Loading...
×

Просветне вести

Реализован Програм обуке за менторски рад са приправницима у образовању

Реализован Програм обуке за менторски рад са приправницима у образовању

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/realizovan-program-obuke-za-mentorski-rad-sa-pripravnicima-u-obrazovanju-2/

У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања у хотелу „Putnik  Inn“ у Београду, 04-05. 07. 2023. реализована је обука за Менторски рад у са приправницима у образовању. Ово је друга, од четири обуке предвиђене за ову календарску годину. Полазници обуке били су наставници и стручни сарадници из: Беле Цркве, Кикинде, Зрењанина, Бечеја, Врбаса, Пожаревца, Крагујевца, Смедерева, Велике Плане, Ниша, Ужица, Пожеге, Краљева и Београда.

Обука је одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као програм од јавног интереса, а водиле су је Јасмина Ђелић, начелник Одељења за координацију рада школских управа из Министарства просвете и др Тања Шијаковић, руководилац Сектора за приправништво, менторство и руковођење из Завода за унапређивање образовања и васпитања. Похађањем обуке запослени у образовању стичу нова и надограђују постојећа професионална знања, вештине и ставове потребне за увођење приправника у образовно-васпитни рад. Осим тога, јачају спремност и одговорности да доприносе унапређивању праксе менторства, грађењу самопоуздања потребног за менторски рад и преиспитивању сопствене професионалне праксе. Полазници су обуку  проценли као корисну, примењиву и неопходну за систем образовања јер „враћа наду“.

Релевантне информације о обуци доступне су на: https://zuov.gov.rs/lista-programa-od-javnog-interesa-koje-resenjem-odobrava-ministar/

aleksa
Author: aleksa