Loading...
×

Просветне вести

Припремљен приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“

Припремљен приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/pripremljen-prirucnik-postupanje-ustanova-obrazovanja-i-vaspitanja-u-kriznim-dogadjajima/

Министарство просвете је, поред прецизно дефинисаних процедура поступања установа образовања и васпитања у кризним догађајима које су део Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, израдило приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“.

Приручник је израђен у циљу оснаживања запослених за поступање и пружање подршке деци/ученицима, родитељима и колегама у ситуацијама суочавању са кризним догађајима који су на непосредан или посредан начин погодили школску заједницу.

У приручнику су дате смернице и препоруке за поступање запослених у циљу јачања спремности школе за ефикасније реаговање у ситуацијама суочавања са кризним догађајем. Саставни део приручника су и препоруке за организовање начина рада школа након кризног догађаја, као и препоруке за комуникацију са медијима и креирање саопштења о кризном догађају за ученике, родитеље и запослене.

У наредом периоду Министарство ће реализовати и обуке за запослене у циљу оснаживања за ефинаксно реаговање у ситуацијама суочавања са кризним догађајем.

Чланак Припремљен приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa