Loading...
×

Истакнуто

Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину погледајте овде.

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе погледајте овде.

Резултати конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Иако смо се надали да ће десети конкурс Центра за професионални развој запослених у образовању, Завода за унапређивање образовања и васпитања, „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2020. јубиларно бити обележен већим бројем пријављених радова и да ће конкуренција за базу Примера добре праксе и за награду бити већа, појава вируса COVID-19 и њиме донетим мерама превенције изменила је и отежала рад наших школа и вртића, које улажу огроман труд и маштовитост да примењујући нове информационе технологије успешно реализују васпитно-образовни процес. Из тих разлога разумљив је и слабији одзив на конкурс.

Конкурс је објављен 07. 10. 2020. године, а рок за достављање радова био је 01.12. текуће године. Пријављен је знатно мањи број радова него претходних година – 54, што  представља успех у датим  околностима. Услове конкурса испунило је 39 радова, од којих је 13 изабрано за базу примера добре праксе, а пет је предложено за награду, од којих су након гласња Централне комисије изабрана следећа три:

 1. награда: рад Наслеђивање особина и наследне болести, аутора Биљане Ускоковић Брковић, ОШ „Милица Павловић“, Чачак (област: Природне науке)
 2. награда: рад Чувари здравља, који је продукт тимског рада у којем су учествовале Радица Ристић, Слађана Захаријевић и Тања Ивков, ОШ „Вук Караџић“, Београд (област: Општа питања наставе)
 3. награда: рад Пројекат „Уређења дворишта, који је, такође, продукт тимског рада у којем су учествовале Ана Сурла и Драгана Хемон Попадић, ПУ „Бошко Буха“, Инђија (област: Предшколско васпитање и образовање).

Честитамо награђеним ауторима и ауторима чији ће радови бити уврштени у базу Примера добре праксе и захваљујемо свим учесницима конкурса, који су, и поред отежавајућих услова за живот и рад, имали довољно снаге, воље и жеље да поделе своја искуства са нама.

База примера добре праксе конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси 2020

Кликните на назив рада за преузимање

Редни број Име и презиме аутора Установа Назив рада Напомена
1. Биљана Ускоковић Брковић ОШ „Милица Павловић“, Чачак Наслеђивање особина и наследне болести 1. награда
2. Радица Ристић ОШ „Вук Караџић“, Београд Чувар здравља 2. награда

Слађана Захаријевић,
Тања Ивков

3. Ана Сурла ПУ „Бошко Буха“, Инђија Пројекат „Уређење дворишта“ 3. награда

Драгана Хемон Попадић

4. Тања Плазинић ОШ „Десанка Максимовић“, Београд Глобална учионица Александра Ђорђевић,
Биљана Кнежевић,
Марија Мијаиловић
5. Зорана Матићевић Гимназија „Патријарх Павле“, Београд 3Д – ЛОГО ШКОЛЕ Мирослава Николић,
Љиљана Петровић
6. Јелена Јовановић ПУ „Моје детињство“, Чачак Примена семинара „Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу“
7. Нада Шрајер Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина“, Зрењанин Безбедност и друштвена мрежа – у чему је неравнотежа? Оливера Ћирић,
Биљана Дринић,
Јованка Провиџало,
Горан Петковић,
Јелена Пујић,
Јована Солумун,
Соња Пашћан,
Бојана Пашић
8. Ирена Ђенић Јанић Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе  Радић“, Краљево Невидљиви свет око нас – бактерије Виолета Ивковић,
Мирјана Марић,
Ана Благојевић,
Ана Раденковић,
Биљана Миливојевић,
Јелена Бишевац Дамјановић,
Љиљана Тошић,
Владимир Савићевић
9. Драгана Мишић ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд На историјско те водим место Барбара Ивковић,
Данијела Кужет
10. Марија Ристивојевић ОШ „Херој Иван Мукер“,

Смедеревска Паланка

Школски електронски часопис „Ми пишемо“ Светлана Стевановић
11. Јасна Рожина ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд Римске цифре
12. Јелка Филиповић Школа за основно образовање одраслих, Сомбор Еколошки фактори
13. Драгана Симић Средња стручна школа „4. јули“, Врбас Обука за наставнике – Употреба интерактивних мапа у настави

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Грађанско васпитање: Продужава се Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

НОВИ РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПРИМЕРА УСПЕШНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ: 31.01.2021. 

Због измена школског календара, продужава се Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама.

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСУ И НАЧИНУ ПРИЈАВЕ: 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Конкурс за избор примера успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Под примерима се подразумевају различите пројектне активности које су спроведене у оквиру часова грађанског васпитања у основноj и средњоj школи, а издваjаjу се по теми, начину рада, постигнутим ефектима или неком другом критериjуму успешности. Следеће године биће 20 година како се грађанско васпитање остваруjе у нашим школама и потребно jе да многи добри примери рада са ученицима у оквиру овог изборног програма постану видљиви и инспирациjа другим наставницима. Конкурс се односи на проjектне активности jер су оне саставни део и старих и нових програма грађанског васпитања и представљаjу важан сегмент рада са ученицима на развоjу грађанског активизма и компетенциjе за одговоран живот у демократском друштву. Проjекат, као форма рада, изабран jе и зато што његово спровођење пружа значаjну подршку развоjу и других међупредметних компетенциjа као што су компетенциjа за учење, сарадњу, комуникациjу, решавање проблема, рад са подацима, за предузимљивост или дигиталну компетенциjу.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Конкурс је отворен од  5.11.2020. до 31.01.2021. године.

Право учешћа на Конкурс имају основне и средње школе. Установа може послати више примера на Конкурс у одвојеним пријавама.

За пријаву користити следећи ОБРАЗАЦ (кликните на линк за преузимање).

Упутство за попуњавање обрасца преузмите ОВДЕ.

Пријаве треба послати у електронском облику путем онлајн формулара који се налази на адреси: https://zavod.edu.rs/gradjansko/

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати ће бити објављени на сајту Завода у фебруару 2021. Изабрани радови биће уврштени у базу пројеката грађанског васпитања. Најуспешнији примери биће јавно представљени у марту 2021. године у Београду.

Контакт особа за ваша питања је Елеонора Влаховић, мејл адреса: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs.

Друго полугодиште почиње 18. јануара по моделу наставе који се примењивао од септембра

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Drugo polugodište počinje 18. januara po modelu nastave koji se primenjivao od septembra

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2021. godine, a nastava za učenike osnovnih i srednjih škola, odvijaće se po modelu koji je primenjivan od 1. septembra 2020. godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja danas je poslalo obaveštenje školama, a ponovo je prosledilo i  stručna uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama, koja je Krizni štab usvojio 11. avgusta 2020. godine.

Prema ovim uputstvima, učenici od prvog do četvrtog razreda imaće svakodnevnu nastavu u školi, u manjim grupama, dok će stariji osnovci nastavu pohađati naizmenično, neposredno i na daljinu, takođe u manjim grupama.

Nastava u srednjim školama, takođe će se odvijati kao i na početku školske godine, u septembru 2020. godine, a  to znači da će srednjoškolci jednu nedelju ići u školu, a potom jednu nedelju učiti na daljinu.

Preuzmite uputstva:

Нови подзаконски акти (Просветни гласник 19/2020): 1. Средње стручно образовање – стандарди квалификација; 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

1. Стандарди квалификација

1 Решење о усвајању стандарда квалификације „Наутички техничар – речни смер”: Просветни гласник 19/2020

2 Решење о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар процесног управљања”: Просветни гласник 19/2020

3 Решење о усвајању стандарда квалификације „Електричар”: Просветни гласник 19/2020

4 Решење о усвајању стандарда квалификације „Руковалац средствима унутрашњег транспорта”: Просветни гласник 19/2020

5 Решење о усвајању стандарда квалификације „Трговински техничар”: Просветни гласник 19/2020

6 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за индустријску роботику”: Просветни гласник 19/2020

7 Решење о усвајању стандарда квалификације „Машински техничар за компјутерско конструисање”: Просветни гласник 19/2020

8 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за дизајн у машинству”: Просветни гласник 19/2020

9 Решење о усвајању стандарда квалификације „Педикир – маникир”: Просветни гласник 19/2020

10 Решење о усвајању стандарда квалификације „Грађевински техничар за хидроградњу”: Просветни гласник 19/2020

11 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар вуче”: Просветни гласник 19/2020

12 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за заштиту животне средине”: Просветни гласник 19/2020

13 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар штампе”: Просветни гласник 19/2020

14 Решење о усвајању стандарда квалификације „Рударски техничар”: Просветни гласник 19/2020

15 Решење о усвајању стандарда квалификације „Армирач – бетонирац”: Просветни гласник 19/2020

16 Решење о усвајању стандарда квалификације „Кулинарски техничар”: Просветни гласник 19/2020

17 Решење о усвајању стандарда квалификације „Тесар”: Просветни гласник 19/2020

18 Решење о усвајању стандарда квалификације „Зидар”: Просветни гласник 19/2020

19 Решење о усвајању стандарда квалификације „Финансијско-рачуноводствени техничар”: Просветни гласник 19/2020

Раније објављени стандарди квалификација

20 Решење о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у дигиталним медијима”: Просветни гласник 12/2020

21 Решење о усвајању стандарда квалификације „Индустријски мехатроничар – специјалиста”: Просветни гласник 12/2020

22 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за полимере”: Просветни гласник 12/2020

23 Решење о усвајању стандарда квалификације „Авиомехатроничар”: Просветни гласник 5/2020

24 Решење о усвајању стандарда квалификације „Механичар текстилних машина”: Просветни гласник 5/2020

25 Решење о усвајању стандарда квалификације „Пластичар”: Просветни гласник 5/2020

26 Решење о усвајању стандарда квалификације „Монтер телекомуникационих мрежа”: Просветни гласник 5/2020

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: Просветни гласник

Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: Просветни гласник 19/2020

Срећни новогодишњи и божићни празници!

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ВАМ ЖЕЛИ

 • ЗДРАВУ
 • УСПЕШНУ
 • СРЕЋНУ
 • ВЕСЕЛУ
 • РАДОСНУ
 • ЕНЕРГИЧНУ
 • БЕЗБРИЖНУ

НОВУ ГОДИНУ!

Обавештење за основне школе и гимназије – приручник за наставнике грађанског васпитања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Као што вам jе познато на нашем саjту доступни су приручници за наставнике грађанског васпитања за основну школу и гимназиjу. Међутим, наш партнер у њиховоj припреми ОЕБС, Мисиjа у Србиjи,  обезбедио jе средства да се приручници и одштампаjу у тиражу коjи ниjе велики али одговара броjу матичних школа  и гимназиjа. Обавештавамо вас да смо свим матичним основним школама, путем поште, послали по jедан приручник за I и II циклус, и гимназиjама по jедан приручник. Молимо школе да обавесте наставнике грађанског васпитања о доспећу приручника у папирноj форми и предлажемо да он буде део библиотечког фонда.

 

Преузмите приручнике у електронском облику:

Уверења за полазнике обука

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за полазнике који су извршили све своје обавезе на следећим обукама:

 1. Програм обуке наставника Људска права и владавина права
 2. Обука наставника за примену Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програма наставе и учења за Српски као страни језик
 3. Програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања можете прузети овде.

Јавна расправа о Предлогу стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања, са Акционим планом за период 2021-2023. године

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Javna rasprava o Predlogu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – Moć znanja, sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva predstavnike državnih organa, Srpske akademije nauka i umetnosti, Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Zajednicu instituta Srbije, Konferenciju univerziteta Srbije, institute i fakultete, stručne javnosti i drugi zainteresovani učesnici da se upoznaju sa tekstom Predloga strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – Moć znanja, sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine.

 Javna rasprava o Predlogu strategije i Akcionom planu sprovešće se u periodu od 24. decembra 2020. godine do 12. januara 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko posebnog Obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledeću e-mail adresu: nauka@mpn.gov.rs, sa naznakom: „Predlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – Moć znanja”.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će objaviti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Tekst Predloga strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – Moć znanja, sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine, objavljen je i na portalu e-uprave.

Preuzmite:

Јавни позив за спољне сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
СПОЉНЕ САРАДНИКЕ НА ПОСЛОВИМА ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА НОВИХ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ГИМНАЗИЈАМА

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Јавни позив за избор 10 спољних сарадника који ће учествовати у мониторингу остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама на територији целе Србије. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Изабрани спољни сарадници добиће наменски припремљену онлајн обуку, инструменте и материјале за послове праћења остваривања грађанског васпитања у основним школама и гимназијама. У складу са епидемиолошком ситуацијом целокупни посао праћења обавиће се путем онлајн фокус група и индивидуалних интервјуа.

Рад спољних сарадника је хонорарисан.

Изабрани сарадници добиће могућност да у наредном периоду, уз одговарајућу обуку, постану ментори наставницима грађанског васпитања са циљем пружања помоћи и подршке у остваривању нових програма оријентисаних на исходе и развој компетенција.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив је отворен од 15.12.2020. до 15.1.2021. године.

Право на учешће имају наставници грађанског васпитања у основним школама и гимназији који имају најмање 4 године искуства на тим пословима.  

Пријава се врши путем онлајн обрасца који се налази на адреси: zavod.edu.rs/gradjansko-javni-poziv/

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати Јавног позива ће бити објављени на сајту Завода крајем јануара 2021.

Контакт особа за ваша питања је Елеонора Влаховић, мејл адреса: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs.

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јануарском испитном року 2021.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања примењује процедуру електронског пријављивања испита школа за проверу стручно – теоријских знања.

У циљу благовремене организације матурског испита, СВАКА школа чији ученици полажу тест стручно – теоријских знања у јануарском року мора попунити следећи упитник, иначе ће се сматрати да школа НИЈЕ пријавила испит.

Линк за пријаву испита

Рок за пријаву испита је 10.1.2021.

Термини за полагање испита за проверу стручно – теоријских знања биће благовремено објављени на сајту Завода.

Дигитална учионица: нови рок за наставнике који су уписани на обуку, а нису је завршили у предвиђеном року

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала током 2020. године похађало је скоро 19.000 наставника основних школа, а више од 16.000 је обуку успешно и завршило.

Услед измењених околности у којима се радило током ове године, одређен број наставника није успео до краја да заврши обуку у предвиђеном року.

Свим наставницима који су започели ову обуку, а нису је завршили (наставници који су били пријављени од стране своје школе и којима је креиран налог на Заводовој платформи за обуке), поново је омогућен приступ платформи и обуку могу да заврше до 20.12.2020. године.

Наставници који су били уписани на ову обуку пре 01.08.2020. обуци приступају преко следећег линка: Пријава на обуке пре августа 2020.

Наставници који су били уписани на ову обуку у августу и септембру 2020. године, обуци приступају преко следећег линка: Пријава на обуку – нове обуке август и септембар 2020.

Обуке ће бити отворене до 20.12.2020.

Након тога биће поново недоступне како би се преузели подаци за уверења. Уверења ће бити доступна овим наставницима након 15.01.2021.

Подсећамо да се домаћи задатак предаје путем линка: https://zavod.edu.rs/digitalna-ucionica/

Постигнуће наших ученика изнад просека ТИМСС скале

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Постигнуће наших ученика изнад просека ТИМСС скале


8.12.2020. Министарство просвете науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања били су домаћини онлајн конференције на којој је презентован Национални извештај са истраживања ТИМСС 2019. На конференцији су говорили господин Бранко Ружић, први потпредседник и министар просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, затим др Нада Шева, истраживач Института за педагошка истраживања Републике Србије и др Бранислав Ранђеловић, директор Завода.

Модератор скупа била је Анамарија Вичек, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Више о томе на:

http://www.mpn.gov.rs/postignuce-nasih-ucenika-iznad-proseka-timss-skale/

 

 

Објављен Јавни позив за доделу Светосавске награде

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Објављен Јавни позив за доделу Светосавске награде

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2020. годину, која се додељује за изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређење образовно-васпитне праксе и развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији отворен је до 24. децембра.

Право да буду предложени имају ученици, студенти, запослени у образовним и научно-истраживачким установама, представници стручних друштава, аутори стручних и научних дела из области образовања и васпитања, као и појединци и институције које учествују у формалном и неформалном образовању и својим ангажовањем доприносе развоју ове области.

Светосавска награда додељује се традиционално 27. јануара.

Преузмите:

Постигнуће наших ученика изнад просека ТИМСС скале

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Постигнуће наших ученика изнад просека ТИМСС скале

На међународном ТИМСС истраживању (Trends in International Mathematics and Science Study) које је спроведено прошле године, а које се бави постигнућем ученика у области математике и природних наука,  ученици четвртог разреда основних школа из Србије остварили су значајно више поена  у односу на просек ТИМСС скале који износи 500 поена, речено је на данашњој онлајн конференцији поводом представљања резултата тог међународног истраживања.

 

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић рекао је да су ученици четвртог разреда основне школе остварили 508 поена на тесту из математике и 517 поена на тесту из природних наука.

 

Наши ученици заслужују честитке, постигнуће наших ученика  је на задовољавајућем нивоу и изнад просека ТИМСС скале,  али морамо да  радимо како бисмо обезбедили тренд раста“,  рекао је Ружић.

 

У истраживању 2019. године, према речима министра, учествовало је 165 основних школа, односно 4.279 ученика четвртог разреда.

 

Ученици четвртог разреда из Србије остварили су 508 поена на тесту из математике и 517 поена из природних наука, што је статистички значајно више у односу на просек ТИМСС скале који износи 500 поена, рекао је министар.

 

Он је истакао да наши четвртаци имају значајно боље постигнуће из математике од њихових вршњака из региона – БиХ, Северне Македоније, Црне Горе, али и у односу на вршњаке из Јерменије, Француске, Албаније, Новог Зеланда.

 

Постигнуће наших ученика из математике је  на нивоу постигнућа ученика из Аустралије, Бугарске, Италије, Канаде, Хрватске, Словачке Републике“, нагласио је министар и додао да је статистички дошло до пада у постигнућу из математике за десет поена у односу на претходна два циклуса истраживања, те да није било разлика између постигнућа дечака и девојчица.

 

Када је реч о природним наукама, према речима министра Ружића, наши ученици су и у овом домену бољи од  својих вршњака из региона али и од вршњака из Шпаније, Италије, Португалије, Белгије, Француске, Малте.

 

Наши ученици  у домену природних наука су на  нивоу постигнућа ученика из Немачке, Италије, Аустрије, Канаде, Бугарске, Словачке Републике, Хрватске, Турске, Данске, Холандије и  Северне Ирске“, казао је министар Ружић и истакао да у овом домену није било разлике у тренду у односу на последња два циклуса“ навео је министар.

 

Према његовим речима, у области природних наука, девојчице су забележиле бољи резултат са 521 поен у односу на 513 поена колико су постигли дечаци, што није био случај у претходна два циклуса.  Девојчице су показале  бољи резултат када је у питању биологија.

 

Министар Ружић је  додао да је ТИМСС истраживање једно у низу међународних истраживања у којима Србија учествује и да је циљ да овакве евалуације допринесу вођењу образовних политика које су засноване на подацима.

 

 У наредном периоду треба спровести анализе које ће нам омогућити да разумемо ове резултате и шта треба чинити како бисмо обезбедили тренд раста. Извесно је да ученици који су учествовали у ТИМСС 2019, још нису били обухваћени курикуларном реформом“, истакао је министар, додајући да циљ реформе образовања треба да почива на принципу како дете користи стечена знања у школи , а не колико је података напамет научило.

 

Он је навео да ће Министарство настојати да и даље промовише и подстиче праведност и једнакост у систему образовања да би се смањиле разлике између ученика у различитим регионима, које су уочене у овом истраживању.

 

Према речима министра, добар показатељ овог истраживања је и да је смањено вршњачко насиље и да су  напори који су чињени претходних година и деценија били сврсисходни.

 

Проценат ученика четвртог разреда у Србији који доживе вршњачко насиље једном месечно и једном недељно је значајно нижи у односу на међународни просек где је укупно 37 одсто ученика известило да доживљава насиље једном месечно или једном недељно. Овај податак је у контексту постигнућа на ТИМСС- у важан јер просечно постигнуће из математике и природних наука ученика опада уколико бар једном недељно или месечно доживљавају вршњачко насиље“, казао је министар.

 

Истраживање, према његовим речима показало је и да у наредном периоду стручно усавршавање учитеља треба усмерити и на области  – интегрисања технологија у наставу, унапређивања критичког мишљења и проблемског приступа у решавању задатака и одговарања на индивидуалне потребе ученика.

 

Државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Анамарија Вичек у поздравном говору навела је да ово истраживање омогућава да вршимо упоређивање са другим системима широм света.

 

Истраживач Института за педагошка истраживања Нада Шева детаљно је представила резултате овог истраживања, а сажетак и инфографици могу се погледати на сајту https://www.ipisr.org.rs/rezultati/rezultati-2019

 

Директор Завода за вредновање квалитета образовања Бранислав Ранђеловић  навео је да ТИМСС студија прати трендове постигнућа ученика и квалитет наставе и учења математике и природних наука на основношколском узрасту и најавио међународна истраживања која ће се обавити наредних година.

 

Носилац истраживања је Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) а у националним оквирима, истраживање је спровео Институт за педагошка истраживања у Београду. Подршку Mинистарству за учешће у овом циклусу ТИМСС -а, пружила је Европска комисија.

Измене календара образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину за ОШ и СШ

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Објављене су измене календара образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину за основне и средње школе.

Приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Доступан је нови приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији.

Приручник је резултат сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, мисија у Србији, а у његовој припреми учествовало је више аутора.

Почетак пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Почетак пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“

Први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић, шеф Делегације Европске уније у Србији, амбасадор Сем Фабрици и представник УНИЦЕФ-а у Србији, Дејана Костадинова најавили су данас почетак пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“.

Циљ пројекта је унапређивање доступности образовања за ученике који припадају некој од осетљивих група. Пројекат подразумева и нове ресурсе, техничку опрему и рад кроз школске активности усмерене на квалитет учења. Вредност пројекта је око 2 милиона евра, а спроводиће се у 30 школа широм Србије.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић истакао је данас да је један од приоритетних циљева Владе Србије и Министарства једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по било ком основу.

Инклузивни приступ довео је  до укључивања већег броја деце из осетљивих група у систем образовања у Србији. Током ванредног стања, успостављана је настава на даљину, као модел који треба да помогне да се одржи и очува образовни процес у време пандепидемије, а посебна пажња била је усмерена на рад са ученицима из осетљивих друштвених група“, навео је он.

Ружић је истакао да је подршка пружена кроз мере индивидуализације и набавку 1650 уређаја и 2400 интернет картица. 

Таква подршка је резултирала чињеницом да је 96% ученика из осетљивих друштвених група било обухваћено наставом. Ово су показали подаци истраживања које је Министарство реализовало са Уницеф-ом и Институтом за психологију. На основу резултата тог истраживања, мапирали смо потребе, и Министарство и  Уницеф ће уз финансијску помоћ Европске комисије почети реализацију пројекта Премошћавање дигиталног јаза у Србији за децу из осетљивих група“, казао је министар.

Шеф Делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици указао је да је образовање основно право у ком треба да уживају сва деца.

ЕУ је спремна да настави са пружањем помоћи Србији да испуни најургентније потребе изазване Ковидом 19. Нама је образовање приоритет. Треба да прилагодимо образовни систем потребама које се јављају у учењу на даљину и онлајн учењу и да никога не запоставимо“, казао је он и додао да је овај пројекат важан за премошћавање дигиталног јаза.

Набавком 1800 таблета за 30 школа у Србији, као и других наставних алата и подршке, овај пројекат ће помоћи да се образовни систем прилагоди новим изазовима које је донео Ковид“, закључио је амбасадор Фабрици.

Представница УНИЦЕФ-а у Србији, Дејана Костадинова рекла је да ће од тога корист имати најмање 12.000 деце.

Стварање једнаког и инклузивног приступа дигиталном образовању пружа младим људима дигиталне вештине које ће их припремити за конкурентно тржиште рада. Европска унија је највећи донатор Србије у домену образовања и од 2003. године је уложила више од 100 милиона евра.

Програм обуке наставника грађанског васпитања за остваривање програма трећег и четвртог разреда гимназије

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за Програм обуке наставника грађанског васпитања за остваривање програма трећег и четвртог разреда гимназије можете преузети овде.