Loading...
×

Просветне вести

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2023/2024. годину

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2023/2024. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), министар просвете доноси допуну Листе наставника верске наставе за школску 2023/2024. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница.

ПРЕУЗМИТЕ:

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2023/2024. годину

 

Чланак Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2023/2024. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa