Loading...
×

Просветне вести

Конкурс за доделу стипендија „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину

Конкурс за доделу стипендија „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, у оквиру својих надлежности, расписује Конкурс за доделу стипендија у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину.

Стипендија у оквиру Пројекта стипендирања припадника српске националне заједнице из држава у региону које су обухваћене Пројектом обухвата:

  • бесплатно школовање на основним академским и струковним студијама, интегрисаним академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским студијама или докторским студијама;
  • стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно;
  • бесплатну услугу смештаја у установама студентског стандарда стипендистима који су се примљени у установу студентског стандарда по основу редовног конкурса за пријем студената у установе студентског стандарда, односно бесплатну услугу смештаја у установама студентског стандарда у складу са расположивим додатним капацитетима установа студентског стандарда за смештај стипендиста на Пројекту, односно износ од 12.000,00 динара стипендистима којима због ограничених капацитета установа студентског стандарда не може да се обезбеди смештај у установама студентског стандарда;
    бесплатну услугу исхране у установама студентског стандарда;
  • обавезно здравствено осигурање за стипендисте до 26-те године старости, односно добровољно здравствено осигурање за стипендисте старије од 26 година старости;
  • бесплатну боравишну визу;
  • бесплатно признавање средњошколских диплома;
  • бесплатно признавање високошколских диплома.

Водећи политику добросуседства и отворености ка равноправној сарадњи са свим земљама у региону, Република Србија трајно је заинтересована да се српска национална заједница у суседним државама слободно развија.

Под синтагмом „Срби из региона”, у складу са Законом о дијаспори и Србима у региону, подразумевају се припадници српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Мађарској. Активном и одговорном националном политиком према припадницима српског народа у државама региона, Република Србија чува њихов идентитет – језик, културу, веру, традицију и обичаје.

Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије је 15. март 2024. године.

Кандидат попуњава пријавни формулар на ЛИНКУ, доставља скенирану документацију на адресу електронске поште: srbiizregiona@prosveta.gov.rs, а оверене копије оригиналне документације заједно са потписаним пријавним формуларом достављају се Министарству спољних послова путем дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у државама у којима живе.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Конкурс за доделу стипендија „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa