Loading...
×

Просветне вести

Уверења за програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Уверења за програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-program-obuke-nastavnika-za-realizaciju-nastave-orijentisane-ka-ishodima-ucenja/

Уверења за програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, за полазнике који су обуку похађали 2022. године и извршили све своје обавезе на курсу, можете преузети овде.

aleksa
Author: aleksa