Loading...
×

Просветне вести

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе


20.11.2022. У оквиру акредитоване обуке „Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе“ Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, више од 2000 наставника учествује на е-курсу и у радионицима у просторијама школа. Општи циљ ове обуке је унапређивање процеса вредновања ученичких постигнућа путем дијагностичког праћења напредовања ученика и оцењивања применом тестовима знања.

aleksa
Author: aleksa