Loading...
×

Истакнуто

Како ће изгледати дигитализован процес завршног испита

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Како ће изгледати дигитализован процес завршног испита

У Републици Србији је 2. јуна реализован пробни завршни испит полагањем теста из математике. Ученицима су дан раније предати тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест који су радили код куће у циљу самопроцене знања. Тест из математике рађен је у школама како би се ученици упознали са процесом, начином попуњавања тестова и другим неопходним детаљима за успешну реализацију завршног испита.

Резултати теста из математике су објављени на сајту https://probni.zios.mpn.gov.rs. Сваки ученик може приступити том сајту и погледати тест уз идентификациони број и лозинку која се налази на идентификационом обрасцу за ученике.

 Резултати сва три теста завршног испита биће објављени 23. јуна 2020. године на сајту: https://zios.mpn.gov.rs. За разлику од претходне године када су ученици и родитељи морали да иду у школу и траже тест на увид како би проценили да ли има основа за жалбу, сада ће то моћи да процене онлајн увидом у тестове.

Након пробног завршног испита, спроведено је и тестирање новог процеса организације завршног испита. С обзиром на важност успешног и транспарентног полагања, као и оцењивања тестова, уведен је низ новина које је неопходно испробати ради неометаног функционисања током завршног испита који ће се спровести од 17. до 19. јуна 2020. године у термину од 9 до 11 часова.

Ове године је по први пут успостављен систем реализације завршног испита који је дигитализован у свим процесима који се тичу припреме, прегледања и обраде тестова.

Узимајући у обзир проблеме који су се претходних година дешавали услед ангажовања екстерних штампарија, ове године је у складу са препоруком Заштитника грађана обезбеђен професионални штампач како би се процес припреме, штампања и паковања тестова обављао централизовано у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Шифровање самих тестова је такође унапређено и сваки тест садржи QR код који ће на самом тесту бити везан за појединачног ученика, што цео процес чини анонимним до краја прегледања. Раније је у процес мануелног шифровања и дешифровања тестова било укључено више од 5.000 шифраната, а дигитализацијом процеса то је избегнуто.

Дистрибуција се врши у сарадњи са ЈП „Пошта Србије“, тестови се додатно пакују у њихове запечаћене кутије. Комплетан процес контролисаће и припадници полиције. Након што ученици ураде тестове, тестови се упаковани по истом запечаћеном принципу, возилима Поште враћају у Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. У Заводу је централизовано скенирање свих тестова и од тог тренутка је цео процес дигитализован. Ово је веома значајан искорак у односу на претходне године када су наставници тестове у папирној форми прегледали у школама, што је због више фактора доводило до евентуалних грешака које ће се дигитализацијом избећи.

Софтвер, који је направљен специфично за ову намену, питања затвореног типа ће прегледати аутоматски, а питања отвореног типа слати овлашћеним наставницима да прегледају путем рачунара. Наставници неће знати чији тест прегледају, а свако отворено питање ће бити послато на преглед код два наставника како би се обезбедила непристрасност и избегле евентуалне грешке у прегледању. Оваквим поступком се постиже максимална транспарентност и објективност у прегледању тестова, а штеди се и време које наставници треба да утроше за прегледање.

Осим мање времена потребног за прегледање, за реализацију целог процеса је потребан и мањи број наставника с обзиром да се затворена питања прегледају аутоматски. До сада је у процесу завршног испита учествовало 7.800 наставника (2.600 наставника по тесту), а ове године ће тај број бити знатно мањи. Током процеса систем је тестиран и са преко 1.500 прегледача. Установљено је, да када је укључено 450 прегледача прегледа се 2.000 питања у минути, а прегледачима је у просеку потребно 4,5 секунди по питању. Тест из математике, који ради укупно 68.769 ученика има 1.031.535 отворених питања за прегледање. Такође је установљено да се због квалитета интернет мреже у неким деловима земље прегледање обављало спорије, а у неким изузетно брзо. Ово су све аспекти тестирања процеса и оптерећења система који су вршени током пробног завршног испита са циљем да се идентификују евентуалне препреке, а који су паралелно отклањани и унапређивани ради довођења новог система у фазу финализације.  

Након реализације пробног завршног испита, приступа се припреми финализације комплетног новог система и свих његових процеса, укључујући серверске и мрежне предуслове, како би тестирање које ће се на нивоу целе земље спровести  од 17. до 19. јуна прошло успешно и транспарентно.

ЗУОВ дигитална подршка наставној пракси за примену ИКТ-а у настави

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Уницефом, увидео је потребу да се наставницима пружи конкретна, перманентна и поуздана подршка у области коришћења и примене дигиталних алата у процесу наставе и учења.

Из тог разлога, на новом Националном образовном порталу, формиран је нови сервис за све образовно-васпитне установе и просветне раднике: ЗУОВ дигитална подршка.

ЗУОВ сервис дигиталне подршке пружа помоћ у  планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

Уколико је вашој школи или вама лично потребан овакав вид подршке, потребно је само да отворите тикет са питањем на нашем новом сервису.

Подршка се пружа за сва питања везана за примену ИКТ-а у настави: коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, ЛМС система за управљање учењем, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Подршку пружа 15 дигиталних ментора. Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија.

ПОСЕТИТЕ ЗУОВ ДИГИТАЛНУ ПОДРШКУ НА НОВОМ НАЦИОНАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПОРТАЛУ НА АДРЕСИ: https://www.portal.edu.rs/podrska/

Десанка Максимовић је најзаступљенија песникиња у програмима и то ће увек и бити

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Да савремено комуникацијско друштво почива на чврстим темељима информационог капитализма, ништа боље не оличава до жучне реакције последњих дана на Заводов предлог програма наставе и учења, у коме, наводно нема места за велику српску књижевницу Десанку Максимовић. У полифоном комуникацијском делиријуму, из виралног света друштвених мрежа, али и званичних медија, цитати (заправо амблеми) ван контекста, попут избачена, не дамо – пре свега су одраз опште жеље за поделом, без обзира каквом. Поводом конкретног случаја, чак ни површне, нити злураде интерпретације не могу замаглити јасну чињеницу да Десанку Максимовић не може нико да избаци, ни из чега, јер се ванвременски песници нити постављају нити избацују, поготову онда када се следе јасне процедуре, од тренутка када Завод добије налог да напише предлог програма, састави комисију од универзитетских професора и наставника у школи, па предлог достави Националном просветном савету, чији су чланови представници свих релевантних институција из области обухваћених програмима. Савет износи мишљење, запажања, сугестије, и предлог враћа на дораду Заводу консултујући став стручне јавности. Тек потом, након унетих измена, тај предлог програма Министарство усваја. Човек живи, ради, греши, исправља прашта, доказује, учи. И управо зато, што се тиче, програма и уџбеника, развој образовања у свету иде у правцу креативног и слободног управљања наставним процесом самог наставника. Програми и правилници новог доба промена су набоље искључиво уколико се непрекидно врши њихова ревизија. Будућност програма лежи у мерљивим циљевима, у стандарду и исходу. Програми и уџбеници су ништа друго до препоручени садржаји које наставници могу користити, али могу и сами доћи до бољег садржаја уколико сматрају да је то сврсисходније на ученичком путу до жељеног исхода. Не постоји савршени уџбеник, нити савршени програм који би задовољио све потребе и био универзално примењив, зато је образовање и кренуло путем стандарда и исхода, јер нам будућност лежи у том крајњем резултату, желимо ученика који зна да критички и функционално размишља, користи, а не само репродукује знање, познаје и воли културу свог народа. У периодима када се мењају читаве педагошке парадигме (што је случај свуда у свету), као што је увођење нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима, потребно је као помоћ и подршку наставницима обезбедити растерећенији и поступнији прелазак, како сама промена не би изазвала револт, дезоријентисаност и тиме поништила све добробити које промена доноси. Из тог разлога, питање програма је изузетно осетљиво и зато у креирању садржаја (који су помоћно средство у раду наставника) учествују стручњаци, универзитетски професори који, по правилу, предају методику наставе књижевности и језика и уз њих, креативни професори практичари који предају овај предмет у гимназији.

Програми у гимназијама нису промењени од 1993. године, а у међувремену су значајно модернизовани садржаји за основну школу. Гимназијски програм би требало да буде логички след нечега што су ученици научили у основној школи. Дело Десанке Максимовић присутно је, с разлогом, у сваком разреду основне школе, чиме се ова књижевница издваја међу свим српским и страним писцима, што нипошто не значи, а програм оријентисан на исходе то и предвиђа, да се дело велике песникиње не треба или не може проучавати у склопу сваког разреда основне и средње школе. Жестоке реакције најшире јавности иду у прилог томе да је Десанка Максимовић општецењена и препозната књижевница, да је ниједан наставник у своме програму неће заобићи, била на списку препоручене литературе или не, али и значајан показатељ да се нови програми наставе и учења оријентисани према исходима довољно не разумеју, и где садржаји и даље доминирају, без довољне свести о томе да је наставнику дата већа слобода, али и одговорност, да сам додаје садржаје за које сматра да ће довести до жељеног исхода. Дакле, песникиња може бити само још заступљенија, а не избачена.

Што се тиче стручног објашњења, комисија ЗУОВ-а није желела да маргинализује дело вољене српске песникиње, напротив.  Ипак, морали смо да узмемо у обзир одређени број часова који је намењен обради књижевног дела (на друштвено-језичком смеру, који има највећи фонд часова, тај број је 100), као и савремени концепт наставе који почива на проблемском приступу и вредновању, те да број дела које ћемо уврстити у програм „уприличимо“ захтевима и оставимо довољно времена за обраду.

Такође, у досадашњем програму није било места за  песника Ивана В. Лалића, као ни за значајан циклус Стевана Раичковића „Записи о црном Владимиру“. Није било места ни за великог Борислава Пекића, и та „неправда“ исправљена је предлогом новог програма.

С обзиром на то да се у четвртом разреду обрађују канонска дела српске и светске књижевности (Шекспиров „Хамлет“, Гетеов „Фауст“, Достојевски, Ками, Бекет, Булгаков, Андрић, Селимовић, Ћосић, Павић, Киш), били смо принуђени да понешто из програма одстранимо или разместимо у неки други циклус или разред. Узели смо у обзир чињеницу да је Д. Максимовић веома присутна у основној школи, предложили смо да се „Тражим помиловање“ обради у првом разреду гимназије у оквиру теме „Дијалог књижевних епоха“ у контексту – како би ученици могли да схвате како то књижевна дела (и не само књижевна дела) из далеких епоха могу утицати на савремене токове, што је погрешно протумачено као негативно превредновање дела велике песникиње у правцу књижевно-историјског померања у средњи век (како протумачише одређени медији и њихови читаоци, што апсолутно није тачно). Ако се узме у обзир већ поменута парадигма нове концепције образовања у коме наставник, не само из предмета српски језик и књижевност, већ путем међупредметног повезивања и са другим предметима, а посебно у изборним програмима у гимназији, што смо из тренутне полемике увидели и да жели, таква концепција управо то и и омогућава. У сваком разреду постоји исход да ученик воли и познаје историју и културу свог народа, дело Десанке Максимовић…, нарочито збирка Тражим помиловање је тада незаобилазно.

Наравно, увек је могуће оставити сва прописана дела из прошлих програма и ићи „линијом мањег отпора“ – али, такав „програм“ не би имао смисла јер ни ученици ни наставници не би стигли да обраде сва дела, ни информативно, а камоли на ваљан начин.

Став комисије је нешто око чега стручна јавност треба да полемише на местима на којима се то и ради, но утисак је да ћемо у временима која следе постепено остајати без стручних комисија које могу давати предлоге нових програма, прегледати уџбенике, држати часове пред медијима, јер свака грешка, или погрешно тумачена, или безазлена, или стратешка, или ненамерна, доводи до масовног виралног разапињања оних који чине комисије и њихових предлога. Чињеница је и да тим огромним, слободним и отвореним пољем дигиталног информационог универзума не саобраћа ништа од Заводовог сложеног и одговорног посла који му се поверава и који свих ових година има јасан циљ – подршку и стручну помоћ запосленима у образовању. Упадљив је недостатак суда јавности (стручне, као и лаичке) поводом чињенице да је већ 16. и 17. марта (дакле на дан проглашења ванредног стања и дан после), МПНТР најбоље реаговало по оценама страних оргранизација, а на Заводовој страници подршке наставницима у погледу одвијања наставе на даљину било више од 20.000 јединствених посета, да би се тај број до средине априла увећао на 109.000 јединствених посетилаца и 309.000 посећених страна, што је известан показатељ поверења наставника у ресурсе које ЗУОВ ставља на располагање запосленима у образовању. То јесте посао Завода, и нису потребна никаква јавна признања за све оно што Завод у сарадњи са МПНТР чини последњих година (обуке 70.000 наставника, припрема програма за све разреде, преглед неколико стотина уџбеника, креирање нових профила у средњем стручном образовању, континуирана подршка наставницима, васпитачима, стручним сарадницима…) како би наставио да чини оно што и јесте његова мисија и намена. Чак и уз горак укус прихватања чињенице да је и добронамерни пропуст тежи од најбољег хтења.

Прилог: лични одговор директора Завода за унапређивање образовања и васпитања, др Златка Грушановића:

Поштовани,

Завод за унапређивање образовања и васпитања је установа основана с циљем да унапређује, реформише, даје предлоге и мишљења. Предлози нису коначни, о њима се пре објављивања изјашњавају сви представници релевантних институција преко својих представника, било у Националном просветном савету, било у комисијама. Пред сваком комисијом стоји тежак задатак, мора се узети у обзир суд јавности у погледу растерећења ученика, пошто родитељи последњих година непрекидно понављају да су програми застарели и гломазни; мора се узети у обзир мишљење стручњака, мора се узети у обзир и мишљење шире, лаичке јавности (питање је да ли мора и треба!) у погледу садржаја којих треба додати или одузети, и на крају, а у ствари најважније, програм треба да педагошки и психолошки одговара ученицима који се по њему образују. Дакле, нимало лак задатак, сложен и комплексан да у њему нема места за теорије завере, нити жеље да се било шта циљано узме, отме, укине, закине. Програме не предлажу недодирљиви, мистериозни људи из сенке, већ људи из редова универзитетских професора и истакнутијих наставника основних и средњих школа. О програму се размишља и промишља, и наравно, још се ниједан савршен програм нити уџбеник, око којих би се стручна и шира јавност усагласила, није појавио.

Руководилац било које институције, па тако и Завода за унапређивање образовања и васпитања, треба да има поверења у своје сараднике. Сарадници треба да гаје поверење у стручност чланова својих комисија. Предлог директора, саветника, комисија, Национални просветни савет разматра уз највећу озбиљност и поверење према повереном задатку. Министарство исказује поверење у стручност читаве процедуре. Но, пошто и тако немали број укључених актера нису свезнајући ни савршени, потребне су нам сугестије, мишљења струковних заједница, институција, а њихови представници и јесу међу члановима Националног просветног савета. Председник просветног савета се брине да су чланови обавестили стручну јавност о предлогу програма. Тако исто, представник САНУ треба да обавести све академике из њихове делатности, или да се ти академици интересују за програм предат на усвајање НПС-у, исто као што то треба да уради и представник Матице српске, и Друштва за српски језик и књижевност, и тако сваки представник у НПС-у који се стручно разуме у предлог програма из те области. Међутим, видимо да се обично представници ових институција јаве тек када нешто доспе у јавност. Дакле, друштвене мреже су постале једини релевантни читач, или се стручна јавност укључи када доспе до друштвених мрежа. И да наставим, опште поверење на крају читавог процеса треба да постоји између јавности и институција и школа. Нажалост, очигледно је да једино што постоји, јесте опште неповерење.

Рашчлањујући даље, и када се кроз целу ову процедуру ипак нешто пропусти, саветник Завода, или комисија, или представник НПС-а, увек се може исправити и вратити у процедуру. A програм је управо био у процедури и Завод је послао предлог да се због писаца у 4.ом разреду изврши корекција. Комисије које су успешно донеле за непуне 3 године (јер нико није од 1993. године мењао програм упркос прекој потреби) десетину програма, урадиле предлоге целокупне реформе доуиниверзитетског образовања, што је требало да се уради и започне далеке 2004. године, а што се тек за време овог Министарства то урадило, а посебно ова, комисија за предлог програма предмета српски језик и књижевност, изрекла је свој концепцијски став који нема никакве везе са узимањем и „пуцањем у Десанку, како нам поручује острашћена маса. И у вези са тим предлогом, представник у НПС-у треба да консултује све угледне академике који су се јавили поводом ове теме, и да њихова мишљења пренесу НПС-у. Исто тако, то треба да учине и остале релевантне институције, како би НПС усвојио сугестију својих чланова, и програм се донесе као такав. То је процедура. Не разумем, зашто у свему овоме постоји инструментализација, зашто Задужбина Десанке Максимовић није сачекала предлог НПС-а, и процедуру јер је последњи предлог комисије послат, пре званичне објаве програма. И на крају, чему толика острашћеност у погледу нечега што има свој след догађаја који се увек може вратити на почетак, без последица. И питам се зашто не пратећи тај след догађаја имамо следеће последице: претње и увреде по свим друштвеним мрежама упућених мени и саветници Завода, која је била координатор, професорима који су били у комисији, нашим породицама, зашто уместо цивилизованог и јасног начина на који о нечему можемо полемисати, бирамо начин „разапињањаˮ породица, спиновања и најружнијег и најбахатијег речника коме нигде није место? Узгред, ако су представници релевантних институција већ у Националном просветном савету, зашто нико од њих није устао да заштити своје колеге које су радиле предлог програма, пре свега да утичу на комуникацију која свакако није нимало етичка. Узгред, колеге из тих институција треба да се баве и неговањем културе говора и изражавања, неговања српског језика, па да у овом оркестрираном нападу утичу и на јавност да се полемика (која је изазвана кроз многе паушалне изјаве) сведе на ниво и јавност која о томе треба и да расправља. Дакле, у овој општој подели одговорности, дошли смо до нетачне тврдње да је директор Завода, једино и лично, овом згодом преименован у Луцифера, „пуцаоˮ у Десанку Максимовић, уз саучесништво предметне саветнице. Саветница је овенчана низом погрдних имена, али без титуле најпалијег, оног лукавога. Зар уместо свега тога не може постојати професионална комуникација свих заинтересованих страна уз веома једноставну професионалну комуникацију: комисија је предложила…, стручна јавност разматра кроз своје институције, и не слаже с тим, НПС прихвати сугестије јавности и програм се доноси у складу са предлогом НПС-а.

Одговор зашто комуницирамо на непрофесионални начин, мора да потражи свако у себи и свом окружењу. Поновио бих оно што сам писао на друштвеним мрежама, где сам истакао разочараност јер се на овај начин са цитатима ван контекста, попут избачен, не дамо пре свега показује општа жеља за поделом. И друштво је увек спремно на теме око којих неко нешто не дâ, и неко нешто дâ, или неко избацује, или отима. Као да је неутажива жеђ за линчовањем јача од сваке конструктивне критике или сугестије. Дакле, Десанку Максимовић не може нико да избаци ни из чега, јер се ванвременски песници нити постављају нити избацују. Узгред, да је Десанка Максимовић жива, она би се постидела начином комуникације упућене Заводу и комисији.

Поред свега, када се баца камен на мене, самим тим и на колеге који вредно раде оно што се од њих захтева, онда је ред да се чланови академских заједница, и чланови НПС-а и корисници друштвених мрежа упознају са свим оним сложеним и одговорним пословима, које су запослени Завода, уз сарадњу и подршку МПНТР, распоређени у трима центрима са просечно 15 колега, за плату која је мања од наставничке у школи, извршили у последњих неколико година (тачније 4) уз МПНТР и остале партнерске организације, са преко 4.000 сарадника из других институција (школе, факултети, институту итд.):

 • обуке преко 70.000 наставника за програме од јавног интереса
 • преглед и акредитација 1150 програма у Каталогу програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
 • прегледано и акредитовано преко 400 стручних скупова у последње три године
 • успостављање Националне образовне платформе, портала за стручно усавршавање запослених у образовању и васпитању и континуирану подршку
 • прегледање и давање мишљења за преко 750 уџбеника (текстуалних и дигиталних)
 • предлози НПС-у за преко 700 програма за цело доуниверзитетско образовање
 • прегледање часова и пружање подршке наставницима у време ванредног стања.

12.6.2020. године почиње други круг онлајн обука „Дигитална учионица” за прве три групе основних школа

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће се путем интернета. Обука за прве три групе школа почиње 12.6.2020. Обавештење за остале групе школа у овом кругу обука биће објављено 8.6.2020.

Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћењe дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима прве три групе школа које су укључене у овај круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 12.6.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Због обавеза наставника око Завршног испита и осталих обавеза, рок за завршетак обуке се продужава са 2 на 3 недеље од почетка обуке (обука ће бити отворена од 12.6. до 3.7.)

Обавештења о осталим групама школа у овом циклусу обука објавићемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs 8.6.2020.

Државна матура и обавезност средњег образовања део Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Државна матура и обавезност средњег образовања део Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја наставили су данас у Београду стручне консултације о оквиру за израду „Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године“, а стручној јавности  представљен је део који се односи на средње образовања и васпитање.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић навео је да су обавезност средње школе, државна матура и увођење обогаћеног једносменског рада у средње школе, неке од новина које у области средњег образовања и васпитања и целоживотног учења предвиђа нова Стратегија.

Он је казао да је „највећа полуга“ Стратегије државна матура која би требало да се полаже у јуну 2022. године. Министар је навео да она може бити општа, стручна и уметничка и  требало би да замени пријемни испит на високошколским установама.

Битно је да се повећа обухват деце средњим образовањем. У развијеним земљама је законом поред основног образовања обавезно и средње, рекао је министар.

Према његовим речима, дуално образовање је на одређен начин допринело повећању обухвата у средњој школи.

Он је истакао да је основни циљ Стратегије квалитетно образовање за све, без обзира да ли је реч о општем или средњем стручном образовању.

На скупу у Клубу посланика  министар Шарчевић се осврнуо и на реформу гимназија која је већ започела, а која заузима значајно место и у новој Стратегији.

Jедан од реформских задатака је и реформа гимназија која је већ покренута. Не само са изборношћу програма, не само изменом курикулума у првој и другој години, него и бољом понудом програма за надарене ученике, навео је министар и додао да су гимназије на реформу чекале 40 година.

Он је подсетио да ће од септембра у гимназијама бити три нова програма за надарене ученике за географију и историју, за сценске и аудио визуелне уметности и за спорт, али и да се у појединим гимназијама уводи програм Међународне матуре.

Претходно су уведена и одељења за надарене за информатику, као и хемију и биологију.

Иницијално образовање нам је јако важна тема за све нивое образовања. Циљ нам је да имамо добро образоване младе људе, нагласио је министар.

Он је казао да предстоји велики посао у појединим деловима око средњег стручног образовања у вези јачањем компоненте предузетништва и повезивање средњег стручног образовања са високим струковним образовањем и моделима целоживотног учења.

Министар је истакао и значај обогаћеног једносменског рада. Он је навео да ће осим 204 основне школе које су укључене у тај пројекат, од септембра бити укључено и првих 50 средњих школа.

Он је изразио очекивање и да ће увођењем платних разреда бити решен и проблем дефицитарних кадрова за рад у просвети. Како је навео, то питање се може решити и стипендирањем будућих просветних радника.

Шарчевић је најавио и да ће се наставити поступак лиценцирања директора образовних установа.

Министар је најавио да ће нову Стратегију пратити и добар Акциони план.

Помоћник министра за средње образовање Александар Пајић представио је стратешке приоритете средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, као и  пројекат државне матуре. О реформи гимназија говорила је Марија Крнета из Сектора за средње образовање и васпитање.

Помоћнца министра за дуално образовање Габријела Грујић говорила је о досадашњим резултатима дуалног образовања у Србији. Начелница Одељења за координацију рада школских управа Јасмина Ђелић представила је пројекат обогаћеног једносменског рада, самовредновање и спољашње вредновање школа.

Говорили су и директор Завода за унапређивање образовања и васпитања Златко Грушановић и директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Бранислав Ранђеловић.

На скупу у Клубу посланика учествовали су и наставници, директори, представници стручних друштава, Националног просветног савета, наставничких факултета,  синдиката, организација цивилног друштва, као и међународних партнерских организација.

Стручне консултације о овом делу Стратегији су биле планиране за другу половину марта 2020. године, али су због епидемиолошке ситуације одложене. Оквир Стратегије за средње стручно образовање биће представљен сутра у Новом Саду.

Обавештење у вези са издавањем уверења

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Уверења за националне обуке које Завод за унапређивање образовања и васпитања тренутно спроводи ће бити доступна након завршетка обука. И једна и друга обука, за реализацију нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима и Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник се завршавају у септембру. Као и у осталим случајевима, полазници који су извршили своје обавезе током похађања обуке, моћи ће да преузму уверења. Обавештење о доступности уверења за појединачне обуке ће бити, као и до сада, објављивана на страници Завода.

Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину

У  реализацију наставе на даљину, према извештавању школа, укључено је било 99 одсто ученика у основним и у средњим школама, док је у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обухват износио 93 одсто, показало је. истраживање „Праћење начина учешћа и процеса учења ученика из осетљивих група током остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину“.

То се односи на праћење ТВ часова, коришћење онлајн платформи за учење и  алтернативних облика наставе на даљину.

Истраживање је спроведено како би се пратило укључивања ученика из осетљивих група у понуђене модалитете образовања на даљину, али и изазови са којима су се школе суочиле у процесу организације рада за децу из осетљивих група. Истраживање је значајно и због планирања даљих видова подршке школама и ученицима.

Као одговор на обуставу непосредног образовно васпитног рада услед пандемије вируса Ковид 19 (COVID-19), Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у условима ванредног стања, који је обухватио учење на даљину путем ТВ канала, укључивањем ученика у онлајн платформе, применом различитих дигиталних алата и алтернативних видова организације учења.

За потребе истраживања Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Уницефом (UNICEF) припремило је упитник који је дистрибуиран свим државним основним и средњим школама  на територији Републике Србије.

Први део истраживања који садржи преглед квантитативних података прикупљених из преко 95% школа можете погледати на http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-inkluziju/

08.06.2020. године почиње четврти круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у четврти круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 08.06.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.

Захвалност за успешно реализовану наставу на даљину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Захвалност за успешно реализовану наставу на даљину

Министар Младен Шарчевић и запослени у Министарству просвете, науке и технолошког развоја се на крају наставног дела школске 2019/20. године захваљују свим учесницима образовног процеса који су омогућили спровођење наставе у ванредним околностима.

Имајући у виду да настава на даљину претходно није пилотирана, већ су је околности наметнуле као једино могуће решење за успешно окончање школске године, резултати су изненађујуће добри. О томе говори чињеница да је на све доступне начине реализован наставни план и да је наставом на даљину била обухваћен аготово цела школска популација, док је за врло мали број ученика обезбеђен алтернативни начин рада.

Најмлађи ученици су поред коришћења дигиталних платформи за учење и дигиталних начина комуникације, у највећем броју (95%) пратили наставу која је емитована преко телевизијских канала. РТС (2. и 3. канал, РТС Планета, Моја школа РТС), РТВ (2. канал) и многе локалне телевизије су емитовале часове на српском језику као и едукативне прилоге и часове намењене ученицима који прате наставу на језицима националних мањина: ТВ Врање, ТВ Бујановац (RTV SPEKTRI), ТВ Прешево (RTV ALDI, РТВ Прешево), Санџак телевизија, РТ Цариброд, РТВ Панон, РТВ ОК Ковачица, РТВ Панчево, ТВ Банат, ТВ Петровец, РТВ Стара Пазова, ТВ Коперникус. Овим су телевизије омогућиле велики обухват деце наставом на даљину и обезбеђивање права на образовање свих. Захваљујемо се свим директорима поменутих ТВ кућа и станица, уредницима, сниматељима и комплетном техничком особљу које је учествовало у продукцији ТВ часова, као и националним саветима националних мањина који су своје сајтове, You tube канале и друге ресурсе ставили у службу образовања.

Ученици старијих разреда и средњошколци су чак 99,4% учествовали у интерактивнијим облицима наставе захваљујући бесплатним дигиталним платформама које су стављене на располагање школама. Захваљујемо се  компанијама Microsoft, Comtrade, Huawei, Viber, Zoom као и мобилним оператерима који су обезбедили бесплатне интернет минуте за коришћење ових платформи, али и уређаје и СИМ картице за ученике који нису били у могућности да прате ове садржаје: МТС Телеком, Теленор, ViP. Значајну техничку, логистичку подршку и уређаје за реализацију онлајн наставе, а потом и пробног завршног испита(онлајн) су пружили Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе РС, Comtrade и Huawei.

УНИЦЕФ је обезбедио средства за куповину софтвера неопходног за снимање часова од куће, а значајна је и подршка у припреми материјала који су путем РТС-а емитовани за предшколце. У сарадњи са МПНТР-ом је реализован оперативни план за подршку предшколским установама и родитељима предшколаца у време ванредног стања.

Свој допринос су дале и друге међународне организација које су обебедиле бесплатне online обуке за запослене у просвети и/или обезбедиле материјале едукативног карактера намењене предшколској или школској деци и њиховим родитељима, као што су Светска Банка, Save the Children, Pestalozzi Children’s Foundation, Microsoft…

Велику захвалност дугујемо свим просветним радницима, наставницима, стручним сарадницима и директорима школа, који су се прилагодили захтевима новонастале ситуације и посвећено и стручно реализовали наставу на даљину, пружајући подршку ученицима у учењу, које се одвијало у значајно измењеним околностима. И овог пута се показало да је успешност образовно-васпитног процеса немогућа без квалитетног сарадничког односа са родитељима, који су у овој ситуацији пружили подршку не само својој деци да одоговоре на захтеве дигиталне комуникације, већ и самом начину рада, показујући разумевање за све почетничке мањкавостии тешкоће овог вида наставе, који су у оваквим околностима били неминовност.

Посебну захвалност, којој надамо се, се придружују сви просветни радници и родитељи, дугујемо наставницима који су у безбедносно ризичним околностима, добровољно узели учешће у снимању предавања која су емитована преко телевизијских канала. Њихова спознаја потреба система, одговорност и ентузијазам су вредни сваке похвале!

Мање видљиви али не и мање вредни учесници овог процеса су били и просветни саветници из школских управа, запослени у ЗВКОВ-у и ЗУОВ-у, као и у самом МПНТР-у, који су били идејни творци, носиоци и координатори већине наведених активности.

На крају, захваљујемо се свим ученицима и студентима, уз пуно разумевање за непријатности које су имали везано за саму епидемиолошку ситуацију, али и за потешкоће приликом наставе на даљину, који су успели не само да искористе него и да додатно унапреде своје дигиталне компетенције, да савладају страх и отпор према новом начину рада, одговоре на своје школске обавезе и наставе процес учења који ће, надамо се, резултирати и очекиваним постигнућем на крају ове школске године.

Осмацима и матурантима желимо много успеха на испитима, а свим ученицима да се након завршетка школских обавеза одморе и  уживају у предстојећем летњем распусту!

Од данас онлајн заказивање уписа будућих ђака првака

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Од данас онлајн заказивање уписа будућих ђака првака

Од данас доступна је нова услуга на порталу еУправа – електронски упис (еУпис) за заказивање тестирања и упис будућих ђака првака. Родитељи могу да на једноставан начин закажу термин у основној школи за упис и тестирање детета. Одласком у основну школу у заказаном термину родитељи завршавају све активности у вези са уписом, без потребе да доносе иједан папирни документ.

Термин у основној школи може да се закаже преко портала еУправа или директним контактом са школом путем телефона или мејла. Родитељ више не доноси извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању предшколског програма, доказ о лекарском прегледу детета и потврду пребивалишта, јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем.

Изузетно, обавезно је донети у школу лекарско уверење ако је преглед обављен пре објављивања ванредног стања 16. марта или код приватног лекара, невезано за датум.

Свака основна школа је у обавези да понуди термине за упис и тестирање за период од 1. јуна до 20. јула, а услуга еУпис ће бити доступна на порталу од 28. маја до 10. јула. Уколико случајно школа није објавила термине или су сви термини попуњени, потребно је да их грађани контактирају телефоном. Школе су имале обавезу до почетка ове услуге да свим родитељима, који су поднели молбу за упис у школу којој територијално не припадају, доставе одговор ради заказивања уписа. 

На порталу еУправе, родитељима је на располагању и именик са контактима свих основних школа, као и контакт центар Министарства просвете, науке и технолошког развоја на броју телефона 011/7350-557, док су оператери доступни радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Услугу еУпис успоставила је Канцеларија за ИТ и еУправу у сарадњи са Кабинетом председнице Владе, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством здравља.

Како да упишете дете у школу електронским путем (кораци):

 • Уколико нисте, потребно је да се региструјете на порталу еУправа. Детаљно упутство можете пронаћи овде;
 • Након успешне регистрације потребно је да се пријавите на портал (упутство за пријаву);
 • Из менија одаберите Услуге > Образовање > еУпис, где можете прочитати детаљан опис те услуге;
 • Након покретања услуге еУпис одаберите опцију Подношење пријаве, одаберите школу у којој желите да закажете термин за тестирање и упис детета и закажите термин;
 • Детаљно упутство за родитеље можете погледати овде.

Оснаживање наставника за примену формативног оцењивања

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Оснаживање наставника за примену формативног оцењивања


Рад у условима остваривања онлајн наставе и учења указао је на потребу додатног оснаживања наставника за примену формативног оцењивања. Као одговор на ову потребу, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је у сарадњи са Уницефом развио низ активности које имају циљ да подрже наставнике у примени формативног оцењивања.

Централна активност се односе на развој семинара под називом “Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу” и обучавање релевантних водитеља за имплементацију семинара у школама.

За остваривање овог циља биће обучено око 120 едукатора са заводове листе сараднике. Обука за водитеље биће организована на Мудл платформи Завода у два термина. У периоду од 27. маја до 8. јуна биће обучено 60 стручних сарадника и саветника спољних сарадника. Такође, у периоду од 1.  до 12. јуна биће организована и обука за 60 учитеља и предметних наставника из основних и средњих школа. Циљ обуке је оспособљавање учесника за вођење једнодневног семинара о формативном оцењивању који ће бити реализовани у школама када се створе потребни услови.

Током маја, у склопу истог пројекта Завод је у сарадњи са Савезом учитеља организовао два веома посећена вебинара на којима су разматране теоријске основе и приципи формативног оцењивања и испитиване потребе учитеља које се односе на оснаживање за примену формативног оцењивања. Такође су разматрани примери добре праксе, али и питања, дилеме и изазови са којима се учитељи суочавају приликом примене формативног оцењивања. Информације са ових вебинара, примери добре праксе, као и одговори на постављена питања ће крајем јуна бити доступне на Порталу за наставнике, веб страници сајта Завода за вредновање.

Средње стручно образовање: Организација и полагање матурских и завршних испита у јунском испитном року 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Полагање матурских и завршних испита планирано је за период од 4. до 12. јуна.2020. У циљу што успешније реализације испита у измењеним условима у којима се испити одвијају,  припремљен је додатни материјал за школе, наставнике и ученике.

 1. Организације и извођење матурских испита:
 • Листа школа и пријављених испита се налази овде. Уколико Ваша школа није на листи пријављених, потребно је попунити пријаву на следећем линку.
 • Упутства и додатни материјал (обрасци, инструкције, уверења…) можете преузети са следећег линка.
 • У немогућности да се Обука за имплементацију матурских и завршних испита организује непосредним путем, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је припремио видео презентацију се упутствима. Презентацију можете погледати на следећем линку.

2. Припрема ученика за тест стручно – теоријских знања

На страници сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања, намењеној завршним и матурским испитима постављени су онлајн тестови за ученике који полажу тест стручно теоријских знања  по новом концепту. Тестови су састављени од задатака који су објављени у одговарајућим приручницима, прилагођени електронској форми и намењени ученицима искључиво за увежбавање (проверу усвојених знања). Тестовима се не  прикупљају никакви подаци о ученицима, њиховим школама нити успешности ученика на тестовима. Ученици могу приступати тестовима више пута.

Сам испит за проверу стручно – теоријских знања се одвија према правилницима за полагање матурских испита и препорукама Министарства просвете науке и технолошких развоја.

Још 6 дана до завршетка наградног конкурса за избор најбољих примера наставе на даљину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва Connecting
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину под називом Магија је у рукама наставника.

Преузмите Правила конкурса.

Преузмите Сагласност за објављивање фотографија и снимака малолетне деце

Нове околности и промене које се дешавају подстичу нас да им се стално прилагођавамо и да константно учимо. Како се део образовног процеса који је функционисао у учионицама преко ноћи „преселио“ у е-простор, изазов да му се прилагодимо је велики, али отвара и огромну могућност за креативност и нове идеје.

Имајући у виду да показана иновативност у извођењу наставе у промењеним условима заслужује широко друштвено признање, позивамо све наставнике и стручне сараднике у државним или приватним основним и средњим школама који су у протеклих годину дана имали водећу улогу у  осмишљавању и извођењу одређеног облика наставе на даљину да учествују на Конкурсу тако што ће најкасније до 31. маја 2020. попунити онлајн формулар на страници https://jpd.rs/konkurs и приложити кратку презентацију.

Стручни жири изабраће најмање три најбоља примера наставе на даљину који ће бити награђени на основу унапред дефинисаних критеријума, уз могућност додељивања и додатних признања. Посебна награда публике биће додељена на основу онлајн гласања публике на страници https://jpd.rs/online-nastava.

Награда за првопласираног је учешће на студијском путовању у Финску/Естонију и лаптоп, док остале награде укључују лаптоп, таблет, паметни телефон и ваучере за куповину е-књига код издавача Лагуна/Делфи. Сви истакнути примери биће уврштени у јединствену јавну базу најбољих пракси наставе на даљину.

За сва додатна питања, можете нам се обратити на мејл: konkurs@jpd.rs.

Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основне школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основне школе, са свим пратећим упутствима и обрасцима, доступно je на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси http://www.mpn.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/

Јавни позив издавачима који су одобрене уџбенике за I, II, III, V, VI и VII разред основне школе припремили у дигиталном облику, а који до сада нису коришћени у оквиру пројекта, да их доставе на преглед

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитном раду, а у складу са плановима и програмима наставе и учења који су оријентисани ка исходима.

Од школске 2018/2019. години, у настави се користе и уџбеници у дигиталном облику који прате одобрене уџбенике за први, други, пети и шести разред, а предвиђено је да се пројекат настави и у школској 2020/2021. години.

У складу са тим, а на основу захтева Министарства, Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике за I, II, III, V, VI и VII разред основне школе припремили у дигиталном облику, а који до сада нису коришћени у  оквиру пројекта, да их доставе на преглед

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

 • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
 • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
 • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
 • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
 • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити „Заводу за унапређивање образовања и васпитања“, најкасније до 8. јуна 2020. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику и могу се користити у настави, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

Измене календара образовно-васпитног рада основне и средње школе

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину и ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину погледајте на линку испод:

Објављена публикација „Национални модел дуалног образовања – пут у будућност Србије“

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Објављена публикација „Национални модел дуалног образовања – пут у будућност Србије“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је публикацију  „Национални модел дуалног образовања – пут у будућност Србије“ која представља значајан материјал у информисању ученика при одабиру будућег занимања.

 Публикација која је објављена у електронској форми за време ванредног стања садржи преглед развоја дуалног образовања у протекле четири године, законодавну регулативу, предности овог модела и начин реализације наставе, као и водич кроз дуално образовање за ученике, родитеље и компаније. У публикацији је објављен и преглед резултата у области дуалног образовања које је Република Србија остварила уз подршку аустријске, немачке и швајцарске Владе.

Изјаве подршке у публикацији су дали министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, председавајућа Катедре за образовне системе швајцарског Федералног института технологија (ЕТХ) Урсула Ренолд, извршни члан одбора и шеф сектора за услуге, дуално образовање и комуникације Немачко-српска привредна комора Мартин Кнап, специјалиста за стручно образовање и социјалну инклузију Лида Кита и Мелина Шнајдер из Аустријске федералне привредне коморе.

Публикација чији је приређивач помоћник министра Габријела Грујић израђена је под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Публикацију можете преузети на следећем линку: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/Nacionalni-model-dualnog-obrazovanja-za-odobrenje-za-stampu1.pdf

Распоред полагања пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Распоред полагања пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

Централизовано онлајн пријављивање ученика за пријемне испите  за упис у специјализоване гимназије и уметничке школе, осим за спортска одељења за школску 2020/2021. године почиње у понедељак, 18. маја и траје до четвртка, 21. маја 2020. године, од 8 до 20 часова.

 Пријава и предаја документације за Спортску гимназију у Београду и у школама које имају одељења ученика са посебним способностима за спорт биће 8. и 9. јуна 2020 године, од 8 до 16 часова.

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику биће одржани 8. и 9. јуна у 10 часова.

Пријемни испит у Математичкој гимназији у Београду и математичким одељењима у школама у Србији одржаће се у уторак, 9. јуна у 10 часова.

Пријемни испити у балетским школама биће од  недеље, 7. до 9. јуна у 10 часова.

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику и ученици са посебним способностима за физику полагаће пријемни испит у среду, 10. јуна од 10 до 12 (рачунарство и математика) и од 14 до 16 часова (физика).

Истог дана, у 12 часова одржава се и пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за историју и географију биће одржан у четвртак, 11. јуна. Од 10 до 12 часова полагаће се историја, док ће се од 14 до 16 часова полагати географија.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију ће бити у петак, 12. јуна, биологија од 10 до 12 часова, а хемија од 14 до 16 часова.

У петак, 12. јуна и суботу 13. јуна са почетком у 10 часова биће одржани пријемни испити у филолошким гимназијама и филолошким одељењима.

Пријемни испит у музичким школама биће од 12. до 14. јуна са почетком у 8 часова. У уметничким школама ликовне области, пријемни испити биће одржани од петка, 12. јуна до недеље, 14. јуна са почетком од 8 часова.

Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени до уторка 16, јуна. Ученици ће моћи да поднесу евентуалне жалбе на резултате пријемних испита истог дана од 10 до 16 часова.

Кончани резултати пријемног испита у математичким, филолошким, одељењима за физику, биологију и хемију, рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику биће објављени до среде, 17. јуна.

Провера склоности за упис ученика у 7. разреду за програм основног образовања ученика обдарених за математику је у суботу, 20. јуна у 10 часова, као и провера компетенција за двојезичну наставу основног образовања.

Додатне информације на http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-i-odeljenja/

Полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења треба да изврше додатне пријаве за конкретну школу коју желе да упишу. То се односи на ученике који уписују Математичку, Филолошку и Карловачку гимназију, као и на ученике са посебним способностима за математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност, ученике са посебним способностима за филолошке науке, ученике који део наставе остварују на страном језику, музичке, балетске, ликовне и друге.

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе коју желе да упишу. У тексту мејла навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању. Списак школа са мејл адресама налази се на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/SPISAK-ŠKOLA-ZA-KOJE-SE-POLAŽE-PRIJEMNI-ISPIT-LINK-2.xlsx

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају у школи коју желе да упишу.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године.

Полагање пријемних испита врши се у школи која има одређени образовни програм/профил, сем за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења). За ова одељења пријемни испит ће се организовати у 16 гимназија на територији Републике Србије. Списак школа где ће се полагати пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност.

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском испитном року 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређење образовања и васпитања

Узимајући у обзир ситуацију у којој се налазимо због проглашења ванредног стања и прекида наставе у школама, као и улогу Завода за унапређивање образовања и васпитања у припреми и извођењу стручне матуре и завршног испита у стручном образовању Завод је донео одлуку да тест за проверу стручно-теоријских знања буде конципиран на следећи начин: садржаће задатке из одговарајућег Приручника, који обухватају комплетно градиво из првог, другог и трећег разреда а из четвртог разреда садржаће задатке, из одговарајућег Приручника, који се односе на градиво обрађено до 1. марта 2020. године.

Листа изузетих задатака је већ објављена и може са погледати на страници сајта посвећеној матурским и завршним испитима.

На истој страни сајта, посвећеној матурским и завршним испитима,  објављујемо и датуме полагања испита за проверу стручно-теоријских знања.

У циљу благовремене организације матурског испита, СВАКА школа чији ученици полажу тест стручно – теоријских знања мора попунити следећи упитник, иначе ће се сматрати да школа НИЈЕ пријавила испит.

Линк за пријаву испита

Рок за пријаву испита је 22.5.2020.

У наредном периоду Завод ће израдити и  додатне материјале за припрему матурских испита, који ће такође бити постављени на наш сајт а школе ће преко одговарајућих Заједница бити обавештене.