Loading...
×

Просветне вести

Јавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга

Јавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга установама које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији.

Средства која Министарство опредељује овим Програмом могу се користити за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

На јавни позив могу да се јаве установе које су основале ученичке задруге у складу са Правилником о ученичким задругама.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној форми закључно до 13. октобром 2023. године, на адресу:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовања и васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати),

Министарство просвете, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Немањина 22-26,

11000 Београд, спрат III, Крило Ц, Канцеларија 17

ПРЕУЗМИТЕ:

 

 

Чланак Јавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa