Loading...
×

Просветне вести

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2024/2025. годину

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2024/2025. годину

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/konkurs-za-prijem-studenata-visokoskolskih-ustanova-u-republici-srbiji-u-ustanove-za-smestaj-i-ishranu-studenata-za-skolsku-2024-2025-godinu/

Mинистарство просвете расписује Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2024/2025. годину.

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под истим условима, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под истим условима и применом блажих критеријума.

Право на смештај имају кандидати:

1) студенти високошколских установа првог степена студија:

– основне академске студије,

– основне струковне студије,

– специјалистичке струковне студије,

2) студенти високошколских установа другог степена студија:

– мастер академске студије,

– мастер струковне студије,

– специјалистичке академске студије,

3) студенти високошколских установа трећег степена студија

– докторске академске студије;

4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година);

5) студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија /продужена година/;

6) студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;

7) студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг листа кандидата за пријем у установе.

Ранг листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2024/2025. годину

Чланак Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2024/2025. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa