усвојила Влада Србије систем образовања бити у значајној мери унапређен, посебно када је реч о превенцији и реаговању на насиље у установама образовања.

Изменама и допунама основног и посебних закона у области образовања јачамо васпитну функцију школа и омогућавамо реализацију утврђеног сета мера ради боље превенције и ефикаснијег реаговања и поступања у случајевима насиља у школама“, рекла је министарка Ђукић Дејановић.

Министарка је нагласила да је циљ ових измена повећање одговорности свих актера у школском животу, али и проширење лепезе могућности када је васпитни рад у питању.

Наш циљ је да образовни систем унапредимо у смеру који ће омогућити да сви заједно утичемо на превенцију и смањење насиља међу младима“, рекла је она.

Предложене измене закона омогућиће, између осталог, да од другог разреда основне школе оцена из владања ученика уђе у просек оцена на полугодишту и крају године, могућност удаљавања ученика са наставе у трајању од минимум пет дана у случају теже повреде обавеза ученика. Новине доносе и могућност појачаног васпитног рада са ученицима који чине насиље или испољавају проблематично понашање и ван простора школе, могућност друштвено-корисног рада и ангажовања ученика у оквиру појачаног васпитног рада, скраћене рокове за покретање и вођење дисциплинског поступка у случајевима теже повреде обавеза ученика и одлагање исписивања ученика средње школе док се води дисциплински поступак, као и обавезу интензивније сарадње и комуникације свих установа које се баве заштитом од насиља (школе, МУП, Центри за социјални рад, локалне заједнице).

Законским решењима које је усвојила Влада Србије предвиђено је и смањење броја ученика у одељењу од следеће школске године на максимално 28 ђака.

Једна од измена и допуна закона предвиђа да се рок за почетак спровођења државне матуре помера за школску 2025/2026. годину.

Влада Србија усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима, којим се омогућава увођење националне читанке и утврђује начин припреме и одобравања овог наставног средства.

Фото: ТАНЈУГ

Чланак Ђукић Дејановић: Изменама закона јачамо васпитну функцију школе се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa