Loading...
×

Просветне вести

Дукић Мијатовић на свечаности поводом пет година рада Агенције за квалификације

Дукић Мијатовић на свечаности поводом пет година рада Агенције за квалификације

Извор: Министарство просвете

Државна секретарка проф. др Маријана Дукић Мијатовић изјавила је данас на свечаности поводом пет година рада Агенције за квалификације да је задатак и сврха образовног система да младима да квалификације, знања и вештине, које ће их учинити спремним за свет рада и живот.

Знања и вештине које су постављени као жељени исход образовања морају бити одговор на садашње, али и будуће потребама тржишта рада, појединаца и друштва у целини, посебно узимајући у обзир технолошке и економске промене са којима се суочавамо.

Она је истакла да је темељ за то је Национални оквир квалификација, који Србија дуго није имала.

Национални оквир квалификација утврђен је 2018. године у широком дијалогу и сагласју свих релевантних социјалних партнера, односно договором између света рада и света образовања. Овим оквиром је дефинисано шта сваки појединац може и зна да ради сходно стеченим квалификацијама. Он обезбеђује извесност за послодавце, али и за појединце, ученике који сад могу знати која су то знања и вештине које ће имати када заврше своје образовање, што им може олакшати одабир будуће професије“, рекла је државна секретарка.

Она је истакла да је 2020. године у Бриселу, Национални оквир квалификација усаглашен са Европским оквиром квалификација, а да је током 2021. године успостављен и Регистар НОКС-а, који садржи преглед свих квалификација које се стичу у Републици Србији, било кроз формално или неформално образовање, било кроз поступак признавања претходног учења.

Дукић Мијатовић је подсетила да је недавно Скупштина Србије усвојила измене и допуне Закона о националном оквиру квалификација којим је у великој мери побољшан законски оквир, а да се унапређења се односе на оптимизацију састава савета за НОКС и секторских већа, увођење праћења активности каријерног вођења и саветовања, као и дефинисање појма каријерног практичара. Прецизиране су и одредбе о поступку одобравања статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих, додатно уређен поступак претходног учења и друго.

Државан секретарка је најавила да предстоји да се до краја године Регистар НОКС-а повеже са Европским порталом квалификација, чиме ће квалификације које се стичу у Србији бити доступне и широј међународној јавности и послодавцима.

Национални оквир квалификација и успостављени регистар резултат су унапређивања система и широког друштвеног консензуса. Оно што нам предстоји јесте да стално пратимо потребе привреде и тржишта и квалификације прилагођавамо савременим захтевима. Агенција за квалификације која данас обележава свој први јубилеј је овом успеху веома допринела и кључна је за будуће активности“, рекла је она.

 

Чланак Дукић Мијатовић на свечаности поводом пет година рада Агенције за квалификације се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa