Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: Измене и допуне Правилника о плану и програму наставе и учења гимназијa за ученике са посебним способностима (Просветни гласник број 2/2024)

Нови правилници: Измене и допуне Правилника о плану и програму наставе и учења гимназијa за ученике са посебним способностима (Просветни гласник број 2/2024)

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-izmene-i-dopune-pravilnika-o-planu-i-programu-nastave-i-ucenja-gimnazija-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima-prosvetni-glasnik-broj-2-2024/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/2024.

Листа прописа:

aleksa
Author: aleksa