Loading...
×

Просветне вести

Међународни дан сећања на жртве Холокауста – 27. јануар

Међународни дан сећања на жртве Холокауста – 27. јануар

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/medjunarodni-dan-secanja-na-zrtve-holokausta-27-januar/

Учење о Холокаусту није учење о смрти, већ учење о два живота – о животу кога више нема и о животу који тече даље, то је многоструки залог – да се Холокауст више никада не понови, да се памћење не изгуби, а нечувени карактер Холокауста не заборави. Образовање о Холокаусту је образовање о будућности у којој не сме бити дискриминације по било ком основу а хуманизам мора бити у основи процеса васпитања.

Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања предано и посвећено поклањају велику пажњу образовању о Холокаусту. Неговање културе сећања представља нашу обавезу како би остварили културу мира која нас обавезује у садашњости и у будућности. Образовни систем игра снажну улогу у том процесу, а образовање о Холокаусту препознаје се кроз интензивну сарадњу са међународним институцијама као што су: Меморијална установа жртава и хероја Холокауста у Јад Вашему (држава Израел), Le Memorial de la Shoah – Музеј и центaр за документацију (Париз) и Центра за документацију и истраживања Централне Европе – Centropa (Берлин). Историја и традиција наше земље сведоче да смо се увек супротстављали свакој неправди и да је тако било и у Другом светском рату када смо се борили против фашизма.

Kao показатељ чврстог опредељења и посвећености да се никада не забораве трагични историјски догађаји и у част обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста, Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања креирали су посебну страницу Култура сећања, доступну на сајту Завода, на Националном образовном порталу, од 27. јануара 2023. године https://zuov.gov.rs/kultura-secanja/ . Садржаји овог репозиторијума текстуалних, визуелних и медијских записа, пружају додатну системску подршку наставницима и практичарима у реализацији наставних и ваннаставних активности. Пакет образовних материјала, подржан је и компетенцијама за демократску културу (Референтни оквир компетенција за демократску културу Савета Европе), нуди оперативне и организационе моделе наставе, примере добре праксе с методским сугестијама о учењу и подучавању о Холокаусту, историји страдања у Другом светском рату српског и других народа, уз пијетет према свим жртвама, промовише културу сећања и борбу против антисемитизма и свих облика ксенофобије. Истовремено, пажљивим приступом и вођењем кроз процес наставе и учења, код ученика се развија свест о значају поштовања људских права, вредновања људског достојанства и равноправности, уважавање различитости, препознавање и превазилажење предрасуда и стереотипа, подстиче емпатија, толеранција, критичко и аналитичко мишљење, лични и професионални развој.

Ресурсе и материјале са ове странице могу користити наставници као оквир за проучавање догађаја из прошлости, уз разматрање како ти догађаји обликују садашњост и трасирају пут у будућност. Посредством многобројних, тематски различитих извора, они су у прилици да да створе сопствени референтни систем и приступе обрађивању теме унутар и изван учионице, у формалном и неформалном оквиру. Осим колекције модела лекција, ученичких филмова и радова, ресурса институција и удружења, приручника и упутстава, на датом порталу налазе се и потресна сведочанства из личних архива. Додатну вредност доступној грађи пружају примери добре праксе, настали као резултат заједничких активности наставника из региона. Један од последњих таквих примера јесте и заједничка наставна активност У потрази за уточиштем: Југословенски Јевреји беже од Холокауста коју су припремили наставници из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, након међународног тренинга Холокауст као полазна тачка, одржаног у Београду у марту 2023.  у организацији Министарства просвете Републике Србије и француског Музеја и центра за документацију Le Memorial de la Shoah.

Пример Центра за професионално усавршавање Филозофског факултета Универзитета у Нишу који је  расписао конкурс за најбољу методичку припрему из области филолошких и друштвено-хуманистичких наука. У области друштвено-хуманистичких наука другу награду освојиле су Валентина Андрејић Ристић, наставник српског језика и књижевности из Ниша, и Вера Дујаковић, наставник историје из Ниша, са темом Две судбине наспрам глобалних историјских дешавања. Тема методичке припреме се односи на Холокауст, а тежиште часова је усмерено ка упознавању ученика са судбинама обичних људи у Другом светском рату путем анализе документарног филма, а у циљу оспособљавања ученика за критичко мишљење и за уважавање различитости и мултикултуралности, а све то кроз унапређивање културе језичког општења. Оно што је издвојило ову методичку припрему у односу на друге јесте оригиналност у приступу обраде теме, употреба савремених дигиталних алата и диференциране наставне активности, прилагођене способностима сваког ученика, као и међупредметни приступ анализи теме.

Циљ наших напора је да кроз подучавање о Холокаусту, али и о историји страдања у Другом светском рату српског и других народа, уз пијетет према свим жртвама, код ученика развијамо свест о значају поштовања људских права, људског достојанства, уважавање различитости, препознавање и превазилажење предрасуда и стереотипа.  Нарочито истичемо да ови образовни садржаји подстичу развој емпатије, али развијају  и критичко и аналитичко мишљење.

Осим обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста, школе пригодним активностима обележавају и Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма затим национални Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22.04.), Дан сећања на страдање Срба, Рома и Јевреја у Другом светском рату у Јајинцима код Београда, затим Рација у Новом Саду. Од школских активности издвајамо изложбе са радовима ученика са темом културе сећања, посебно су заступљени радови о Ани Франк, затим, предавања, свечане академије.

Министарство просвете и кроз годишњи Јавни конкурс подржава тему неговања културе сећања додељујући финансијска средства за реализацију програма који се баве овом облашћу.

Поред обука које су запосленима доступне у организацији партнерских институција, доступне су и акредитоване обуке о учењу о Холокаусту у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину, https://zuov-katalog.rs/, и то 6 програма.

Близу смо света, а тако удаљени од свих. Ни са ким немамо везе, живот сваког појединца напољу тече исто тако даље, као да се пола километра даље не одиграва кланица шест хиљада невиних. Сви смо једнаки по своме кукавичлуку, и ви и ми.

(Писма Хилде Дајч, одломак из четвртог писма, 1942. године)

aleksa
Author: aleksa