Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: објављен је Просветни гласник број 1/2024

Нови правилници: објављен је Просветни гласник број 1/2024

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-objavljen-je-prosvetni-glasnik-broj-1-2024/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 1/2024.

Листа прописа:

aleksa
Author: aleksa