Loading...
×

Просветне вести

Уверења за полазнике више обука

Уверења за полазнике више обука

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-vise-obuka-3/

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама:

  • Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке),
  • Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву,
  • Унапређивање система дигитализације у образовању,
  • Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,

могу се преузети овде.

aleksa
Author: aleksa