Loading...
×

Просветне вести

ИТ одељења

ИТ одељења

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/it-odeljenja/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=it-odeljenja

ИТ одељења


21.03.2024. Убрзан развој ИТ сектора у Републици Србији и потреба за хармонизацијом сектора образовања са технолошким и друштвеним развојем, као и стратешким планирањем кадрова у ИТ сектору, допринела је успостављању одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназијама.

У циљу осигурања квалитета и праћења стања у ИТ одељењима, а са посебним фокусом на стручне предмете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је током маја 2022. године спровео истраживање у гимназијама које имају ИТ одељења. Главни циљ овог истраживања је било прикупљање истраживачких података који ће послужити као основа за осмишљавање нових иницијатива и партнерстава, а све у циљу додатног унапређења квалитета и услова за учење и рад у ИТ одељењима и обезбеђивања правовремене и квалитетне подршке наставницима.

У истраживању су учествовале три групе испитаника – они који су директно укључени у процес наставе и учења стручних предмета у ИТ одељењима (наставници који предају стручне предмете у ИТ одељењима и ученици који се образују у тим одељењима) и они који су индиректни корисници овог програма (родитељи ученика који се образују у ИТ одељењима). У истраживању је испитиван ниво спремности наставника за спровођење програма наставе и учења, њихов професионални развој и стручно усавршавање, затим ниво задовољства наставника, ученика и родитеља материјалима за учење и рад, ниво напора који ученици улажу у савладавање различитих стручних предмета, ниво исхода које досежу, задовољство ученика и родитеља наставним програмом и подршком коју ученици добијају, задовољство наставника ученичким постигнућима, аспирације ученика и сл.

Резултати овог истраживања заједно са препорукама и предлозима за даљи истраживачки рад и планирање подршке приказани су у публикацији ИТ ОДЕЉЕЊА – Истраживање о специјализованим одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Анализу добијених података потпомогли су Иницијатива „Дигитална Србија“ и UNDP.

aleksa
Author: aleksa