Loading...
×

Просветне вести

Промоција резултата мониторинга примене нових програма грађанског васпитања

Промоција резултата мониторинга примене нових програма грађанског васпитања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У оквиру плодне сарадње коју Завод за унапређивање образовања и васпитања има са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, мисија у Србији, у току 2021. године реализован је Пројекат чија је једна компонента била намењена мониторингу примене реформисаног програма грађанског васпитања у основној школи и гимназији. Циљ мониторинга је био да се прикупе подаци о тешкоћама које наставници имају са разумевањем и применом нових програма као и са коришћењем нових приручника како би се добиле смернице у ком правцу треба развијати даљу подршку овом изборном програму.

У уторак, 29.3.2022. у хотелу БАХ, у Београду, организован је скуп на коме су представљени најважнији резултати овог мониторинга. Учесници промоције били су из различитих институција али сви интересно повезани са грађанским васпитањем (наставници ГВ,  представници факултета, института, невладиних организација, медија, аутори дидактичких средстава за ГВ).

Промоцију су отворили заменица директора ЗУОВа госпођа Дејана Милијић Субић и у име ОЕБСа господин Артур Грејем, шеф одељења за владавину права и људска права. Резултате мониторинга презентовале су Татјана Матијаш и Елеонора Влаховић, координаторка пројекта. Након тога, с обзиром да је мониторинг показао да су нови програми ГВ од стране наставника оцењени као врло добри, свежи, свеобухватни, функционални али да постоји извесна несигурност наставника у њихвом остваривању, кроз дискусију која се развила недвосмислено се показало да треба наставити са  подршком овом изборном програму и то на различите начине. Могући начини су креирање наменских обука за наставнике ГВ, припрема додатних материјала, размена примера добре праксе али и предузимање мера које би унапредиле статус ГВ као и положај наставника који га реализују.  Учесници промоције мишљења су да треба радити и на широкој популаризацији ГВ јер се и после две деценије од његовог увођења још увек недовољно познаје његов садржај и очекивани исходи.

aleksa
Author: aleksa