Loading...
×

Просветне вести

Министарство просвете препоручило високошколским установама да не повећавају школарине за наредну школску годину

Министарство просвете препоручило високошколским установама да не повећавају школарине за наредну школску годину

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/ministarstvo-prosvete-preporucilo-visokoskolskim-ustanovama-da-ne-povecavaju-skolarine-za-narednu-skolsku-godinu/

Уважавајући аутономију високошколских установа загарантовану Уставом и Законом о високом образовању, Министарство просвете позвало је високошколске установе, које су донеле или су у поступку доношења одлуке о повећању школарина за самофинансирајуће студенте, да још једном преиспитају оправданост повећања износа школарина за наредну школску годину. Ову препоруку Министарство је упутило на захтев Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) и Студентске конференције академија струковних студија и високих школа (СКАССС), а у складу са својим законским овлашћењима.

Министарство просвете поздравља одговорно опредељење већине високошколских установа у Републици Србији да не повећавају висину школарина за самофинансирајуће, којим показују бригу за положај студената и доприносе повећању обухвата матураната који након завршене средње школе настављају своје школовање на високошколским установа, односно смањењу одустајања студената од студија из материјалних разлога.

Влада Србије и Министарство препознају важност утврђивања новог модела финансирања високошколских установа за даљи развој високог образовања, побољшање материјалног статуса запослених у високом образовању и додатно унапређење студентског стандарда. Зато је  Влада Србије образовала Радну групу за израду нацрта Закона о финансирању високог образовања, коју чине представници свих релевантних институција – надлежних министарстава, високошколских установа, студентских представничких тела , удружења студената и синдиката, са циљем да се током 2024. године, кроз интензивни дијалог, дође до адекватног и компромисног модела финансирања високог образовања које ће осигурати финансијску одрживост високошколских установа.

Министарство подсећа да се из буџета Републике Србије опредељује средстава за рад и материјалне трошкове високошколских установа и утврђује квоте за  упис студената чије се студије финансирају из буџета. Поред тога, Министарство обезбеђује више од 15.000 студентских стипендија и кредита, а држава ће финансирати велике инфраструктурне пројекте у области високог образовања, као што су Кампус БИО4, зграде Факултета музичких уметности, Факултета ликовне уметности, нови студентски домови у Београду и Нишу и др.

Министарство просвете наставиће да разговара са представницима студентских представничких тела и високошколских установа о школаринама у жељи да се пронађу компромисна решења која обезбеђују очување материјалног положаја самофинансирајући студената, али и не угрожавају финансијску одрживост установа.

Чланак Министарство просвете препоручило високошколским установама да не повећавају школарине за наредну школску годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa